Simon Wolfgang-alexander

Tetrahydropyridoétery, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285165

Dátum: 28.06.2006

Autori: Simon Wolfgang-alexander, Sturm Ernst, Huber Reinhard, Senn-bilfinger Jörg, Postius Stefan, Hanauer Guido, Grundler Gerhard, Kromer Wolfgang

MPK: C07D 221/00, A61P 1/00, A61K 31/435...

Značky: obsahom, použitie, farmaceutický, prostriedok, tetrahydropyridoétery

Zhrnutie / Anotácia:

Tetrahydropyridoétery všeobecného vzorca (I), kde R1 je metyl alebo hydroxymetyl, jeden zo substituentov R2a a R2b je vodík a druhý sú hydroxy, metoxy, etoxy, izopropoxy, metoxyetoxy alebo metoxypropoxy, jeden zo substituentov R3a a R3b je vodík a druhý sú hydroxy, metoxy, etoxy, izopropoxy, metoxyetoxy alebo metoxypropoxy, kde R2a alebo R2b na jednej strane a R3a alebo R3b na druhej strane nie sú súčasne hydroxy, a ich soli, farmaceutický...

Tetrahydropyridínové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283288

Dátum: 28.04.2003

Autori: Senn-bilfinger Jörg, Simon Wolfgang-alexander, Riedel Richard, Grundler Gerhard, Postius Stefan

MPK: A61K 31/435, C07D 471/14

Značky: zlúčeniny, použitie, tetrahydropyridínové, prostriedok, obsahom, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tetrahydropyridínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je C1-4-alkyl, R3 je H alebo halogén, R2 je C1-4-alkyl alebo hydroxy-C1-4-alkyl, jeden zo substituentov R4a a R4b je H a druhý je H, OH, C1-4-alkoxy, C1-4-alkoxy-C1-4-alkoxy alebo C1-4-alkylkarbonyloxy, alebo v ktorom R4a a R4b spolu sú kyslík, jeden zo substituentov R5a a R5b je H a druhý je H, OH, C1-4-alkoxy, C1-4-alkoxy-C1-4 alebo C1-4-alkylkarbonyloxy, alebo v...

Tiopyridíny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283268

Dátum: 25.03.2003

Autori: Senn-bilfinger Jörg, Hanauer Guido, Simon Wolfgang-alexander, Opferkuch Wolfgang, Kohl Bernhard, Zimmermann Peter, Grundler Gerhard

MPK: C07D 401/12, A61K 31/44, C07D 401/14...

Značky: spôsob, tiopyridíny, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tiopyridíny vzorca (I), v ktorom sú substituenty a symboly určené v nárokoch vynálezu. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na použitie pri kontrole, zvládaní baktérií Helicobacter.

Alkoxyalkylkarbamáty imidazo(1,2-a)pyridínov, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283264

Dátum: 25.03.2003

Autori: Riedel Richard, Postius Stefan, Grundler Gerhard, Simon Wolfgang-alexander, Senn-bilfinger Jörg

MPK: C07D 417/04, A61K 31/435

Značky: obsahom, přípravy, použitie, prostriedok, imidazo(1,2-a)pyridínov, spôsob, farmaceutický, alkoxyalkylkarbamáty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú popísané zlúčeniny alkoxyalkylkarbamáty imidazo(1,2-a)pyridínov so vzorcom (I), spôsob ich výroby a použitie na prevenciu a liečbu gastrointestinálnych chorôb.

Tricyklické imidazopyridíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 227

Dátum: 31.07.2002

Autori: Buhr Wilm, Zimmermann Peter Jan, Postius Stefan, Senn-bilfinger Jörg, Kromer Wolfgang, Simon Wolfgang-alexander

MPK: C07D 311/00, A61K 31/45, A61P 1/04...

Značky: tricyklické, imidazopyridíny

Text:

...príklady možno uviesť radikály metoxymetyl, metoxyetyl a butoxyetyl. 1-4 C-Alkoxykarbonyl (-CO-1-4 C-aIkoxy) znamená karbonylovú skupinu, na ktorú je viazaný niektorý z uvedených radikálov 1-4 C-alkoxy. Ako príklady možno uviest radikály metoxykarbonyl (CH 3 O-C(O)-) a etoxykarbonyl (CH 3 CH 2 O-C(O)-). 2-4 C-Alkenyl znamená nerozvetvené alebo rozvetvené alkenylové radikály,ktoré majú 2 až 4 atómy uhlíka. Ako príklady možno uviesť radikály...

Tiopyridylové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281683

Dátum: 30.04.2001

Autori: Hanauer Guido, Simon Wolfgang-alexander, Opferkuch Wolfgang, Grundler Gerhard, Senn-bilfinger Jörg, Zimmermann Peter, Kohl Bernhard

MPK: A61K 31/44, A61K 31/505, C07D 213/70...

Značky: tiopyridylové, zlúčeniny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tiopyridilové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom W znamená skupinu CH alebo atóm dusíka, X znamená atóm kyslíka, N-C1-4alkyl alebo atóm síry, Y znamená atóm kyslíka, N-C1-4alkyl, atóm síry, skupinu SO alebo SO2 a Z znamená atóm kyslíka, N-C1-4alkyl, atóm síry, skupinu SO alebo SO2 a ich soli
použitie uvedených zlúčenín na výrobu liečiv na kontrolu baktérie Helicobacter.

Substituované arylalkyltioalkyltiopyridínové zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281465

Dátum: 04.06.1997

Autori: Grundler Gerhard, Kohl Bernhard, Senn-bilfinger Jörg, Simon Wolfgang-alexander, Opferkuch Wolfgang, Hanauer Guido, Zimmermann Peter

MPK: A61K 31/44, C07D 401/12, C07D 401/14...

Značky: výroby, substituované, spôsob, arylalkyltioalkyltiopyridínové, zlúčeniny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované arylalkyltioalkyltiopyridínové zlúčeniny vzorca (I). Uvedené zlúčeniny sú vhodné na použitie pri kontrole - zvládaní baktérií Helicobacter.

Imidazopyridíny, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280822

Dátum: 06.12.1995

Autori: Simon Wolfgang-alexander, Riedel Richard, Rainer Georg, Grundler Gerhard, Senn-bilfinger Jörg, Postius Stefan

MPK: C07D 471/04, A61K 31/435

Značky: obsahom, použitie, přípravy, farmaceutické, spôsob, imidazopyridíny, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R0 je metyl alebo hydroxymetyl, R1 označuje 1-4C-alkyl, R2 je 1-4C-alkyl, R3 označuje 1-4C-alkoxy a A je O (kyslík) alebo NH, a ich soli. Tieto látky sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov na prevenciu a liečbu gastrointestinálnych porúch.