Sikyta Bohumil

Kmen bakterie Escherichia coli produkující enzym D-serin-deaminázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260073

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sikyta Bohumil, Pavlasová Emilie, Stejskalová Eva

MPK: C12N 1/20

Značky: d-serin-deaminázu, enzym, bakterie, escherichia, produkující

Text:

...v Československé sbírce mikroorganismů univerzity J. E. Purkyně v Brně pod číslem CCM 3624.Nový kmen je charnkterizován nálsedujícími morfologickýmí a fyziologiokými vlastnostmiMikroskopícký vzhled.gram nsgstivní pohyblivé tyčinky. Hnkroskopický vzhled na minerálním médiu s glukôzou nebo jiným cukrem tvoří hladké,lesklá, bělavé kolonie asi 3 mm V průměru.V tekutém médiu roste ve formě zákalu a sedimentu, dobře roztřepatelného.Fyziologické...

Snímač polohy pohybujících se částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243723

Dátum: 01.04.1988

Autori: Palisa Vilém, Sikyta Bohumil

MPK: G01P 3/44

Značky: polohy, částí, snímač, pohybujících

Text:

...podle vynálezu, jehož pod stata spočíva v tom, že korekční kondenzor je v nemagnetické kostřeuložen posuvné ve směru maximální citlivosti Hallovy sondy na magnetické pole. Korekční kondenzor sestava ze sběrného kloboučku aVyšší účinek snímače podle vynálezu spočíva v tom, že posuvem korekčního kondenzoru lze přesně nastavit hodnotu snímaného Hallova napětí v dané poloze posuvu pohybující se části. Sběrný klobou- ček korekčního kondenzoru...

Ruční dávkovaci sypač

Načítavanie...

Číslo patentu: 247397

Dátum: 16.11.1987

Autori: Boeeka Antonín, Sikyta Bohumil

MPK: A01C 15/02, B65G 65/30

Značky: ruční, sypač, dávkovací

Text:

...obr. 1.Banka T sypače podle vynálezu je z umělé hmoty s mi hrdlo g es zéviten 1. V ní je ustavena trubka 2 prostřednictvím výstupku 1 ve dně banky 1 a tyčinky 2, uníetčné příčně v hrdle 6 banky 1 a procházející skrze trubku g. Nad tyčinkou 2 je na trubce g navlečen krouàek 11 Dolní konec trubky g je opatřen výřezea i, nad nímž je posuvné upravena objínka 12. Ve víku g s vnitřním závitem je zabudována trubka 2, vyčnívající směrem nahoru. Její...

Prostředek pro upevnění hlavy válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247406

Dátum: 15.10.1987

Autori: Oujezký Miloslav, Havlíeek Zdenik, Boeeka Antonín, Benda Antonín, Sikyta Bohumil, Eernohorský Jioí

MPK: F02F 1/24

Značky: upevnění, válce, prostředek, hlavy

Text:

...části šroubu a tím brání jeho vybočení. Nevýhodou tohoto řešení je, že na hlavu působí jen část přítlačné síly a že se nepříznivě projevuje nestejná výška hlavy a příslušného víka.Tuto nevýhodu odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že okrajový šroub ležící v rovině okrajová plochy hlavy válců je spojen třmenem s vnitřním šroubem.Výhodou tohoto řešení je, že na hlavu válců je přenášena celá přítlačná síla šroubu....

Kmen bakterie Escherichia coli CCM 3852

Načítavanie...

Číslo patentu: 247547

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavlasová Emilie, Sikyta Bohumil, Stejskalová Eva

MPK: C12N 1/20

Značky: bakterie, escherichia

Text:

...pro růst je 37 °C, optimální pH 7. Zkvašuje laktozu, sacharozu. dextrozu, manitol, Na-acetát, arabinozu, dulcit, glycerol, manozu,melibiozu, rhamnczu, salicin, sorbin, trehalozu, xylozu a Jordan tartarát. Nezkvašuje adonit, cellobiozu a melezitozu. Tvoří indol, HZS netvoří, Voges Proskauerova reakce je negativní, methylčerveňový test je pozitivní. Hemolyza je negatlvní. Jedná seTato vysokoprodukční mutanta E. coli B 28 T byla připravena...

Kmen bakterie Escherichia coli CCM 3624

Načítavanie...

Číslo patentu: 233533

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stejskalová Eva, Pavlasová Emilie, Sikyta Bohumil

MPK: C12N 15/00

Značky: escherichia, bakterie

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kmen bakterie Escherichia coli, vysokoprodukční pro enzym beta-galaktozidázu, označený jako K 12 (MU-10), uložený v Československé sbírce mikroorganismů Univerzity J. E. Purkyně v Brně pod číslem CCM 3624.

Produkční kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1836

Načítavanie...

Číslo patentu: 217939

Dátum: 15.12.1984

Autori: Musílková Marie, Sikyta Bohumil, Seichert Leopold, Ujcová Emma, Krumphanzl Vladimír

Značky: aspergillus, mikroorganismu, produkční, niger

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového produkčního kmene Aspergillus niger CCF 1836 pro submersní výrobu kyseliny citrónové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nový kmen dosahuje při submersní fermentaci vysokých výtěžků kyseliny citrónové, které převyšují výtěžky výchozího mateřského kmene a dosahují světových špičkových parametrů. Výhodou kmene Aspergillus niger 1350 dále je, že tento kmen je schopen využít pro tvorbu kyseliny citrónové i další cukry,...

Produkční kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217928

Dátum: 15.12.1984

Autori: Seichert Leopold, Krumphanzl Vladimír, Musílková Marie, Sikyta Bohumil, Ujcová Emma

Značky: výrobu, mikroorganismu, aspergillus, submersní, niger, produkční, citrónové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového produkčního kmene Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nový kmen dosahuje při submersní fermentaci vysokých výtěžků kyseliny citrónové, které převyšují výtěžky výchozího mateřského kmene a dosahují světových špičkových parametrů. Výhodou tohoto kmene Aspergillus niger 59/34 je, že se odlišuje zbarvením spor jak od výchozího mateřského kmene, tak od většiny...