Škoda Alojz

Spôsob prípravy metadóniumchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287446

Dátum: 08.09.2010

Autori: Šulhinová Mária, Proksa Bohumil, Škoda Alojz

MPK: C07C 221/00, C07C 225/00, A61P 25/00...

Značky: spôsob, metadóniumchloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy metadóniumchloridu Grignardovou reakciou etylmagnézium bromidu so 4-N,N-dimetylamino-2,2-difenylpentánnitrilom, pričom vzniknutý komplex sa hydrolyzuje pri teplote 60 až 70 °C vodným roztokom kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou od 3 do 35 %, po skončení hydrolýzy sa vodno-organická zmes rozdelí, vo vodnej fáze sa prídavkom bázy uvoľní metadon, ktorý sa extrahuje organickým rozpúšťadlom, organický extrakt sa zahustí, surový...

Spôsob prípravy 4-[2-(cyklopropylmetoxy)etyl]-1-benzyloxybenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286228

Dátum: 07.05.2008

Autori: Zavadil Vladimír, Proksa Bohumil, Škoda Alojz

MPK: C07C 41/00, A61K 31/135, C07C 213/00...

Značky: spôsob, 4-[2-(cyklopropylmetoxy)etyl]-1-benzyloxybenzénu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 4-[2-(cyklopropylmetoxy)etyl]-1-benzyloxybenzénu O-alkyláciou 2-(4-benzyloxyfenyl)etanolu cyklopropylmetylhalogenidom v prítomnosti vodného roztoku alkalického hydroxidu, organického rozpúšťadla a katalyzátora fázového prenosu.

Spôsob prípravy Carvedilolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285547

Dátum: 21.02.2007

Autori: Proksa Bohumil, Škoda Alojz, Hercek Richard

MPK: C07D 209/00, A61K 31/40, C07D 401/00...

Značky: přípravy, spôsob, carvedilolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy Carvedilolu na farmaceutické použitie. Pri syntéze Carvedilolu sa využíva reakcia 4-(oxiran-2-ylmetoxy)-9H-karbazolu (II) so soľami 2-(2-metoxyfenoxy)etylamínu (IV) v prítomnosti bázy, v alkohole s počtom uhlíkov 2 až 5 ako rozpúšťadle, za zvýšenej teploty. Po spracovaní reakčnej zmesi sa získa surový Carvedilol, ktorý sa čistí kryštalizáciou z etylacetátu s prídavkom aktívneho uhlia a konečná substancia sa formuluje...

Spôsob prípravy a čistenia tramadolu a tramadol hydrogénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285320

Dátum: 11.10.2006

Autori: Škoda Alojz, Gažovič Anton

MPK: C07C 229/00, C07C 213/00

Značky: spôsob, hydrogénchloridu, přípravy, tramadol, čistenia, tramadolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy a čistenia tramadolu a tramadol hydrogénchloridu, ktorý sa používa ako analgetikum. Tramadol sa pripraví reakciou 3-metoxyfenylmagnézim halogenidu s 2-dimetylaminometylcyklohexanónom v tetrahydrofuráne, vzniknutý komplex sa hydrolyzuje a izoluje sa zmes (RR,SS)-tramadolu, (RS,SR)-tramadolu, 6-olefínu a/alebo 1-olefínu, epimeruje sa v prítomnosti organickej kyseliny, následne sa zmes alkalizuje a uvoľnené bázy sa...

Spôsob výroby trans-tramadolu a jeho solí epimeráciou cis-tramadolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284181

Dátum: 09.09.2004

Autori: Mandúch Milan, Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Boháč Andrej, Škoda Alojz, Šnupárek Vladislav

MPK: C07C 213/10, C07C 213/00

Značky: solí, výroby, epimeráciou, cis-tramadolu, trans-tramadolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-tramadolu a jeho solí na farmaceutické použitie, pri ktorom sa cis-tramadol selektívne epimeruje na trans-tramadol v prítomnosti kyselín v teplotnom rozsahu 5 - 45 °C. Na epimeráciu sa použije cis-tramadol, čistý alebo v zmesi, z procesov prípravy, delenia alebo čistenia trans-tramadolu.

Spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283473

Dátum: 14.07.2003

Autori: Škoda Alojz, Kmetty Gejza, Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Šnupárek Vladislav

MPK: C07B 63/00, C07B 57/00, C07D 489/02...

Značky: pentahydrátu, stabilného, výroby, spôsob, síranu, morfínia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu so zníženým obsahom rozkladných produktov a nečistôt. Prečistený morfín reaguje s ekvivalentom kyseliny sírovej vo vode s prídavkom látky s antioxidačným účinkom. Prečistený morfín na prípravu soli sa výhodne pripraví čistením surového morfínu cez jeho soli s kyselinou vínnou. Síran morfínia pentahydrát vyhovuje liekopisným požiadavkám na kvalitu, t. j. je vhodný na výrobu...

Spôsob výroby tramadolu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282702

Dátum: 21.10.2002

Autori: Dávid Ladislav, Šnupárek Vladislav, Gablech Miloslav, Škoda Alojz, Kollár Miroslav, Karabinoš Jozef, Gömöry Juraj

MPK: C07C 213/08, C07B 37/02, C07B 49/00...

Značky: solí, tramadolu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby tramadolu a jeho solí na farmaceutické použitie. Syntéza tramadolu Grignardovou reakciou sa výhodne uskutoční pri nízkych teplotách a pri reakcii sa použije prebytok 3-metoxyfenylmagnézium bromidu a prebytok 3-brómanizolu. Na výhodné ukončenie adičnej reakcie sa reakčná zmes koncentruje odparením tetrahydrofuránu. Zvyšok reakčnej zmesi sa hydrolyzuje a tramadol sa extrahuje do organického rozpúšťadla, z ktorého sa...

Spôsob výroby kyseliny azelaovej a/alebo kyseliny malónovej, a/alebo ich metylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281462

Dátum: 13.04.1999

Autori: Macho Vendelín, Gattnar Ondrej, Mravec Dušan, Vojtko Ján, Králik Milan, Varga Ivan, Škoda Alojz, Šnupárek Vladislav

MPK: C07C 55/08, C07C 51/34, C07C 51/25...

Značky: spôsob, malónovej, azelaovej, kyseliny, výroby, metylesterov

Zhrnutie / Anotácia:

Ozonizáciou glyceridov a/alebo alkylesterov, a/alebo voľných, prevažne nenasýtených karboxylových kyselín C16 až C22 pri teplote 0 až 130 °C s následným rozkladom ozonidov a oxidáciou vytváraných aldehydických skupín na karboxylové, pričom ozonizácia konjugovaná s rozkladom ozonidov a s oxidáciou pri teplote nad 50 °C sa uskutočňuje aj v jednom technologickom stupni. Ozonizácia sa uskutočňuje ozón obsahujúcim plynom a/alebo kyslík i ozón...

Spôsob výroby tramadol hydrogénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278422

Dátum: 08.11.1995

Autori: Gablech Miloslav, Škoda Alojz, Šnupárek Vladislav, Karabinoš Jozef, Lukačovičová Anna, Gömöry Juraj, Dávid Ladislav

MPK: B01D 9/02, A61K 31/135

Značky: výroby, hydrogénchloridu, tramadol, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe výroby substancie tramadol hydrogénchloridu sa frakcie surovej rôzne znečistenej soli tramadolu čistia kryštalizáciou z organického rozpúšťadla, ktorým sú C1 až C6 alkoholy alebo sústavy rozpúšťadiel s alkoholmi. Spôsob sa využije v oblasti farmaceutickej chémie pri výrobe substancie narkotického analgetika tramadol hydrogénchloridu.

Spôsob výroby cis-izoméru a 3-metyl-2-pentén-4-ín-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269025

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škoda Alojz, Ilavský Ján, Vojček Lorant, Mravec Dušan

MPK: C07C 33/048, C07C 29/56

Značky: 3-metyl-2-pentén-4-ín-1-olu, spôsob, výroby, cis-izoméru

Text:

...teplota na hlava kolőny neprevýěi 50 °C. Zo zvyšku sa frekčnou rektifikáciou oddeli nezroegovaný 3-metyl-1-pentán-4-in-3-ol pri tlaku 16 až 1,2 kPa. Frakcia a obaehom cia-izomeru 3-mstyl-2-pantón-4-in-l-olu se odo 1 CS 269 D 25 B 1berie pri tlaku 1,5 až 0,l 3 kPa. zo zvyłku je aožné pri čaléej rektifikácii odobraťfrakciu e obaahoa trane- izoaéru 3-aetyl-2-pantén-4-in-1-oluo cie-izoaór 3-Iety 1-2-pen tén-4-in-l-olu aa takto ziake vo výľažku...

Sposob výroby alfa-tokoferolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257402

Dátum: 16.05.1988

Autori: Škoda Alojz, Major Milan, Proksa Bohumil

MPK: C07D 311/72

Značky: alfa-tokoferolu, výroby, spôsob

Text:

...20 až 150 minút Počas pridávania izofytolu sa z reakčnej zmesi odoberá reakčná voda dsstiláciou, alebo azeotropickou destiláciou s použitým organickým rozpúšťadlom, ktorými sú kyselina octová,alebo estery kyseliny octovej s alifatickými uhlovodíkmi s počtom uhlíkov C-3 až C-5. Po doreagůvaní sa reakčná zmes ochladí, riedi organickým rozpúšťadlom, extrahuje sa vodou,vodným roztokom alkalického hydroxidu a opäť vodou do neutrálnej reakcie....

Sposob výroby 1-butanol-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254209

Dátum: 15.01.1988

Autori: Frimm Richard, Samochvalov Gleb, Stasevič Genadij, Tiščenko Ivan, Šiška Vladimír, Gattnar Ondrej, Šauša Igor, Borisovová Galina, Černyš Genadij, Poitz Bernard, Škoda Alojz, Bubeľ Oleg

MPK: C07C 49/17

Značky: spôsob, 1-butanol-3-ónu, výroby

Text:

...výhodne v- reaktore s piestovým tokom s izotermickým, alebo s programovaným tetplotným režimom pozdĺž reaktora, s priestorovým časom 0,5 až 50 minút pri teplote reakčnej zmesi 40 až 130 stupňov Celzia, pričom tlak v reaktore je 0,4 až 4,0 MPa.Po prechode reaktorom sa reakčná zmes ochladí na teplotu 25 až 30 °C, bázlcký katalyzátor sa neutralizuje na katexe v H cykle, pričom sa pH v reakčnej zmesi upraví na hodnotu 7,0 a produkt sa...

Spôsob výroby 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecil)-chromanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227493

Dátum: 15.04.1986

Autori: Frimm Richard, Gablech Miloslav, Škoda Alojz, Proksa Bohumil

Značky: výroby, 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecil)-chromanu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-/4,8,12-trimetyltridecyl/-chromanu vzorca z 6-hydroxy-2,5,7,8-tetrametyl-2/4,8,12-trimetyltridecyl/-chromanu acetyláciou anhydridom kyseliny octovej, pričom 6-hydrozy-2,5,7,8-tetrametyl-2/4,8,12-trimetyltridecyl/-chroman sa pripravuje reakciou 3,7,11,15-tetrametyl-1-hexadecen-3-olu a 1,4-dihydroxy-2,3,5-trimetylbenzénu v prítomnosti kyslého kondenzačného katalyzátora v organickom rozpúšťadle,...

Spôsob prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 222898

Dátum: 15.03.1986

Autori: Škoda Alojz, Šiška Karol, Frimm Richard, Kubec František

Značky: fyziologicky, nezávadného, přípravy, fosforečnanu, spôsob, koloidného, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmieša vodný roztok síranu hlinitého o koncentrácii 0,1 až 2 mol.l-1 s vodným roztokom fosforečnanu alebo hydrofosforečnanu alkalického kovu o koncentrácii 0,1 až 2 mol.l-1 pri pH 3 až 12, teplote 5 až 50 °C a vylúčený produkt sa izoluje. Vynález sa môže využiť vo farmaceutickom priemysle.