Snopek Krzysztof

Požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 278086

Dátum: 06.12.1995

Autori: Snopek Krzysztof, Gašper Michal

MPK: E05D 7/04, E06B 5/16

Značky: uzáver, požiarny

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarna izolácia pozostáva z aktívnej protipožiarnej vrstvy (521), ktorá je umiestnená na vnútornej strane kovovej vrstvy (52), pričom na aktívnu protipožiarnu vrstvu (521) je daná žiaruvzdorná vrstva (54), na ktorú je umiestnená reflexná kovová vrstva (55). Medzi reflexnými kovovými vrstvami (55) z oboch strán rámu (51) je vo vnútri upevnená izolačná vrstva (57) tak, že medzi ňou a každou reflexnou kovovou vrstvou (55) je vytvorená...