Snopek Pavol

Spôsob aktivácie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281993

Dátum: 23.07.2001

Autori: Bajús Martin, Kaščák Stanislav, Kuľka Anton, Magač Andrej, Snopek Pavol

MPK: B01J 19/08, B01J 19/12, C10K 3/00...

Značky: látok, spôsob, aktivácie, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aktivácie organických látok, najmä uhľovodíkov a uhľovodíkových zmesí z ropy a/alebo zemného plynu využiteľných v energetike, ďalej ako východiskové suroviny pre petrochémiu alebo ako palivá pre vznetové, zážihové a prúdové motory. Uvedené organické látky sa vystavia pôsobeniu elektromagnetického poľa o frekvencii od 10 Hz do 100 kHz tvoreného súčasne jednosmernou aj striedavou zložkou prúdu, pričom intenzita jednosmernej ako aj...

Klapka a zapojenie na jej ovládanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 502

Dátum: 06.07.1994

Autor: Snopek Pavol

MPK: F16L 55/10

Značky: klapka, zapojenie, ovládanie

Text:

...hriadeľkou 3, na ktorú je súoso upevnený uzáver lg v osi telesa L. Plošný spoj 3 je ďalej opatrený s relé § a svorkovnicou 2 a z druhej strany ploäného spoja Q sú uchytené dva mikrospinače lg a ll, do ktorých pracovného priestoru zasahuje doraz §. Na držiak gje rozoberateľne upevnený dutý kryt Q.Svorkovnica 2 pozostáva zo vstupu SL, na ktorý je napojený elektroventil lg a je prepojený s termostatom lg, ktorý je spojený so spojom 22 na...

Systémová paleta prístrihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255329

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zelina Pavol, Zwiebel Pavol, Slavík Jan, Snopek Pavol, Pavluv Ján

MPK: B65D 19/00

Značky: systémová, prístrihov, paleta

Text:

...splňujü aj Stacionárne »čeriče,ktoré je možné zoraďovat a vymieňať mimo liniek a systémov v pripravni pristrihov.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zjednodušene znázornené prikladné prevedenie systémovej palety prĺstrihov podl.a vynálezu a na obr. 2 vyobrazený príklad prevedenia systémovej palety prístrihov podľa vynálezu.Systémová paleta prístrihov je vytvorená z nosného rámu 1 ooupatreného po stranách uchopovacírni vybratiami 11, z...

Rotačný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 255328

Dátum: 15.03.1988

Autori: Snopek Pavol, Kašprišin Ján, Ortuta Rudolf

MPK: B23Q 7/02

Značky: zásobník, rotačný

Text:

...výške odoberacej, resp. odkladacej noviny priemyselného robota alebo manipulátora. Ďalšou podstatnou výhodou je velká zásoba manipulovaných predmetov pri ma 4lej zastavanej ploche. Zaplñovanie lôžok manipulovanými predmetmi sa môže robit mimo pracoviska a výmena lôžok na zásobníku sa môže vykonávať bez odsüavenia pracoviska, čo má vplyv na produktivitu práce. Tento systém je výhodný pre rotačná súčiastky so stredným otvorom, ktorý slúži na...

Retazový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 254039

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pavluv Ján, Cmár Stanislav, Snopek Pavol

MPK: B23Q 7/03

Značky: reťazový, zásobník

Text:

...snímačov 1 D pre identifikáciu technologických paliet 12. Dĺžka ťažných nekonečných reťazí 11 je násobkom obvodu rozstupovej kružnice reťazového kolesa 14. Dlžka kroku, prípadne súčet dlžok viacerých krokov sa rovná obvodu rozstupovej kružnlce retazového kolesa 14 alebo jeho násobok. V pracovnom module 2 je umiestnený krokovací zdvíhací mechanizmus, ktorý pozostáva z pneumatickohydraulického valca 15, u ktorého priestor pod piestom je...

Kompozice pro ochranné povlaky žárovzdorných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243066

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jurec Ladislav, Snopek Pavol

MPK: C04B 35/10

Značky: materiálů, kompozice, ochranné, povlaky, žárovzdorných

Text:

...né vrstvy lze regulo-vat způsobem nanášení a počtem cyklů nanášení. Výhodou je schopnost tvorby pevné a hutné vrstvy sušením již při 20 °C, přičemž zvýšením teploty do 60 °C se zkracuje doba sušení beze změn fyzikálních vlastností nanesené vrstvy.Po vypálení dochází k vytvoření ochranné vrstvy tvořené převážně elektrokorundem pojeného alumosilikáty, která zabraňuje atakování u žaruvzdorného výrobku zrn karbidu křemíku a některých druhů vazeb...

Zařízení pro úpravu slisovaných hromad tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244422

Dátum: 15.07.1987

Autori: Svoboda Josef, Snopek Pavol, Kre Štefan

MPK: A24B 3/02

Značky: slisovaných, zařízení, tabáku, hromad, úpravu

Text:

...trubek. Sondová montážní deska nase větší počet pružně zamontovaných jednotlivých upravovacích sond sestávajících z trubkového tělesa pro taženého otvorom v sondové montážní desce, přičemž vnitřní průměr otvoru je větší než vnější průměr trubkového tělesa pro odklon upravovací sondy od svislice.Trwtkwvé tľänsn za avovacf soády je umístěno v sondová montážní desce s pomocí dolního nákružku předpjstáho vzhůru proti spodnímu povrchu...

Obracač stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237131

Dátum: 15.03.1987

Autori: Jambrich Ladislav, Snopek Pavol, Mikloš Milan

MPK: B65G 59/08

Značky: obracač, stohu

Zhrnutie / Anotácia:

Obracač stohu s hydraulickým upínaním, ktorý využíva hmotnosť upínacích segmentov pri hydraulickom upínaní a je určený na otočenie stohu o 180°. Pozostáva z podstavy, na ktorej je uchytené pohonové ústrojenstvo a hnané a hnacie kladky. Na kladkách je voľne uložená otočná jednotka, na ktorej sú zospodu a zvrchu prichytené dopravníky a zboku prítlačný mechanizmus. Medzi valčekmi horkého dopravníka prechádzajú upínacie segmenty uchytené najmenej...

Chápadlová prechytávacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235597

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kravec Karol, Snopek Pavol, Jurec Ladislav

MPK: B25J 15/00

Značky: prechytávacia, jednotka, chápadlová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chápadlovej prechytávacej jednotky, ktorá umožňuje na automatizovaných technologických pracoviskách pri obrábaní prírubových súčiastok z obidvoch strán jej prechytenie priamo v chápadle. Jednotka pozostáva z dvoch samostatných chápadiel, ktoré sú na základnom ráme uchytené každé otočne pomocou jedného čapu opatreného reťazovým kolesom. Na základnom ráme je upevnený priamočiary motor s obojstrannou piestnicou, ku ktorej sú na jej...

Operačný zásobník hriadeľových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234852

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krč Štefan, Jambrich Ladislav, Snopek Pavol

MPK: B23Q 7/10

Značky: hriadeľových, súčiastok, operačný, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Operačný zásobník hriadeľových súčiastok je určený na vytváranie zásoby manipulovaných predmetov, predovšetkým tenkých a dlhých hriadeľov, pre automatickú manipuláciu priemyselnými robotmi a manipulátormi. Operačný zásobník pozostáva zo základného rámu a dvoch nekonečných reťazí, na ktorých sú uchytené uchytávacie prvky na manipulované predmety. Uchytávacie prvky sú riešené tak, že manipulované predmety sú voľne uložené v prizmách uchytávacích...

Operačný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 227746

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kravec Karol, Snopek Pavol, Jambrich Ladislav

Značky: zásobník, operačný

Zhrnutie / Anotácia:

Operačný zásobník určený na vytváranie zásoby manipulovaných predmetov predovšetkým prírubového tvaru, pre automatickú manipuláciu s priemyselnými robotmi a manipulátormi, hlavne pri čelnom odoberaní manipulovaných predmetov, pozostávajúci z modulu náhonu, modulu dĺžkového a modulu koncového, pričom uvedené moduly sú prepojené pohyblivým dopravníkom a z vychystávacieho modulu, ktorý je umiestnený na konci pohyblivého dopravníka, pričom modul...