Souček Josef

Traktorový nosič zemědělských a jiných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259125

Dátum: 17.10.1988

Autor: Souček Josef

MPK: A01B 59/00

Značky: strojů, nosič, jiných, traktorový, zemědělských

Text:

...úspor. Má ideální manévrovaoí schopnost v zatáčkách jav pro stroje uchycené vpředu, tak i vzadu. Předni závčs je v důsledku svého spojení s nápra Avou již přímo přizpüsobeu pro boční kopírování vpředuuohycených strojů a nářadí. Přitom ši traktorový nosič podle vynálezu zachovává prakticky všeohny ostatní výhody těchto známých strojů.Příkladprovedenitraktorovćho nosiče podle vyná~ lezu je schematicky znázornčn na připojeném výkresu,kdo obr.1...

Zařízení pro sklizeň chrástu a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255492

Dátum: 15.03.1988

Autori: Souček Josef, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Haken Jiří

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, skrojků, sklizeň, chrástu, řepných

Text:

...Ě, přičemž jak pod předávacími lopatkami 1, tak i před nimiupraveným lopatkovým předavačem 2, uspořádaným souose s cepovým ořezávačem 3, je upraven předávací rošt lg skrojkü š.Nad cepovým ořezávačem g chrástu łł řep lg je uspořádán žlabový šnekový dopravník lg,na nějž navazují další neznázorněné dopravní cesty stroje. Za rotačním dopravníkem 3 skrojků 5 jsou uspořádány ořezávací jednotky li řep lg, s výhodou opatřeně ořezávacími noži łâ a...

Zařízení pro aktivní ořezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238566

Dátum: 01.12.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, ořezávání, řepy, aktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke stejnosměrnému aktivnímu ořezávání řepných bulev. Před zvedacími křídly řepných bulev, uchycenými k držáku je uspořádán rotační cepový ořezávač chrástu. Za ním je nad zvedacími křídly uložen omezovací dorazový kotouč řepných bulev. Za ním je pak uspořádán rotační ořezávací nůž.

Zařízení pro ořezávání řepných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238035

Dátum: 15.10.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: řepných, zařízení, ořezávání, bulev

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro ořezávání řep a sběr skrojků. Na nosném kyvném rameni je uchycen klecový hmatač, uvnitř něhož je uspořádána pevná vačková přidržovací dráha chrástu. Nad ní je uspořádán u obvodu klecového hmatače stírací svod, směřující k vynášecímu dopravníku, který je uložen vedle klecového hmatače.

Odhrnovačka plužního tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 238018

Dátum: 15.10.1987

Autori: Souček Josef, Brzkovský Karel

MPK: A01B 15/08

Značky: odhrnovačka, plužního, tělesa

Zhrnutie / Anotácia:

Odhrnovačka plužního tělesa je určena k orbě při dosažení optimálních pracovních a kvalitativních parametrů na různých půdách a při různých rychlostech. K pevné dílčí odhrnovačce je připojena pružinová odhrnovačka. Ta je tvořena listovými pružinami vhodného tvaru a charakteristiky.

Převod s velkým převodovým poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238349

Dátum: 01.10.1987

Autor: Souček Josef

MPK: F16H 1/20

Značky: převodovým, velkým, převod, poměrem

Zhrnutie / Anotácia:

Převod je určen pro velký převodový poměr do pomala. Jeho vstupní hřídel je opatřen alespoň jedním hnacím excentrem, uloženým v hnacím ložisku hnací lamely. Ta je uložena pomocným ložiskem na pomocném excentru a opatřena vnitřním hnacím ozubením. To je v záběru s vnějším hnaným ozubením hnaného kola, spojeného a výstupním hřídelem.

Stavitelné plužní těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 237158

Dátum: 01.10.1987

Autori: Brzkovský Karel, Souček Josef

MPK: A01B 15/02

Značky: plužní, těleso, stavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Stavitelné plužní těleso podle vynálezu je určeno k orbě při dosažení optimálních pracovních a kvalitativních parametrů na různých půdách a při různých rychlostech. S pevnou dílčí odhrnovačkou základního pracovního tělesa spojenou s radlicí, je skloubena stavitelná dílčí odhrnovačka. Ta je uchycena svým stavěcím úchytem v jedné ze stavěcích poloh stavěcího tělesa.

Odhrnovačka orebního tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 237157

Dátum: 01.10.1987

Autori: Brzkovský Karel, Souček Josef

MPK: A01B 15/08

Značky: orebního, tělesa, odhrnovačka

Zhrnutie / Anotácia:

Odhrnovačka orebního tělesa podle vynálezu je určena k orbě při dosažení optimálních pracovních a kvalitativních parametrů na různých půdách a při různých rychlostech. K pevné dílčí odhrnovačce základního pracovního tělesa, upevněného na slupici, je přikloubena pohyblivá dílčí odhrnovačka, která je spojena a pružinou.

Zařízení na ořezávání a sběr řepného chrástu a skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238288

Dátum: 01.06.1987

Autori: Souček Josef, Brázda Zdeněk

MPK: A01D 23/02

Značky: ořezávání, řepného, skrojků, sběr, zařízení, chrástu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro současný sběr a dopravu chrástu i skrojků řep. Je opatřeno šnekovým shrnovacím dopravníkem ořezávaného materiálu, na konci jehož hřídele je uspořádána alespoň jedna předávací lopatka. Ta je upravena otočně v lopatkové skříní, na kterou navazuje vynášení dopravník.

Zařízení na ořezávání řep a sběr chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238164

Dátum: 01.05.1987

Autori: Souček Josef, Brázda Zdeněk

MPK: A01D 23/02

Značky: sběr, zařízení, ořezávání, chrástu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro současně prováděnou sklizeň řepného chrástu i skrojků. Nad hnaným cepovým rotorem, uspořádaným ve svodném kanále ořezávaného chrástu, je uložen metač skrojků. Ten je sčásti objímán roštovým krytem, který na jedné straně zasahuje mezi vyhazovací výstupky vyhazovacích kotoučů, uložených mezi ozubenými hmatacími vynášecími kotouči a na druhé straně do svodného kanálu ořezávaného materiálu.

Zařízení pro stejnoměrné seřezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238710

Dátum: 16.03.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: stejnoměrné, seřezávání, řepy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke stejnoměrnému seřezávání řepy. Aktivní omezovací doraz tvaru oběžného dopravníku, skloněného ve své spodní větvi šikmo dozadu, je umístěn před rotačním ořezávačem chrástu.

Aktivní ořezávací zařízení pro řepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238709

Dátum: 16.03.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: ořezávací, zařízení, aktivní, řepu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro stejnoměrné aktivní ořezávání řepy. Nad zvedacími křídly, uchycenými pomocí držáku k nosnému rámu, je pod rotačním cepovým ořezávačem uspořádán dorazový omezovač řepných bulev, který může být pasivní nebo aktivní.

Zařízení pro stejnoměrné aktivní ořezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238711

Dátum: 16.03.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, stejnoměrné, ořezávání, aktivní, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro stejnoměrné ořezávání řepy. K nosnému rámu je uchyceno kloubová nosné kyvné rameno dorazového kotouče řepných bulev, které je opatřeno pružinou uchycenou k nosnému rámu s upravenou omezovací narážkou pro doraz kloubového nosného kyvného ramene.

Zařízení pro předávání řepného chrástu na nakládací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249035

Dátum: 12.03.1987

Autori: Haken Jiří, Souček Josef, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

MPK: A01D 23/02

Značky: nakládací, zařízení, předávání, chrástu, dopravník, řepného

Text:

...vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je nárysným řezem, obr. 2 je půdorysným řezem a obr. 3 bokorysným řezem. VStroj 1 je opatřen předřezávacím ústrojím 2 chrástutvořeno cepovými rotory 5, rotujícími směrem Q. Za před řezávacím ústrojím 2 je uspořádáno ořezávací ústrojí 6, např. pasívní, s hmatači 7, rotujícími směrem E. Nadpředřezávacím ústrojím 2 je uspořádán stranový shrnovacĺdopravník 8, uložený svou...

Samostavitelné plužní těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 233620

Dátum: 01.03.1987

Autori: Souček Josef, Brzkovský Karel

MPK: A01B 15/02

Značky: těleso, samostavitelné, plužní

Zhrnutie / Anotácia:

Plužní těleso je určeno k dosažení optimálních podmínek práce umožněním změny řezného či elevačního úhlu a radličného úhlu. Slupice je opatřena nosným tělesem, k němuž je horním nosným kloubem a dolním nosným kloubem uchyceno plužní těleso. Mezi ním a slupicí jsou uspořádány úhorový kloub a brázdový kloub.

Zařízení pro ořezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236969

Dátum: 01.10.1986

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/04

Značky: zařízení, ořezávání, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke stejnoměrnému ořezávání řepných bulev při jejich současném zvednutí ze země. Na držáku uchyceném k rámu, jsou upravena zvedací křídla řepných bulev. Nad mimi je uspořádán omezovací doraz, uložený na hřídeli, která je upravena za zvedacími křídly . Pod omezovacím dorazem je uspořádán ořezávací nůž a na nej navazuje obloukový zvedací skluz skrojků.

Plužní těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 232436

Dátum: 15.07.1986

Autori: Brzkovský Karel, Souček Josef

MPK: A01B 15/02

Značky: plužní, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Plužní těleso podle vynálezu je určeno k orbě při dosažení optimálních pracovních a kvalitativních parametrů na různých půdách a při různých rychlostech. Slupice je opatřena dvěma spojovacími klouby, jejichž prostřednictvím je s ní skloubena pracovní tělese. S ním je jedním koncem sklouben lineární motor, který je svým druhým koncem přiklouben ke slupici nebo k plužnímu rámu.

Plužní těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 232435

Dátum: 15.07.1986

Autori: Souček Josef, Brzkovský Karel

MPK: A01B 15/02

Značky: těleso, plužní

Zhrnutie / Anotácia:

Plužní těleso podle vynálezu je určeno k orbě při dosažení optimálních pracovních a kvalitativních parametrů na různých půdách a při různých rychlostech. Ke slupici, k níž je připevněna radlice nebo k plužnímu rámu je přiklouben lineární motor. Ten je na svém druhém konci sklouben s odhrnovačkou, opatřenou dvěma spojovacími klouby.

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215173

Dátum: 15.10.1982

Autori: Souček Josef, Brázda Zdeněk

Značky: řepných, řepy, skrojků, chrástu, sklizeň, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků podle vynálezu má za copovým sklízečem, uspořádaným pod přívodem chrástu do svodného šnekového dopravníku uspořádán rotační metač skrojků. Stroj řeší problém ořezání řepných bulev po jejich předchozím zbavení chrástu a dopravu jak chrástu, tak i řepných skrojků. Chrást je cepovým sklízečem dopravován do sběrného šnekového dopravníku, kam jsou rotačním metačem dopraveny ořezané skrojky. Na šnekový...