Servus Stanislav

Odlučovač pro zachycování kapalných aerosolů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269233

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cvrk Zdeněk, Servus Stanislav, Pětioký Karel

MPK: B01D 45/08

Značky: zachycování, plynů, kapalných, odlučovač, aerosolů

Text:

...a rozdělovaly je na dvě části, přičemž jsou v podelné ose vytvořeny na vstupu do trubkových svodů dvě samostatné sběrné štěrbiny n dvě svodne komůrky.Lamelové sekce, ze kterých je odlučovač sestaven, jsou na obou koncích trubkových svodů uloženy v trubkovnicích, pomocí kterých jsou vymezeny rozteče jednotlivých lamelovych sekcí a které současně umožňují vytvoření kompaktní lamelové vložky jako celku.Hlavní výhodou odlučovače podle vynálezu...

Výplňový absorbér a odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262880

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cvrk Zdeněk, Servus Stanislav, Pětioký Karel, Kočí Jan

MPK: B01D 53/26

Značky: absorbér, výplňový, odlučovač

Text:

...výkresech jsou na obr. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 schematicky znázorněny různé alternativy uspořádání výplňovéhoaparát s hornín vstupem a spodním výstupem vzdušíny, na obr. 2 je alternatíva se spodnín vstupom a s bočním výstupem vzdušíny,na obr. 3 je aparát bez zásobní nádrže s atýpíckýn spodnín vstupem vzdušíny a s bočním výstupom a na obr. 4 je uspořádání aparátu bez zásobní nádrže, u kterého je proveden horní vstup vzdušíny a boční výstup....

Patrový odlučovač a absorbér

Načítavanie...

Číslo patentu: 254876

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stangl Daniel, Servus Stanislav, Cvrk Zdeněk, Pětioký Karel

MPK: B01D 47/00

Značky: odlučovač, absorbér, patrový

Text:

...různými druhy vypírací kapaliny, každý V samostatném vypíracím okruhu. K tomu, aby nemusely být zapojovány dva aparáty za sebou, je vhodné rozdělit spodní kalový díl aparátu svislým lapačem kapek tak, aby vypírací kapalina z Venturiho trubice byla zachycena a neprocházela do vypíracího okruhu patrového odlučovače a absorbéru.Příklady patrového odlučovače a absorbéru podle vynálezu jsou dále popsány a znázorněny na obr. 1. 2, 3 a 4.Podle...

Zařízení pro odlučování aerosolů a absorpci

Načítavanie...

Číslo patentu: 252185

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pětický Karel, Servus Stanislav, Cvrk Zdeněk

MPK: B01D 50/00

Značky: absorpcí, zařízení, aerosolů, odlučování

Text:

...v zařízení téměř konstlantní účinnost, je vhodné vybavit prostor odstředivé nárazově vložky nebo hrdla Venturiho trubice alespoň jednou pohyblivou lamelou pro regulaci jejich průřezu.Zařízení podle vynálezu prodlužuje provozuschovpnost a bezporuchovost provozu tím, že veškeré pevné a hrubší kapalné podíly se odloučí v prvním odlučovacím stupni, který je malých rozměrů a je snadno vyjímatelný pro výměnu a jeho pří-padnou re 4generaci....

Zařízení pro všestranně kyvné upínací uložení válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242958

Dátum: 15.04.1987

Autori: Loukota Jioí, Vetýška Josef, Servus Stanislav, Novotný Jindoich

MPK: F16M 11/16

Značky: všestranně, kyvné, součástí, válcových, zařízení, uložení, upínací

Text:

...podstatou je, že součást obvykle kruhového průřezu je svírána soustavou tří kroužků, z nich dva,speciálně drážkované, příp. dělené, spojené běžnými stahovacími šrouby, jsou suvně navlečeny na součást a vnějšími kuželovýmí plochami zapadají do kuželových vybrání třetího kroužku,opatřeného na vnějším průměru částí kulové plochy, kterou dosedá do vnitřní kulově plochy dvou přírub, rozebíratelně spojených s pevnou částí konstrukce.Výhodou...

Odlučovač a absorbér na zachycování příměsí z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249681

Dátum: 15.04.1987

Autori: Servus Stanislav, Cvrk Zdeněk, Pětioký Karel

MPK: B01D 47/10

Značky: odlučovač, zachycování, absorbér, plynů, příměsí

Text:

...ätěrbin je zaručene, že vypírecí kapeline.je rovnoměrně rozdělene po čelá dálcevý-tokových štěrbin, a tím i na celý průřez hrdla Venturiho trubice. zavedením vypírací kapaliny na jednu stranu a vvlivem proudící vzduäiny na druhé straně každé nárazové přepážky dochází k jejich vibraoím, ktoré jsou vhodné k zamezení tvorby nánoaů na nárazových přepážkách.Na ořipojenýoh výkresoch jsou echematicky znázorněąy příklady odlučovače a absorbéru...

N-[(5R,8S,10R)-6-Allyl-8-ergolinyl]-N’,N’-diethylmočovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245184

Dátum: 16.12.1985

Autori: Servus Stanislav, Šmakal Vladimír, Matal Oldoich, Papp Ludovít, Cvrk Zdenik, Klimeš Pavel

MPK: C07D 457/12

Značky: výroby, způsob, n-[(5r,8s,10r)-6-allyl-8-ergolinyl]-n',n'-diethylmočovina, její

Text:

...ktorý ee po alkalizeci reekční směsi vyjnó do inertního orgenickěho rozpouštědla nemíeitelného s vodou mztok zídu ve zmínäném rozpouätědle ee po dokonalám vyeušení podrobí při 70 až 100 °C termickému rozkladu za vzniku iaokyanátu vzorce II, ktorý ae bez izolace uvede do reakce e dietylaminem.Jako vhodných inertních rozpouätědel lze pro reakci používat eterů, jako dietyleterunebo diieopropyleteru, eromatickýoh uhlovodíků, jako benzenu nebo...

Způsob čištění plynů od pevných, kapalných nebo plynných příměsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220249

Dátum: 15.11.1985

Autori: Cvrk Zdeněk, Servus Stanislav, Růžička Bedřich

Značky: provádění, způsobu, způsob, plynných, zařízení, kapalných, pevných, plynů, čištění, tohoto, příměsí

Zhrnutie / Anotácia:

Při způsobu čištění plynů od pevných, kapalných nebo plynných nečistot je vypírací kapalina nasávána do hrdla Venturiho trubice vlivem podtlaku jednak spodní štěrbinou spojenou kanálem se zásobníkem této kapaliny, jednak horní štěrbinou spojenou s nátokovou komorou, kam je vypírací kapalina převáděna bočními kanály ze sběrné komory, do níž je vynesena proudem plynu z difuzoru. Zařízení se skládá z jedné nebo dvou Venturiho trubic, jejichž...

Způsob čištění a chlazení horkých odpadních plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225662

Dátum: 01.07.1985

Autori: Cvrk Zdeněk, Růžička Bedřich, Servus Stanislav

Značky: provádění, způsobu, tohoto, horkých, plynů, čištění, chlazení, odpadních, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění a chlazení horkých odpadních plynů se současným převodem v nich obsaženého využitelného tepla do vypírací a chladicí kapaliny, vyznačující se tím, že se plyn nejdříve v prvním stupni zařízení čistí při současném adiabatickém chlazení, přičemž se vlhkost plynu zvýší na 90% až 100%, vypírací a chladicí kapalinou,ze které se teplo neodvádí a která cirkuluje v uzavřeném okruhu a poté se plyn ve druhém stupni zařízení chladí vodou,...

Rošt patrových kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 224304

Dátum: 01.07.1984

Autori: Cvrk Zdeněk, Růžička Bedřich, Servus Stanislav

Značky: rošt, kolon, patrových

Zhrnutie / Anotácia:

Rošt patrových kolon, vyznačující se tím, že je sestaven z lamel kruhového průřezu otočně uložených ve vodicích lištách /4/, přičemž jsou lamely vytvořeny z kovového jádra /1/ potaženého hadičkou /2/ nebo vrstvou plastické hmoty, jejíž konce jsou uzavřeny tak, aby vypírací kapalina nemohla pronikat k jádru /1/ lamel.