Šídlo Pavel

Ochranné zapojení mazací soustavy turbosoustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270781

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fleischmann Jaroslav, Pačák Jan, Kaplický Josef, Šídlo Pavel, Sedláček Jaroslav, Petrovský Ivan, Holeček Jaroslav

MPK: F01M 1/10

Značky: turbosoustrojí, zapojení, soustavy, ochranné, mazací

Text:

...armatury na sání turbokompresoru a k otevření elektromagnetického ventilu neprůtočná havarijní nádrže.Ochranné zapojení podle vynálezu je blíže popsáno na příkladu zapojení a podle výkresu,na němž je znázorněno schéma.Jak je zřejmé z výkresu, je mazací soustava, tvorená hlavním olejovým potrubím lg, opatřena obousměrným čerpadlem li, poháněným od hřídele turbosoustrojí l a umožňujícím, že při obou směrech točení do hlavního olejového...

Kliková hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267291

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klement Oldřich, Šídlo Pavel, Beran Jaromír, Novotná Marie

MPK: F16J 15/44, F04D 29/10

Značky: ucpávka, kliková, hřídelová

Text:

...Zvyšuje ee i kvalita ucpávky proti známým provedením, nebot její těsnící účinek se zvětšuje při stoupajícím tlaku média, který může nastat v uzavřenêm stroji v důsledku zvýšené teploty chladiva ajiných exteľně Působícíoh vlivů. Proti podobným známým provede~ ním je možno s výhodou použít slabších pružin a dosáhnout přitomK otevírâní uopávky lze použít tlakovêho oleje z mazacího,či regulačního systému stroje, nebo tlakovêho vzduchu ze...

Segmentové axiální ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 264098

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kodym Jaroslav, Němec Adolf, Bartoň Petr, Šeda František, Kučera Josef, Šídlo Pavel, Šoufl Pavel, Kostohryz Jiří, Futera Miroslav

MPK: F16C 17/04

Značky: segmentové, axiální, ložisko

Text:

...Vý má značný Vliv na dynamiku celého rotoru. Zanedbatel á není ani možnost kompenzace drobných nerovnosti nosičú ložiska onenbo nepřesností v axíálním uložení ložiska ve stojanuVynáloz je dále bliže oopsán na příkledeoh provedení o podle připojených výkrosů, na nichž obr. 1 značí celkový po« hlad na ložieku vo omůru osy, obr. 2 příčný řez A~A x obP.ľ,obr. 3 albvrutivní provedení ŕozu nodle our. L, oUv.4.B~B z obr. 1, obr. ) altornativní...

Uložení statoru turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262245

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petrovský Ivan, Bezdíček Josef, Šídlo Pavel, Bezpalec Vojtěch

MPK: F01D 25/16, F16C 35/00, F16C 35/067...

Značky: statoru, uložení, turbokompresoru

Text:

...upravenými kolmo k ose statoru a první patky statoru jsou uloženy na horní ploše druhého ložlskového stojanu s možností dilatace v horizontální rovině, přičemž oba ložiskové stojany jsou opatřeny držáky, v nichž jsou uložena svislá pera.Základní výhoda uložení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje autokompenza 4ci teplotních deformací a omezení vlivu vysoké provozní teploty na práci ložisek při provozu, zejména tehdy, kdy provozní teploty...

Zapojení strojů kompresorové stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 261328

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šídlo Pavel, Nácovský Miroslav, Kodym Jaroslav

MPK: F04D 25/00

Značky: strojů, kompresorové, zapojení, stanice

Text:

...gg vybaveným pátou spoločnou uzavírací armaturou gg, jednak přes osmý uzavírací orgán gg, lgg, lll s prvním vysokotlakýň výtlačným kolektorem gg. Nízkotlaký výtlačny kolektor ll je rozvětven v nízkotlaký výtlačný spouštěcí kolektor 31 obsahující šestou společnou uzavírací armaturu gg. Aby bylo dosaženo co největší ekonomie provozu, mají nízkotlaká tělesa l, lgl, ggl a vysokotlská tělesa§, lgâ, ggâ sladěny charakteristiky tak, že na sebe...

Plastová nádrž s roštovým dnem pro propad pevných částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243269

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bartoo Petr, Šídlo Pavel

MPK: C05F 9/02

Značky: pevných, částí, plastová, roštovým, propad, nádrž

Text:

...žádoucí humus. Vypleté natě plevelů vesměs nejsou kompostovány, protože hrozí nebezpečí následného rozsetí plevelů, a ostatního vhodného odpadu nebýva tolik, aby stačil pokrýt spotřebu kompostu vyráběného tradičním způsobem. Pokusy o výrobu rychlokompostü využívajících v převážně míře účinek termofilních mikroorganismů se nesetkaly s příznivým výsledkem. Dřevěná zařízení se za krátkou dobu rozpadla vlivem působení zplodin roz 4kladu...

Soustava jednokolových radiálních turbokompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253460

Dátum: 12.11.1987

Autori: Nácovský Miroslav, Šídlo Pavel, Rérych Zdeněk, Plavnický Jan, Beran Jaromír

MPK: F04D 29/30

Značky: turbokompresoru, jednokolových, soustava, radiálních

Text:

...kola a velikost převodové skříně, nikoliv však převodový poměr. Přitom tvar lopatky je volitelný v rozsahu typízace.Nevýhodou tohoto systému je velké množství různých šířek oběžných kol a obecně libovolnà množství obvodových rychlostí a tím i převodcvých poměrů.Uvedené nedostatky odstraňuje soustava jednokolových turbokompresorů podle vynàlezu. Podstatou řešení je, že každému průměru oběžného kola radiálního turbokompresoru je...

Způsob výroby 2-/substituovaných-2-naftyl/-alkannitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240935

Dátum: 01.10.1987

Autori: Idduch Miroslav, Škaloud Vladimír, Gabriel Jioí, Tauš Viktor, Urban Ludik, Zoubek Jaroslav, Šídlo Pavel, Stejskal Vlastimil, Mayer Jioí

MPK: C07C 57/30, C07C 121/75

Značky: způsob, výroby

Text:

...R, R 1, X mají shora uvedený význam a Y značí chlor nebo brom, které reakcí s kyanidem za přítomností katalytického množství kvarterní amoniové nebo fosfoniové soli v molárním poměru 11 až 50,01 až 0,1 v prostředí organického gozpouštědla, popřípadě v dvoufázovém systému vodná fáze-organické fáze, poskytne ve vysokých výtěžcích 70 až 95 a čistotě produkt obecného vzorce I. Reakce se provádí za íntensivního míchání při teplotě 40 až 120 °C, s...

Způsob čištění vod znečištěných ropnými produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 241226

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fox Eduard, Šídlo Pavel, Cipryán Jaromír, Maneal Petr, Bouzek Jaroslav, Beran Jaromír, Dvooák Pavel, Lorenc Jaroslav

MPK: C02F 1/40

Značky: znečištěných, ropnými, produkty, způsob, čištění

Text:

...času použitím tlaku 0,2 až 0,5 MPa. Podstatou předmětu vynálezu je dále skutečnost,že v 1 m 3 hydroiobizovaného expandovaného perlitu se v průměru zachytí 180 litrů motorového oleje. čištění usnadňuje, je-li znečištěná voda před vstupem do filtru podrobena dispergaci. Předností čištění vod znečištěných ropnými látkami způsobem podle vynálezu je vysoká účinnost. Účinnost byla zjišťována rozborem vyčištěné vody na obsah uhlovodíků...

Stator radiálního turbokompresoru, zejména vícestupňového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252244

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kodym Jaroslav, Šídlo Pavel, Bartoň Petr, Martinec Milan, Beran Jaromír, Matějů Pavel, Futera Miroslav, Škaloud Vladimír

MPK: F04D 29/42

Značky: stator, turbokompresoru, radiálního, vícestupňového, zejména, provedení

Text:

...že vnitřní řešení jeho mezistěn umožňuje vytvoření vhodného prostoru pro umístění natáčecího páčkového mechanismu difusorových lopatek u vícestupňových kompresorů. Řešení vlastních prvků natáčecího systému si ve shodě se záměrem konstrukce klade malé nároky na prostor jak v radiálním, tak zejména v axiálním směru. Výhodou je rovněž okolnost, že stator může být dělený v horizontálni rovině. Další z řady výhod řešení statoru podle vynálezu...

Zariadenie na skúšanie pevnosti spojenia laketníkov so sedadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239840

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šídlo Pavel

MPK: G01N 3/02

Značky: skúšanie, pevnosti, laketníkov, zariadenie, spojenia, sedadlom

Text:

...v držiaku a krúžlkovaný .hriadel .s upevneným tlačným .kotúč om.Novost popísaného vynálezu spočíva v tom, že pevné uchytenie silovýoh valcov ~v požadovanom uhle skilonu a ich osové pro 4tilahlé usporiadanie s postrannou vodiacou tyčou zabezpečuje súosovost tlačných kotúčov .v každej polohe. Nastavenie rozteče tüačných kotúčov od stredovej osi je umožnené presným pelloho-vaním podla číslicami vyznalčeného krúžkovaneno hrialdeľa tlačného...

Trolejový zberač pre prenos elektrickej energie a riadiacich signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239819

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šídlo Pavel, Kodym Jararoslav, Futera Miroslav, Nimec Adolf

MPK: B60L 5/08

Značky: elektrickej, riadiacich, prenos, zberač, energie, signálov, trolejový

Text:

...-a nosič uhlíkovej kefy sú kollmé na rovinu trolejových vodičov. Toto riešenie neumožňuje využitie trolejového zberača V prípade, keď je trolejové vedenie tvarované do oblúkov.Nevýhodou trolejových zberačov s riešením kibového mechanizmu ako páky s gulovým kĺbom na jednej strane páky a dvoma navzájom Ikolmými kĺbmi na opačnej strane páky j-e, že takto konštru-ované zberače vzhladom na nutnú .mimobež-nost osi kĺbov na strane xkotivenia...

Zapojení okruhu pro přeměnu horké vody na topnou a technologickou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247740

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šídlo Pavel, Nepejchal Jan, Anderle František, Fleischmann Jaroslav, Michalička Ladislav, Svoboda Vlastimil, Petrovský Ivan, Havelka Zdeněk

MPK: F25B 29/00

Značky: technologickou, topnou, páru, přeměnu, okruhu, horké, zapojení

Text:

...částí. sestávající z ooových stupňů vzduchovéhio turblokompresorru, jejichž staboąrové řady mají základní nenulové nastavení loprrtek. stejné stupně jsou v průtačné část. více krát zopakovány. Nízhotlaké teleso 33 je poháněno samostatným elektromlortorem 34 přes prvou přewoldrovlcíí 35 spojky nejsou zakreslenyL Z .nízkotllakéľmo tělesa 33 je vyvedena nízkotlaká větev 35 přehřáté páry do druhého směšovače 19. Z druhého parlního koalektloru...

Radiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 232933

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šídlo Pavel, Němec Adolf, Kodym Jaroslav, Kučera Josef, Fleischmann Jaroslav, Kostohryz Jiří, Říha Ivan, Futera Miroslav, Řihák Vladimír, Svoboda Vlastimil

MPK: F16C 17/02

Značky: ložisko, radiální, segmentové

Zhrnutie / Anotácia:

Radiální segmentové ložisko, zejména pro rychloběžné turbostroje. Sestává z tělesa ložiska, nosného kruhu a v něm umístěných několika segmentů výkyvných kolem osy rovnoběžné s osou ložiska, dále z těsnicích kruhů umístěných po obou stranách nosného kruhu. Mazací kanálky vyúsťují mezi jednotlivými segmenty. Na vnitřním obvodu nosného kruhu je vytvořena radiální drážka, do níž je uložena vnější část dvoudílného prstence uchyceného v nosném kruhu...

Zubová spojka pro spojení rotorů turbosoustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230240

Dátum: 15.08.1986

Autori: Havelka Otto, Futera Miroslav, Šídlo Pavel, Kodym Jaroslav, Bartoň Petr, Fleischmann Jaroslav

MPK: F16D 3/18

Značky: rotoru, spojka, turbosoustrojí, zubová, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zubová spojka pro spojení rotorů turbosoustrojí sestává z dvojice nábojů s ozubením, dvoudílné ozubené objímky a systému mazacích drážek a otvorů. Charakteristickým rysem uspořádání spojky je, že na vnějším čele každého dílu objímky je upevněn šrouby radiálně uložený prstenec soustředný s osou soustrojí, jehož vnitřní část vytváří alespoň jedem radiální výstupek, který zapadá do alespoň jednoho odpovídajícího vybrání na náboji spojky. Na dně...

Jednostupňový radiální turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230428

Dátum: 01.04.1986

Autori: Dvořák Pavel, Beran Jaromír, Futera Miroslav, Šídlo Pavel

MPK: F04D 29/42, F04D 29/28

Značky: jednostupňový, radiální, turbokompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor mající na letmém konci hřídele naklínováno oběžně kolo polootevřeného provedení, vyznačující se tím. že statorová krycí stěna (8) oběžného kola (1), vytvořená jako samostatný díl, je nastavitelně v osovém směru uchycena ke skříni (9) statoru, přičemž na hřídeli (4) oběžného kola (1) je upraven nákružek (14) o vnějším průměru (d2), který je větší, než vnitřní průměr (d1) opěrného nákružku (15) upraveného na...

Těleso kluzného radiálního ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 220850

Dátum: 15.12.1985

Autori: Futera Miroslav, Vondruška Miloslav, Sciezska Miloslav, Holeček Jaroslav, Šídlo Pavel

Značky: kluzného, radiálního, ložiska, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

V tělese ložiska je vytvořena radiální válcová komora pro uložení odpruženého čidla teploměru. Radiální válcová komora je umístěna pod dělicí horizontální rovinou ložiska ve směru proti otáčení hřídele pod úhlem o velikosti 20 až 50 úhlových stupňů a ve vzdálenosti od vnějšího okraje ložiska, která je rovna alespoň 15 % šířky ložiska. V ose radiální válcové komory je vytvořena v tělese ložiska radiální drážka pro vedení odpruženého čidla...

Zařízení pro vyrovnání souososti soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225463

Dátum: 15.04.1985

Autori: Futera Miroslav, Fleischmann Jaroslav, Šídlo Pavel, Boháč Miroslav, Kodym Jaroslav, Škaloud Vladimír

Značky: souososti, zařízení, soustrojí, vyrovnání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyrovnání souososti soustrojí, např. turbokompresorového soustrojí, využívající suvně přestavitelného klínu ve směru působení s ním spojeného pohybového šroubu, z čehož je odvozen posuv vyrovnávací součásti ve směru kolmém k posuvu klínu, vyznačující se tím, že sestává z tělesa /1/ zařízení, jehož horní základna /2/ má, v půdorysném pohledu vnitřní část ve tvaru U profilu, jehož stojina tvoří zadní stěnu /3/ tělesa /1/ a příruby...

Uložení těsnicího elementu mezi vnější těleso a vnitřní těleso statoru turbokompresoru barelového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218475

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kodym Jaroslav, Kučera Josef, Němec Adolf, Šídlo Pavel

Značky: těsnicího, uložení, barelového, statoru, turbokompresoru, vnitřní, vnější, elementů, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pse týká zábrany proti přetékání stlačeného média z výtlaku do sání u barelových turbokompresorů vysokých výkonů nad 10 MW. Těsnicí drážka je vytvořena v radiální čelní ploše vnitřního tělesa statoru, příp. styčné čelní ploše vnějšího tělesa statoru. Čelní plocha vzniká rozdílem nestejných průměrů vnitřního tělesa v místech mezi sacím prostorem a výtlačným prostorem turbokompresoru. Vnější strana těsnicí drážky je s výhodou provedena...

Zařízení pro natáčení difusorových lopatek vícestupňového radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225506

Dátum: 01.12.1984

Autori: Bartoň Petr, Matějů Pavel, Šídlo Pavel, Škaloud Vladimír, Futera Miroslav

Značky: natáčení, radiálního, vícestupňového, difusorových, turbokompresoru, lopatek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro natáčení difusorových lopatek vícestupňového radiálního turbokompresoru při nestejném úhlu jejich nastavení v jednotlivých stupních, které je umístěno uvnitř pláště stroje a které sestává z přestavitelného systému pák a táhel napojených na prstence natáčecího mechanismu, které jsou uloženy v každém stupni kompresoru a napojeny na difusorové lopatky vyznačující se tím, že na patku (10) každého prstence (9) otočného kolem osy (11)...

Jednostupňový radiální turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224942

Dátum: 01.11.1984

Autori: Šídlo Pavel, Beran Jaromír, Čamek Miroslav, Dvořák Pavel, Futera Miroslav

Značky: radiální, jednostupňový, turbokompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor s letmo uloženým oběžným kolem, natáčivými difuzorovými lopatkami a s rozebíratelně uchyceným nosičem ucpávek na skříni statoru, vyznačující se tím, že nosič (7) difuzorových lopatek (8) uchycený šrouby (6) ke skříni (4) statoru tvoří zároveň přední stěnu difuzorového kanálu (9), přičemž na zadní stěně difuzorového kanálu (9), která je tvořena stěnou skříně (4) statoru, je upevněna jednodílná mezikruhová...