Smejkal Vilém

Způsob rafinace křemíkových ingotů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260113

Dátum: 15.12.1998

Autori: Váňa František, Zátopek František, Smejkal Vilém

MPK: C30B 13/00

Značky: tavby, indukčním, ohřevem, ingotu, způsob, rafinace, letmé, s, křemíkových, zonální, metodou

Text:

...přitom dány dokonalostí provedení těsnění aparatury, výkonem rotační a difúzní vývěvy. vakuovým odporem použitých spojovacích dílů, kvalitou použitého oleje v difúzní vývěvě, kvàlitou vnitřního povrchu pracovní komory a způsobem, jakým je provedeno omezení pronikání oleáových par z difůzní vývěvy do pracovní komory.Nevýhodou způsobu rafinace křemíkových ingotů v takto koncipovaném zařízení je, že odpařování fosforu z roztavené zóny...

Zařízení pro přípravu křemíkových monokrystalů metodou letmé zonální tavby ve vertikálním uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270396

Dátum: 13.06.1990

Autori: Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: C30B 13/00, C30B 13/34

Značky: přípravu, zonální, letmé, křemíkových, monokrystalů, metodou, vertikálním, uspořádání, zařízení, tavby

Text:

...což umołäujo plynulo provodonľ opojonl lovonlny o křomllcorvým monokryolollckým zárodkom v koždo zvolonó polozo kulovoho noolčo.Na výkroou jo náoornůn přlltlod uHoonl podla vynáloou. No dolnl hřĺdoll j, oořĺaonl jo přlpoxmäno kulovć podložka g jojlž kulovć plocho má polonňl loo mm o jojĺž průmör jo Bo mm. K nljo pomocí přllločnćho monloku 3, johož dolu( kulovů plochu m 6 polomir 97 inu. přllločovćn kulový noolč g, johoü dolnĺ kulovć...

Zařízení na měření odchylky krystalografického směru křemíkového monokrystalického zárodku od osy jeho rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270395

Dátum: 13.06.1990

Autori: Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: C30B 13/34, C30B 35/00

Značky: zařízení, monokrystalického, směru, odchylky, křemíkového, krystalografického, měření, rotace, zárodku

Text:

...pohybiivü uioženy ve emim osy roloce křemikoveho monokryetolickćho zárodku.Posuvem zařízení ve smĺru osy roloce křemiiceveho monokrysislickłho zàrodku lze dosćhnoul polohy. kdy psprsky bodevőho svůbeinőho zdroje jsou odróleny od vrcholu křemikovőho monokryeiolickího zćrodku s po sobrezeni objeklivem ns sálnůrnou pioiónku vohipuji přes oku lár do oko pozorovehie. Tim je ząjiłtłno. že prekticky veĺkere odrełene evůilo přichází do oko...

Vysokonapäťová kremíková dióda

Načítavanie...

Číslo patentu: 267907

Dátum: 12.02.1990

Autori: Smejkal Vilém, Starovecký Štefan, Dudík Miroslav, Kašičková Soňa, Zátopek František

MPK: H01L 29/91

Značky: křemíková, dioda, vysokonapäťová

Text:

...kremíkovou diődou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že minimálne jedna z krajných kremíkových doštičiek je z kremíkovej zrastlice t. j. nemonokryštalickeho kremíka silne legovaneho hlinikom.Vynálezom sa docieli galvanického spojenia medzi-funkčnou časťou kremikového systému vysokunapäťovej diody a privodmi aj v pripade, že prirezaní zostavy kremikových dosiek dôjde k porušeniu krajnej, najviac namáhanej doštičky. Ďalšou...

Zařízení pro zahájení tavby polovodičového materiálu při letmé zonální tavbě s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237181

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zátopek František, Smejkal Vilém, Kašlík Zdeněk

MPK: C30B 17/00

Značky: indukčním, materiálů, zonální, zařízení, ohřevem, tavby, letmé, tavbě, zahájení, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že zahřívání je prováděno pomocí dvou polovodičových destiček uložených mezi polovodičovou tyč a monokrystalický zárodek tak, že nízkoohmová destička je na straně zárodku a stínící destička, jejíž průměr je alespoň o 2 mm větší než průměr nízkoohmové destičky a jejíž měrný odpor je srovnatelný nebo větší než měrný odpor připravovaného krystalu je na straně polovodičové tyče a svou plochou zcela překrývá...

Zapojení pro vytvoření absolutní hodnoty výstupu měřicího převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241250

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stiller Jioí, Patoeka Radoslav, Sikora Petr, Šoltys Josef, Smejkal Vilém

MPK: G01R 1/30, G01R 1/20, G01R 1/28...

Značky: výstupu, měřicího, zapojení, absolutní, převodníku, vytvoření, hodnoty

Text:

...uplatněné v regulované soustavě pulsniho měniče.Mezi výstupem měřiciho převodníku 1 a počítači zemí 5 jsou paralelné zapojeny dvě sériové kombinace diody 2 a snímacího odporu 3, kde tyto diody 2 jsou zapojeny ve vzájemné opačné polaritě, takže tvoří výhybku. Rozdilový Zesilovač 4 je opatřen dvěma vstupy, znichž každý je připojen ke středu jedné sérivé kombinace.Měřicí převodník 1 s galvanicky odděleným proudovým výstupem je umístěn v...

Směs pro navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245497

Dátum: 15.06.1987

Autori: Josef Trpišovský, Markalous František, Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: B23K 35/22, B23K 35/36

Značky: navařování, směs

Text:

...uanococronxocmu uannannenaoro cnon,raxze nonumenum ero uoppoauoanon cmonxoćrn. Hpu zacne n cocran Oonee 20 xpoua xom M naánnnaercn nosumeHue xoppoauonaon cronnocru, onuexo n aone onnannenun c ocuonuun uerannou noannanrcn unuporpemuau. Hannuue 3 cocrane uenee 15 xpoua cnocoücxayer nonunenum ero xoppoanonnon cronnocmu npn yuenbmenun era uanococwonKOGTH.Mpauop n cocmane n Konwzecrne 0,3-I,0 conuecmno c nnannxonuu mnarou cnocoücnyer...

Stavební látka s nízkou vzlínavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243029

Dátum: 15.05.1987

Autori: Smejkal Vilém, Schubert Roland

MPK: C04B 24/42, C07F 7/08

Značky: vzlínavostí, látka, nízkou, stavební

Text:

...či dosáhnout, a to i bez použití tepelných ągregátü přidáním kysličníku váponatéhm který zbaví materiál vlhkosti svou hydratací na práškový hydroxid vápenatý. 5Hydrofobní účinnostvpráäkového kohydrolyzátu určité jemnosti je při libovolném složení ve výše uvedenám rozsahu poměru 9 1 až 1 9 vzájemně srovnatelná. PříkladiSměs portlandäkého cementu a křemičitého Kamenivo se zrněnim do 2,0 mm v hmotnostním poměru 1 z 2 se smíchala s vodou...

Textilní plášť na podzemní kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 239626

Dátum: 16.03.1987

Autori: Drda Rostislav, Mrázek Dušan, Smejkal Vilém

MPK: E04H 9/12, D04H 13/00

Značky: podzemní, plášť, textilní

Text:

...čelní stěnu 5 pomocí nezakreslených šroubů a pásnic.Způsob montáže podzemního krytu 2 textílního pláště, který sestává ze čtyř základních snadno montovatelných dílů, je následující.Do vyhloubené jamy je umístěna vana 1, k níž se po vestavění jakékoli pevnostně vyhovující nosné konstrukce (nejlépe z vylehčených kovových oblouků) pripojí pomocí našitých smyček 2 střešní část g s výztuhou 3, čelní stěnou 3 a zadní stěnou Q. Smyčky 2 se...

Transfokační optická soustava k vytváření stranově posuvné světelné stopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237585

Dátum: 15.01.1987

Autor: Smejkal Vilém

MPK: G02B 13/14, H01S 3/101, A61B 6/00...

Značky: soustava, stopy, stranově, transfokační, vytváření, optická, posuvné, světelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transfokační optické soustavy k vytváření stranově posuvné světelné stopy. Soustava je tvořena dvěma optickými členy a posuvem jednoho z nich ve směru optické osy se volí velikost promítané stopy. Stranový posuv této stopy se provádí stranovým posuvem jednoho z optických členů. Soustava je vhodná pro přístroje, vytvářející laserové svazky paprsků pro ozařování části těla pacienta ve zdravotních střediscích.

Dvouzávitový induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229264

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: H05B 6/02

Značky: letmé, indukčním, metodou, dvouzávitový, zonální, tavby, přípravu, induktor, ohřevem, polovodičových, krystalů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že stabilizující závit dvouzávitového paralelně připojeného induktoru, který rozhodující měrou ovlivňuje teplotní a elektrodynamické podmínky na dolním rozhraní fází, má tvar plošného induktoru s vnitřním průměrem srovnatelným s průměrem rostoucího krystalu, horní plochu omezenou rovinou kolmou k ose rotace krystalu, empiricky volený tvar dolní plochy a vnější průměr nejméně o 20 milimetrů větší než vnitřní...

Induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220628

Dátum: 15.12.1985

Autor: Smejkal Vilém

Značky: tavby, krystalů, metodou, zonální, indukčním, polovodičových, induktor, přípravu, ohřevem, letmé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednozávitového plošného induktoru pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem v souosém vertikálním uspořádání. Induktor je vedle hlavních přívodů od koaxiálního vedení opatřen dodatečnými přívody pro vedení vysokofrekvenčních proudů a chladicí kapaliny, kterými je možné vytvářet rotační asymetrii pole v oblasti horního rozhraní fází a tím ovlivňovat proces odtavování tyčí výchozího...

Nosič pro uložení optického záměrného kolimátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218653

Dátum: 15.04.1985

Autori: Tomečka Jan, Smejkal Vilém

Značky: záměrného, nosič, kolimátoru, optického, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič pro uložení optického záměrného kolimátoru nebo dalekohledu, který je upevněn na povrchu ruční palné zbraně, zvláště lovecké pušce. Tento nosič je tvořen nosným tělesem, který je stranově stavitelný. Jeho horní plocha má válcový tvar a je na ní uloženo stavěcí těleso s upevněným záměrným kolimátorem. Posuvem stavěcího tělesa po válcově ploše ve směru osy hlavně zbraně je umožněno přesné nastavení optické osy záměrného kolimátoru podle...

Zařízení pro vysokofrekvenční letmé pásmové tavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213699

Dátum: 01.04.1984

Autori: Mrázek Dušan, Zátopek František, Smejkal Vilém, Daníček Zdeněk, Zbořílek Aleš

Značky: letmé, tavení, zařízení, vysokofrekvenční, pásmové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysokofrekvenční letmé pásmové tavení vysoce čistého materiálu, např. Křemíku, které je vhodné zejména pro velké průměry zpracovávaného ingotu. Zařízení pro vysokofrekvenční letmé pásmové tavení obsahuje indukční soustavu, skládající se z hlavní ohřívací a pomocné stabilizační cívky připojené k témuž zdroji proudu, kde hlavní ohřívací cívka má nejméně dvě tvarově odlišné části, navazující na sebe spojitě v jedné...

Optická soustava Gaussova typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215842

Dátum: 20.12.1983

Autori: Los Tomáš, Smejkal Vilém

Značky: gaussova, optická, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Optická soustava Gaussova typu promítacího objektivu, tvořená šesti členy, z nichž první dva a poslední člen jsou jednoduché spojné menisky, čtvrtý člen je rozptylný meniskus a pátý člen je bikonvexní čočka a třetí člen je rozptylný meniskus. Uvedeny objektiv je vhodný pro promítání filmových pásů formátu 16 mm, který při zachování relativního otvoru 1 : 1 a ohniskové vzdálenosti f = 70 mm má takový vnější průměr, že vyhovuje úložnému...