Šípek Milan

Mechanicky promíchávaný krystalizátor pro přípravu málorozpustných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270389

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fix Ladislav, Fořt Ivan, Michalička Jiří, Stávek Jiří, Nývlt Jaroslav, Mareš Miroslav, Valuš Josef, Šípek Milan, Vondrák Pavel

MPK: B01D 9/02, G03C 1/02

Značky: sloučenin, mechanicky, přípravu, promíchávaný, málorozpustných, kryštalizátor

Text:

...toku takového tvar-a, ktorý Jednak ohraničuJe prinární níeící zónu, v níä vznikají níeenín reaktantú nuklea, Jednak sabespečuJe účinnou oirkulaci celé veádky v kryetalisátom.Dalším znakom vynálezu Je profilování dna a profilováni etěn kryetalisátoru, jehož myslela Je odstranění mrtvých neproníchaných őn (vi obr. 1, část a), v nichž Je ůčinp noat míeení (honogenizace) nízká (vi obr. I, část b).Další snake vynález Je světäovúni výšky...

Způsob přípravy fotografických halogenidostříbrných emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270388

Dátum: 13.06.1990

Autori: Valuš Josef, Mareš Miroslav, Petera Jiří, Šípek Milan, Stávek Jiří

MPK: G03C 1/02

Značky: způsob, halogenidostříbrných, emulzí, fotografických, přípravy

Text:

...atríbra v Jednotce objemu emulze. V dalším kroku se prevode oatwaldovozrâní, kdy častice bez defektu dvoáčatění se rozpoučtějí, čímž se pŕísnivě ovlivní pro. centický podíl tabularníoh krystalů v emulzi.Halogenidostríbrné amulze s vysokou koncentrací častic lze připravit několika způsoby. Pro prípravu tabulárních krystalů ae ukázalo ako nejvýhodnějčí regulovat koncentraci čáatic v Jednotce objemu poklesom teploty systému. Ukázalo ee, .že...

Mechanicky promíchávaný krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265716

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mareš Miroslav, Michalička Jiří, Nývlt Jaroslav, Fix Ladislav, Stávek Jiří, Šípek Milan, Fořt Ivan, Valuš Josef

MPK: G03C 1/02, B01D 9/00

Značky: promíchávaný, mechanicky, kryštalizátor

Text:

...opatřeného narážkami, axiálnim míchadlem rychloběžným, usměrňovačem toku, profilovaným dnem a prstencovými segmenty se s rostouci výškou hladiny vsádky zvětšuje i výška usměrñovače toku plynule či skokově nebo se zvyšuje frekvence otáčeni rychloběžného michadla axiálniho typu. Vhodnou kombinaci uvedených prvku zařízení a postupu lze připravít řízenou krystalizaci sráženimsoubory krystalú s extrémně úzkou distribučni fuknci velikosti...

Způsob přípravy Lippmannových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255602

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stávek Jiří, Šípek Milan, Růžek Jiří

MPK: G03C 1/02

Značky: lippmannových, emulzí, přípravy, způsob

Text:

...s 1 až 6 atomy uhlíku,karbamoyl skupiny, které mohou být substituovány alifatickou nebo aromatickou skupinouTyto sloučeniny jsou již ve fotografické chemii dlouho známy a jsou používány jako stabilizující přísady do fotografických emulzí. V dosud publikované literatuře se však jemnované látky aplikují až ve fázi chemického zrání nebo během dalších operací před polevemNavrhovaný způsob však tyto sloučeniny poprvé využívá k regulaci...

Zámková vložka profilová

Načítavanie...

Číslo patentu: 255410

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šípek Milan

MPK: E05B 27/00

Značky: profilová, vložka, zámková

Text:

...a na obr.6 v příčném směru rovinou C-C z obr. 4.Na obr. 7 a je V bokorysu a na obr. 7 b v púdorysu znázorněn příklad použití zámková vložky profilové. Na obr. 8 je další příklad použití zámková vložky profilové.Pohyblivá část zámku se skládá z levé pohyblivé části l a pravé pohyblivé části 3, které jsou pevně spojeny, například šrouby ll. Do levé pohyblivé části l pevně spojené s pravou pohyblivou částí g se zasouvá klíč Q, do jehož zářezü...

Ochranný obvod proti přehřátí transkutánní sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246187

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pojlov Vladimír, Šípek Milan

MPK: H02H 3/08, H02H 9/02

Značky: obvod, sondy, transkutánní, přehřátí, proti, ochranný

Text:

...nárüstu teploty sondy,u níž došlo k poruše.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je uvedeno blokové schéma zapojení.zapojení sestává z vyhřívacího prvku 3 transkutánní sondy spojeného s napájecím zdrojem lg přes proudové čidlo, regulační prvek § a omezovaoí prvek g,.vázaného přes vyhřívanou část L sondy s teplotním čidlem Q, spojeným přes regulační zesilovač i s regulačním prvkem §. omezovací prvek g je spojen s výstupem komparátoru...