Špunda Josef

Vysokolegovaná mangánová oteruvzdorná oceľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 281053

Dátum: 07.08.1996

Autori: Špunda Josef, Jančík Vlastimil

MPK: C22C 38/00, C21D 10/00

Značky: vysokolegovaná, manganová, oteruvzdorná, oceľ

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokolegovaná mangánová oteruvzdorná oceľ na oteruvzorné dielce vystavené v pracovnom procese abrazívnemu opotrebeniu za spolupôsobenia tlakov a rázov obsahuje hlavné prvky v rozsahu: C 1,10 až 1,50 %, Mn 15,00 až 20,00 %, Si 0,30 až 1,00 %, Cr 0,30 až 2,50 %, Al 0,020 až 0,10 %, prípustné neškodlivé prvky v rozsahu: Ni max. 50 %, Mo max. 0,10 %, Cu max. 0,30 % a škodlivé v obmedzenom množstve P max. 0,080 %, S max. 0,015 % a súčasne obsahuje...

Liatina odolná voči abrazívnemu opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279607

Dátum: 11.07.1995

Autori: Stuchlík Jaromír, Jančík Vlastimil, Špunda Josef

MPK: C22C 37/10

Značky: voči, opotrebeniu, liatina, abrazívnemu, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka liatiny odolnej proti abrazívnemu opotrebeniu obsahujúcej 1,8 až 3,5 % hmotn. uhlíka, 0,4 až 1,2 % hmotn. mangánu, 0,3 až 0,8 % hmotn. kremíka, 20 až 29 % hmotn. chrómu, 0,01 až 0,05 % hmotn. fosforu, 0,01 až 0,03 % hmotn. síry, ktorá ďalej obsahuje 0,05 až 0,2 % hmotn. vanádu, 0,01 až 0,1 % hmotn. zirkónu, 0,002 až 0,006 % hmotn. bóru a 0,01 až 0,1 % hmotn. hliníka. Výhodne liatina ďalej obsahuje 0,3 až 2,0 % hmotn. molybdénu a...

Otěruvzdorná chromová bílá litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 257206

Dátum: 15.04.1988

Autori: Špunda Josef, Vocel Milan, Kuklík Vladimír, Jančík Vlastimil

MPK: C22C 37/06

Značky: oteruvzdorná, bílá, chromová, litina

Text:

...skupina prvků vanad, titan a zirkonium optimální jemnozrnnou strukturu s výrazným podílem drobných tvrdých strukturnich částic a skupina prvků molybden,nikl, měč, příznivě ovlivňuje prikslitelnost odlitků při větší tlouščce stěny a vlastnosti po zakalení, přičemž ovlivñuje horní hranice přípustného obsahu fosforu a síry. U odlitků z této litiny se dosáhne tvrdosti 57 až 62 HRc a poměrně odolnosti proti abrazivnímu opotřebení při zkoušce na...

Jehlová mikroelektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 245558

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vocel Milan, Špunda Josef

MPK: A61B 10/00

Značky: jehlová, mikroelektroda

Text:

...tkání nebo v typu zapuštěných elektrod se aktivní plocha katody nachází v dutině trubičky, která je vyplněna hmotou propustnou pro kyslík a brání prestupu molekul bílkovin k elektrodě. Oba typy katod měří kyslík ve spojení s anodou, která je umístěna odděleně od katody. Při styku katody s tkání elektrody rychle reagují na změny tenze kyslíku ve tkáni, ovšem nevýhodou je, že katoda může být znečištěna elektroforetickou absorpcí bílkovinných...

Návnada pro boj s půdním hmyzem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245705

Dátum: 15.07.1987

Autori: Procházka Rostislav, Špunda Josef, Möbius Hans-heinrich, Hartung Reinhold, Michálek Vladimír, Pospíšil Lubomír, Vocel Milan, Kramplová Milada

MPK: A01N 25/04

Značky: půdním, hmyzem, návnada

Text:

...Bemecmn. Peweune, c noMoumx) KOTOPOTO Nsomno öwzo du noaryqnmz. ónaronpusmzym mu noenaum zconcncvremuuo npmaanox, 110 cm( nop HBHSBECTHO.LIeJILm nsoópeream mnaemca IIpOPIBBOJLOTBO HpMJVIaHOK II-Ha ÓOpBÓH cnoqzaemmm Hacenowrmm, owrmmozmncca ynyqnxemmm IĽGÍÁCTBHBM n onen cTBawrm np m npmeaenrm, OCOÓBHHO nocraToqHoñ npoqxocwuo n dararonpmTHoü 11.21 noenanna xconcncwemmeü, oóecnemameü Bucoxnü npouemr rnóezm Hacełcowmnc.3 m nem, nocmraewcx o...

Segment otáčivého roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232943

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kyba Václav, Špunda Josef

MPK: F27D 5/00

Značky: segment, otáčivého, roštů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění výroby segmentů otáčivého roštu z vysoce žáruvzdorných a otěruvzdorných materiálů. Tohoto účelu se dosahuje tím že segment má rovnou pracovní nosnou část (3), ze které vystupují vzájemně od sebe oddělené výstupky (4).

Ozubený drticí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231484

Dátum: 15.06.1986

Autori: Janota Jiří, Špunda Josef, Karásek František, Vocel Milan

MPK: B02C 4/02

Značky: ozubený, kotouč, drticí

Zhrnutie / Anotácia:

Z ozubených drticích kotoučů ve tvaru rovnoplochého mezikruží členěného po vnějším obvodu dvojicemi střídajících se řezných a opěrných ozubů jsou sestaveny válce ozubených válcových drtičů ke zdrobňování jílovitých hornin. Podstatou vynálezu je, že řezný ozub je tvořen tvarovým drticím nožem, ukotveným v dostředné drážce kotouče, jejíž průřez je vypukle klínovitě tvarován. Drticí nůž je v dostředné drážce ustaven příložkou a pojištěn průchozím...

Modifikovaná manganová austenitická ocel odolná proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229062

Dátum: 15.04.1986

Autori: Špunda Josef, Vocel Milan

MPK: C22C 38/04

Značky: modifikovaná, proti, odolná, manganová, opotřebení, austenitická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manganové austenitické oceli odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro výrobu odlitků při nedostatečném zpevňování funkční povrchové vrstvy součásti v podmínkách intenzivního opotřebení. Ocel o hmotnostním složení 1 až 1,5 % uhlíku, 10 až 15 % manganu, 1 až 3 % chrómu je modifikovaná křemíkem v rozsahu 0,81 až 1,6 %, bórem v rozsahu 0,001 až 0,005 % a zirkonem v rozsahu 0,002 až 0,2 %, případně s dalším přídavkem vanadu v...

Modifikovaná chróm-manganová litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 224440

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šustek Alois, Špunda Josef, Vocel Milan

Značky: modifikovaná, chróm-manganová, litina

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaná chróm-manganová litina s velkou odolností proti abrazívnímu a erozívnímu opotřebení, obsahující 2 až 3,5 % hmotnostních uhlíku, 18 až 24 % hmotnostních chrómu, 0,4 až 1,5 % hmotnostních křemíku, kalená z teplot 900 až 1150 °C na vzduchu s následným nízkým po pouštěním, vyznačená tím, že obsahuje 1 až 2,5 % hmotnostních manganu, 0,3 až 1,5 % hmotnostních niklu, 0,005 až 0,2 % hmotnostního zirkonia a 0,05 až 0,2 % hmotnostního vanadu.

Otěruvzdorný slitinový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 220073

Dátum: 15.10.1985

Autor: Špunda Josef

Značky: otěruvzdorný, slitinový, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozměrnějších slitinových dílců s obsahem Cr od 5 do 30 %, Mn od 0,1 do 6 % a dalších legujících prvků jako Mo, V, Ti, Ni do celkového obsahu 10 %, namáhaných dynamicky rázy jako čelistí, kuželů, plášťů a bandáží používaných v zařízení pro zdrobňování nebo mísení nerostů a podobných hmot. Je vytvořen nosnou částí (1) a pracovní částí (2), jejichž dělicí rovina (3) je souběžná nebo sbíhavá s pracovní plochou (4), přičemž nosná...

Lopatky míchaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 219012

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pecivál Ivan, Špunda Josef, Vocel Milan

Značky: lopatky, míchaček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší lopatky pro míchačky stavebních a jiných průmyslových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že lopatky mají vytvořenou rovnou dosedací plochu 3, čelo 2 od kolmice této dosedací plochy odkloněné o úhel 0 ( 15°, tvarovanou hranu 4, převyšující rovinu míchací části 5, přecházející plynule do upevňovací části 1, v níž jsou nejméně tři otvory pro upínací šrouby, nebo nejméně jeden podélný otvor pro přesun lopatek v podélné ose. Délka...