Šimor Stanislav

Kalorimetrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1431

Dátum: 09.04.1997

Autor: Šimor Stanislav

MPK: G01K 17/08

Značky: kalorimetrický, snímač

Text:

...energiu odovzdáva vykurovanému vzduchu v tých istých podmienkach konvekcie v akých odovzdáva tepelnú energiu vykurovanému vzduchu celé vyhrievacie teleso. Z rozdielu teplôt nameraných druhým vnútorným teplotným snímačom a vonkajším teplotným snímačom /ta,t 4/ z definovanej chladiacej plochy S chladiča a známeho množstva odvedeného tepla sa určuje súčiniteľ prestupu tepla (Á vyjadrený vzťahom /I/v reálnom čase qj pre dané podmienky...

Kalorimetrický snímač spotreby tepelnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 678

Dátum: 07.12.1994

Autor: Šimor Stanislav

MPK: G01K 17/04

Značky: snímač, tepelnej, spotřeby, energie, kalorimetrický

Text:

...privedenú tepelnú energiu odovzdáva vykurovanêmu vzduchu V tých istých podmienkach konvekcle V akých odovzdáva tepelnú energiu výkurovanému vzduchu celé vyhrievacie teleso. Z rozdielu teplôt nameraných druhým vnútorným teplotným snímačom a vonkajším teplotným sní/taft-t/ Za známeho množstva odvedeného teplamačom definovanej. chladiacej plochy S chladiča sa určuje súčiniteľ pre tupu tepla ck vyjadrený vzťahom /I/v reálnom čase Ť pre dané...

Prstencová ionizačná komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265544

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šimor Stanislav, Figedy Štefan

MPK: G01T 1/185

Značky: ionizačná, komora, prstencová

Text:

...komôr, t. j. osemVyššie uvedené nedostatky sú odstránené prstencovou ionizačnou komorou so sústrednými elektrôdami podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že elektrčdy, ktorých počet je väčší ako dve, sa navzájom v radiálnom smere prekrývajú a sú striedavo elektricky vodivo spojené. Puzdro komory je v axiálnom smere obklopená tienením z materiálu pohlcujúceho gama žiarenie, vytvárajúcim v smere detekcie žiarenia kolimačnú medzeru.väčším počtom...

Kombinovaný snímač teploty pre meranie v tuľajkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 221683

Dátum: 15.03.1986

Autori: Badiar Stanislav, Štanc Stanislav, Vojtek Štefan, Šimor Stanislav, Tomík Ján, Neštická Elena, Líška Peter

Značky: meranie, tuľajkách, teploty, snímač, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém merania teploty v tuľajkách, so zameraním na zvýšenie spoľahlivosti merania a zníženie teplotechnickej chyby spôsobenej odvodom tepla. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom prevedení kombinovaného snímača pre meranie v tuľajkách, zloženého z troch termočlánkov a dvojitého odporového teplomera, ktoré zvyšujú spoľahlivosť merania teploty a teplovodivého prstenca nachádzajúceho sa na puzdre snímača, ktorý znižuje...