Šimko Karol

Sposob výroby motorového benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260313

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Křižka Pavel, Šimko Karol, Klempa Vladimír, Bratský Daniel, Lukačovičová Yveta, Braunsteiner Michal, Fehér Pavol

MPK: C10G 59/06

Značky: spôsob, benzinu, výroby, motorového

Text:

...pričom frakcía P má bod varu do 75 °C, frakcie R 1 má destila-čzné rozmedzíe od 60 C do 100 °C, frakcia Q má destilačné rozmedzie od 90 C do 125 °C, frakcie R 2 má destilačné rozmedzie od 110 °C do 170 °C a frakciía X má začiatok bodu varu od 145 °C do 165 °C. Frakcie R 1 a R 2 sa zvyčajne používajú na iné účely než nia výrobu motorového benzínu, avšak v prípade ich bi-lančného prebytku sú výhodnými komponentami motorových benzíntov podľa...

Zmes na báze polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270120

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kopernický Ivan, Kašovic Vratko, Schmidt Gejza, Sáraz Jozef, Škerlíková Dagmar, Levrinc Otto, Svit, Šimko Karol, Dudaško Ján, Pintér Jozef

MPK: C08L 23/12, C08K 5/10

Značky: báze, polypropylénu

Text:

...vý sledný granulát mal index toku taveniny podla CSN 64 0861 2,5 9/10 min, ältost podlaCSN 64 3050 odpovedajúcu-štandardu D a index iitosti stanovený na trichromatiokom spektrofotometri podľa ASTM D 1925 13,1 0 hmot. 5 granulátu sa vyrobila poetupnou biaxiálnou orientáciou pri orientaönom stupni do dläky 1 z 5,3 ado äírky 1 s 9,2 jednoducha biaxiálne orientovaná íôlia hrúbky Zopum. zákal fólie meraný podla ASTM D 1003 1,0 |.Polypropylenový...

Prísada do bituménov a/alebo asfaltových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268560

Dátum: 14.03.1990

Autori: Runa Alfréd, Krajíček Štefan, Macho Vendelín, Sekera Miroslav, Šimko Karol

MPK: C07C 103/12, C07C 103/54

Značky: bitúmenov, asfaltových, prísada, výrobkov

Text:

...je vhodné používat na rýchlejší odťah vody 2 reakčného prostredi látky vytvárajúce azeotrop s vodou, tzv. vynášače vody. Hondezáciu je vhodnejšie uskutočňovat ý tnertnej atmosfére, pri normálnom, zníženou alebo zvýšenom tlaku. Kondcnzácia sa može uskutočnovat nekatalyticky alebo za prítomnosti katalyzátora, najmä v podobe aą solvokyselín, najmä v podobe oxidov mangánu, olova, cínu, zinku, titánu, antimônu, molybdénu,JgcrmániellLh 1...

Izotaktický polypropylén pre výrobu vláken so zvýšenou odolnosťou voči fotooxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259375

Dátum: 17.10.1988

Autori: Samuhelová Zuzana, Javorek Miroslav, Rzyman Tadeáš, Šimko Karol, Vrba Dušan, Jambrich Pavol, Šandová Katarina, Benovič Bohumil, Kaššovič Vratko

MPK: C08L 23/12, C08K 5/34, C08K 5/13...

Značky: izotaktický, zvýšenou, výrobu, odolnosťou, fotooxidácii, polypropylén, voči, vláken

Text:

...strednými, vysokými a veľmi vysokými hodnotami svetelnej stability.Pre vlákna určené pre interiérove aplikácie s požadovanou strednou hodnotou úrovňou svetelnej stability (600 až 800 hodín je výhodné jednotlivé zložky aditívnej dávkovať v nasledovných množstváchPre vlákna do vonkajších aplikácií s požadovanou vysokou úrovňou svetelnej stability nad 800 hodín je výhodné jednotlivé zložky systému dávkovat v nasledovných množstváchV zrovnaní s...

Zařízení k otáčení půdozpracujícího nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244777

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šimunková Dagmar, Kaššovič Vratko, Šimko Karol, Májek Stanislav

MPK: A01B 3/30

Značky: nářadí, půdozpracujícího, zařízení, otáčení

Text:

...bokoryaným detaile vypíuací drážky.VŇa neznázorněnen malotraktoru je uohyoen, nepř. ponocí zívěao ných äepů 1, úohytný rán 3, který neae lože §pod 61 n 6 ho otočnůho čepu,g, k něnnž je uchyceno otočné nářadí §. V úchytnén ránu g je uložeh příčný hřídel Q, na něnž je uložena dvouraneuná ovládacípáka 1. Její první rameno § je určeno pro manuální ovládání, její druhé rameno g je opatřeno vypínací úložnou drážkou gg příčného ovládacího čepu łł....

Polyetylén nízkej hustoty pre výrobu tlakových rúr s dovoleným napätím väčším alebo rovnym 3,2 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 257130

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kašovic Vratko, Ambrušová Marta, Krb Rastislav, Sáraz Jozef, Kopernický Ivan, Šimko Karol, Halgaš Milan, Krivošík Ivan

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylen, napätím, väčším, tlakových, hustoty, rovným, výrobu, dovoleným, nízkej

Text:

...0,932 g/cm 3, odolnosťou voči korózii za napätia v prostredí tenzoaktívnych látok 300 h, oxidačnou stálosťou 40 min., medzou pevnosti v ťahu pri pretrhnuti 13,1 MPa,pevnosťou v ťahu na medzi klzu 10,1 MPa s obsahom sadzí 2,5 , disperziou sadzí podla pozadia 4, disperziou sadzí podla klasifikačného čísla 14 a obsahom antioxidantu 4,4-tiobis(Z-terc.butyl-ö-metylfenolu 0,2 hmot. na hmotnosť polyméru. Z tohto polyméru boli pripravené rúry Q)...

Komplexný komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255397

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kopernický Ivan, Lehotský Ľubomír, Mikula Oldřich, Šimko Karol, Fehér Pavol, Mihályová Blanka, Křižka Pavel, Bučko Miloš, Braunsteiner Michal, Bratrský Daniel

MPK: C10L 1/32

Značky: palív, komplexný, komponent, motory, zážihové

Text:

...frakcie z pyrobenzínu, zvyčajne hydrogenované s destilačným rozmedzím od 130 °C do 250 °C, pričom obsah aromatlckých uhľovodíkov v týchto zmesiach zvyčajne je vyše 50 0/0 hmot. iV prípade, že komplexný komponent naliv pre zážlhové motory podľa vynálezu ohsahuje teda okrem zložiek A, B, C aj pomocnú zložku D, potom obsah zložky D v komponente je v rozmedzí od 15 hmot. do 70 hmot., výhodne od 15 0/0 hmot. do 40 0/0 hmot.Pre zabezpečenie vyššie...

Aditivované polyméry propénu pre výrobu fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254945

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kopernický Ivan, Kašovic Vratko, Kondrková Dagmar, Sáraz Jozef, Šimko Karol, Pintér Jozef, Schmidt Gejza

MPK: C08J 5/18, C08K 5/09, C08K 5/11...

Značky: propenu, fólií, aditivované, výrobu, polyméry

Text:

...0/0 hmot. erucylamidu. Tubulárna fólia sa pripravila a jej vlastnosti sa merali pod. postupov uvedených v jiríklade 1. Boli namerané tieto hodnoty statický koeficient trenia fólia/fólia 0,30, kinetický koeficient trenia fólia/fólia 0,29 a povrcbový odpor,ktorý sa s časom nemenil bol 1014 Q.Práškový izotaktický polypropylén o tavnom indexe 2,2 g/lü min sa aditivoval 0,02 perc. hmot. pentaerytritoltetrakis...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluoranthranilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246349

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kaššovič Vratko, Šimko Karol, Eaueak Pavol

MPK: C07C 101/54

Značky: 4-fluoranthranilové, přípravy, kyseliny, způsob

Text:

...784, 1980.Výhodná forma provedení způsobu přípravy kyseliny I podle tohoto vynälezu spo 4čívá v tom, že k vroucí suspenzi práškovitého železa v mírně okyselené (kyselina chlorovodíková vodě se pomalu přidává okyseleny ethanolický roztok kyseliny 4-fluor-Z-nitrobezoové a reakční Směs se ještě nějakou dobu vaří. Po ochlazení se zalkalisuje vodným amoniakem, Směs se míchá kratší dobu při 70 až 80 °C, znovu se ochladí a nerozpuštěná tmavá hmota...

Spôsob úpravy depresantu do ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253442

Dátum: 12.11.1987

Autori: Trubač Karol, Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Šimko Karol, Révus Miloš

MPK: C10M 119/02

Značky: ropných, spôsob, úpravy, frakcií, depresantu

Text:

...ako depresaantu do .ropných produktov sú zrejmé z nasledujúcich prikladov bez toho, že by sa iba na tieto priklady vztĺahovali.Nízkomvoleikulový polyetylén o limitu-om visvkozitno-m čísle 0,120 rozpustený v techniokoin hexáne alko 10 Ú/o-ný roztok sa »v lasbowratárny-oh podmienkach owdwstreďotval na odsttredivrke typu Wyroxkía MPW-Z pri 3000 otáčkach za minútu ,po dobu 15 min. Odstreďovaním sa vytvorili 2 vrstvyzhornáčíra a spodná -...

Sposob farbenia plastických látok pigmentami za použitia zmesných disperzantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252353

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kekeňák Ján, Šimko Karol

MPK: C09B 67/20

Značky: plastických, farbenia, použitia, zmesných, pigmentami, spôsob, látok, disperzantov

Text:

...homogénne zmiešame týchto zmesí s plastickou látkou. Prídavok disperzantu činí najviac 99,0 0/0 hmotu., s výhodou je v rozmedzí 20,0 až 90,0 0/0 hmotnostných, počitané na zmes disperzantu a plnidla.Zmesné disperzanty podla vynálezu zabezpečujú jednak dokonalé uplatnenie sa koloristického účinku pigmentu, ako farebna sýtosť, farebný tón a jeho stabilita, lesk,krycia schopnost, a jednak zlepšujú ekonómiu výroby, v dôsledku výrazného zníženia...

Sposob farbenia plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252352

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šimko Karol, Kekeňák Ján

MPK: C09B 67/20

Značky: plastických, spôsob, látok, farbenia

Text:

...miešatelné.Pri priamom použití dlsperzaviítov na mieste výroby farebných plastických výrobkov ako guanulätý, prášky, fólie, výlisky, odliatky apod., postupuje sa tak, že sa zmieša pigment s ndisperzantloim, prípadne aj s predpísanými aditivmi .ako termooxidačiué stabilizátory, klzné činixdlá, vanti-UV-stabilizá tory, so zmävkčovadlami a plnixdlami a voforme kvxapalnej zmesi, alebo pasty sa pridáva násadove alebo kontinuálne čerpadlom, V...

Izotaktický polypropylén pre výrobu bikonštituentného vlákna so samooblúčkujúcim efektom pre cigaretové filtre

Načítavanie...

Číslo patentu: 239187

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šándorová Katarína, Kaššovič Vratko, Šimko Karol, Rzyman Tadeáš, Šándorová Mária

MPK: C08F 8/50

Značky: izotaktický, cigaretové, samooblúčkujúcim, výrobu, efektom, filtre, bikonštituentného, vlákna, polypropylén

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je získať izotaktický polypropylén pre výrobu bikonštituentného vlákna so samooblučkujúcim efektom určeného pre výrobu cigaretových filtrov, ktorý by sa vyznačoval regulovateľnou degradovateľnosťou a vyhovoval podmienkam pre materiály určené pre styk s potravinami. Uvedeného účelu sa dosiahne prídavkom aditívneho systému pozostávajúceho z 0,05 až 0,2 hmot. dielov 2,6-ditercbutyl-p-krezolu, 0,05 až 0,3 hmot. dielov...

Prísada do polymérov etylénu a jeho kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250874

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šimko Karol, Benč Gabriel, Arpáš Vladimír, Liška Milan, Náplava Antonín

MPK: C09J 7/00, C08K 5/17

Značky: prísada, kopolymérov, polymérov, etylénu

Text:

...i úspor energií veľmi dôležité. Okrem toho činidlá podla tohto vynálezu pôsobia V tíôslewilku dobrej vdispengovatelnosti súčasne ako vnútorné mazadlá v tavenine polymerov etylemi a jeho lkopolymeoov, čim zlepšujú ich spracowatelské vlastnosti.Použitím týchto- řinidiel sa dosiahne zrovnatelný, resp. vyšší lenpialci účinok alko u doteraz používaných. Tieto látky lsülčarsne zlepšujú elektrické vlastnosti fólií povrchový odpor rádu 109-1 U 1...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šimko Karol, Kovaľ Ján, Masarovič František, Gogola Ivan, Klempa Vladimír, Kopernický Ivan, Kaššovič Vratko, Bučko Miloš, Mikula Oldřich

MPK: C08F 110/02, C08F 4/34

Značky: etylénu, výroby, rozpúšťadiel, inicátorov, polymerizácie, spôsob

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...

Způsob výroby polypropylenu pro vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 229766

Dátum: 01.05.1986

Autori: Rzyman Tadeáš, Šimko Karol, Javorek Miroslav, Pác Jiří, Jelínek Jaromír, Pospíšil Ladislav

MPK: C08F 8/50

Značky: polypropylénu, výroby, vlákna, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polypropylenu pro vlákna, řízenou degradací iniciovanou organickými peroxidy v přítomnosti stabilizačního systému obsahujícího fenolický antioxidant, estery kyseliny thiodipropionové, svetělné stabilizátory a zpacovatelské přísady, vyznačený tím, že polypropylen s indexem toku 0,1 až 10g/10min se stabilizuje před degradací, probíhající v extrudru při teplotě 180 až 280°C se střední pobytovou dobou 200 až 1000 sekund, 0,05 až 0,3...

Farbenie plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 220946

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mihály František, Kekeňák Ján, Šimko Karol

Značky: farbenie, látok, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Farbenie plastických látok ako polyetylénu nízkotlakového a vysokotlakového, polypropylénu, polystyrénu a jeho kopolymérov, polyvinylchloridu, polyamidu, polymetakrylátu a iných organickými alebo anorganickými pigmentami a plnenia známymi plnidlami, za použitia známych postupov výroby farebných zmesí, pigmentových prípravkov, plnených farebných a prírodných plastických látok vo forme granulátov, práškov, fólií, výliskov, odliatkov, vlákien,...

Spôsob farbenia plastických látok pigmentami za použitia disperzantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223671

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novák Ladislav, Kekeňák Ján, Šimko Karol

Značky: pigmentami, plastických, farbenia, použitia, látok, disperzantov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia plastických látok pigmentmi za použitia disperzantov ako farbenia polyetylénu vysokotlakového a nízkotlakového, polypropylénu, polymetakrylátu, polyamidu, polyvinylchloridu a iných plastov organickými alebo anorganickými pigmentami a plnenia známymi plnidlami za použitia disperzantov s vysokou dispergačnou účinnosťou a známych postupov na výrobu farebných zmesí, pigmentových prípravkov, plnených farebných a prírodných...

Spôsob farbenia plastických látok pigmentami za použitia zmesných disperzantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223068

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šimko Karol, Kekeňák Ján

Značky: použitia, plastických, disperzantov, látok, farbenia, zmesných, spôsob, pigmentami

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia plastických látok známymi organickými a anorganickými pigmentami a plnenia známymi plnidlami za použitia zmesí disperzantov z nasledovných 2 a 3 skupín: - olejorozpustné sulfonáty, alkylsalicyláty, alkylfenoláty a alkylfenolsulfidy - olejorozpustné sukcinimidy, bissukcinimidy, fosfonáty a polymetakryláty, obsahujúce v molekule viazaný dusík - alkoxy-polypropox-polyetox-améry, definovanej štruktúry. Uvedené zmesné disperzanty...

Farbenie plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221500

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kekeňák Ján, Mihály František, Šimko Karol

Značky: farbenie, plastických, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia plastických látok známymi organickými alebo anorganickými pigmentami a plnenia známymi plnidlami za použitia týchto olejorozpustných detergentno-dispergačných prísad: sulfonáty kovov alkalických zemín, s výhodou vápenaté, neutrálne a bázické, ropné a syntetické, na báze monosulfokyselín o molekulovej hmotnosti najmenej 250, s výhodou 350 až 390, alkylfenoláty a alkylfenolsulfidy kovov alkalických zemín, s výhodou vápenaté a...

Depresant do ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 216286

Dátum: 15.05.1984

Autori: Révus Miloš, Kopernický Ivan, Potisk Jozef, Hudec Rudolf, Trubač Karol, Baxa Jozef, Runa Alfréd, Šimko Karol

Značky: depresant, frakcií, ropných

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie polyetylénu, podielu rozpustného v rozpúšťadle iniciátora, ktorý je vedľajším produktom pri výrobe polyetylénu vysokotlakovým spôsobom, ako depresantu do ropných frakcií.