Šiška Vladimír

Držiak poistiek s hrubou ochranou proti prepätiu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2316

Dátum: 08.11.1999

Autori: Macánek Marian, Šiška Vladimír

MPK: H01H 85/20, H01H 85/44

Značky: ochranou, poistiek, proti, prepätiu, držiak, hrubou

Text:

...vyso kého napätia. čim je docielená zvýšená ochrana pracovnikov a ichPre.h.ľ.ąsigbr.ąz 3 sqv nakrsmąçłz Na obrázku C. 1 ie bočný Dohľad na iednoiazovv držiak poistiek s hrubou ochranou voči premätuu n horhv Pohľad naKaždá fáza vonkajšieho vedenia je V oblastiprechodu do zemného kábla alebo transformatora ochranena drłiaknm Polstiek s hrubou ochranou voci prepätiu. ktorú obsahuje univerzájnu zaklad-nu dosku 3 upevnenú na neznázornenom stĺe...

Vysokonapäťový poistkový spodok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2159

Dátum: 07.05.1999

Autor: Šiška Vladimír

MPK: H01B 17/14, H01T 4/00, H01H 71/02...

Značky: poistkový, vysokonapäťový, spodok

Text:

...prepätia na strane siete vysokéhoĽehľad obrazkov na výkreggghNa obr.l je bočný pohľad na jednoíazový výsokonapäťový poistkový spodok a horný pohľad na univerzálnu základnú dosku. Na obr.2 je bočný a čelný pohľad na kontaktné ústrojenstvo aKaždá fáza vonkajšieho vedenia je V oblasti prechodu dozemného kábla alebo transformátora chranená vysokonapäťovýmpoistkovým spodkom, obsahujúcim univerzálnu základnú dosku gumiestnená na neznázornenom...

Sposob výroby 1-butanol-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254209

Dátum: 15.01.1988

Autori: Borisovová Galina, Černyš Genadij, Bubeľ Oleg, Škoda Alojz, Frimm Richard, Stasevič Genadij, Poitz Bernard, Tiščenko Ivan, Gattnar Ondrej, Šauša Igor, Šiška Vladimír, Samochvalov Gleb

MPK: C07C 49/17

Značky: spôsob, výroby, 1-butanol-3-ónu

Text:

...výhodne v- reaktore s piestovým tokom s izotermickým, alebo s programovaným tetplotným režimom pozdĺž reaktora, s priestorovým časom 0,5 až 50 minút pri teplote reakčnej zmesi 40 až 130 stupňov Celzia, pričom tlak v reaktore je 0,4 až 4,0 MPa.Po prechode reaktorom sa reakčná zmes ochladí na teplotu 25 až 30 °C, bázlcký katalyzátor sa neutralizuje na katexe v H cykle, pričom sa pH v reakčnej zmesi upraví na hodnotu 7,0 a produkt sa...

Spôsob výroby metylvinylketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231782

Dátum: 15.12.1986

Autori: Poitz Bernhard, Šiška Vladimír, Kertész Jozef

MPK: C07C 49/205

Značky: výroby, spôsob, metylvinylketónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby metylvinylketónu dehydratáciou 3-ketobutanolu v prostredí vriaceho vodného roztoku chloridu sodného a za prítomnosti koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej, kedy z reakčnej zmesi odchádza azeotropická zmes metylvinylketónu a vody. Možnosť kontinuálneho prevedenia postupu podľa vynálezu a regenerácie reakčného zbytku predurčuje uvedený spôsob k priemyselnému využitiu. Metylvinylketón je dôležitým medziproduktom...

Spôsob výroby metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236098

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šiška Vladimír, Poitz Bernhardt

MPK: C07C 49/539

Značky: spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu výroby metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketónu. Metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketón sa vyrába z cyklopentadiénu a vodnatého metylvinylketónu obsahujúceho 0,5 až 99,5 % hmotnostných vody za prítomnosti 3 až 50 % hmotnostných toluénu vzhľadom k celkovému množstvu reakčnej zmesi. Metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketón je medziproduktom pri syntéze 3-metyl-2-pentén-4-in-l-olu, ktorý je medziproduktom pri priemyselnej výrobe vitamínu A.