Šob Josef

Zapojení stykových obvodů mikropočítače pro řízení číslicového stejnosměrného servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268993

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šob Josef, Čermák Bohuslav, Závodný Miloslav, Thuma Jiří

MPK: G06F 3/00, G05B 19/25

Značky: číslicového, obvodů, řízení, servopohonů, mikropočítače, stejnosměrného, zapojení, stykových

Text:

...ggg, blok ggpřepínače diagnostiky modulàtoru mající alespoň prvý vstup, řídieí druhý vstup, třetí vstup a výstup głł, blok 33, mající alespoň prvý vstup, druhý vstup e skupino-. vý výstup ggł dále blok gg řídicího registru, mající alespoň skupinový prvý vstup,druhý vstup, třetí vstup,a výstup ggł, blok gg registru diagnostiky, mající alespoň skupinový prvý vstup, druhý vstup, třetí vstup, výstup g 5 l,výstup 353, výstup gig,skupinový...

Zapojení mikropočítačové řídicí soustavy pro vrtačku plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259114

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šafář Jan, Šob Josef, Thuma Jiří, Čermák Bohuslav, Závodný Miloslav

MPK: G05B 19/403, G06F 15/46

Značky: řídící, spojů, zapojení, mikropočítačové, vrtáčků, soustavy, plošných

Text:

...druhým řídícímvýstupem se druhým řídfcím vstupem bloku styku mechaniky, který~o 259114je spojen svým čtvrtým řídícím výstupom s řídícím vstupom bloku střídače vrtacích vřeten, jehož řídící výstup je spojen se třetímřídícím vstupem bloku styku mechaniky, který Je spojen svým pá~ tým řídícím výstupom s řídícím vstupem bloku napájecích zdrojů, který je spojen svým prvním řídícím výstupom se třetím řídícímvstupem bloku ovládaného panelu a svým...

Sklolaminátové navíjané tlakové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245830

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šob Josef, Závodný Miloslav, Bartoo Bohumil, Thuma Jioí, Kooák Eestmír, Boezina Josef

MPK: B32B 1/08, B32B 17/10

Značky: potrubie, tlakově, sklolaminátové, navíjané

Text:

...so štruktúrou siete s okami tvaru kosoštvorca a sú vzájomne spojené prevlečnou pružnou manžetou, na vnútornom povrchu hladkou a na vonkajšom povrchu opatrenou výstupkami tvoriacimi prstence v obvodovom smere, cez ktoré je prevlečená tuhá objímka. Základný účinok potrubia podľa vynálezu spočíva v tom, že výroba rúr so sieťovým návinom je jednoduchá a hospodárna predovšetkým preto, že pri navíjaní vzniká na koncoch minimálny odpad, napriklad...

Nenasycené polyesterové pryskyřice s nízkou emisí styrenu a s omezenou kyslíkovou inhibicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247428

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matušek Miroslav, Benc František, Žák František, Thuma Jioí, Hádek Mirko, Koníeek František, Šob Josef, Jirkovský František, Chládek Milan, Jílek Jioí

MPK: C08G 63/52

Značky: nenasycené, polyesterové, styrenu, kyslíkovou, omezenou, inhibici, pryskyřice, nízkou, emisí

Text:

...takové nebo ve formě směsí nebo roztoků v organických rozpouštědlech nebo nenasycených mono merech, zejména ve styrenu.Kombinace voskovitých látek a použitých polymerü má výhodu především V rychlé tvorbě tenkého ochranného filmu na povrchu nanášené polyesterové pryskyřice způsobujícího vysokou dynamickou antiemisní účinnost, dále pak ve velmi dobré skladovatelnosti pryskyřic bez makroskopiokě separace.Další výhodou je i možnost zabudování...

Zapojení generátoru ultrazvuku s piezokeramickým měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234946

Dátum: 15.01.1987

Autori: Strejček Pavel, Čermák Bohuslav, Šob Josef

MPK: H04R 17/00

Značky: piezokeramickým, generátoru, zapojení, měničem, ultrazvuku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompenzovaného zapojení generátoru ultrazvuku s piezokeramickým měničem. Zapojení podle vynálezu je používáno zvláště pro využití mechanické práce rezonátoru spojeného s měničem. Pro zajištění konstantního dávkování ultrazvukové energie při proměnné zátěži je generátor doplněn kompenzačním kondenzátorem. Ten kompenzuje nežádoucí vliv kapacitního proudu piezokeramického měniče na regulaci budicího napětí, přiváděného na měnič k...

Zapojení pro vyhodnocování signálů inkrementálního odměřování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234398

Dátum: 15.10.1986

Autori: Šob Josef, Čermák Bohuslav, Závodný Miloslav, Thuma Jiří

MPK: G05B 19/403

Značky: zapojení, signálu, inkrementálního, vyhodnocování, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocování signálů inkrementálního odměřování je určeno pro vytvoření efektivní vazby mezi inkrementálním odměřováním spojeným s některou pohybovou částí mechanismu a řídicí jednotkou číslicového řízení celého systému. Využije se v automatizační technice, zvláště při stavbě číslicově řízených pohybových ústrojí technologických zařízení. Vhodné je hlavně při řízení s uzavřenou smyčkou zpětné vazby, tj. u rychlostních a polohových...

Mnohonásobné připojovací pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 214468

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šob Josef, Šturc František, Zajíček Ladislav

Značky: mnohonásobné, připojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mnohonásobné připojení desek plošných spojů k elektronickým částem testovacích systémů. Podstatou vynálezu je provedení mnohonásobného připojovacího pole, které má základní desku s průchozími otvory. V každém otvoru základní desky je zasunut kontakt spojený pružinou s koncovkou. Tato podsestava, která je řešena jako výměnná je dále přes vývod spojena s měřící částí elektronického systému. Využití mnohonásobného připojovacího pole...

Zařízení pro automatické změření a výpis hodnot elektrického odporu prokovených otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214458

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šob Josef, Uhlíř Karel, Kolliner René

Značky: výpis, prokovených, zařízení, automatické, změření, odporu, elektrického, otvorů, hodnot

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické změření a výpis hodnot elektrického odporu prokovených otvorů na deskách vícevrstvých plošných spojů, vyznačené tím, že obsahuje řadič (11), jehož prvý výstup (111) je zapojen do vstupu proudového zdroje (3), druhý výstup (112) řadiče (11) je zapojen do proudového přepínače (4), do analogového multiplexeru (5), do panelu (9) a do tiskárny (10), třetí výstup 113) řadiče (11) je zapojen do bloku (6) úpravy signálu, čtvrtý...

Měrný člen silového snímače s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 246958

Dátum: 25.11.1974

Autori: Mainx Oskar, Šafáo Jan, Šob Josef, Homuta Libor, Thuma Jioí

MPK: G01L 9/06, G01L 1/18

Značky: polovodičovými, měrný, silového, člen, tenzometry, snímače

Text:

...vzdálenosti obou stojin od této ody je roven Poissonově konstentä. Na stojinu bližší k ose působení zstě žovací síly jsou polovodičové tenzometry upevněząy kolmo ke sněhu táto osy s na stojinuu. vzdálenější od této osy jsou polovodičové tenzometry upevněny ve smäm rovnoběžném s touto osou.Hlavní výhodou tohoto uspořádání měrného členu je, že zavedení síly do stojin, nn kterých jsou upevněny tenzometry, je staticky určité. Vzhledem k...