Šimúth Jozef

Spôsob frakcionácie včelej materskej kašičky a izolácie bielkovinového komplexu včelej materskej kašičky, farmaceutický a kozmetický prostriedok obsahujúci bielkovinový komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 282589

Dátum: 09.09.2002

Autor: Šimúth Jozef

MPK: B01D 15/08, B01D 3/14

Značky: komplex, izolácie, včelej, obsahujúci, bielkovinový, spôsob, farmaceutický, materskej, kašičky, bielkovinového, frakcionácie, prostriedok, komplexu, kozmetický

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu frakcionácie včelej materskej kašičky a izolácie bielkovinového komplexu s molekulovou hmotnosťou od 49 do 66 kDa. Včelia materská kašička, prípadne jej zmes s vodou a/alebo glycerolom, sa ultracentrifugáciou pri 20 000 až 300 000x g rozdelí na jednotlivé frakcie, gélovitá frakcia sa zmieša s vodou a opakovanou centrifugáciou sa izoluje bielkovinový komplex ako sedimentovaný gél s obsahom vody od 60 do 80 % hmotn.,...

Spôsob prípravy klonovacieho systému c-DNAov pre transformáciu a expresiu cDNA ovalbumínu prepelice japonskej v rastlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 277965

Dátum: 14.09.1995

Autori: Šimúth Jozef, Hanes Jozef, Mašková Ľubica, Križková Lívia, Klaudiny Jaroslav, Gallo Ján

MPK: C12N 15/82, C12N 15/12

Značky: klonovacieho, rastlinách, c-dnaov, ovalbumínu, transformáciu, expresiu, systému, prepelice, japonskej, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z vektora pT4, obsahujúceho cDNAov, sa čiastočným štiepením získa fragment cDNAov, tento sa po izolácii klonuje do klonovacieho miesta plazmidu PA 35, obsahujúceho promótor mozaikového vírusu karfiolu CaMV35 S s veľkosťou 560bp a nekódujúcu oblasť nopalinového génu NOP, za vzniku vektora pPA 35 charakterizovaného štiepením špecifickými reštrikčnými endonukleázami, z vektora pPA 35 sa štiepením s Eco RI a Hind III vyštiepi expresná kazeta CaMV...

cDNA kódujúce biologicky aktívne bielkoviny a peptidy z hlavičky včely dojičky Apis mellifera L

Načítavanie...

Číslo patentu: 280181

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kulifajová Jana, Šimúth Jozef, Albert Štefan, Grones Jozef, Klaudiny Jaroslav, Hanes Jozef

MPK: C12N 15/12, C07H 21/04

Značky: bielkoviny, včely, hlavičky, peptidy, dojičky, biologicky, aktívne, mellifera, kódujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Sú uvedené cDNA kódujúce biologicky aktívne bielkoviny a peptidy hlavičky včely dojičky Apis mellifera L., a to cDNA kódujúce bielkoviny s mol. hmot. nad 50 kDa, od 10 do 50 kDa a cDNA kódujúcu peptid s mol. hmot. pod 10 kDa.

Nosič na aplikáciu akaricídov vo včelárstve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 590

Dátum: 07.09.1994

Autori: Šimúth Jozef, Bella Jozef

MPK: A01K 51/00

Značky: aplikáciu, akaricídov, nosič, včelárstve

Text:

...technického riešenia sú viaceré. Nosič je možné veunút do úľa cez letový otvor, úľ sa nemusi otvarat. Bavlnený knôt má vysokú nasiakavost, preto sa znižujú straty účinnej latky opôsobené odkvapkávanim ako napr. z papierových prúžkov. Pri styku bavlneného khôtu a účinnej látky nedochádza ku zmenám účinnej látky, bavlnený knöt je menej citlivý na atmoeřerioke zmeny. ao sa prejavuje v rovnomernej fumigácii účinnej látky. Spĺňa všetky...

Způsob enzymatické přípravy polynukleotidů purinové a pyrimidinové řady značených radioaktivním izotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 259728

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolina Josef, Radošovská Kristína, Šimúth Jozef, Hromádková Božena

MPK: C07H 19/048, C07H 19/16

Značky: způsob, řady, enzymatické, izotopem, značených, pyrimidinové, resp, polynukleotidů, radioaktivním, přípravy, purinové

Text:

...afinitní chromatografii na poly« Usepharose 4 B 0,8 X 5 c 1 n. Kolona se před použitím uvede do rovnováhy roztokem chloridu draselného KCI 0,1 11101.14 V pufru B. Po nanesení vzorku na kolonu se kolona promyje roztokem chloridu draselného KCI 0,1 mol.11 V putru B. Eluuje se postupně roztoky chloridu draselného o koncentracíchFrakce vykazujíci aktivitu při koncentraci chloridu draselného KCI 0,6 mo 1.11 se dlalyzuje oproti puťru B...

Zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů, při vyšším depresním spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240138

Dátum: 15.06.1987

Autori: Steiner Bohumil, Šimúth Jozef, Kolina Josef

MPK: E21F 17/12, E21F 1/12

Značky: důlních, vyšším, objektu, otevírání, depresním, hrázových, dveří, spádu, zařízení

Text:

...3 hrázového objektu a druhý konec 12 je ve styku s opěrnou kuličkou 4, která je uložena v kratším rameni 51 dvouramenné páky 5, uložené kyvně na čepu B 1 závesu 6. Delší rameno 52 je svým koncem spojene s tažným elementem 7, kupříkladu lanem nebo řetězem. Tažný element v 7 je veden přes naváděcí kladky 8 na konzolách 81 tělesa 2 dveří a kladku 82 na třmenu 83 boku čela k tažněmu tekutinovému válci 9, ku příkladu vzduchovému,jenž je ukotven...

Spôsob prípravy farmaceuticky účinnej látky z propolisu a iných včelích produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231766

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šimúth Jozef, Trnovský Ján

MPK: C12N 15/00, A61K 35/64

Značky: farmaceutický, produktov, účinnej, spôsob, propolisu, látky, včelích, iných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy farmaceuticky účinnej látky z propolisu a iných včelích produktov. Podstata spôsobu prípravy spočíva v tom, že vodno-alkoholický extrakt propolisu sa nechá zreagovať s enzýmom syntetizujúcim nukleové kyselizy na komplex účinná látka - enzým, od ktorého sa nízkomolekulové látky oddelia, dialýzou a gélovou chromatografiou. Účinná látka sa z komplexu vysolí roztokom chloridu draselného, alebo chloridu sodného do...