Spudil Miroslav

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260598

Dátum: 15.12.1998

Autori: Spudil Miroslav, Šmerda Zdeněk, Stránský Jiří, Mencl Vojtěch

MPK: E01D 7/02

Značky: uspořádání, volných, konstrukcí, mostní, komorové, kabelů, předpínacích

Text:

...nosnou konstrukcí,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použit 1 pro navszujtcí estakádni pole. vnější zätižení se přenáší od žeher komorového nosníku prostřednictvím předpjatých táhel s vzpěr n pomoci volných předpinacích knhelů přímo nad ložiska do podporových příčníkñ. Velká chybové E smykově nomáháni podporových příčniků je nshrazeno normálovým namáháním pžedpjatých táhel a vzpěr. Protože předpjatá táhla 1 vzpěry jsou rovnoměrně rozdělany po...

Zařízení pro montáž závěsů zavěšených mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260512

Dátum: 15.12.1998

Autori: Melka Ladislav, Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/02, E01D 21/04

Značky: zavěšených, mostů, závěsu, montáž, zařízení

Text:

...uohyoeným ve zvedaoím rámu ł V neznázorněném trvíjesím ústrojí.Před zahájením montáže závěsů lp se zvedaoí rám ł a tím L nuntáĺní tíhlo 5 spustí do J zsvěsí na montážní táhla 1.své Aolní polohy lobr. l). Z.včsy Lg to pomocí poutacloh prvkůNapnutím montážního táhla 3 pomocí napínacího ústrojí 1 předem stanovenou napínací silou dojde ke zvednutí závěsu lg. Rozdíłná délka poutacích prvků 3 udržuje závěs lg v přímém směru, přičemž prověšení...

Komorový segment mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263115

Dátum: 11.04.1989

Autori: Spudil Miroslav, Mencl Vojtěch, Šmerda Zdeněk, Stránský Jiří, Kořenek Miroslav

MPK: E01D 7/02

Značky: konstrukce, komorový, segment, mostní

Text:

...příčnými otvory pro uložení zavěšovacího roubíku .. Hlavní výhodou.vyná 1 ezu je, že umožňuje podepřít 1 Velmimširokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovými vnitřnimi podpěrami s normálovým namáháním a že nosnou konstrukci,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazující estakádní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku prostřed nictvím dvojíc předpjatých železobetonových táhel volnými předpinacŕmi...

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260750

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šmerda Zdeněk, Stráský Jiří, Mencl Vojtěch, Spudil Miroslav

MPK: E01D 7/02

Značky: komorové, volných, kabelů, mostní, konstrukcí, uspořádání, předpínacích

Text:

...jeden zavěšovaci roubík. Přípa-dné .nastavení volné-hopředpínacího kabelu je proved-eno pomocí spojky v podporovém upříčníku.Hlavní výhodou vynálezu je, že umožňuje podepřít i velmi širokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovýemi vnitřníani podpěramí s normálový-m namáhánim a že nosnou konstrukcí, výh-odnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazujíci estawká-dní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku...

Uchycení konců závěsu zavěšeného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260675

Dátum: 12.01.1989

Autor: Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/00

Značky: konců, mostů, uchycení, závěsu, zavěšeného

Text:

...vymezovací podložky, sestávající z obloukových prstencových dílů, spojených navzájem spojovacími články a spínací příložkou- Podle jiného konkretního provedení vynálezu jsou na vnitřní straně vodicítrubky na jejím konci, odvráceném od prstence, rozmístěny deformační bloky pro zajištění oeové polohy vodicí trubky na amplitudovém.tlumičí. V áZávěe je podle dalšího výhodného provedení opatřen rektifikační ústrojín na jednom konci a na druhém...

Zařízení pro montáž závěsů, zejména zavěšených mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260670

Dátum: 12.01.1989

Autor: Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/02

Značky: závěsu, zařízení, montáž, zavěšených, zejména, mostů

Text:

...na stoličce, upevnčné k vrcholu pylonu. Po nosnénlaně pojízdějí zvedací~kočky spôjené navzájem tazným lanema opatřené kladkostroji, přes které jsou vedena zvedací lane.ovládané vrátky. Závěs je na soustava klàdkostrojů zavěšen pomocíobjimek, které jsou opatřeny ústrojím pro regulaci průhybu závěsu, tvořeným dvojici napnutých tenkých ocelových drátů, připojených vždy k první,třetí, páté atd.objímce, přičemž na sudých objímkách jsou upevněny...

Kotevní objímka pro předpínací výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253167

Dátum: 15.10.1987

Autori: Spudil Miroslav, Mencl Vojtěch, Hořejš Slavomír, Lukáš Josef

MPK: E04C 5/12

Značky: objímka, výztuže, kotevní, předpínací

Text:

...stěna je skloněná pod ůhlem od 6 do 8 °. Poměr maxlmálního průměru kuželovitýoh otvorů k maximálnímu průměru kotvících zâtek je od 1.02 do 1.03. Rozdíl úhlu sklonu obvodové stěny od úhlu kuželovitostí stěn otvorů je maximálně 2 °.Výhodou kotevní objímky podle vynálezu je podstatné zvýšení únosnosti a pevnosti, snížení výrobní pracnosti a spotreby materiálu. Další výhodou je podstatné zvýšení bezpečnosti práce. plynoucí z vyloučení možnosti...