Sidóová Eva

Prostriedok s antialgálnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260399

Dátum: 15.12.1998

Autori: Drobnicová Irena, Sidóová Eva, Zemanová Mária, Holbová Elena

MPK: A01N 43/713

Značky: antialgálnym, účinkom, prostriedok

Text:

...sa reakčnazmes spracovala ta ako u príkladu 3. výťažok činil 3,46 g 77 0/0).2-n-nonyltio-ö-aminobenoztiazol (3,0 g,0,01 mólu a S-fenyltetrazol 1,5 g, 0,01 mo» lu sa zmieša s etanolom 20 cm 3 za mieša nia a teploty 35 až 40 °C. Po vzniku roztoku sa pridá 30 °/0 ~ný vodny roztok Io-rmaldeliydu 2 cm 3 0,02 mólu. Po 5 minútach od pridania formaldehydu začala z roztoku kryštalizovat biela kryštalická látka, Po 10 minútach miešania sa reakčná zmes...

6-Salicylidénamino-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278190

Dátum: 06.03.1996

Autori: Sidóová Eva, Daněk Jaroslav, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/68

Značky: přípravy, spôsob, 6-salicylidénamino-2-benzotiazolinón

Zhrnutie / Anotácia:

6-Salicylidénamino-2-benzotiazolinón vzorca I sa pripravuje reakciou 6-amino-2-benzotiazolinónu so salicylaldehydom v etanole za varu. Zlúčenina je antihelminticky účinná proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana a zároveň je účinná aj ako stimulátor rastu rastlín.

3-[(N-Benzoyl-N-benzoylaminometyl)aminometyl]-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278189

Dátum: 06.03.1996

Autori: Sidóová Eva, Mitterhauszerová Ľudmila, Kráľová Katarína, Perjésy Alexander

MPK: C07D 277/68

Značky: 3-[(n-benzoyl-n-benzoylaminometyl)aminometyl]-6-bróm-2-benzotiazolinón, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3-((N-Benzoyl-N-benzoylaminometyl)aminometyl(-6-bróm-2-benzotiazolinón vzorca I sa pripravuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu a N-hydroxymetylbenzamidom v 85 %-nej kyseline mravčej za varu. Zlúčenina inhibuje rast a syntézu chlorofylu rias Chlorella vulgaris, ako aj rast koreňov kukurice.

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolíntióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278076

Dátum: 06.12.1995

Autori: Sidóová Eva, Bujdáková Helena, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/70, C07D 277/74, C07D 417/12...

Značky: přípravy, spôsob, 3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolíntióny

Zhrnutie / Anotácia:

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolíntióny všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec so 4 až 9 atómami uhlíka alebo 2-hydroxyetyl, boli pripravené reakciou 3-hydroxymetyl-2-benzotiazolíntiónu a 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v acetóne za varu. Zlúčeniny sú antialgálne, antifungálne a protikvasinkovo účinné.

3-Benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278011

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kráľová Katarína, Mitterhauszerová Ľudmila, Sidóová Eva

MPK: A01N 43/78, C07D 277/68

Značky: 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinónu sa uskutočňuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu s benzoylchloridom v suchom pyridíne pri teplote varu. Zlúčenina je účinná ako regulátor rastu rastlín a zelených rias a ovplyvňuje fotosyntetickú aktivitu chloroplastov.

2-Alkyltio-6-/4-chlórbenzoylamino/benzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 277816

Dátum: 08.03.1995

Autori: Sidóová Eva, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 277/74

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené 2-alkyltio-6-/4-chlórbenzoylamino/benzotiazoly, kde R znamená alkyl s 2 až 9 atómami uhlíka, cyklopentyl, alyl alebo benzyl, reakciou draselnej soli 6-/4-benzoylamino/-2-merkaptobenzotiazolu s alkylhalogenidmi v zmesi etanolu a vody pri teplote varu rozpúšťadla. Zlúčeniny sú antihelmenticky účinné proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana.

Algicídny prostriedok typu 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277815

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kráľová Katarína, Šeršeň František, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/74, A01N 43/78

Značky: prostriedok, algicídny, 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolov

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje účinnú látku všeobecného vzorca I, kde R znamená nerozvetvený alifatický reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 7, izopropyl alebo benzyl.

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278131

Dátum: 08.02.1995

Autori: Sidóová Eva, Kráľová Katarína

MPK: C07D 413/12, C07D 263/58, C07D 277/74...

Značky: spôsob, přípravy, 3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny

Zhrnutie / Anotácia:

3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená cyklopentyl, alyl, benzyl alebo nasýtený reťazec s 2 až 8 atómami uhlíka. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-hydroxymetyl-2-benzoxazolíntiónu s 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v etanole za varu. Zlúčeniny sú antialgálne účinné.

N-Sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277724

Dátum: 07.09.1994

Autori: Konečný Václav, Daněk Jaroslav, Sidóová Eva

MPK: C07C 233/45

Značky: n-sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Bol pripravený doteraz neznámy N-sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín vzorca I. Syntéza uvedenej zlúčeniny sa uskutočňuje reakciou 2-etyl-6-metylanilínu s anhydridom kyseliny jantárovej v benzéne za varu. Zlúčenina je antihelminticky účinná proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana.

R-Estery kyseliny (6-amino-2-benzotiazolyltio) octovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278064

Dátum: 15.07.1992

Autori: Sidóová Eva, Kuchta Tomáš

MPK: C07D 277/70

Značky: spôsob, přípravy, 6-amino-2-benzotiazolyltio, octovej, r-estery, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

(6-amino-2-benzotiazolyltio)octovej všeobecného vzorca I, kde R znamená alkyl so 4 až 8 atómami uhlíka alebo benzyl. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou draselnej soli 6-amino-2-merkaptobenzotiazolu s R-estermi halogénoctových kyselín v zmesi N,N-dimetylformamidu a vody za mechanického miešania bez zahrievania. Zlúčeniny sú protikvasinkovo a antimykoticky účinné proti Saccharomyces cerevisiae a proti klinickému patogénu Candida...

2-Alkyltio-6-/4-benzénsulfonamidosalicylidénamino/benzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 278149

Dátum: 15.04.1992

Autori: Daněk Jaroslav, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/44

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené 2-alkyltio-6-(4-benzénsulfoamidosalicylidénamino)benzotiazoly všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená priamy alebo rozvetvený nasýtený reťazec a 1 až 9 atómami uhlíka, cyklopentyl, alyl, alebo benzyl. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 4-benzénsulfonamidosalicylaldehydu s 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v etanole za varu. Zlúčeniny sú antihelminticky účinné.

3-Alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270539

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sidóová Eva, Blanáriková Viťazoslava, Kráľová Katarína, Mitterhauszerová Ľudmila

MPK: A01N 43/78, C07D 277/68

Značky: spôsob, přípravy, 3-alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón

Text:

...koncentrácia /1.l 04 mof.dm 3/ pâsobila inhibične na dĺžku koreňs, ktoreho priemerná dlžka dosahovala iba 24,75 3 1,50 mm, čo je 52,67 kontroly. Dĺžka etonky hole iba mierne pod hodnotou kontroly /20,30 1 1,24 mm/ oproti 22,03 1 0,31 mm u kontroly, čo predstavuje 92,15 3 5,53 kontroly.Všetky oetetnć použite koncentrácie zlúčeniny podla vynálezu pâsobili stimulač na a to vo väčšej miere na nadzemnú časť ako na korene. Najvyššia stimulácio...

6-Maileinimido-2-n-propyltiobenzotiazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 270146

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sidóová Eva, Cigáneková Veronika, Zemanová Mária, Kallová Janka

MPK: C07D 277/74

Značky: 6-maileinimido-2-n-propyltiobenzotiazol

Text:

...6. doň kultivdcie, u Saecharoaycea cerevisiae na 4. deň, kedy kontroly dosiahli Iaxinílny rast.Účinnooť zlúčeainypodfa vynñlezu proti vláknitýl aikroskopickýa huián v porovnaní e účinnosťou 2-aerkaptobonsotíozolu /2-MBT/- -6 Liu MIG /10 nol u 3/ Anporgillýgz Peniciląiua Alternaria ndgor cyulopiul alternata 4. don 6. doň 7,ągi 14. dei 14. dei 14. má Zlúčenina podĺu 1000 1 ooo zoo príkladu 1 hooo 1 ooo 1000 2-MBT 1000 1000 200 71000 1000...

6-Benzylidénamino-2-n-hexyltiobenzotiazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 270145

Dátum: 13.06.1990

Autori: Odlerová Želmíra, Sidóová Eva, Waisser Karel

MPK: C07D 277/74

Značky: 6-benzylidénamino-2-n-hexyltiobenzotiazol

Text:

...1 otanolo aa,1 Iru.Naaledujúce príklady hlillio oovotĺuaú, ale nijako noobledaujú pąípravu a vlastnosti zlúčeniny podľa vzndleru.6-Aaino-2-hexyltioionsotiazol /5,3 g, 0,02 nol/ na roapuetil v otanole /20 ą 3/, k reztoku sa pridal benzaldohyd /2,1 3, 0,02 aol/ a reakčad non oa sahriala na 5 iinut do varu. K reakčnoj znení po oohladení do teplotu nieotnoeti aa pridala etudend ýoda /10 cas/ a po J hodindch aa izoloval eurový produkt o...

Sposob prípravy 3-/2-etylio-6-benzotiazolylaminometyl/-2-benzotiazolíntiónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266969

Dátum: 12.01.1990

Autori: Holbová Elena, Sidóová Eva

MPK: C07D 417/12

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...v aoetőne za varu.Nasledujúce príklady bližšie osvetlujú ale nijako neobmedzujú prípravu 3-(2 ~etyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolintiônu z 2-etyltio-6-aminobenzotiazolu a 3-hydroxymetyl-2-benzotiazolintiónu.2-etyltio-6-aminobenzotiazol (4,20 g, 0,020 mól), acetön (30 cm 3) a 3-hydroxymety 1-2-benzotiazolintiôn (3,94 g, 0,020 môl) sa spolu refluxovali 10 minút, potom sa zmes ochladila studenou vodou. Kraštalický produkt bielej...

Spôsob prípravy 6-bróm-2-benzotiazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265777

Dátum: 14.11.1989

Autor: Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-bróm-2-benzotiazolinónu, přípravy, spôsob

Text:

...g, 0,1 mol) sa pridal chloroform (50 cms) a reakěná zmes sa ząhriale do varu. Po rozpustení tuhého podielu sa reflux udržiaval ešte 5 minút, počas ktorej doby vypadával Éuhý produkt. Po ochladnutí zmesi na teplotu miestnosti surový 6-brôm-2-benzotiazolinôn sa odsal a pramyl ohloridom uhličitým.Po vyaušení sa produkt zahrinl do varu s vodou (200 cma) a ihned sa odsal a premyl studenou vodou. získal sa surový...

Spôsob prípravy 6-nitro-2-benzotiazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265776

Dátum: 14.11.1989

Autor: Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-nitro-2-benzotiazolinónu, přípravy, spôsob

Text:

...príklady bližšie osvetlujú, ale nijako neobmedzujú spôsob prípravy 6-nitro-2-benzotiazolinônu zo 6-nitro 2-benzotiazolíntičnu oxidáciou s následnou hydrolýzou.6-nitro-2-benzotiazclíntiőn (25,4 g, 0,12 mol) sa rozpustil v roztoku hydroxídu draselného (18 g, 0,32 mol) vo vode (300 cma). zmes sa zahriala do vyčírenia, potom sa k naj pomalých dávkach pridaval roztok manqanistanu draselného (40 g, 0,25 mol) rozpustený vo vode(800...

3-/2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl/-6-bróm-2-benzotiazolinóny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264967

Dátum: 12.09.1989

Autori: Holbová Elena, Zemanová Mária, Drobnicová Irena, Sidóová Eva

MPK: C07D 417/12

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...sa po kvapkách pridáva octan etylový až do vzniku roztoku. Po pridaní 1 cm 3 acetönu sa zmes vloží na 3 dni do chladničky. Vykryštalizovaný produkt sa odsaje a na filtri sa premyje petroléterom. Teplota topenia je 168 až 170 OC.6-amino-Zlalyltiohenzotiazol (1,10 g, 0.005 mol) sa zmieša so 6-hröm-3-hydroxymety 1-2-benzotiazolhmüwm (1,30 g, 0,005 mol) a metanolom (20 cma) za miešania a zahrievania na vodnom kúpeli do vzniku roztoku. Po...

6-X-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263578

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sidóová Eva, Lácová Margita, Varkonda Štefan, Konečný Václav, Henselová Mária, Hýblová Oľga

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-x-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...zlúčením podľa všeobecného vzorce I boli súčasne zistené herblcidne účinky, napríklad B-bróm-S-2-metyl-4-ch 1 órfenoxymotylacetyl-Z-benzotiazolinón pri presmergentnej aplikácii V dávke 5 kg/ha 100 inhiboval rast v skleníkových podmienkach a nodelovýoh rastlín Panicum miliaceum, Lepidium sativum a Sinapis alba, pri postemergentnej aplikácii v dávke 2,5 kg/ha 100 0/) inhiboval rast Lepidium sativum a Slinapis alba a na 80 inhiboval rast...

Herbicídny a rastovo regulačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263377

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varkonda Štefan, Láová Margita, Hýblová Oľga, Konečný Václav, Sidóová Eva, Benda Ferdinand, Henselová Mária, Chovancová Jarmila

MPK: C07D 275/04

Značky: herbicídny, rastovo, prostriedok, regulačný

Text:

...látok z ich povrchu. Po vyhraneni herbicidnych príznakov na testovacích objektoch sa bonitácíou určil stupeň herbioidneho účinku podľa stupnice uvedenej v príklade 1.Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.Tab. 1 Herbicídny účinok poopreemergentnej aplikácii vyjadrený v bonitačných stupňoch.Testované Dávka úč. 1. ovos ovos ježat- pše- kukulátky kg/1/ha repa pohánka Ian horčice víka hluchý siaty ka nica rica I. II. 5,0 4 O 5 5 4 0 0 0 0 O 2,5 2,5 0...

6-Amino-2-n-pentyltiobenzotiazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 261699

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zemanová Mária, Sidóová Eva, Straková Helena, Kuchta Tomáš

MPK: C07D 277/74

Značky: 6-amino-2-n-pentyltiobenzotiazol

Text:

...do prvého zfrkalu a zmes sa odfarbila aktívnym uh« lím. Filtrát po vychladnutí sa vylial na ľad,pričom sa počitado 50 g ladu na 1 g vzorky. Získal sa čistý 6-amIno-Z-n-pentyltiobenzotiazol s t. t. 35 až 37 °C.P r í k 1 a d 2 Protikvaslnková účinnosť zlúčeniny podľa3. deň 4. deň Zlúčenlna podľa vynálezu 19 231 431ED 5 o z koncentrácia látky, ktorá brzdí rozmnožovanie kvasirnky práve 11 a 50 0/0, opro ti kontrole.Pre stanovenie...