Souček Jiří

Fosfolipoproteiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269834

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sedláček Jiří, Souček Jiří, Ranný Mojmír, Musil Jan

MPK: A23J 7/00

Značky: jejich, výroby, fosfolipoproteiny, způsob

Text:

...dífosfatidylglycerol, fosfatidylserin, fosfatidylinositol nebo jejich lysoderiváty, dále kyseliny ceramidfosforečná, ceramidfosfoinositol, ceramidfosfoserin nebo jejich směsilJako peptidy se hodi nízkomolekulové i vysokomolekulové peptidy, obsahující nejméně dva aminokyselinové zbytky /dipeptid/, z nichž aspoň jeden je tvořcn bazickou aminokyselínou, jako arginin, lysín, histídin nebo ornithín. Lze je připravit bud izolacemi...

Způsob zapojení hydrogenačních reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268311

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rylek Milan, Pekárek Oldřich, Souček Jiří, Kaštánek František, Neužil Jiří, Němec Zbyněk, Verner Ctirad, Dědek Jaromír, Hetflejš Jiří, Vojáček Luboš, Svoboda Petr, Zahradník Jindřich, Hrbek Milan

MPK: C11B 15/00

Značky: reaktoru, hydrogenačních, způsob, zapojení

Text:

...O až 3.0 MPa pro hydogenaci rastlinných olejů. Reakční doba a tím i doba zdržení v jednotlivých reaktorech pak závisí na požadovaném stupní zreagování daného substrátu, tlaku vodíku, reakční teplotě a množství katalyzátoru.Z hlediska tvaru zařízení je pro způsob podle vynálezu vhodnejší užší a vyšší reaktor.Vstupující vodík do jednotlivých reaktorü lze uvádět pomocí dispergátorů vodíku,což přispívá k jeho dobrému rozdělení. Lze jej také...

Primer pod konstrukční epoxidové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267603

Dátum: 12.02.1990

Autori: Souček Jiří, Vaňková Marcela, Zedník Milan, Eder Martin

MPK: C09J 3/16

Značky: lepidlo, primer, epoxidové, konstrukční

Text:

...hmotnostních dílů epoxídové pryskyřice nebo směsi epoxidových pryskyřic dianového typu s epoxidovým hmotnostním ekvivalentem 150 až 5000, ze 1,0 - 15,0 hmotnostních dílů tvrdidla jako je dikyandiamíd, a dále ze 700 - 3000 hmotnostních dílů rozpouštědla jako je etylenglykolmonometylater nebo etylenglykolmonoetyleter nebo etanol nebo jejích směs s acetonem nebo toluenem. Prímer může dále obsahovat 1,0 - 20,0 hmotnostních dílů urychlovače...

Epoxidové fóliové vypěňující lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267463

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vaňková Marcela, Eder Martin, Zedník Milan, Souček Jiří

MPK: C09J 7/00, C09J 5/08

Značky: epoxidové, vypěňující, výroby, fóliové, způsob, lepidlo

Text:

...unychloveče vytvrzování a vzniklé směs se po homogenizací lisuje, nebo válcuje, nebo vytlačuje, nebo roztírá do tvaru požadované fólie.Timto způsobem so získá vypěňujíci lepidlo vo formě mírně lopivé fólie, ktoré za laboratorní teploty dobře přilno k lepeným povrchům n po vytvrzoni při toplotě 100 ~ 180 °C vyplni daný prostor a dává spoj s dosdatcčnou pevnosti. Fólie má životnost nojménč 3 mě síce při laboratorní tcplotö.Epoxidovć fôliovć...

Způsob přípravy aromatických hydroxyaldehydů a nebo alkoxy-hydroxyaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265937

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hora Alois, Kluger Arnošt, Krob Václav, Hedrlín Ivo, Souček Jiří

MPK: C07C 47/575

Značky: hydroxyaldehydů, alkoxy-hydroxyaldehydů, přípravy, aromatických, způsob

Text:

...fixovaný na nosiči odstraňujebo ve formě vázané nanosič, na příklad na kovové sítce. S v se potom stane integrâlní částí tohoto katalyzátoru.nutnost separace volného oxidu a usnadñuje kontinualizaci této oxidace.umožňuje dále práci při relativně nízkých teplo Vysokâ aktivita popsaného katalyzátoru čnou rychlostí, což umožňuje získání velmi čisté tách. Již při 50 OC probíhá reakce s dostateho produktu bez pryskyřičnatých příměsí,...

Kmen mikroorganismu Candida lipolytica syn. Yarwinia lipolytica DBM 358

Načítavanie...

Číslo patentu: 265466

Dátum: 13.10.1989

Autori: Demnerová Kateřina, Procházka Karel, Králová Blanka, Tolman Jiří, Vodrážka Zdeněk, Souček Jiří, Ryšavá Dana, Novák Jan

MPK: C12N 1/16

Značky: candida, mikroorganismu, yarwinia, lipolytica

Text:

...a N-methyl-N-nitrosomočoviny na kmen Candida lipolytica a opakovanou selekcí získaných mutantů.Nakultivované bunky rodičovského kmene asepticky odstředěné, dvakrát promyté sterilním fosfátovým tlumivým roztokem pH 7, byly resuspendované a naředěné stejným tlumivým roztokem tak, aby výsledná koncentrace buněk byla 106 b/ml. 5 ml této suspenze bylo ozářeno UV světlem po dobu 20, 30, 60, 120 a 180 s, což odpovídá dávkám záření 36, 54, 108, 216 a...

Způsob výroby přírodního houbového arómatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265386

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vonášek František, Souček Jiří, Prudel Martin, Žaloudek Ladislav, Buchal Petr

MPK: A23L 1/22

Značky: přírodního, houbového, způsob, aromátů, výroby

Text:

...podle vynálezu lze dostatečně aromatizovat až stonásobné množství finální po 265 386živatíny, než bylo zpracovahého houbového odpeduoTak se efektivně zhodnotí houbový odpad, ktorý se dosud přidává do kompostů e substrátü, kde je vlastně využít pouze jako hnojivo. Podle tohoto vynálezu vyrobená přírodní houbová arőmata jsou zvláště vhodná k ochucování polévek, omáček, hotových jídel a jiných potravinárskych výrobků. Jsou dále vynikajíoí...

Způsob výroby arómat z odpadů hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 265077

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vonášek František, Souček Jiří, Prudel Martin

MPK: A23L 1/28

Značky: arómat, odpadů, výroby, způsob

Text:

...a V něm ještě obsaženą ve vodě rozpustné látky schopné Maillardovy reakce se zpracují na koncentrované houbové nebo masové arőra. To lze s úspěchem použít k ochucování potravínářských výrobků, především hotových jídel, sýrů, omáček nebo polévek. Je vhodné také k ochucování krmív, zejména určených pro výkrm vepřůoKe 2 kg odvaru ze žampionového odpadu, který zbyl po oddestilování aromatických látek varem s vodou a obsahuje 2 hmoto sušiny se...

Enzymový prostředek pro praní, odmašťování, mytí, čistění a regeneraci vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263618

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmidrkal Jan, Ryšavá Dana, Souček Jiří, Kovář Pavel, Lopata Václav, Králová Blanka, Vodrážka Zdeněk, Procházka Karel, Novák Jan, Demnerová Kateřina, Tolman Jiří

MPK: C11D 7/42

Značky: odmašťování, enzýmový, čištění, mytí, regeneraci, praní, prostředek

Text:

...komplexů oproti kontrole není ovlivněno použitím různých typů tenzidu ani změnou jejích koncentrace. Jelikož jednotlivé série pokusu byly prováděny v časovém odstupu, byl použit na jednotlivé série různý typ pláten, což do určité míry ovlivňuje absolutní hodnoty výsledné prací schopnosti.5 g detergentu složeného z 25 hmot. tripolyfosfátu, 2 8 hmot. lauryl polyglykoletheru,obsahujícího 12 mol ethyloxidu, 4 hmot. multienzymového...

Tekutá výživa pro orální podání a aplikaci sondou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262861

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nováková Olga, Ranný Mojmír, Souček Jiří, Musil Jan

MPK: A23J 7/00, A61K 37/16

Značky: sondou, výživa, orální, tekutá, podání, aplikaci

Text:

...i nutričně definované tekuté výživy.Popsané nevýhody odstraňuje tekutá výživa pro orálnä podání i aplikaci sondou ve formě vodné disperze lipidů, proteínu, poky 3232 861 sacharidů o molekulové hmotnosti 1800 až 5400, vitaminů, biologicky významných stopových prvků, ochucovadel a konzervačních látek, nutričně vyvážené, s osmolalitou od 250 do 4 OO.mmol~.l 1 podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje l až lO hmot. dílů...

Antioxidanty a stabilizátory pro potravinářské výrobky a krmné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259954

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pokorný Jan, Davídek Jiří, Souček Jiří, Ranný Mojmír, List Jaroslav, Sedláček Jiří

MPK: A23J 7/00

Značky: směsi, antioxidanty, výrobky, krmné, potravinářské, stabilizátory

Text:

...z uvedených příkladů, které však nikterak neomezuji rozsah vynálezu.2 Stabilízované jàdrovínové pasty sloužici jako nàplně pro oplatky a podobne druhy trvanlívého pečiva se připravi tak,že se ltskové ořišky, mandle nebo arašjdy rozemelou s 10 až 4 so z hmot. cukru a 0,05 až 0,1 z hmot. fosfoljpjdového koncenträtu ve formě amonně solí. výsledný výrobek má typický vzhled,barvu a chut jádrovinově pasty a stab 1 l 1 ta~protŠ oxjdačnimužluknuti...

Jedlé oleje se zvýšenou stabilitou proti oxidačnímu žluknutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259953

Dátum: 15.11.1988

Autori: List Jaroslav, Davídek Jiří, Ranný Mojmír, Pokorný Jan, Sedláček Jiří, Souček Jiří

MPK: A23J 7/00

Značky: proti, oleje, jedlé, žluknutí, stabilitou, oxidačnímu, zvýšenou

Text:

...produktů, ktoré pravidla obsahují 40 až 60 Z hmot. fosfolipidů a 40 až 60 Z hmot. jednoduchých lipidů a mastných kyselin, se pak vhodným způsobem,např. extrakcí organickými rozpouštědl» připraví žádanà směs fosfatidových, lysofosfatidových a bislacylglycerol/fosforečnýchJedlé oleje podle vynàlezu se připravi smíchánim rafinovaných rastlinných olejů a žívočišných tuků s potřebným množsťvím fosfolipidového koncenträtu a případně 9 dalšími...

Zapojení displeje se svítivými elementy typu LED a klávesnice k mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259843

Dátum: 15.11.1988

Autori: Souček Jiří, Hýža Jaroslav, Stratílek Vladimír, Pluhař Lubor, Klíma Jiří

MPK: G06F 3/14

Značky: svítivými, elementy, klávesnice, zapojení, displeje, mikroprocesoru

Text:

...5, katody ocLděl-ovacích diod 9 jsou vodiči H 1 pripojeny nia řádkové vodiče Inatice 10 spín-acích elementů, sloupcově vodiče matice 1(I spínacích elementů jsou spojený vodiči se vstupy 101 níikroprocesoru 1, pracovní odpolry 11 klávesnice jsou pripojeny mezi vodiče vstupů 101 a vodič s nulovým potenciálem.mikroprocesor 1 ve své paměti RAM uchovává informaci o tom, které svítivé elementy miají svítit ia který spínaci element klávesnice byl...

Zapojení přizpůsobovacího obvodu řídicího systému s velkým počtem vstupních a výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256848

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lang Pravdomil, Dušek Bedřich, Souček Jiří, Kondr Jan

MPK: G05B 19/42

Značky: výstupních, zapojení, řídicího, signálu, obvodů, počtem, velkým, vstupních, přizpůsobovacího, systému

Text:

...Druhý rozšiřovací obousměrný povelový vývod převodního bloku je spojen s obousměrným povelovým vývodem druhého rozěiřovaoího výstupního blokuna s obousměrným povelovým vývodem druhého rozšiřovacího vstupního bloku, jehož datový výstup je spojen s datovým vstupom druhého rozšiřovacího výotupního bloku a se druhým rozšiřovacím obousměrným datovým vývodem převodního bloku. Druhý rozšiřovací obousměrný adresový vývod převodního bloku je spojen s...

Způsob výroby fosforylovaných monoacylglycerolů a diacylglycerolů mastných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256691

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ranný Mojmír, Kondelík Petr, Sedláček Jiří, Souček Jiří, Stříbrnský Vladimír, Hrdina Pavel

MPK: C01B 25/18, A23D 5/00

Značky: monoacylglycerolů, výroby, mastných, kyselin, způsob, fosforylovaných, diacylglycerolů

Text:

...olejůjak přirozené tuky a oleje, tak i modifikované hydroganací, případně frakcionované molekulární destilací.Příkladem vhodného složení je např. směs získaná glycerolýzou řepkovéh oleje obsahující 45 až 55 hmot. díacylglycerolů, 15 až 25 2 hmot. monoacylglyoerolů, 0,5 až 1,0 hmot. volných mastných kyselín, maximálně 1 E hmot. volného glycerolu a zbytek do 100 hmot. triacylglycerolu. Další potenciálni surovinou je zbytek po...

Způsob výroby homogenní směsi fosfatidových a bis(diacylglycerol) fosforečných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256690

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tůma Jan, Trnkalová Ema, Souček Jiří, Zamykal Jaroslav, Sedláček Jiří, Ranný Mojmír

MPK: C01B 25/18, A23D 5/00

Značky: homogenní, směsi, bis(diacylglycerol, fosforečných, kyselin, způsob, výroby, fosfatidových

Text:

...nasycených kyselín, např. diacylglyoerol z hydrogenovaného loje nebo z hydrogenovaných rastlinných olejů a v druhém kroku se připouští derivát nenasycených kyselín, jako je diaoylglycerol z řepkového oleje. Vyrobené kyselé produkty lze před finalizací běžným způsobem neutralizovat, např. plynným amoniakem,hydroxidem sodným, draselným, vápenatým, triethanolaminem a jinými bázemi.Jak je vidět z následujících příkladů, které rozsah vynálezu...

Způsob výroby vápenatých solí kyselých fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256689

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bláhová Markéta, Souček Jiří, Zamykal Jaroslav, Sedláček Jiří, Ranný Mojmír, Trnkalová Ema, Stříbrnský Vladimír

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: výroby, způsob, vápenatých, solí, kyselých, fosfolipidů

Text:

...kyselin v molárnim poměru 31 až 201 a zahřátém na 60 až 90 °C posuąmě přidává 20 až 60 (hmot.) suspgnze hydroxidu vápenatéhov triacylglycerolech mastných kyselín s 10 až 24 atomy uhliku v řetězci, o teplotě 50 až80 °C takovou rychlostí, aby teplota reagujíci směsi nepřekročila 100 °C po přidání celkové» ho množství suspenze potřebné pro neutralizaci se pak směs michá při 70 až 95 °c do neutrální reakce. Běžně vyráběné...

Mikrobiální multienzymový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256501

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vodrážka Zdeněk, Procházka Karel, Králová Blanka, Souček Jiří, Novák Jan, Tolman Jiří, Demnerová Kateřina

MPK: C11D 3/386

Značky: multienzymový, mikrobiální, prostředek

Text:

...nevýhody odstraňuje mikrobiálni mnltienzymový pro- - » středek odbourávajicí estepové vazby lipidů, uh 1 Ikáté.řetězcé L.mastných alkoholů a kyselín, uhlovodíků aĺjéjich deáivátů or ganíckého i syntetického původu podla vynálezą, jehož podsta~ĺ §aspočivá v tom, že obsahuje lípasy s mínimální aktivitouý- 2 2 jednofky na mg bílkoviny a oxidoreduktaay s aktivitou alkane hydroxylazy min. 0,5 nkat na mg bilkcviny a alkohpldehydrogenazy...

Epoxidové fóliové lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254528

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zedník Milan, Souček Jiří, Vaňková Marcela, Eder Martin, Mitáček Lubomír

MPK: C09J 7/04, C09J 7/00, C09J 7/02...

Značky: způsob, fóliové, epoxidové, lepidlo, výroby

Text:

...vytvrzování jako je 2,4-tolylen-bis-(N,N-dimetylmočovina) a vzniklá směs se po homogenizaci lisuje, nebo válcuje nebo vytlačuje a nebo roztírá do tvaru požadované fólie.Tímto způsobem se získá lepidlo ve formě mírně lepivé fólie, která za laboratorní teploty dobře přilne k lepeným povrchům a po vytvrzení při teplotě v rozmezí 100-140 OC dává spoje s vysokými pevnostmi. Použitá technologie odstraňuje problémy s odpařováním rozpouštědel,...

Homogenizační komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 253540

Dátum: 12.11.1987

Autori: Souček Jiří, Kára Jan, Janeš Karel, Hessler Jiří, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/06

Značky: komora, homogenizační

Text:

...pretencové pouzdro, na konci uzavřené, do kterého je zaústěn odvod tekutiny.vHomogenizační komora podle vynálezu je výrobně a konstrukčně velmi jednoduchá je v podstatě univerzálně použitelná, protože houogenizační podmínky se mohou v širokých mezích nastavovat změ nou vzdálenosti výtokové trysky ode dna komory, popřípadě změnou vzájemné polohy výtokové trysky a odtokového otvoru. Stavitelnost přívodní trubky 1 prstencového pouzdra je snadno...

Homogenizační komora pro homogenizaci a/nebo směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253539

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hessler Jiří, Valenta Svatopluk, Kára Jan, Souček Jiří, Janeš Karel

MPK: B01F 5/06

Značky: tekutin, komora, homogenizační, směšování, homogenizaci

Text:

...jednak vysunutím jazýčku a jednak jeho polohou, natočením vůči podélné ose průtočného kanálu. Obtokový jazýček může zasahovat dokonce až do protilehlé části příčného otvoru za průtočným kanálem, takže proud tekutiny musí být protlačován po emyčkové dráze. vhodnou volbou vysunutí jazýčků a jejich různým natočenim je možno dosáhnout velký počet různých turbulentních vírů v proudu tekutiny a dosáhnout tak dokonalé homogenizace. šrouby jsou s...

Aktivátor peroxosloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251255

Dátum: 11.06.1987

Autori: Klofec Miroslav, Šmidrkal Jan, Šimůnek Jaroslav, Nováček Alois, Tolman Jiří, Souček Jiří, Krob Václav, Vondráček Bohumír

MPK: D06L 3/00

Značky: aktivátor, způsob, peroxosloučenin, výroby

Text:

...rovněž je, že při způsobu výroby podle vynálezu nevznikají žádné odpadní produkty a žádné odpadní vody. Při způsobu výroby podle vynálezu se získává jako vedlejší Pr°dukt 35 až 90 kyselina mravenčí a 100 kyselina octová.Ke způsobu výroby podle vynálezu stačí jednoduché technologické zařízení. Výchozí suroviny jsou snadno dostupné látky. Roztavený aktivátor je možno převádět na částice poža dované velikosti libovolným způsobem, například...

Prací prostředek s bělicí účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 249980

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klofec Miroslav, Šmidrkal Jan, Novák Jan, Vondráček Bohumír, Krob Václav, Nováček Alois, Souček Jiří, Tolman Jiří, Kovář Pavel, Šimůnek Jaroslav

MPK: C11D 7/54

Značky: prostředek, účinnosti, prací, bělicí

Text:

...před praním zvlášť peroxosloučeninu a zvlášť aktivátor, případně je možno k prostředku dávkovat směs aktivátoru a peroxosloučeniny.Prací prostředek podle vynálezu se dá použít pro namáčení, předpírání, praní, dezinfek~ ci, nebo jako textilní pomocný prostředek.Veškeré údaje o složení jsou uvedeny v hmotnosti, poměrech hmotnosti a hmotnostních dĺlech.Příklady složení a výroby pracího prostředku podle vynálezu jsou blíže objasněny v...

Parfém se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248807

Dátum: 12.02.1987

Autori: Klecan Václav, Bareš Milan, Procházka Karel, Souček Jiří, Haumer Jaroslav, Hrdina Pavel

MPK: C11D 3/50

Značky: zvýšenou, parfem, stabilitou

Text:

...přísad obsažených v detergentech..- 2 248 807 Zcela neomezenou aplikaci stabilizovaných parfémü umožňuje vynález parfému se zvýšenou stabilitou ve forme roztoku nebo gélu na bázi polyakrylátu, polyvinylchloridu, polyetylentereftalátuy polyamidů, močovinoformaldehydových a melamínoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu, polyakrylonitrilu, kopolymeru vinylchloridu,s vínylacetátem, polyetylenu, polystyrenu,...

Tabletovaný aktivátor peroxosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232779

Dátum: 15.01.1987

Autori: Souček Jiří, Tolman Jiří, Kovář Pavel, Šmidrkal Jan, Nováček Alois, Novák Jan, Šimůnek Jaroslav, Klein Vladimír, Procházka Karel

MPK: C11D 7/54

Značky: aktivátor, tabletovaný, peroxosloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Tabletovaný aktivátor peroxosloučenin se přidává do pracích prostředků, které pak vykazují oxidační, bělicí a dezinfekční efekt již od teploty 20 °C. Tabletovaný aktivátor obsahuje jako aktivační složku ftalanhydrid, N-acetylftalimid, maleinanhydrid a jako rozvolňovací složku škrob nebo ultramylopektin nebo jejich směs. Vyrábí se tak, že se upraví velikst částic aktivační složky, pak se přidá rozvolňovadlo a směs se tabletuje. Tabletovaný...

Způsob přivádění tlakového prostředí do hydraulického okruhu elektrohydraulického servomechanismu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247955

Dátum: 15.01.1987

Autori: Souček Jiří, Bříza Jaroslav, Žabka Lumír

MPK: F15B 9/03

Značky: elektrohydraulického, prostředí, provádění, způsobu, způsob, zařízení, přivádění, tohoto, servomechanismu, hydraulického, tlakového, okruhu

Text:

...zkouěemý materiálový vzorek 32 a siloměr 11 k rámu stroje.Na blokovám schámatu obr. 1 je znázorněno zapojení elektrického ovládacího obvodu prvního elektrohydraulického rozvaděče § a druhého elektrohydraulickáho rozvadčče lg z ovládacího bloku 11 řízenáho hydraulickáho bezpečnostního uzávěru spojeného se zpož dovacím členem jj.Dálkové řízený łwdraulický ĎCZpQČDOBÝ-nĺ uzávěr i je v klidovám uzavřeném stavu,jestliže na výstupu ovládacího bloku...

Zapojení elektronické části servomechanismu s integrovaným obvodem B 654 D nebo jeho funkčním ekvivalentem s přídavným zesilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247605

Dátum: 15.01.1987

Autori: Souček Jiří, Vydarený Bronislav

MPK: H03F 3/04

Značky: elektronické, přídavným, zesilovačem, funkčním, obvodem, servomechanismu, integrovaným, zapojení, částí, ekvivalentem

Text:

...přes dvojpől obsahující Zenerovu diodu o ZenerovémPřídavný zesilovač s tranzistory PNP omezuje napěčové úbytky na integrovaném zesilovači a tím dosahuje zvýšení účinnosti servomechanismu.Na přiloženém výkrese je schema zapojení prídavného zesilovače k integrovanému obvodu B 654 a jeho funkčních ekvivalentů, tj. které obsahují vestavěný koncový výstupní výkonovýPřídavný zesilovač je tvořen dvojici vazebních dvojpőlů ł,g se zenerovou diodou a...

Zapojení obvodu ochrany proti přetížení výstupů programovatelného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233392

Dátum: 01.01.1987

Autori: Souček Jiří, Fiala Jan

MPK: G05B 15/02

Značky: zařízení, obvodů, ochrany, programovatelného, proti, výstupu, přetížení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Při přetížení výstupu některého z výkonových členů vysílá přetížený výkonový člen varovný signál přes součtový úpravný obvod do řiditelného zdroje a do časového členu. Po příchodu varovného signálu sníží řiditelný zdroj své výstupní napětí na hodnotu, která zaručí, že nedojde k poškození přetíženého výkonového členu. Současně jde varovný signál z úpravného obvodu na obousměrnou svorku zapojení, odkud přechází ke zpracování v obvodech...

Zapojení vstupního obvodu s optoelektrickým členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236735

Dátum: 15.11.1986

Autori: Fiala Jan, Souček Jiří

MPK: H03K 17/78

Značky: obvodů, vstupního, zapojení, optoelektrickým, členem

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení oddělovacího členu se signalizací vstupního signálu. Kladná svorka je připojena přes dva srážecí odpory, které slouží jako předstabilizace, s katodou Zenerovy diody. Anoda Zenerovy diody je spojena se zápornou svorkou a s katodou indikační diody. Stabilizovaným napětím se přes omezovací odpor napájí anoda svítící diody optoelektrického členu. Katoda svítící diody je spojena s anodou indikační diody. Paralelně ke svítící...

Bělicí prostředek na bázi peroxohydrátu močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230216

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šmidrkal Jan, Souček Jiří, Klein Vladimír, Novák Jan, Tolman Jiří, Procházka Karel

MPK: C11D 3/395

Značky: bělicí, peroxohydrátu, močoviny, bázi, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Bělicí prostředek na bázi peroxohydrátu močoviny přidávaný do prací lázně k deiergentům běžného složení, vyznačený tím, že vedle 50 až 99,0 % hmot. peroxohydrátu močoviny obsahuje 1 až 20 % ethylendiamintetraoctové kyseliny nebo jejich sodných solí nebo 1 až 30 % hmotnostních křemičitanu hořečnatého, s výhodou 2 až 40 % hmot. směsi uvedených látek.

Homogenní polotuhé až tuhé emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232334

Dátum: 15.07.1986

Autori: Souček Jiří, Ranný Mojmír, Černý Přemysl, Dušek Ferdinand, Tůma Jan

MPK: A23L 1/27

Značky: tuhé, emulgátory, čokoládových, homogenní, polotuhé, ztekucování, polev, cukrovinkářských

Zhrnutie / Anotácia:

Homogenní emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev složené ze směsi 50 až 95 % hmot. amonných solí fosfatidových a bisfosfatidových kyselin, připravených fosforylací acylglycerolů rostlinných olejů s 5 až 50 50 % hmot. amonných nebo vápenatých solí fosfatidových a bisfosfatidových kyselin připravených fosforylací acylglycerolů nenasycených živočišných nebo rostlinných tuků obsahujících esterifikované mastné...

Prací a čisticí prostředek s oxidační, bělicí a dezinfekční účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 231223

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šimůnek Jaroslav, Tolman Jiří, Kovář Pavel, Novák Jan, Nováček Alois, Souček Jiří, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 3/60

Značky: bělicí, oxidační, dezinfekční, prací, prostředek, čisticí, účinnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Prací a čistící prostředek s oxidační, bělící a dezinfekční účinností již od teploty 20 °C, který obsahuje spolu s tenzidy, plnícími, změkčujícími, vonnými a dalšími látkami stabilizovaný aktivátor, který obsahuje jako aktivační složku ftalanhydrid, N-acetylftalimid nebo maleinanhydrid a jako stabilizační složku vyšší karboxylovou kyselinu nebo polymer. Prací prostředek obsahující aktivátor, má výbornou oxidační, bělící a dezinfekční schopnost,...

Způsob praní při teplotách 10 až 70 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: 230429

Dátum: 01.04.1986

Autori: Tolman Jiří, Novák Jan, Šmidrkal Jan, Procházka Karel, Souček Jiří, Šimůnek Jaroslav, Karlíková Věra

MPK: D06L 1/12, D06L 3/16

Značky: způsob, praní, teplotách

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní při teplotách 10 až 70°C roztokem obsahujícím biodetergent běžného složení a peroxosloučeninu typu perboritanu sodného nebo peruhličitanu sodného nebo peroxidu vodíku nebo peroxohydrátu močoviny vyznačený tím, že se po 5 až 60 minutách praní přidá do prací lázně aktivátor peroxosloučeniny typu anhydridu kyseliny ftalové, přičemž hmotnostní poměr aktivátoru k aktivnímu kyslíku obsaženému v peroxosloučenině je 3 až 40 ku 1.

Stabilizovaný aktivátor peroxosloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230084

Dátum: 01.04.1986

Autori: Šimůnek Jaroslav, Šmidrkal Jan, Kovář Pavel, Souček Jiří

MPK: C11D 3/395

Značky: výroby, způsob, stabilizovaný, peroxosloučenin, aktivátor

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný aktivátor se přidává do pracích a čistících prostředků, které pak vykazují oxidační, bělící a dezinfekční efekt již od teploty 20 oC. Stabilizovaný aktivátor obsahuje jako aktivující složku ftalanhydrid, N-acetylftalimid, maleinanhydrid a jako stabilizační složku vyšší alifatickou karboxylovou kyselinu. Vyrábí se tak, že se roztavená směs aktivační a stabilizační složky rozprašuje na částice o průměru 0,1 až 2,5 mm, které v proudu...