Simig Gyula

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Simig Gyula, Németh Norbert, Cselenyák Judit, Barkóczy József, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Kótay Nagy Peter, Vereczkeyné Donáth György, Katona Zoltán, Nagy Kalman, Ruzsics György, Bartha Ferenc

MPK: A61P 3/06, A61K 31/40, C07D 207/34...

Značky: polymorfnej, hemivápenatej, spôsob, formy, kryštalickej, přípravy, atorvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

Spôsob prípravy vysoko čistého perindoprilu a medziprodukty použiteľné pri syntéze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287866

Dátum: 09.01.2012

Autori: Simig Gyula, Mezei Tibor, Mándi Attila, Porcs-makkay Márta

MPK: A61K 31/404, A61P 43/00, A61P 9/12...

Značky: přípravy, perindoprilu, medziprodukty, syntéze, vysoko, spôsob, čistého, použitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy 1-{2(S)-[1(S)-(etoxykarbonyl)-butylamino]pro-pionyl}- (3aS,7aS)oktahydroindol-2(S)-karboxylovej kyseliny vzorca (I) a jej t-butyl-amínovej soli vzorca (I') bez kontaminantov odvoditeľných z dicyklohexylkarbodiimidu a nových medziproduktov všeobecného vzorca (III), kde substituent R znamená nižší alkyl alebo aryl nižší alkyl, kde nižší alkyl znamená priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec obsahujúci 1...

Spôsob prípravy chetiapínu a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287171

Dátum: 08.01.2010

Autori: Krasznai György, Rákóczy Györgyné, Bózsing Dániel, Nagy Kalman, Tömpe Péter, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Koványiné Lax Györgyi, Simig Gyula

MPK: C07D 295/00, C07D 281/00

Značky: chetiapínu, přípravy, spôsob, medziproduktov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsobu prípravy 11-[4-/2-(2-hydroxyetoxy)etyl/-1-piperazinyl]dibenzo[b,f]-1,4- tiazepínu vzorca (I), známeho ako chetiapín. Podľa tohto spôsobu je derivát halogénetylpiperazinyltiazepínu vzorca (VIII), v ktorom Hal znamená atóm halogénu, podrobený reakcii s etylénglykolom.

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Balázs László, Bartha Ferenc, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Domán Imre, Rátkai Zoltán, Szent Királlyi Zsuzsa, Greff Zoltán, Simig Gyula, Seres Péter, Nagy Kalman

MPK: C07D 207/00

Značky: spôsob, amorfnej, přípravy, vápenatej, atorvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Deriváty 2,3-benzodiazepínu, spôsob ich prípravy a ich použitie, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286680

Dátum: 20.02.2009

Autori: Blaskó Gábor, Simó Annamária, Rátkai Zoltán, Egyed András, Gigler Gábor, Martonné Markó Bernadett, Lévay György, Simig Gyula, Greff Zoltán, Szabó Géza, Barkóczy József, Tihanyi Károly

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, C07D 243/00...

Značky: obsahom, spôsob, farmaceutická, přípravy, 2,3-benzodiazepínu, deriváty, kompozícia, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená metyl, formyl, karboxyskupinu, kyanoskupinu, -CH=NOH, -CH=NNHCONH2 alebo -NR5R6, kde R5 a R6 sú navzájom nezávislé a predstavujú atóm vodíka alebo nižší alkyl, alebo spolu s dusíkovým atómom, ku ktorému sú pripojené, tvoria 5- alebo 6-členný, nasýtený alebo nenasýtený heterocyklický kruh prípadne obsahujúci jeden alebo viac ďalších atómov dusíka, síry a/alebo...

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Végh Miklós, Simig Gyula, Rátkai Zoltán, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Greff Zoltán, Lévay György, Martonné Markó Bernadett, Ling István, Gigler Gábor, Szabó Géza

MPK: A61K 31/551, A61P 25/00, C07D 243/00...

Značky: obsahom, použitie, kompozície, 2,3-benzodiazepínové, deriváty, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl]- bicyklo[2.2.1]heptánu a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285780

Dátum: 11.07.2007

Autori: Nagy Kalman, Porcs-makkay Márta, Szabó Tibor, Szulágyi János, Mezei Tibor, Lukács Gyula, Németh Norbert, Krasznai György, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Budai Zoltán, Simig Gyula

MPK: C07C 217/00, C07C 213/00

Značky: adičných, prijateľných, bicyklo[2.2.1]heptánu, kyselinami, solí, přípravy, 4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptánu, t. j. deramciklanu, a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, ktorý zahŕňa a) reakciu (+)-gáfru s fenylmagnéziumhalogenidom alebo fenylalkalickými zlúčeninami a prípadnú hydrolýzu reakčného produktu b) reakciu takto získaného (1R,2S,4R)-(-)-2-fenyl-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-olu s...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Kertész Szabolcs, Agoston Márta, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Gacsályi István, Barkóczy József, Kompagne Hajnalka, Lévay György, Móricz Krisztina, Gigler Gábor

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00

Značky: neuroprotekcie, funkcií, prostriedok, zlepšenie, liečebný, kognitívnych

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Gacsályi István, Lévay György, Wellman János, Rátzné Simonek Ildikó, Bózsing Dániel, Németh Gábor, Egyed András, Jakóczi Iván, Tihanyi Károly, Simig Gyula, Poszávácz László

MPK: A61K 31/506, A61K 31/505, A61P 25/00...

Značky: obsahom, přípravy, farmaceutické, piperazinylalkyltiopyrimidínu, deriváty, kompozície, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

Spôsob prípravy {2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}octovej kyseliny a nové medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285641

Dátum: 20.04.2007

Autori: Vágó Pál, Trinka Péter, Bartha Ferenc, Tömpe Péter, Németh Norbert, Simig Gyula, Clementis György, Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Reiter József

MPK: C07D 295/00

Značky: medziprodukty, přípravy, kyseliny, spôsob, 2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}octovej, nové

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy cetirizínu vzorca (I), ako aj {2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}acetamidy všeobecného vzorca (II), v ktorých substituenty R1 a R2 znamenajú nezávisle C1-4alkylovú skupinu prípadne substituovanú fenylovou skupinou, C2-4alkenylovú skupinu alebo cyklohexylovú skupinu, alebo substituenty R1 a R2 dohromady s priľahlým atómom dusíka tvoria morfolinoskupinu. Podľa opísaného spôsobu je acetamid všeobecného...

Vysoko čistý (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri- [metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán a jeho farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285635

Dátum: 18.04.2007

Autori: Porcs-makkay Márta, Mezei Tibor, Budai Zoltán, Szabó Tibor, Németh Norbert, Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth György, Lukács Gyula, Szulágyi János, Krasznai György, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, A61K 31/135, A61K 31/13...

Značky: obsahom, metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán, vysoko, farmaceutický, kyselinami, adičné, liečivá, použitie, prijateľné, čistý, 1r,2s,4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú (1R,2S,4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptán, t. j. deramciklan, vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, ktorý obsahuje nie viac než 0,2 % hmotn. (1R, 2S, 4R)-3-(dimetylaminoetyl)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, liečivá s jeho obsahom a jeho použitie na prípravu anxiolytických liečiv....

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Simig Gyula, Molnár Enikő, Porcs-makkay Márta, Pécsi Éva, Mezei Tibor, Volk Balázs, Körtvelyessy Gyuláné, Lukács Gyula, Nagy Kalman, Mesterházy Norbert, Krasznai György, Hofmanné Fekete Valéria, Vereczkeyné Donáth Györgyi

MPK: A61K 31/427, A61P 29/00, C07D 417/12...

Značky: draselnej, přípravy, čistého, meloxikamu, spôsob, vysoko

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Barkóczy József, Greff Zoltán, Clementis György, Kótay Nagy Peter, Rátkai Zoltán, Domán Imre, Sztuhár Ilona, Seres Péter, Simig Gyula, Balázs László

MPK: C07C 49/697, C07C 45/51, C07C 45/81...

Značky: spôsob, 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, přípravy, čistého, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Mezei Tibor, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Simig Gyula, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Sziray Nóra, Lévay György, Barkóczy József, Egyed András, Kapillerné Dezsofi Rita, Móricz Krisztina, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Volk Balázs, Flórian Endréné

MPK: C07D 209/00

Značky: 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, zlúčeniny, centrálneho, 2ónové, nervového, súvisiace, deriváty, systému, poruch, liečenie

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Sziray Nóra, Simig Gyula, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Pallagi Katalin, Kapillerné Dezsofi Rita, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Volk Balázs, Lévay György, Barkóczy József, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Egyed András

MPK: C07D 209/00, A61K 31/40, A61P 25/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Lévay György, Mezei Tibor, Sziray Nóra, Pallagi Katalin, Móricz Krisztina, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Kapillerné Dezsofi Rita, Gacsályi István, Gigler Gábor, Hársing László Gábor, Volk Balázs, Egyed András, Simig Gyula, Szénasi Gábor

MPK: A61K 31/403, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: indol-2-ónu, liečenie, gastrointestinálnych, nervového, centrálneho, poruch, kardiovaskulárnych, deriváty, systému

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Leveleki Csilla, Barkóczy József, Volk Balázs, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Sziray Nóra, Lévay György, Hársing László Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Simig Gyula, Móricz Krisztina, Egyed András, Pallagi Katalin

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Cselenyák Judit, Greff Zoltán, Domán Imre, Gregor Tamás, Vereczkey Donáth Györgyi, Németh Norbert, Barkóczy József, Simig Gyula, Rátkai Zoltán, Nagy Kalman, Seres Péter, Balázs László, Szabó Tibor, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 209/82, C07D 209/88

Značky: přípravy, 2-propanolu, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, karvedilolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Szénasi Gábor, Szabó Géza, Simig Gyula, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Végh Miklós, Gigler Gábor, Kertész Szabolcs, Ling István, Szücs Gyula

MPK: C07D 243/00

Značky: 8-chlór-2,3-benzodiazepínové, deriváty

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Mémeth Norbert, Krasznai György, Jákfalvi Elemér, Gregorné Boros Livia, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Simig Gyula, Nagy Kalman

MPK: C07C 209/00

Značky: imínového, medziproduktu, přípravy, spôsob

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Körtvelyessy Gyuláné, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Farkas Béla, Simig Gyula, Gregor Tamás

MPK: C07D 495/00

Značky: agregácie, polymorfu, liečivá, přípravy, doštičiek, krystalického, báze, spôsob, inhibítora

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Nové polymorfy hydrochloridu olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4306

Dátum: 22.04.2004

Autori: Simig Gyula, Petho János, Szent Királlyi Zsuzsa, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 495/00, A61P 25/00, A61K 31/551...

Značky: olanzapínu, nové, hydrochloridu, polymorfy

Text:

...formy II olanzapínu získané spôsobom podľa európskeho patentu EP 733,635, ktoré je možné konvertovať na polymorfnú formu II olanzapínu sušením za vákua vykonávaným pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 40 do 70 °C. Výhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že bezvodá, polymorfná, kryštalická forma II,ktorá je považovaná za najstabilnej šiu kryštalickú formu, môže byť pripravená cez0009 V patente US č. 5 637 584 sú opísané a nárokované...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Horváth Edit, Bajnógel Judit, Bilkei Gorzó András, Reiter József, Tihanyi Károly, Körösi Jenö (zomrel), Berzsenyi Pál, Daróczi Kazóné Klára, Gacsályi István, Máté Györgyné, Szentkuti Eszter, Salamon Haskáné Cecilia, Botka Péter (zomrel), Vágó Pál, Horváth Katalin, Egyed András, Andrási Ferenc, Hámori Tamás, Blaskó Gábor, Zólyomi Gábor, Moravcsik Imre, Bakonyi Anna, Gyertyán István, Simig Gyula

MPK: C07D 243/02, C07D 403/06, A61K 31/55...

Značky: medziprodukty, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, spôsob, přípravu, přípravy, deriváty, použitie, obsahujúce, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Simig Gyula, Jakóczi Iván, Bózsing Dániel, Rátzné Simonek Ildikó, Gyertyán István, Szénasi Gábor, Schmidt Éva, Németh Gábor, Egyed András, Miklósné Kovács Anikó, Blaskó Gábor, Bilkei Gorzó András, Gacsáliy István, Tihanyi Károly

MPK: C07D 239/22, A61K 31/505, C07D 239/38...

Značky: přípravy, kompozície, piperazinylalkyltiopyrimidínové, použitie, obsahom, spôsob, deriváty, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny a medziprodukty na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283422

Dátum: 30.05.2003

Autori: Németh Norbert, Tömpe Péter, Bózsing Dániel, Blaskó Gábor, Lax Koványi Györgyi, Krasznai György, Német Gábor, Simig Gyula, Nagy Kalman, Donáth Vereczkey Györgyi

MPK: C07D 211/82, C07D 211/86

Značky: benzénsulfónovej, dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej, 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4, přípravu, medziprodukty, kyseliny, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že sa 2-chlóretanol použije na O alkyláciu v inertnom rozpúšťadle pri teplote v rozsahu -20 °C až -10 °C s etyl-(4-brómacetoacetátom) za vzniku etyl-(4-(2-chlóretoxy)acetoacetátu), ktorý sa podrobí aldolovej kondenzácii v polárnom rozpúšťadle pri teplote...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Gacsályi István, Barkóczy József, Lévay György, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Simig Gyula, Hársing László Gábor

MPK: A61K 31/50, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: spôsob, obsahom, nové, farmaceutické, přípravy, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, kompozície, deriváty

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Zlepšený spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9- tetrahydro-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2201

Dátum: 13.11.2002

Autori: Nagy Kalman, Szulágyi János, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Berecz Gábor, Körtvelyessy Gyuláné, Reiter József, Clementis György, Pongó László, Simig Gyula, Slegel Péter, Koncz László

MPK: C07D 471/00

Značky: přípravy, zlepšený, 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9, spôsob, tetrahydro-2-metyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu

Text:

...stave techniky vôbec opísaná ani uvedená ako príklad, a teda má tento spôsobprípravy len teoreticky význam.0008 Podľa ďalšieho známeho spôsobu sa zlúčenina všeobecného vzorca(kde L je odstupujúca skupina). V doterajšom stave techniky chýba opis spôsobu prípravy a ztohto dôvodu ho odborníci V odbore nemôžu vykonávať.0009 Patent ES-P 2,050,069 si nárokuje prekonanie nevýhod známych spôsobov. Podľauvedeného španielskeho patentu sa...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Lévay György, Egyed András, Simig Gyula, Wellmann Janos, Schmidt Éva, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Kompagne Hajnalka, Miklósné Kovács Anikó, Martonné Markó Bernadett, Gacsályi István, Kótay Nagy Peter

MPK: A61P 25/28, A61P 25/22, A61K 31/50...

Značky: spôsoby, přípravy, substituované, kompozícia, alkylaminopyridazinónové, deriváty, farmaceutická, obsahom

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Gacsályi István, Simig Gyula, Leveleki Csilla, Martonné Markó Bernadett, Lévay György, Barkóczy József, Kompagne Hajnalka, Hársing László Gábor, Egyed András, Schmidt Éva, Szénasi Gábor, Kótay Nagy Peter, Miklósné Kovács Anikó, Wellmann Janos

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: alkylaminopyridazinónové, substituované, spôsob, farmaceutická, deriváty, kompozícia, přípravy, obsahom

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Simig Gyula, Szent Királlyi Zsuzsa, Greff Zoltán, Kótay Nagy Peter, Barkoczy Júzsef, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Bartha Ferenc

MPK: C07D 405/00

Značky: atorvastatínu, 1-pyrolu, přípravě, derivátů, medziproduktu, polymorfy

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Barkóczy József, Wellmann Janos, Raczne Bajnogel Judit, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Schmidt Éva, Pallagi Katalin, Lévay György, Gacsályi István, Egyed András

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: nové, obsahom, spôsob, 2h-pyridazín-3-ónu, deriváty, kompozície, aktívnej, zložky, přípravy, farmaceutické

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Spôsob syntézy derivátov kyseliny (2S,3aS,7aS)-1-(S)-alanyl-oktahydro-1H-indol-2-karboxylovej a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 624

Dátum: 23.07.2002

Autori: Mezei Tibor, Simig Gyula, Porcs-makkay Márta

MPK: C07K 5/00

Značky: použitie, 2s,3as,7as)-1-(s)-alanyl-oktahydro-1h-indol-2-karboxylovej, spôsob, syntézy, syntéze, derivátov, kyseliny, perindoprilu

Text:

...je uspokojivá, takže na získanie perindoprílu v kvalite umožňujúcej jeho použitie ako farmaceutický účinnej látky je nutný stupeň čistenia.V podmienkach opísaných vtomto patente je totiž získaný perindopril kontaminovaný vznačných podieloch nečistotami vzorcov III a IV0005 Prihlasovateľ teraz vyvinul nový spôsob priemyselnej syntézy, ktorý vedie, bez toho,aby bolo nutne prácne čistenie, k perindoprílu s čistotou, ktorá je kompatibilná s jeho...

Spôsob prípravy 8-{4′-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8- azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu a jeho hydrochloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281622

Dátum: 03.04.2001

Autori: Mándi Attila, Vereczkey Née Donáth Gyöngyi, Klebovich Imre, Budai Zoltán, Csörgö Margit, Nagy Kalman, Koncz László, Reiter Née Esses Klára, Sztruhár Ilona, Simig Gyula, Blaskó Gábor, Furdyga Éva, Szegö Judit, Mezei Tibor

MPK: C07D 401/12

Značky: azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu, hydrochloridov, přípravy, spôsob, 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-butyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (I) a jeho hydrochloridov s vysokou čistotou katalytickou hydrogenáciou 8-{4'-[4''(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-but-2'-inyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (II) v prítomnosti paládiového alebo Raney-niklového katalyzátora v inertnom organickom rozpúšťadle a prípadne jeho prevedenie na hydrochlorid, pri...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255884

Dátum: 15.03.1988

Autori: Orr Zsuzsanna, Huszthy Péter, Nyitrai József, Petöcz Lujza, Feller Antal, Szirt Enikoe, Simig Gyula, Pjeczka Etelka, Grasser Katalin, Hornyák Gyula, Berényi Edit, Zauer Károly, Doleschall Gábor, Lempert Károly, Bartha Ferenc, Fetter József

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, derivátů, 3-fenyliminothiazolidinu, výroby, substituovaného

Text:

...přičemž vody dostávají podlelibosti. Hodnoty toxicity se stanoví Lichtfield-Wilcoxovou metodou. 2) Antaqonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinové ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřújí orálně různými dávkami zkoušených sloučenin, přičemž se kontrolní skupině myší podává odpovídající nosič bez účinné látky. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255874

Dátum: 15.03.1988

Autori: Orr Zsuzsanna, Zauer Károly, Simig Gyula, Feller Antal, Hornyák Gyula, Berényi Edit, Nyitrai József, Grasser Katalin, Lempert Károly, Petöcz Lujza, Fetter József, Huszthy Péter, Szirt Enikoe, Bartha Ferenc, Doleschall Gábor, Pjeczka Etelka

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: 3-fenyliminothiazolidinu, derivátů, substituovaného, výroby, způsob

Text:

...každé dávky se použije 5 myší. Zkoušená sloučenina se podává orálně v objemu 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Po podání se myši pozorují sedm dní.V průběhu této doby se myši živí standardní myší potravou, přičemž vody dostávají podle libosti. Hodnoty toxicity se stanovi Lichtefield-wilcoxovou metodou.2) Antagonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinove ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřují...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255873

Dátum: 15.03.1988

Autori: Huszthy Péter, Simig Gyula, Doleschall Gábor, Zauer Károly, Pjeczka Etelka, Hornyák Gyula, Berényi Edit, Szirt Enikoe, Lempert Károly, Fetter József, Nyitrai József, Feller Antal, Petöcz Lujza, Bartha Ferenc, Orr Zsuzsanna, Grasser Katalin

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: výroby, způsob, substituovaného, derivátů, 3-fenyliminothiazolidinu

Text:

...nosič bez účinné látky obecného vzorce Ia. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg tetrabenazinu, což je 3-isobutyl-9,lo-dimetyl-1,2,3,4,6,7-hexahydrobenzo /a/chinolizín-2-on a spočítají se myši s ptosou 30, 60, 90 a 120 minut po podání tetrabenazinu. Střední hodnota ptosy se pak vypočte pro každou skupinu a odchylka od střední hodnoty, zjištěná pro kontrolní skupinu (inhibice), se uvádí...