Smrž Rudolf

Způsob přípravy 2-diethylaminoethylesteru 2-(tetrahydro-2-furfuryl)-3-(1-naftyl) propanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268355

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jančik Fedir, Polívka Zdeněk, Valenta Vladimír, Zelenka Antonín, Smrž Rudolf

MPK: C07D 307/16

Značky: způsob, 2-diethylaminoethylesteru, kyseliny, propanové, 2-(tetrahydro-2-furfuryl)-3-(1-naftyl, přípravy

Text:

...a další- V případě provadani reakce vyoyotćuu kapalino - kopalina, a výhodou toluan - voda, dochází vlivcn poatupnó kvartornizaco 2-diathylaminoathylchloridu k vytvářoni kvarťnrni anoniovó aoli, ktoré už sama katalyzujo roakci. Baz přidavku jiněho katalyzátoru je vlak prdběh takto provodoná reakce pomolejäi. Konverze na 90 so doaáhna až za B h. Kinetikn relkca byla nludovúnn...

Způsob čištění hydrochloridu dilthiazemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268354

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smrž Rudolf, Štrof Jiří, Dejmek Luboš

MPK: C07D 281/02

Značky: způsob, hydrochloridu, čištění, dilthiazemu

Text:

...barevných/ eloučenín bez podetatnljlích ztrlt ízolovnndho produktu čistící opsrscs Js Ionípulučnł Jednoducho I surovínovů nsnlroěnó, poułítł rozpoultldla jsou snadno doutupnů o rogcncrovotslná.V nlslsdujících príkladoch je způsob číítiní hydrochlorídu dílthínzsau podla vynilozu pouzo ílustrovln, rozaoh vynálszu vlak není uvodonýuí skutočnootlí V Zldnól snlruVo 120. al foroonídu, přodohřátóho na teplotu 120 C, so zo otilóho níchlní rozpustí...

Způsob přípravy 2,6-disubstituovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266730

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hesoun Dušan, Smrž Rudolf, Körner Jaroslav, Štrof Jiří, Dejmek Luboš, Zoula Václav

MPK: C07C 39/04, C07C 39/24

Značky: přípravy, 2,6-disubstituovaných, způsob, fenolů

Text:

...0,4 až 40 kPa. V kontinuálním provedení se 3,5-disubstituovaná-4-hydroxybenzoovákyselina postupně vnáší do míchaného vysokovroucího bazického média teploty 100 až 230 OC a dekarboxylací vznikající 2,6-disubstituovaný fenol se průběžně oddestilovává za tlaku 0,4 až 40 kPa.Způsob přípravy 2,6-disubstitucvaných fenolů obecného vzorce I podle vynálezu, má ve srovnání se známymi postupy řadu předností, a to zejména- vysoké (téměř kvantitativní)...

N-(2,6-dichlorfenyl)-benzimidoylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 261045

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zoula Václav, Dejmek Luboš, Smrž Rudolf, Štrof Jiří

MPK: C07C 119/20

Značky: n-(2,6-dichlorfenyl)-benzimidoylchlorid

Text:

...oxidochloridu fosforečného a případně přítomného aprotíckého rozpouštědla se N-(2,6-dichlorfenyl)-benzimidcylchloríd ízoluje vakuovou destilací. Získá se slabě nažloutlý viskőzni olej, který stánim zkrystaluje připravený N-(2,6 «dich 1 orfenyl)-benzimidoylchlorid je 98,52 (stanoveno spektrálně a plynovou chromatografii) a vykazuje t.t. 51 °c až 52 °c a t.v. zoo °c až 203 °c při tlaku 1,2 kPa.Následující přiklad připravy sloučeniny...

2,6-dichloranilid kyseliny benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259821

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štrof Jiří, Dejmek Luboš, Smrž Rudolf, Zoula Václav

MPK: C07C 103/76

Značky: benzoové, kyseliny, 2,6-dichloranilid

Text:

...pyridinu nebo terclárního aminu jako protonakceptoru, v rozmezí teplot 20 ° až 110 ° Celsia po zředění reakční směsi vodou se vyloučený surový 2,6-dlch 1 oranl 1 id kyseliny benzoové t. t. 147 ° až 149 °C izoluje filtrací.jako bílá krystalická látka t. t. 149 ° až 150 °~Celsia, čistoty 99,93 stanoveno plynovou chromatografií se ziská krystalizací z methanolu.Následující príklad prípravy sloučeniny podle vynálezu látku pouze doklúdá, ale...

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243709

Dátum: 01.04.1988

Autori: Smrž Rudolf, Koepelka Jioí

MPK: F16L 37/18

Značky: přírubový

Text:

...příruby.Výhoda takto uspořádamých přírubových spejů pls vynálezu spočívá v tom, že relativně malým šroubem se dosáhne velke přitahovací síly, která zajistí dokonale pevne a těené spojení.Další výhoda spočíva v ton, že se dosáhne menší celkově hmotnosti příruboveho spoje, odetraní se namlhavost práce,protože hmotnost jednotlivých spojek je u.1 n.Na připojených výkresech jsou schenaticky znázorněny příklady provedení přírubověho spoje podle...

Zařízení pro měření teploty a rychlosti kosmického plazmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242803

Dátum: 01.04.1988

Autori: Markušovská Elena, Smrž Rudolf, Kollmann Milan, Morák Milan

MPK: G01N 33/00

Značky: měření, rychlostí, teploty, plazmatu, zařízení, kosmického

Text:

...Jeho podstatou je, že na výstupy bloku zpracová ní dat jsou připojeny vstupy dvou bloku určení adresy. Výstupybloků určení adresy jsou spojeny se vstupy dvou pamětových bloků, jejichž výstupy jsou napojený na telemetrický systém.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména tím, že hodnoty na výstupu pamětí je možno použít pro operativní řízení experimentu, úpravu energetických rozsahu, přechod na nový způsob měření, a zároveň na zemi bez...

Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255227

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hesoun Dušan, Zoula Václav, Körner Jaroslav, Smrž Rudolf, Dejmek Luboš, Štrof Jiří

MPK: C07C 87/60

Značky: přípravy, způsob, 2,6-dichlordifenylaminu

Text:

...rozpouštědla (toluen, ethylbenzen,xylen, technický benzin, chlorované alifatické nebo aromatické uhlovodíky apod.).Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu podle vynálezu má ve srovnání se známými- získaný produkt je chemicky velmi čistý,- výtěžky produktu jsou zřetelně vyšší a jsou velmi stabilní (tj. jsou málo závislé na odchylkách od optimálního režimu reakce),- meziprodukty připravené V jednotlivých syntézních stupních jsou použitelné...

N-(2,6-Dichlorfenyl)-benziminofenylether

Načítavanie...

Číslo patentu: 255045

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štrof Jiří, Dejmek Luboš, Zoula Václav, Smrž Rudolf

MPK: C07C 119/20

Značky: n-(2,6-dichlorfenyl)-benziminofenylether

Text:

...se ziské surový Nh(2,6-dichlorfenyl)-benzimínofenylether jake žlutý víakőzní, táním krystalující olej. Krystalizací surového produktu z petroletheru se ziská čistý N-(2,6-di~ chlorfenyi)-benziminofenylether, čistoty 99 ~ní (stanoveno plynovbu chromatografíi), ve formě žluté krystalické látky t.t. 70,5 °až 71.0 ° 0 Následující přłklad připravy sloučeniny podle vynálezu látku pouze dokládá ale neomezuje.Příklad I K suspenai 13,3 g (0,10 molu)...

Nesamosvorná otočná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241422

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koepelka Jioí, Smrž Rudolf

MPK: B23Q 3/08

Značky: nesamosvorná, otočná, upínka

Text:

...vodicí drážky, vytvořená na vodicím čepu pevně spoje» ném se spodním víkem.Účelným uspořádáním jednotlivých prvků uvnitř pracovního válce se docílí malý zdvih pístnice a tím i upínacího prvku.S tím souvisí i malý rozměr celého zařízení, což je v konstrukcí jednoúčelových strojů a linek podstatné.Příkladné provedení nesamosvorné otočné upínky podle vynálezu je achématicky znázorněno na přiloženém výkresu.V tělese ł pracovního válce je...

Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254744

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štrof Jiří, Hesoun Dušan, Zoula Václav, Körner Jaroslav, Smrž Rudolf, Dejmek Luboš

MPK: C07C 87/60

Značky: přípravy, 2,6-dichlordifenylaminu, způsob

Text:

...(toluen,ethylbenzen, xylen, technický benzín, chlorované alifatické nebo aromatické uhlovodíky apod.).Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu podle vynálezu má ve srovnání se známýmí postupy tyto přednosti- získaný produkt je chemicky velmi čistý- výtěžky produktu jsou zřetelně vyšší a jsou velmi stabilní (tj. jsou málo závislé na odchylkách od optimálního režimu reakce)- meziprodukty připravené v jednotlivých synthesníoh stupních jsou...

Zapojenie riadiaceho člena pre rovnomerné delenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242321

Dátum: 15.11.1987

Autori: Smrž Rudolf, Kalina Karel

MPK: H02P 8/00

Značky: kroku, motora, delenie, veľkosti, rovnoměrné, zapojenie, riadiaceho, krokového, člena

Text:

...vstup je pripojený výstup dekodéra 9, na vstup ktorého je pripojený výstup vratného čítača 1 D.Činnosť zapojenia je nasledovnáVýstupné impulzy impulzného generátora 13 sú cez členy logického súčtu 5, E privedené na vstupy oboch deličov 7, 8. V pripade ak na začiatku činnosti boli oba deliče vynulované, budú ich výstupné impulzy vo fáze. Na ovládač krokového motora 11 prichádzajú vl tomto prípade súčasne výstupné impulzy deliča 7, ktoré...

Kaskádový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242036

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smrž Rudolf

MPK: B03C 7/00

Značky: kaskádový, separátor

Text:

...hmot, jako například tuhého domovního odpadu, stříhaných kabelů, drcených elektrospotřeblčů l zrnitých a práškových keramických hmot, které je třeba zbavit kovových a elektricky vodivých složek.Kaskádový separátor podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněn na Výkresu, kde na obr. 1 je podélný řez separátorem a na obr. 2 kolmý pohled shora s vyznačením směru pohybu elektricky nevedivých částic dlouhými čárkami a směru pohybu...

Spôsob regenerácie aktívneho uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 241203

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobek Josef, Vojío Jaromír, Koepelka Jioí, Smrž Rudolf

MPK: C01B 31/08

Značky: uhlia, spôsob, aktívneho, regenerácie

Text:

...regenerácia aktívneho uhlia podľa vynálezu je použitie cenove dostupnej chemikálie vodného roztoku alkallckého hydroxidu, ďalej to, že spôsob jeČ nenáročný na spotrebu energie. Zo získané ho roztoku alkalickýcb solí derivátov 3-metylfenolu nie je potrebné tieto izolovat, roztok sa dá použiť priamo pre prípravu prislušných alkalických solí derivátov 3-metylfenolu. Aktívne uhlie je možné opätovne použit v procese.derivátov 3-metylíenolu z...

Zpětnovazební systém zejména pro pulsní měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244106

Dátum: 15.07.1987

Autori: Nováeek Alois, Smrž Rudolf, Neeas Miroslav, Hesoun Dušan, Roubanek František, Zikán Viktor, Florovie Stanislav, Forró Juraj

MPK: H02M 5/00

Značky: zejména, měniče, napětí, pulsní, systém, zpětnovazební

Text:

...přstížení a teplotní ochranu.Tohoto výsledku bylo dosoženo zpětnovazebním systémem zehrnujícím diferenciální předzesiloveč v neinvertujícím zapojení. srovnávsjící napětí z výstupustebi 1 izátoru s napětím prvního referenčního zdroje, stejně jako diferenciální zesilovač prncující jako kompnrátor, jehož výstup je spojen s výstupom stebilizátoru. Zpětnovazební systém rovněž obsahuje generátor periodických signálu s monotonním intervalem e...

Způsob zkrácené nežehlivé, nemačkavé a nesrážlivé úpravy textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249957

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrž Rudolf, Poláková Věra, Kuchyňka Jiří, Laš Luděk, Krška Zdeněk

MPK: D06M 13/34

Značky: nemačkavé, nesrážlivé, úpravy, zkrácené, materiálů, způsob, nežehlivé, textilních

Text:

...110 až 180 OC po dobu 10 až 120 sekund.Maximální katalytický účinek a optimální efekt úpravy lze docílit u vhodné volených směsí s pufrujícími síčovacími prostředky na bázi melamínu nebo triazinonu.novým postupem dle našeho vynálezu lze použitím směsného katalyzátoru, na bázi fluorohovitunu sodného s chloridem nebo dusičnanem hořečnatým, dosáhnout výrazné energetické úspory při tepelné fixaci síčovacích prostředků na celulőzový...

Způsob výroby 1-deoxy-1-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233155

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ryba František, Šturc Antonín, Bedrník Václav, Volf Jiří, Smrž Rudolf

MPK: C07H 5/06

Značky: výroby, způsob, 1-deoxy-1-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitolu

Zhrnutie / Anotácia:

Využití katalyzátoru Raneyova niklu ve výrobě vitaminu B2. Tlakovou hydrogenací se vyrábí meziprodukt syntézy, 1-doxy-l-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitol I: Vynález umožňuje oproti dosud známým výrobním postupům úspory katalyzátoru a snižuje pracnost výroby. Podle vynálezu se užívá v diskontinuálních hydrogenacích opakovaně počáteční vysoká násada katalyzátoru Raneyova niklu. Poměr váhového množství vlhkého kontaktu ku váze ribózy je 1 až 7,...

Způsob přípravy N-kyan-N´-methyl-N´´-[2-(5-methyl-4-imidazolylmethylthio)ethyl]- guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233426

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vejdělek Zdeněk, Smrž Rudolf

MPK: C07D 233/64

Značky: způsob, guanidinu, n-kyan-n´-methyl-n´´-[2-(5-methyl-4-imidazolylmethylthio)ethyl, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy N-kyan-N´-methyl-N´´-[2-(5-methyl-4-imidazolyl-methylthio)ethyl]- guanidinu vzorce I jako významného léčiva při terapii žaludečních vředů. Tuto látku lze připravit nepřetržitým sledem reakcí tak, že se nejprve kondenzací solí 4-merkaptomethyl-5-methylimidazolu a 2-halogenethylaminů za přítomnosti alkálií získaný roztok báze 4-(2-aminoethylthiomethyl)-5-methylimidazolu zbaví filtrací anorganických solí, filtrát se...

Způsob výroby steroidních 11,12-nenasycených sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233418

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smrž Rudolf, Schwarz Vladimír, Štrof Jiří, Zelenka Antonín

Značky: výroby, způsob, sloučenin, 11,12-nenasycených, steroidních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy steroidních 11,12-nenasycených sloučenin, významných meziproduktů pro výrobu farmaceutických účinných látek, jako je např. kyselina chenodesoxycholová nebo ursodesoxycholová. Nově navržený postup výroby spočívá v jednostupňové dehydrataci příslušných 12-alfa-hydroxysloučenin chloridy anorganických kyselin, např. tionylchloridem, oxychloridem fosforečným, chloridem fosforitým v inertním rozpouštědle za...

Emulgovatelné preparační oleje pro zvlákňování a finální úpravu syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 223151

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kirschner Zoltán, Truban Zoltán, Ulmer Karel, Kršňák František, Bechtold Ludvík, Raif Zdeněk, Mikolaj Marián, Doubek Rudolf Ústí Nad Labem, Smrž Rudolf, Brzokoupilová Věra, Vaško Ladislav

Značky: emulgovatelné, preparační, oleje, zvlákňování, finální, úpravu, syntetických, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Emulgovatelné preparační oleje pro zvlákňování a finální úpravu syntetických vláken, vyznačené tím, že obsahují hmotnostně 55 až 90 % esterů karboxylových kyselin C12 až C22, s výhodou C16 až Cl8, s alifatickými alkoholy C1 až C10 a/nebo diesterů kyseliny ftalové s alifatickými alkoholy C1 až C10, 10 až 45 % emulgátoru obsahujícího hmotnostně 30 až 75 % oxethylovaných alifatických alkoholů C12 až C18 se 2 až 6 moly ethylenoxidu, 5 až 50 %...

Žlutá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246342

Dátum: 13.03.1986

Autori: Smrž Rudolf, Pošta Antonín, Hemer Ivan

MPK: C09B 45/26

Značky: žlutá, azobarviva, chromokomplexní

Text:

...»a prostorový/m uspo~ řádáním molekuly barevného komplexu. Nyní byla nalezeno nová 1 2 Chromokomplexní azobarviva obecného vzorcejedno X a Y z -S 03 H a ostatní X a Y z H připravitelná reuakcí chromltého komplexu 1 2 1 monoazobarviva obecného vzorce. O NN O Y Y kde jedno Y -SO 3 H ostatní Y H s mono azobarvivem obecného vzorceX COOH kde jedno X -SO 3 H, ostatní X H, při tep lotě 70 až 100 °~C a pH 6 až 11. Barviva podle vynálezu,...

Způsob výroby kyseliny chenodesoxycholové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225020

Dátum: 15.02.1986

Autori: Halásková Jarmila, Schwarz Vladimír, Smrž Rudolf

Značky: chenodesoxycholové, výroby, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny chenodesoxycholové vzorce I 3?,7?-diacetoxy12?-methansulfonyloxy-5ß-cholanové vzorce III účinkem bezvodého octanu alkalického kovu, například octanu draselného, v prostředí netečného aprotického rozpouštědla, při zvýšené teploty, za vzniku 11,12-nenasycené sloučeniny vzorce IV která se hydrolyzuje a potom hydrogenuje, vyznačující se tím, že se odštěpení kyseliny methansulfonové ze sloučeniny vzorce III za vzniku...

Způsob přípravy dimethylesteru kyseliny kyaniminodithiouhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 221221

Dátum: 15.01.1986

Autori: Tůma Luboš, Zelenka Antonín, Vejdělek Zdeněk, Smrž Rudolf

Značky: způsob, kyaniminodithiouhličité, kyseliny, dimethylesteru, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy dimethylesteru kyseliny kyaniminodithiouhličité vzorce I N(C-N=C(SCH3)2 (I) reakcí kyanamidu se sirouhlíkem a hydroxidem sodným nebo draselným ve vodném acetonu o koncentraci 40 až 60 % obj. a methylací získané soli kyseliny kyaniminodithiouhličité obecného vzorce II N(C-N=C(SMe)2 (II), kde Me značí atom sodíku nebo draslíku, dimethylsulfátem při teplotě 0 až 25 °C, s výhodou při 5 až 10 °C, a izolací žádaného...

Způsob přípravy ethylesteru 2-(4′-isobutylfenyl)mléčné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220734

Dátum: 15.12.1985

Autori: Brůnová Bohumila, Kuchař Miroslav, Smrž Rudolf, Němeček Oldřich, Grimová Jaroslava

Značky: kyseliny, způsob, ethylesteru, 2-(4'-isobutylfenyl)mléčné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy ethylesteru 2-(4'-isobutylfenyl)mléčné kyseliny reakcí ethylesteru kyseliny 4-isobutylfenylglyoxylové s methylmagnesiumjodidem, který se provádí v prostředí toluenu, při teplotě od -10 do 10 °C, s výhodou při teplotě od -2 do 2 °C. Titulní sloučenina je základním meziproduktem syntézy klinicky používaného antiflogistika a analgetika.

Lubrikační složka vláknařských a textilních preparačních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220007

Dátum: 15.10.1985

Autori: Smrž Rudolf, Brzokoupilová Věra, Raif Zdeněk, Doubek Rudolf, Ulmer Karel, Korvas Eduard, Bechtold Ludvík, Kršňák František

Značky: složka, vláknařských, preparačních, lubrikační, olejů, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Lubrikační složka vláknařských a textilních preparačních olejů na bázi esterů mastných kyselin, vyznačená tím, že obsahuje hmotnostně 70 až 95 % esterů mastných kyselin C12 až C22, s výhodou C16 až C18, s alifatickými alkoholy C1 až C10 a 5 až 30 % diesterů kyseliny ftalové s alifatickými alkoholy C1 až C10.

Emulgovatelné preparační oleje pro zvlákňování a finální úpravu syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 220006

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kršňák František, Truban Zoltán, Bechtold Ludvík, Brzokoupilová Věra, Doubek Rudolf, Kirschner Zoltán, Smrž Rudolf, Ulmer Karel, Raif Zdeněk

Značky: preparační, oleje, syntetických, úpravu, emulgovatelné, zvlákňování, vláken, finální

Zhrnutie / Anotácia:

Emulgovatelné preparační oleje pro zvlákňování a finální úpravu syntetických vláken, vyznačené tím, že obsahují hmotnostně 30 až 75 % esterů mastných kyselin C12 až C22, s výhodou C16 až C18, s alifatickými alkoholy C1 až C10 a/nebo diesterů kyseliny ftalové s alifatickými alkoholy C1 až C10, 15 až 40 % rafinovaného minerálního oleje s teplotou tuhnutí nejvýše -20 °C a s kinematickou viskozitou 30 až 40.10-6 m2s-1 při 20 °C a 10 až 45 %...

Způsob výroby derivátů chlorambucilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242856

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kincl Jaromar, Vaneurová Iva, Koepelka Jioí, Smrž Rudolf

MPK: C07J 9/00

Značky: derivátů, způsob, chlorambucilu, výroby

Text:

...tohoto acylovaného estradiolu ve vhodném rozpouštědle /DMSO, DMF,pyridin, toluen, chlorid uhličitý, chloroform nebo THF/.Reakční teplota každého stupně se volí z teplot mezi -ao °c a 100 °c, s výhodou mezi-10 °C a 80 oc. Reakční doby se pohybuji v rozmezí 0.5 až 74 hodin. Výsledný produkt se čistí vhodnými postupy a tak se získa derivát chlorambucilu podle vynálezu.Některé postupy výroby derivátů chlorambucilu budou popsány příklady,...

Způsob přípravy N-(2-halogenethyl)-N’-kyanimino-S-methylisothiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218047

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zelenka Antonín, Smrž Rudolf, Vejdělek Zdeněk

Značky: způsob, n-(2-halogenethyl)-n'-kyanimino-s-methylisothiomočovin, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(2-halogenethyl)-N´-kyanimino-S-methylisothiomočovin obecného vzorce I v němž Hal značí atom chloru nebo bromu, vyznačující se tím, že se dimethylester kyseliny kyaniminodithiouhličité vzorce II kondenzuje se solí 2-halogenethylaminu obecného vzorce III Hal-CH2CH2NH2 . H Hal (III), v němž Hal značí totéž co ve vzorci I, v prostředí organického rozpouštědla, zejména alkanolu s 1 až 3 atomy uhlíku, v přítomnosti hydroxidu...

Způsob výroby 7-chlor-5-fenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on-4-oxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217944

Dátum: 15.12.1984

Autori: Smrž Rudolf, Pinc Jiří, Voves Jan

Značky: 7-chlor-5-fenyl-3h-1,4-benzodiazepin-2(1h)-on-4-oxidu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 7-chlor-5-fenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2/1H/-on-4-oxidu reakcí 6-chlor-2-chlor-methyl-4-fenylchinazolin-3-oxidu nebo jeho hydrochloridu, rozpuštěného v alkanolu s 1 až 5 atomy uhlíku, s postupně dávkovaným vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu, při teplotě 15 až 20 °C a izolací vzniklé soli.

Způsob přípravy kyseliny dipropylmalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217120

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zelenka Antonín, Smrž Rudolf, Štrof Jiří

Značky: dipropylmalonové, přípravy, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny dipropylmalonové alkalickou hydrolýzou esterů kyseliny dipropylmalonové, zejména ethylesteru, v heterogenním systému , tvořeném vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu a esterem kyseliny dipropylmalonové, při teplotě varu reakční směsi, za přítomnosti kvartérní amoniové soli obecného vzorce ve kterém značí R1 alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 alkyl s 1 až 10 atomy uhlíku , R3 alkyl s 1 až 16 atomy...

Způsob přípravy esterů kyseliny dipropylmalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216468

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vejdělek Zdeněk, Štrof Jiří, Zelenka Antonín, Smrž Rudolf

Značky: způsob, esterů, dipropylmalonové, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů kyseliny dipropylmalonové reakcí esterů kyseliny malonové s n-propylhalogenidem, v přítomnosti alkoxidu alkalického kovu, v prostředí alkoholu, nejlépe takového, kterým je esterifikována kyselina malonová. Principem tohoto způsobu je proti známému stavu obrácený postup alkylace, při němž se ke směsi malonanu a propylhalogenidu, zahřátého na vhodnou teplotu, přidává alkoholický roztok alkoxidu alkalického...