Skočovský Miloš

Zařízení pro automatickou výměnu obrobků, zejména rotačních

Načítavanie...

Číslo patentu: 269841

Dátum: 14.05.1990

Autori: Balšík Josef, Macháček Zdeněk, Mihola František, Skočovský Miloš, Karmasín Antonín

MPK: B23Q 7/04, B23Q 7/06

Značky: zařízení, výměnu, rotačních, zejména, automatickou, obrobků

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je na výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn nárys zařízení s otočným náhonovým hřídelem použitého pro dokončování ložiskových kroužků a na obr. 2 je bokorys téhož zařízení.Zařízení znázornená na obr. 1 a 2 se skládá ze základní desky 1 umístěné na tělese g vřeteníku, například dokončovacího stroje pro obrábění kroužků valivých ložieek. Obrobek g je uložen v kluzných opěrkách g a je přitahován k čelu...

Zařízení k přímočarému vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256535

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karmazín Antonín, Malec Miroslav, Skočovský Miloš

MPK: B24B 35/00

Značky: přímočarému, vedení, zařízení

Text:

...znazorněnojzjednoduieně nehled na celkové provedení. V těleae 1, v tento případě tvořenem rdmeu, jeu 1 oäenŤnoeník g, na jehož okrajích jsou upevněny dve pruąnőtčleny 1 Á přichycene ke avršku tělese 1. Na epodníetraně uprostřed none,níku g je upevněn delší pružný člen 1 přichyoený ke epodní detraně tělese 1. Upevnění tohoto dalšího pruänćho člena 1 °je provedeno tak, aby dělil vzdálenost od každého ze dvou pral 256535ných členů 3 na polovinu....

Zařízení pro dokončování toroidních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255148

Dátum: 15.02.1988

Autori: Skočovský Miloš, Karmasín Antonín, Malec Miroslav, Mihola František

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: dokončování, zařízení, ploch, toroidních

Text:

...plochZařízení podle vynálezu pozůstává z úložného tělesa Ž, V němž je umistěn točně rotor § spojený s unášeci hřídelí 1, jíž prochází kanály § pro tlakové médium. Tyto kanály § vyústuji do vyhrání g, ktoré je provedeno v otvoru lg vytvořeném po celé délce rotoru 5, jehož osa Q svirá s osou 91 tohoto otvoru lg úhel 5 od čtyř do patnácti obloukovýchRotor Q je uložen v čelních stěnách ll úložného tělesa Ž prostřednictvím valivých ložisek lg. V...

Elektromagnetická hlava s kruhovou upínací deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238542

Dátum: 01.11.1987

Autori: Snížek Jaromír, Malec Miroslav, Macháček Zdeněk, Skočovský Miloš, Balšík Josef

MPK: B24B 41/00, B23Q 3/15

Značky: elektromagnetická, deskou, hlava, upínací, kruhovou

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická upínací hlava podle vynálezu je určena buď k orýsování nebo k obrábění obrobků. Hlava sestává z nepohyblivé základní desky z magnetického materiálu, s kruhovým otvorem pro otočné jádro elektromagnetu a s vnějším pláštěm. Na volném čele jádra je uchycena kruhová upínací deska vložená do pláště základní desky, složená s dosedací části tvořící jeden pól a z lícní části tvořící druhý pól. Obě části jsou z magneticky vodivého...

Zařízení k automatické výměně rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252581

Dátum: 17.09.1987

Autori: Karmazín Antonín, Malec Miroslav, Balšík Josef, Skočovský Miloš

MPK: B23Q 7/05

Značky: rotačních, automatické, výměně, zařízení, součástí

Text:

...základního tělesa ł, v němž jsou vedle sebe otočné uloženy dva rovnoběžné hřídele 3, g, na jejichž letmých koncích jsouupevněny objimky 3, 5. Na prvním hřideli g je uložena nakládací objímka É opatřená ozubem § a na druhém hřídeli g je uložena vyhazovací objímka Q, opatřená vidlicí 1. Oba hřídele 3,3 jsou opatřeny excentrickými čepy g, g, které jsou uloženy v okáoh táhla lg, čímž je vytvořena mechanická vazba mezi oběma hřídeli g, 3. Hřídele...

Zařízení k upínání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248533

Dátum: 12.02.1987

Autori: Karmazín Antonín, Skočovský Miloš, Hranička Jan, Balšík Josef, Malec Miroslav

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: součástí, zařízení, upínání, rotačních

Text:

...součástí a přilehlou plochou radiálního pőlového nástavce a případně velikosti napájecího napětí cívky elektromagnetu je možno plynule měnit velikost radiální i axiální přítažné síly. Další výhoda zařízení podle výnálezu spočíva v tom,že elektromagnet s pőlovými nástavci je umístěn pod unášecími válci, takže nepřekéží při výměně součástí, je jednoduchý, nepohyblivý, snadno ovladatelný a odolný proti opotřebení, přičemž obrobek je...

Magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232691

Dátum: 15.12.1986

Autori: Skočovský Miloš, Malec Miroslav, Krejčová Dana

Značky: separátor, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický separátor podle vynálezu je určen k filtraci kapalin znečištěných ferromagnetickými částicemi. Sestává z rotoru s permanentními magnety otočně uloženého v tělese separátoru. V kanálu mezi rotorem a vnitřním povrchem tělesa separátoru. V kanálu mezi rotorem a vnitřním povrchem tělesa separátoru jsou umístěna žebra, připojená buď k vnitřnímu povrchu tělesa separátoru, nebo k rotoru v místech s nízkou intenzitou magnetického pole....

Zařízení k nastavení polohy nástroje nebo obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231812

Dátum: 15.06.1986

Autori: Fiala Jaromír, Skočovský Miloš, Mihola František, Balšík Josef

MPK: B23Q 3/18

Značky: nastavení, obrobků, polohy, zařízení, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je použitelné pro přesné nastavení polohy, zejména superfinišovacích, brousicích a podobných nástrojů nebo pro nastavení polohy obráběných součástí, například ložiskových součástí. Sestává ze základního nepohyblivého tělesa spojeného s pohyblivým tělesem alespoň jedním pružným prvkem, proti němuž je uspořádán jednak tažný člen, jednak odtlačovací člen Využití vynálezu je zejména vhodné při obrábění součástí valivých ložisek.

Zařízení k elektromagnetickému nebo magnetickému upínání, zejména rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223035

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drábek Jaroslav, Denk Karel, Macháček Zdeněk, Balšík Josef, Malec Miroslav, Skočovský Miloš

Značky: elektromagnetickému, magnetickému, rotačních, zařízení, upínání, zejména, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k elektromagnetickému nebo magnetickému upínání rotačních obrobků při jejich obrábění broušením nebo superfinišováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po obou stranách zdroje magnetické síly jsou umístěny desky, jejichž otvory prochází otočný nástavec pro upínaní obrobků, na jehož čele jsou provedeny dvojice magnetických pólů, vzájemně oddělených vrstvami magneticky nevodivého materiálu. Vynález je možno využít ve...

Zařízení pro přímočaré vedení, zejména superfinišovacího nebo honovacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226389

Dátum: 01.11.1985

Autori: Balšík Josef, Malec Miroslav, Hranička Jan, Skočovský Miloš, Mihola František

Značky: honovacího, nástroje, zařízení, zejména, přímočaré, vedení, superfinišovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přímočaré vedení, zejména superfinišovacího nebo honovacího nástroje, sestávající z pevné části uchycené na obráběcím stroji, z pohyblivé části s nejméně jednou dvojicí pružných členů, s výhodou planžet nebo membrán a z držáku obráběcího nástroje, vyznačené tím, že každý pružný člen (3) je upevněn v pevné části (1) zařízení buď celým obvodem nebo svými nejméně dvěma protilehlými a stejné dlouhými obvodovými částmi (11), které jsou...

Zařízení k vyvozování kmitavého pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220112

Dátum: 15.10.1985

Autori: Skočovský Miloš, Fiala Jaromír, Balšík Josef

Značky: vyvozování, pohybu, kmitavého, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru valivých ložisek. Vynálezem je vyřešen kmitavý pohyb po obloukové dráze, zejména pro dokončování oběžných drah kroužků kuličkových ložisek, nebo pláště soudečků a kulových čel těles valivých ložisek. Podstata vynálezu je v tom, že na výkyvném hřídeli zařízení je objímka, kterou obklopuje vidlice spojená s čepem zasahujícím do příruby upevněné na náhonovém hřídeli. Vidlice je opatřena okem nebo dalším čepem vloženým do...

Zařízení k dokončování pláště rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214065

Dátum: 01.07.1984

Autori: Skočovský Miloš, Sámek Miroslav

Značky: obrobků, dokončování, rotačních, pláště, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k dokončování pláště rotačních obrobků, jejichž tvořící křivkou je kruhový oblouk, zejména pláště soudečků valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu pozůstává ze dvou opěrných kotoučů k unášení obrobků protilehle upevněných na dvou ve stejném smyslu se otáčejících hřídelích, z dokončovacího nástroje uloženého výsuvně v držáku, z přitlačeného ústrojí a z kmitacího ústrojí. Na pevné části dokončovacího zařízení je uložena...