Slezák Jiří

Zařízení pro přívod tekutiny do fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260585

Dátum: 15.12.1998

Autori: Slezák Jiří, Drahoš Jiří, Čermák Ján, Selucký Konstantin, Punčochář Miroslav

MPK: B01J 8/44

Značky: zařízení, fluidní, přívod, vrstvy, tekutiny

Text:

...je možnost snadného zapojení řídicího počítače v uzsvřené regulační smyčce.Princíp řešení je znázorněn na obrázcích 1 a 2.Obr. 1 ilustračné znázorňuje vztah mezi kvalitou fluidace a velikostí poměrub mi . fluidační tekutiny s umí prohová rychlost fluidące. Na obrázku jsou vyznačeny tři charakteristlcké oblasti stavu fluidace E oblast kanúlkování vrstvy, 5 oblast částečně fluidace sQ oblast kompletní fluidece. Z obrázku vyplývá...

Elektromagnetický regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257323

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skřivánková Marie, Slezák Jiří, Bálek Bohumír, Slezák Stanislav

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetický, regulační, ventil

Text:

...prvek l je proveden V kuželovém tvaru, použitá progresivně pružioí podložka g je provedena ve válcovémHlavním činitelem správneho chodu ventilu je vhodné zvolený tvar, případně počet a rozmístě ní progresivně pružicích podložek g v kombinaci s vhodně zvoleným tvarem, případně počtema rozmístěním nepružných prvků l. Jimi lze pro určitý zdvih jádra g optimalizovat přítlačnousílu v závislosti na síle tahu jádra 5, neboč odpor progresivně...

Epitaxní reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237194

Dátum: 01.10.1987

Autori: Veselý Zdeněk, Slezák Jiří, Mikyška Josef

MPK: H01L 21/02, C30B 35/00

Značky: epitaxní, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Epitaxní reaktor konstruovaný úsporně co do použitého materiálu i co do prostoru, s možnosti snadné měnitelnosti dynamiky reaktoru. Umožňuje použít jednoduché křemenné trubice. Používá výstupní příruby jako chladiče odpadních plynů. Měnitelnost dynamiky reaktoru je dána řešením vstupní příruby jako plynové komory, ze které je reakční směs rozváděna do reaktoru systémem překryvných děrovaných plechů. Měnitelným vzájemným nastavením těchto plechů...

Uzávěr epitaxního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249050

Dátum: 12.03.1987

Autori: Slezák Jiří, Mikyška Josef, Veselý Zdeněk

MPK: H01L 21/02, C30B 35/00

Značky: uzáver, reaktoru, epitaxního

Text:

...přihřívá nejvíce ochlazovanou horní část grafitu zpětným zářením. Toto konstrukční řešení umožňuje použít k těsnění rotujícího závěsu grafitu levných a dostupných běžných hřídelových těsnění a současně zabraňuje reakčním zplodinám usazovat se nad zrcadlemo Tyto zplodiny bývají totiž častým zdrojem kontaminaoe křemíkových desek.Připojený výkres znázorňuje v nárysném řezu příklad konkrétního provedení uzávěru vertikálního epitaxního reaktoru...

Tryska pro dispergaci kapaliny plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232845

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sobolík Václav, Wein Ondřej, Slezák Jiří

MPK: B01F 5/02

Značky: dispergaci, tryska, plynem, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dispergaci kapaliny plynem, která sestává z horizontálního trubkového tělesa zkrápěného kapalinou a opatřeného perforací pro výtok dispergujícího plynu. Tryska se vyznačuje tím, že otvory perforace mají průměr od 0,2 do 3 mm a jsou uspořádány podél osy trubky do několika paralelních řad, přičemž osy otvorů v jednotlivých řadách svírají úhly v rozsahu od 20 do 120 stupňů. Trysku podle vynálezu lze využívat například...

Tryska pro dispergaci kapaliny plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230431

Dátum: 01.04.1986

Autori: Sobolík Václav, Wein Ondřej, Slezák Jiří

MPK: B05B 1/00

Značky: tryska, dispergaci, plynem, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro dispergaci kapaliny plynem,sestávající z pláště zakončeného vnějšími břity a z tělesa zakončeného vnitřními břity, vyznačená tím, že výtoková fronta plynové štěrbiny, vymezená vnějším břitem (1) a vnitřním břitem (2) nebo vnějším břitem (1´) a vnitřním břitem (2´) svírá s čelní frontou trysky, vymezenou vnějšími břity (1, 1´), úhel (?) v rozsahu od 60° do 120°.

Snímač tahové síly tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229490

Dátum: 01.03.1986

Autori: Buráň Vojtěch, Slezák Jiří, Nedbal Petr

MPK: G01L 1/18

Značky: tkaniny, snímač, síly, tahové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače tahové síly tkaniny, který je vytvořen tak, že v blízkosti vazného místa je umístěn třmen a mezi jeho příruby zasahující opěrný váleček připevněný na držáku. Tkanina procházející s částečným opásáním opěrného válečku mezi ním a třmenem, deformuje v závislosti na tažné síle tkaniny držák opěrného válečku nebo držák třmenu, přičemž vznikající deformace je měřena čidlem, vysílajícím deformaci úměrný signál do...

Tryska pro dispergaci kapaliny tlakovým plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226829

Dátum: 01.09.1985

Autori: Sobolík Václav, Wein Ondřej, Slezák Jiří

Značky: tlakovým, kapaliny, plynem, tryska, dispergaci

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro dispergaci kapaliny tlakovým plynem, sestávající z válcového pláště trysky, kolem kterého je uložena nejméně jedna nádrž dispergované kapaliny, pro přívod kapaliny ve filmu k ústí trysky a v něm uloženého koaxiálního tělesa, přičemž ústí spolu s válcovým pláštěm vymezuje štěrbinu pro výtok tlakového plynu, vyznačená tím, že koaxiální těleso (2) je opatřeno vnitřním kanálem (3) pro přívod pomocného usměrňovacího proudu plynu, výhodně...

Zařízení pro měření a regulaci průtoku plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 218903

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bálek Bohumír, Slezák Jiří, Slezák Stanislav, Holub Leo, Grim Jiří

Značky: regulaci, měření, zařízení, médií, průtoku, plynných, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření a regulaci průtoku plynných a kapalných médií konstruované tak, že paralelně ke spojení měřicí sondy s regulačním prvkem je připojen prvek s proměnlivou tlakovou ztrátou. Měřicí sonda má v oblasti teplotních čidel minimální dvojnásobnou ztrátu než ve své vstupní části a protékající médium je v oblasti teplotních čidel uváděno do krouživého pohybu nebo do přímého laminárního proudu. Regulační prvek pracuje na principu různé...