Šmída Tibor

Spôsob mechanickej kontroly izolátorov vysokého napätia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285384

Dátum: 27.11.2006

Autori: Šmída Tibor, Bošanský Ján

MPK: G01N 3/10, H01B 19/00

Značky: vysokého, zariadenie, napätia, izolátorov, spôsobu, vykonávanie, kontroly, tohto, spôsob, mechanickej

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolované izolátory sa priamo na stožiari vysokého napätia zaťažia silou v ťahu od 8 kN do 48 kN počas 10 až 15 sekúnd. Mechanická kontrola izolátorov vysokého napätia sa vykonáva zariadením, ktoré pozostáva z dvojsmerného hydraulického valca (1) vybaveného na oboch koncoch kĺbovo uloženými rozperami (4) v tvare písmena U, držiaka (2) na zavesenie dvojcestného hydraulického valca (1) na nosnú časť dvojitého nosného závesu (3), pričom držiak...

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279115

Dátum: 03.06.1998

Autori: Sohler Ervín, Šmída Tibor, Vanek Juraj, Holčík Ján

MPK: C07D 237/22

Značky: výroby, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu s vodným roztokom amoniaku za prítomnosti katalyzátora. Suspenzia 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu vo vodnom roztoku amoniaku za prítomnosti katalyzátora sa kontinuálne dávkuje do vyhrievanej rúrkovej reakčnej zóny s udržiavaným tlakom, pričom po expanzii sa z vytekajúcej reakčnej zmesi izoluje z materského roztoku...

Hermetické ucpávkové spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242826

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šmída Tibor

MPK: F16L 27/00

Značky: spojení, ucpávkové, hermetické

Text:

...trubkové nezíkusy zakončené rotočnímí ucpávkomí. Osy rotačních ucpávek jsou rovnoběžné o vzájemné vzdálené polovinu poloměru kruhu,opisovaného pohyblivou částí. Oba trubkové mezikusy jsou vzújemně otočně spojeny rotační ucpávkou. Spojení využívá rozkladu obecného pohybu části hermetíckého systému v rovině kruhu na rotační pohybyVýhodou hernetického ucpávkového spojení podle tohoto vynálezu je možnost použít rotačních ucpávek, které jsou...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Waradzin Walter, Šmída Tibor, Malý Klement, Hedrlín Ivo, Koneený Václav Rdd, Kováe Štefan

MPK: F23C 11/02

Značky: úletů, tuhých, procesu, zbytků, fluidní, zařízení, odvod, zplyňovacího, reaktoru, zplyňování, palív, popílku

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...

Zapojení pro havarijní zasunuti cívky lineárního motoru vystavovacího mechanismu magnetických hlav diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246909

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koneený Václav, Šmída Tibor

MPK: H02J 9/00

Značky: motorů, havarijní, pamětí, lineárního, zapojení, diskových, zasunuti, magnetických, mechanismu, vystavovacího, cívky

Text:

...napětí lineárního motoru §. Záporná svorka 3 zdroje napájecího napětí lineárního motoru § je připojena na záporný napájecí vstupgg koncového stupně 1 buzení.Výstup lg koncového stupně 1 buzení je připojen na druhý přívod lineárního motoru É. Budicí vstup ll vpřed koncového stupně 1 buzení je připojen přes rozpínací kontakt 3 spínače gg na svorku lg buzení pro připojení na obvod buzení. První zapínací prvek ll, spínač gg a druhý zapínací...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prípravku na báze 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237107

Dátum: 15.03.1987

Autori: Lacko Juraj, Šmída Tibor, Poór Robert

MPK: A01N 25/30, A01N 43/70

Značky: selektívneho, přípravy, herbicídneho, báze, 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, spôsob, přípravků

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa predmetu vynálezu sa pripravuje selektívny herbicídny prípravok na báze 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-tríazínu finalizáciou jemne zomletého technického 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, suchého dispergátora, pozostávajúceho z kaolínu a neionového tenzidu na báze zmesného kopolyméru propylénoxidu a etylénoxidu. Ďalej sa pridáva sulfitový výluh, kaolín a po premiešaní sa pridá zmáčadlo a zmes sa ďalej mieša,...

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227947

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sutoris Viktor, Jonas František, Milánová Alena, Truchlik Štefan, Sohler Ervín, Kovačič Henrich, Šmída Tibor

Značky: 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu s plynným amoniakom, prípadne v prítomnosti sulfitového výluhu a/alebo močoviny, pri teplote udržujúcej reakčnú zmes vo forme taveniny vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti katalyzátora zo skupiny zahrňajúcej zlúčeniny všeobecného vzorca I R1 - COOX /I/ v ktorom R1 znamená vodík, alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka,...

Spôsob výroby 2-metylfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221186

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štolc Peter, Bučko Jozef, Koleda Ľubomír, Šmída Tibor, Poór Robert

Značky: 2-metylfenoxyoctovej, spôsob, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 2-metyl-fenoxyoctovej kyseliny, reakciou monochlóroctanu sodného alebo draselného s krezolátom sodným alebo draselným a provedením získaného fenoxyoctanu na kyselinu fenoxyoctovú okyslením minerálnou kyselinou, pričom sa k vodnému roztoku krezolátu sodného alebo draselného pridá vodný roztok monochlóroctanu o koncentrácii 20 až 50 % hmot., ďalej sa oba komponenty kondenzujú počas 10 až 120 minút pri teplote 70 až...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222635

Dátum: 15.03.1986

Autori: Poór Robert, Šmída Tibor, Svitek Imrich, Lacko Juraj, Kovačič Henrich

Značky: spôsob, herbicídneho, přípravy, prostriedku, selektívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prípravku pozostávajúceho zo 60 až 70 % hmotnostných 1-fenyl-4-amino-5-chlór-6-pyridazónu a z 10 až 20 % hmotnostných 5-cyklohexyl-5,7-diaza-2,3,4,5,6,7-hexahydro-inden-4,6-dionu, pričom sa do jemne zomletých účinných látok pridáva 0,5 až 5 dielov suchého dispergátora, 0,3 až 4,0 dielov SiO2, 2 až 9 dielov sulfitového výluhu, 0,3 až 2,0 dielov roztoku sulfátu rozvetvených...

Spôsob výroby terc-butylovaného fenolu a/alebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227544

Dátum: 01.09.1985

Autori: Šmída Tibor, Macho Vendelín, Poór Robert, Matušková Mária, Mihály František, Kavala Miroslav

Značky: fenolů, výroby, alkylfenolu, terc-butylovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby terc-butylovaného fenolu, najmä však terc-butylovaných a1kylfenolov napr. 2,6-ditercbutyl-4-metylfenol s využitím širšieho sortimentu petrochemických produktov ako terc-butylačných činidiel. resp. donorov čistého izobutánu. Terc-butyláciu fenolov podľa tohto vynálezu sa uskutočňuje predovšetkým v kvapalnej fáze za katalytického účinku aprotických alebo protónových kyselín, pričom ako terc-butylačné činidla sa...

Spôsob výroby sodnej soli 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224825

Dátum: 01.11.1984

Autori: Poór Robert, Šmída Tibor, Polach Milan, Hanuš Milan

Značky: výroby, spôsob, 2-merkaptobenztiazolu, sodnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sodnej soli 2-merkaptobenztiazolu neutralizáciou 2-merkaptobenztiazolu hydroxidom sodným alebo uhličitanom sodným vyznačený tým, že sa do roztoku NaOH alebo do roztoku Na2C03 vyhriateho na teplotu 40 až 70 °C pomaly pridáva za miešania technický 2-merkaptobenztiazol alebo technická tavenina 2-merkaptobenztiazolu, pričom teplota počas rozpúšťania sa udržuje v rozsahu 50-70°C, po ukončení pridávania sa zmes mieša až do úplného...

Spôsob výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215179

Dátum: 15.10.1982

Autori: Mašek Ján, Šmída Tibor, Naumov Sergej Nikolajevič, Kačáni Stanislav, Sudek Vlastimil, Holčík Ján, Riška Miloslav, Sarapu Tinu Mjartanovič

Značky: spôsob, výroby, n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu. N-Cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamid sa používa ako bezpečný urýchlovač vulkanizácie kaučuku. Spôsob výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu využíva možnosti použitia reagujúcej zložky 2-merkaptobenztiazolu alebo priamo surového reakčného produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry bez predchádzajúceho čistenia tak, že sa nechajú zreagovať v nadbytku cyklohexylamínu a...