Sikora Petr

Spôsob injektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280011

Dátum: 05.08.1998

Autori: Blažek Vratislav, Sikora Petr

MPK: C10B 33/04, C10B 35/00

Značky: injektáže, vykonávanie, tohto, koksárenských, spôsobu, zariadenie, komor, obsadzovaní, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe injektáže sa zmena množstva injektážneho média uskutočňuje riadením tlaku injektážneho média v závislosti od stupňa zaplnenia koksárenských komôr. Zariadenie na jeho uskutočňovanie, pozostávajúce z potrubného rozvodu (5), na ktorý je napojený aspoň jeden komorový vývod (6) a na ktorý je cez výtlačné potrubie (7) napojené čerpadlo (1) injektážneho média, pričom výhodne je čerpadlo (1) opatrené prostriedkom na reguláciu množstva...

Kryt koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278648

Dátum: 10.12.1997

Autori: Švec František, Černý Aleš, Sikora Petr, Potoček Karol, Špánik Ján, Trojan Ján, Švec Juraj, Holzer Milan

MPK: E01B 37/00, E01B 19/00

Značky: koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stredná časť krytu koľaje (1) a dva bočné kryty (2) s protišmykovými plochami (3) sú uložené strechovito v pozdĺžnej osi koľaje. Odkvapy sú vedené do priečneho zberača (5) a do nádržky priečneho žľabu (10) odvodňovacím potrubím (12).

Zariadenie na riadenie tlaku injektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1145

Dátum: 08.05.1996

Autori: Sikora Petr, Blažek Vratislav

MPK: F23L 17/16

Značky: tlaku, riadenie, koksárenských, injektáže, obsadzovaní, komor, zariadenie

Text:

...ktoré je pred potrubným rozvodom napojené na výtlačné potrubie, pričom výtlačné potrubie a/alebo odboćovacie potrubie je opatrené uzáverom, ktorý je opatrenýIné prednostné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že prostriedok na reguláciu množstva injektážneho média je tvorený zariadením na reguláciu otáčok, ktoré je upravené na čerpadloPodstata cinnosti zariadenia na riadenie tlaku ínjektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr podľa...

Zariadenie na utesnenie dverí koksárenskej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1103

Dátum: 06.03.1996

Autori: Blažek Vratislav, Bobrzik Werner, Sikora Petr

MPK: C10B 25/16

Značky: dveří, zariadenie, komory, koksárenskej, utesnenie

Text:

...nulový a V strede zvislých časti je odklon maximálny, pričom maximálna hodnota odklonu hranyod stredu dverového krídla je v rozsahu od 2 do 20 °.Ďalšie výhodné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že v spodnej a hornej časti je dverové teleso opatrené pružnými prostriedkami, ktoré sú upevnené k dverovému telesu a dotláčajúPrednostne pružný prostriedok pozostáva z nastavovacej skrutky, ktorá je otočne upevnená V krycom puzdre a opiera sa...

Způsob reverzace otopu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265966

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kouřil Jiří, Telatynský Erik, Sikora Petr

MPK: C10B 21/18

Značky: koksárenské, baterie, otopu, způsob, reverzace

Text:

...předchozí topné periody, načež následuje časová prodleva V trvání 20 až 300 sekund, spojená s odsáním otopného plynu a spalovacího vzduchu z otopného systému komínovým tahem koksárenské baterie, pote se současně otevře přívod spalovacího vzduchu a uzavře průchod spalín topným systémem nastávající topné periody a reverzační postup se po 2 až 10 sekundách ukončí otevřením prüchodu otopného plynu do topného systému nastávající topné...

Obslužné zařízení výklopných výložníků plnicího vozu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259191

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šoltys Josef, Sikora Petr, Kotulan Zdeněk

MPK: C10B 7/12

Značky: baterie, plnicího, koksárenské, výložníku, obslužné, zařízení, výklopných

Text:

...nájezdovými h křídly. á VW V Alobslužné zařízení výklopných výložníků s uspořádáním àpředloze při vytlačováníÁkoksu i připlnění.koksovací komory uhelnou vsázkou a umožňuje bezpečný a bezkolizní průjezd plníěpřesně a v naprogramovaném časovém intervalu otevírá a uzavírá vi 259191 o á á A oventil parní injektáže, za vzniku značných energetických uspor.Vynález je v příkladu provedení schematicky znázorněn nahled na část plnícího vozu s...

Parní rozvod dvoupředlohové koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258981

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kosek Jiří, Sikora Petr

MPK: C10B 27/04

Značky: parní, dvoupředlohové, rozvod, baterie, koksárenské

Text:

...dvoupředlohové koksárenské baterie. jejíž obě předlohy jsou na straně strojní i koksové opatřeny samostanými větvemi parniho potrubí při pojenýeh na jedné straně k centrálnímu přívodu páry a na druhá straně opatřených spoločným odváděčem parniho kondenzátu, přičemž vstup páry z centrálního parniho přivodu do větvi je ovládán dvěma samostatnými parnimi ventily a podstata.vynálezu spočivá v tom, že ovládací ventily obou parních větvi,jsou...

Způsob přivádění páry do předloh koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257669

Dátum: 16.05.1988

Autori: Caudr Zdeněk, Sikora Petr

MPK: C10B 27/04

Značky: způsob, baterie, páry, přivádění, koksárenské, předloh

Text:

...nedostatky odatraňuje způsob přiváděni páry do dvoupředlohové koksárenské baterie podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že před obsazováním koksovací komory nebo koksovacích komor se v příelušném oarním bloku otevře průchod páry do jedné z rozváděcích větví a odvod vodního konden~ zátu u protilehlé větve, poté ee otevře přívod páŕy 1 u této větve a odvod vodního kondenzátu se uzavře.Postup časového sledu propouštění páry k...

Spôsob úpravy klzných vlastností fólií z polypropylénu alebo kopolymérov propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244593

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bieánek Bedoich, Ambruzs František, Sikora Petr

MPK: C08J 5/18

Značky: polypropylénu, propylenu, fólií, kopolymérov, vlastností, klzných, úpravy, spôsob

Text:

...koronovú úpravu fólií, sťažuje technologické podmienky ich výroby a zvyšuje materiálové náklady v-ýroby.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob úpravy klzných vlastnosti fólií vyrábaných z p 0 lypropylénu alebo knopolymérov propylénu za použitia klzných činidiel na báze amidov vyšších mastných kyselín, ktorého podstata spočíva v tom, že sa klzné činidlo povrchovo aplikuje nra vyrobenú fóliu alebo na fóliu v určitom technologickom stupni výnovby...

Zařízení k ochraně armatur s netočivým stoupajícím vřetenem proti neplánovanému přetížení od motorického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243286

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sikora Petr

MPK: F16K 39/02

Značky: armatur, vřetenem, zařízení, netočivým, stoupajícím, ochraně, motorického, přetížení, neplánovanému, pohonů, proti

Text:

...přičemž je jedno z valivých ložisek dotaženo závitovým přítužnfým kroužkem a jeho podstata spočíva V tom, že závitový přĺtužný kroužek je zašroubován do prstence, opatřeného vnitřním závitení a minimálně dvěma radiálními otvory, upevněného Ve vřetenovodu, opatřeném minimálně dvěma průchozími radiálními otvory, prostřednictvím minimálně dvou střižných kolíkü zasunutých současně jak V průchozích radiálních otvorech Vřetenovodu, tak v...

Zapojení pro vytvoření absolutní hodnoty výstupu měřicího převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241250

Dátum: 15.09.1987

Autori: Patoeka Radoslav, Šoltys Josef, Smejkal Vilém, Sikora Petr, Stiller Jioí

MPK: G01R 1/30, G01R 1/28, G01R 1/20...

Značky: převodníku, výstupu, hodnoty, vytvoření, absolutní, zapojení, měřicího

Text:

...uplatněné v regulované soustavě pulsniho měniče.Mezi výstupem měřiciho převodníku 1 a počítači zemí 5 jsou paralelné zapojeny dvě sériové kombinace diody 2 a snímacího odporu 3, kde tyto diody 2 jsou zapojeny ve vzájemné opačné polaritě, takže tvoří výhybku. Rozdilový Zesilovač 4 je opatřen dvěma vstupy, znichž každý je připojen ke středu jedné sérivé kombinace.Měřicí převodník 1 s galvanicky odděleným proudovým výstupem je umístěn v...

Způsob mokrého hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250492

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sikora Petr, Fulneček Petr, Kotulan Zdeněk, Pečonka Jaromír

MPK: C10B 39/04

Značky: koksu, hašení, mokrého, způsob

Text:

...tlakem a prodloužení haslcího intervalu se neosvědčuje~ jak z hlediska rovnoměrnosti prohašené vrstvy koksu, tak z hlediska ekonomlcké-ho a kromě toho nelze tím zabránit nepříznlvému jevu vyhazování» koksu, působíncího značné výrobní ztráty.Uvedené nedostatky řeší postup mokrého hašení ko-ksu podle vynálezu, jehož podsta 4ta spočíva .v tom, že po dobu 8 až 30 sekund se na žhavý koks .přivädí 10- až 25 objemu celkového množství ha-sl-cí vody,...