Seragnoli Enzo

Regulační zařízení pro přívod spojitého pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270405

Dátum: 13.06.1990

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: B26D 1/00

Značky: spojitého, regulační, pásu, přívod, zařízení

Text:

...motnrem gł, od něhož se může odvozovat pohyb ostatních částí stroje, k němuž je regulační zařízení podle vynálezu připevněno.Vprevo od svislé oey 3 § jsou umístěny aymetricky enalogické součástí. které jsouoznačený stejnými vztehovými značkemi s búrkou. Hnsci hřidel 53 g poháni rozne pohyblivé součásti etroje, nspřikled beliciho stroje na cigerety. Ke hnacimu hřideli 32 je připojeno převodni jednotke g otáčok na knitočtovs eignúly (obr. 2),...

Rotačná vytvrdzovacia pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 245342

Dátum: 15.12.1988

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: F27B 7/10

Značky: vytvrdzovacia, rotačná

Text:

...kovovým plášťom 2, n.a ktorom sú rozmiestnené tri vodiace obruče 3, jedna ozubená obruč 4 .a sady elektrických trolejových obručí 5. Vodiace obruče 3 sú uložené na voľne otočných valčekoch 6, ktoré sú súčasť-ou podstavca 7. Otočné valčeky 6 sú na podstavci 7 rozmiestnené v podobe valčekového lôžka pre otočný buben 1. Tento je uložený súosovo s izolačným plášťom 8, ktorý sa, na rozdiel od kovového plášťa 2, neotáča a je upevnený na...

Zařízení pro záznam informací ke zjišťování souvislostí mezi množinami dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244904

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gouvenot Daniel, Fohler Johann, Seragnoli Enzo

MPK: G06K 21/04

Značky: informaci, zařízení, souvislostí, záznam, zjišťování, množinami

Text:

...čtvercové sítě jsou zanesena kódová čísla, která v daném případě jsou přiřazena vždy jedné nemoci. Vý znam kódových čísel může být popřípaděvyčten ze zvláštního seznamu, je však výhodné, je-li tento uveden přímo na dekódovacím štítku 3, a sice pod čtvercovou sítí. je však také možné, že význam kódových čísel je vysvětlen na přídavném rejstříkovém štítku 2, který může být umístěn například bezprostředně pod rejstříkovým štítkem 2...

Vodicí nosník přesných souřadnicových stoiů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gibson David Vincent, Seragnoli Enzo

MPK: B43L 13/02

Značky: stoiů, vodiči, přesných, souřadnicových, nosník

Text:

...nosníku podle vynálezu se dosáhne vyšších dynamických parametrů než u stávajících souřadnicových kreslicích stolů. Přitom se sníží hmotnost vodicího nosníku asi o 50 °/i, což umožní zvýšit zrychlení pohybového ústrojí ze 3 na 5 m/s a rychlost z 0,35 na 0,7 m/s. U nově konstruovaných stolů je predpoklad dosažení zrychlení pohybového ústrojí 10 m/s a rychlosti 1 m/s. Sníží se i pracnost a energetická nár-očnost výroby vodicího nosníku proti...

Zařízení pro axiální přesouvání cigaretových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252812

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mattei Riccardo, Dall'osso Gastone, Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/33

Značky: axiální, přesouvání, polotovarů, cigaretových, zařízení

Text:

...vložených kluznýbh a těsnicích prvků 33. iV průběhu svého płesouvání přemísłovacím válcem łl je každý cigaretový polotovar A udržovän v příslušné sxíální drážce gl účinkm podtlaku, udržovaného pomocí záłezu gg, vytvořeného ve dně v axiální drážce gl 1 propojeného radíálníprůchozí dírou gi s vnitřním radiálním výstupkem 3 stŕedního tělesa gg, jehož vnitřní plocha je uložena prostřednictvím těsnicí podložky gg na vnější válcové...

Samohybné zariadenie na frézovanie asfaltových krytov vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243453

Dátum: 15.09.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: E01C 23/06

Značky: krytov, samohybné, vozoviek, frézovanie, asfaltových, zariadenie

Text:

...tom že se tyto rozdělí do různých částí hmoty používané pro povlékání a tyto so v optimálním pořadí postupně nanášejí a získá sa vícevrstvý systém.Pokud je to nutné, mohou sa přidávat různú zahuěíovadla, emulgátory, disperzní činidla,pigmenty, jako je například kyslíčník titanićitý, zmäkčovadla, smáčedla a pod.Disperzní čínidla, emulgátory a zahuäĺovadla slouží k přípravě a stabilizaci disperzí. P 1 gmentyjako je například kysličník...

Plošný elektrický odpor s vysokou přesností a nastavitelnou ohmickou hodnotou, a způsob nastavování této ohmické hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243452

Dátum: 15.07.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Horák Jioí

MPK: H01C 7/18, H01C 3/12, H01C 7/00...

Značky: ohmické, odpor, vysokou, nastavování, způsob, plošný, elektricky, hodnoty, presnosti, této, hodnotou, nastaviteľnou, ohmickou

Text:

...obvodom, přičemž k nastaveni výsledné obmické hodnoty odpo~ ru se tento výřez provádí mezi stranou főlie e uvedenou číselnou značkou. Tyto číselná ned-v ky podstatne usnadñují značení sdruženych ohvodd, které ee maji propojit e provádění vyřazů.vynález bude vysvětlen v souvislosti s výkreaem, kde obr. í je schematický pddorys elektrického odporu podle vynálezu eobr. 2 ukazuje ve zvětšeném měŕítku část odporu z obr. I, přičemž ukazuje...

Řezací zařízení pro kontinuální tyčky tabákových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251075

Dátum: 11.06.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Mattei Riccardo

MPK: A24C 5/30

Značky: výrobků, zařízení, řezací, tyčky, kontinuální, tabákových

Text:

...matice 45. Ozubené kolo 44 má přímé zuby, které zabírají s válcovým ozubenim 22,majicím větší délku zubů než zuby ozubeného kola 44 z důvodu, který bude vysvětlen v další části.V odebratelném krytu 18 je vytvořen průchozí otvor 46, jehož osa je rovnoběžná s osou vodorovného hřídele 15 a souhlasná s osou válcové hřídele 42. Průchozí otvor 46 je v záběru s trubkovou spojkou 47, z jejíž části vystupuje radíálním směrem příruba 48, která je...

Zařízení pro podávání nálepek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251072

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mattei Riccardo, Seragnoli Enzo

MPK: B65C 9/12, B65C 9/18

Značky: nálepek, zařízení, podávání

Text:

...podpěnným tělesem 2.Válcový hřídel 53 je připoje-n na konci,opatřeném ozubeným ktolečkem 55, k pružnemu potrubí 57, snapojenému »na nezuázorněné odsávací ústrojí. V boční svislé stěně 2 skříňového podpěrného tělesa 2 jsou vytvoreny »dvě skupiny ~otvorů 58, 59, umístěných proti přední ploše 23 saní 24, které umožňují připojení jednoho z prídavných ústrojí 69, 61 obr. 3 a 4.Prídavná ústrojí 60, 61 jsou střídavě použitelná v závislosti na tom,...

Stroj k současné výrobě spojitých cigaretových tyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238647

Dátum: 15.05.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/39

Značky: současné, výrobe, cigaretových, tyček, spojitých, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Přívodní jednotka tabáku ve stroji má vzestupné kanály, uložené vedle sebe a napříč ke směru pohybu sacích dopravních pásů, které unášejí tabák spojitě nad pruhy papíru nařezané podélně z pásu. Svislé vstupní úseky vzestupných kanálů začínají těsně nad pásovým dopravníkem, který přivádí nařezaný tabák, leží vedle sebe a jsou od sebe odděleny pevnou nebo pohyblivou přepážkou.

Regulační zařízení soustavy pro hromadnou přepravu tyčových předmětů, zejména cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 238368

Dátum: 15.04.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/35

Značky: prepravu, regulační, tyčových, soustavy, hromadnou, cigaret, zařízení, zejména, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulačního zařízení soustavy pro hromadnou přepravu tyčových předmětů, zejména cigaret, a řeší se jím technický problém spolehlivé regulace přepravy cigaret bez nebezpečí jejich mechanického poškození. Podstata vynálezu spočívá v tom, že regulační zařízení je tvořeno snímači (16, 17, 18, 19) pro měření množství tyčových předmětů v daném místě soustavy obsahujícími nejméně dva s odstupy uspořádané fotoemisní prvky (33) a stejný...

Zařízení k perforování tyčovitých předmětů, zejména filtrových cigaret, laserovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250230

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mattei Riccardo, Seragnoli Enzo

MPK: A24D 3/02

Značky: tyčovitých, předmětů, zařízení, laserovým, cigaret, paprskem, perforování, zejména, filtrových

Text:

...vysvětleny. Laserový svazek 55 vychází z laserového generátoru 5, který je umístěn u konce hřídele 52 nesoucĺho ozubené kolo 53. -Laserovýsvazek 55 je vyohylováií do axialního výre zu 54 ven z hřídele 52 pomocí dvou reflektorü 57, 58, které leží v ose trubkového hřídele 52. Reflektor 57, na který dopadá laserový svazek 55 nejdřív, je tvořen polopropustným zrcadlem. Toto zrcadlo rozděluje laserový svazek E 55 na dva dílčí svazky 53, 69,...

Způsob zneškodňování oxidů síry z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239690

Dátum: 13.03.1987

Autori: Udrvardy Nagy Éva, Hirsbrunner Pierre, Chambon Jean-pierre, Wermuth Camille Georges, Seragnoli Enzo

MPK: C01B 17/60

Značky: síry, plynů, oxidů, zneškodňování, způsob

Text:

...zmenäuje způsob zneskodňovéní oxidů síry z plynu podle vynélezu,při kterém se plyny uvedou ve styk s aktivním uhličitanem eodným nebo jeho metečnou látkou a oxidy aíry se nechají reagovat s pevným aktivním uhličitanem sodným, jehož podstata spočívá v tom, že aktivní uhlićitan sadnú nebo jeho matečna látka se rozptylí vplynu v takovém množství, aby poměr látkového množství Na k létkovému množství S v plynu se pohybovalv rozmezí od 0,5...

Zařízení pro přemísťování cigaret z výstupní drážky cigaretového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232742

Dátum: 15.01.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/33, A24C 5/47

Značky: výstupní, cigaret, zařízení, přemísťování, stroje, cigaretového, drážky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přemisťování cigaret z výstupní drážky cigaretového stroje s dvojitou cigaretovou tyčí k vrcholu vstupního bubnu stroje pro připevňování filtru přemisťuje vždy dva kusy cigaret najednou, a to vždy po jedné ze dvou sousedních cigaretových tyčí. K přemisťování dochází z vodorovné výstupní dráhy stroje na výrobu cigaret k vrcholu bubnového dopravníku stroje pro připevňování filtru, přičemž osa bubnového dopravníku je rovnoběžná s...

Reaktor pro výrobu epoxidových pryskyřic kontinuálním způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241997

Dátum: 15.12.1986

Autori: Petrássy Miklós, Yoshida Hiroshi, Seragnoli Enzo, Lukonits Ottó, Mattei Riccardo, Koike Kengo, Pintér Csaba, Shimano Shizuo, Nakagawa Taizo

MPK: B01F 7/26, B01J 19/18, C08G 59/04...

Značky: pryskyřic, výrobu, způsobem, epoxidových, reaktor, kontinuálním

Text:

...0 TanmM oópasoM,.vTo peaxwop repmewnqeoxoü Koncmpyxnnn cocmomw na Kpyronoro cmawopa m Kpyronoro powopa c BenymnM Banom, nowopme mmemw Hanpannsmmne npyr npyry nnocxocwn, na Kowopux HQXOĽHTCH-4 mucrmrrsuxsuaccn syćixaxwmae oaxomcxrrxą 33 33 mm nyörxrwucxnxc .InCIItXQB,npuucm cTaTopoM nnuncwon cnuómcnnau syounwmmn oncmuuwmmn uacmn cwannonupuoro uopuyca nompyr powopa u qwo cwnmop nmeem nnonume onemeumm, Buxouoü anemeum M, n cnyqae manoónoomn,...

Zanašeč útkové nitě pro tkalcovský stav s vlnitě postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241977

Dátum: 15.12.1986

Autori: Seragnoli Enzo, Altschuler George, Paisley Gary

MPK: D03D 47/26

Značky: útkové, postupujícím, nitě, vlnité, prošlupem, zanašeč, tkalcovský

Text:

...Koaraxruposaaun c HMEHHM Qnaaueu 6 mnynm I, npu arou oceaaa onopa couepmmw xoaucuannao pacnonomaauue cwaxan 7 c ocenum omnepcrueu B era une M Bmynxy 8, ycraaoaneaaue B crynuue 9 Hopnyca 2 c oópaaoaanmeu nonocwu I 0 M 8 HY MX uunuaupuqecxumu nosepxnocwnun, npn arom 3 nonncrm IO pac~ nonomeaa npymnna II c Bosuoxaocrsm xouraxruponañua ee TOPHOB G HHDM craxaaa 7 M npmmuunuu KDHBHOM 5. Cwanan 7 umeer nunonaeuaan B Bnue cmonopaoro Konbua óyprux I 2...

Zařízení pro přepravu a kontrolu dávek cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 235529

Dátum: 15.11.1986

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/34

Značky: cigaret, zařízení, prepravu, kontrolu, dávek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu a kontrolu dávek cigaret umístěných napříč vzhledem k dopřednému směru, uspořádaných ve vrstvách ležících na sobě a obsahujících detektory pro kontrolu konců, tvořeného miniaturními odrazovými fotobunkami, jejichž počet je stejný jako počet vrstev, z nichž je složena dávka cigaret. Když dávka cigaret prochází mimo kontrolní detektory, každý z těchto detektorů vysílá po provedení kontroly všech cigaret ve...

Způsob nahrazování první prázdné cívky s pásovým materiálem druhou novou cívkou a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234036

Dátum: 15.09.1986

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: B65H 19/08

Značky: zařízení, materiálem, cívkou, způsob, novou, první, provádění, cívky, druhou, pásovým, nahrazování, prázdné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení k nahrazování první prázdné cívky (4) pásu druhou novou cívkou (5), kde pásy (6, 7) odvíjené z obou cívek (4, 5) leží nad sebou a jsou částečně proříznuty, čímž se na nich vytvoří koincidující čáry perforací nebo zeslabení. Pás (6) z prázdné cívky (4) se pak přetrhne podél čáry dílčího řezu a zbývající úsek tohoto pásu (6) z prázdné cívky (4) se spojí s druhým pásem (7), jehož úsek ležící za společnou čárou řezu se pak odřízne...

Zařízení k současné výrobě dvou spojitých cigaretových tyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 228132

Dátum: 15.07.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: zařízení, spojitých, výrobe, současné, cigaretových, tyček

Zhrnutie / Anotácia:

V zařízení se papírový pás rozřezává v podélné ose na dva pruhy, které se vedou do plnicí stanice, kde se na ně spojitě ukládají náplně nařezaného tabáku, přiváděného ze společné násypky přes čechrací jednotku a dva přívodní kanály na spodní stranu sacích dopravních pásů. Přebytečná vlákna tabáku vyčnívající z náplní, unášených sacími dopravními pásy, se odřezávají dvojicí protiběžných odřezávacích kotoučů.

Stroj na současnou výrobu dvou kontinuálních cigaretových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231178

Dátum: 15.06.1986

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/39

Značky: stroj, současnou, cigaretových, tyčí, kontinuálních, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Ve stroji na současnou výrobu dvou kontinuálních cigaretových tyčí se kontinuální tok rozřezaných tabákových částic přivádí ke spodnímu konci vzestupného vedení, jehož horní část je tvořena dvěma vzestupnými kanálky ukončenými pod sacím dopravníkem, přičemž kanálky probíhají v podstatě vedle sebe ve směru příčném ke směru pohybu sacího dopravníku.

Zařízení pro zachycování a transport výrobků v balicím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 230591

Dátum: 15.05.1986

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: B65B 35/16

Značky: výrobků, balicím, transport, zařízení, stroji, zachycování

Zhrnutie / Anotácia:

V zařízení pro zachycování a transport výrobků 2, které je součástí balicího stroje, jsou použity záchytné prostředky 7, 13, 21, které jsou na koncích, kterými zachycují výrobky 2, opatřeny pružnými elementy 9, 17, 24, ve kterých je vytvořena nejméně jedna vnitřní dutina 10, 18. Tato vnitřní dutina 10, 18 zvyšuje deformovatelnost pružného elementu a zajišťuje účinné a hladké dosednutí pružného elementu na povrch výrobku. Podstata vynálezu je...

Zařízení pro spojování filtrů s cigaretami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230584

Dátum: 15.05.1986

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/47

Značky: spojování, zařízení, cigaretami, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojování filtrů s cigaretami, sestávající z prostředku pro postupnou dopravu v příčném směru skupin tvořených nejméně jednou cigaretou a jedním odřezkem filtru, který je v dotyku s cigaretou, přičemž povrch prostředku pro postupnou dopravu skupin cigarety s odřezkem filtru je odvalovací a jsou na něm vytvořeny stejně daleko od sebe vzdálené drážky pro skupiny cigaret s odřezkem filtru ze sacího prostředku pro přidržování spojovací...

Cigaretový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227346

Dátum: 15.03.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: stroj, cigaretový

Zhrnutie / Anotácia:

Cigaretový stroj pro současnou výrobu dvou spojitých cigaretových tyček, obsahující mykací jednotku a posouvací jednotku, z nichž jedna je uložena na horním a druhá na dolním konci sestupného kanálu, a dvě vzestupné šachty umístěné vedle sebe ve směru pohybu tabáku za posouvací jednotkou a před sacími dopravními pásy, na kterých se tvoří spojité tabákové vrstvy, vyznačený tím, že sestupný kanál (31) je rozdělen vnitřní dělicí stěnou (36) na dvě...

Zařízení pro automatický přívod cívek do pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227342

Dátum: 15.03.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: zařízení, přívod, cívek, automatický, pracovního, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatický přívod cívek do pracovního stroje, které obsahuje zásobník pro větší počet rezervních cívek uložený vedle pracovního stroje, odvíjecí vřeteno upevněné na pracovním stroji a přenášení ústrojí pro převádění cívek postupně ze zásobníku na odvíjecí vřeteno, vyznačené tím, že přenášecí ústrojí zahrnuje nosič (30) pro jednu cívku (2), který je pohyblivý mezi odebírací polohou (7) před zásobníkem (4) a předávací polohou (56)...

Zařízení k současnému řezání dvou spojitých cigaretových tyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 227338

Dátum: 15.03.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: zařízení, současnému, tyček, spojitých, cigaretových, řezání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k současnému řezání dvou spojitých cigaretových tyček, vyráběných jediným cigaretovým strojem a uložených vedle sebe ve stejné rovině, které obsahuje řeznou hlavu a řezný reakční mechanizmus podpírající tabákové tyčky během řezu, přičemž řezná hlava je umístěna proti tabákovým tyčkám a obsahuje hnací hřídel rovnoběžný s tabákovými tyčkami a válcový buben nesoucí otočně alespoň jeden nůž, který vyčnívá radiálně z bubnu a je nastavitelný...

Zařízení pro připojování filtrů k cigaretám

Načítavanie...

Číslo patentu: 227335

Dátum: 15.03.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: cigaretám, zařízení, filtru, připojování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro připojování filtrů k cigaretám spojovacími pásky, sestávající z nanášecího zařízení lepidla na pás materiálu, dopravního válce, sušicího válce a odvalovacího bubnu pro jeho vedení od nanášecího zařízení lepidla ke stanici pro připojování, filtrů k cigaretám, tvořené odvalovacím bubnem a pevnou vydutou deskou, otáčivým nožem v záběru s jedním z uvedených válců nebo bubnem pro dělení pásu na pásky, vyznačené tím, že alespoň jeden z...

Zařízení k vedení pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227685

Dátum: 15.02.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: zařízení, vedení, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vedení pásu, zejména pro automatické posouvání alespoň jednoho papírového pásu po dráze ve tvaru písmene U, která sestává z prvního a druhého úseku spojených středním zakřiveným úsekem, přičemž alespoň druhý úsek, ležící ve směru pohybu papírového pásu za zakřiveným úsekem, se prostírá alespoň částečně podél dopravního ústrojí pro každý pás, vyznačené tím, že obsahuje vodicí člen (32, 41) pohyblivý stejnou rychlostí a ve stejném...

Zařízení k přehýbání přířezů listového materiálu ve strojích na balení předmětů, zejména cigaret, do tuhých balíčků s výkyvným víčkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227662

Dátum: 15.02.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: přířezu, balení, přehýbání, zejména, listového, cigaret, víčkem, materiálů, strojích, předmětů, výkyvným, balíčků, zařízení, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení obsahuje krokově pohyblivý dopravní buben s obvodovými výřezy, do kterých se vkládá předmět určený k balení a přířez opatřený přehybovými čarami. Při průchodu jednotlivými přehýbacími stanicemi se části přířezu postupně přehýbají podél přehybových čar a skládají na baleném předmětu v krabičku, která se ve vyprazdnovací stanici vysune z obvodového výřezu bubnu.

Odchylovací zařízení pro pásy, zejména papírové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225144

Dátum: 15.02.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: pásy, papírové, odchylovací, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Odchylovací zařízení pro pásy, zejména papírové pásy, v kterém je uspořádán odchylovací buben mezi vstupním a výstupním vodicím válcem pro pás a rozmanitě skláněn otáčením kolem osy tečné jak vůči vstupnímu vodicímu válci, tak i vůči odchylovacímu bubnu ze účelem uvádění pásu v příčný pohyb vůči vstupnímu vodicímu válci o potřebnou vzdálenost, která může být libovolně měněna v rámci potřebného rozmezí.

Stroj na výrobu cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 224644

Dátum: 15.01.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: výrobu, stroj, cigariet

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na výrobu cigaret, obsahující sestupnou šachtu, hlavní zásobovací jednotku spojenou s horním vstupním koncem sestupné šachty a zubový válec uložený u dolního výstupního konce sestupné šachty, vyznačený tím, že dále obsahuje pomocnou zásobovací jednotku (45), která je spojena se sestupnou šachtou (3) a obsahuje alespoň dva prvky (46) pro zavádění tabáku, uložené vzájemně rovnoběžně kolmo k většímu rozměru sestupné šachty (30) a vzájemně...

Etiketovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220755

Dátum: 15.12.1985

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: zařízení, etiketovací

Zhrnutie / Anotácia:

Etiketovací zařízení, zejména pro opatřování balíčků etiketami, se vyznačuje podpěrným členem uspořádaným nastavitelně rovnoběžně se směrem postupu balíčků i kolmo k podpěrné ploše a dále ze skříně spojené s podpěrným členem a upravené vzhledem k němu relativně otočně kolem osy rovnoběžné s opěrnou plochou a kolmé ke směru postupu balíčků. Skříň je opatřena kolmým, otočným a axiálně posuvným hlavním hřídelem, na němž je upraven nanášecí blok...

Zařízení pro přívod a nastavování spojitého pásu a jeho rozřezávání na úseky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222292

Dátum: 15.08.1985

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: pásu, úseky, spojitého, rozřezávaní, zařízení, přívod, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k rozřezávání pásu, potišténého opakujícími se motivy na úseky tak, aby každý motiv byl přesně uprostřed úseku a je vhodné např. pro stroje na výrobu a balení cigaret. Zařízení sestává z periodicky pracujícího rotačního řezného ústrojí, z přívodního ústrojí a z detektoru pro snímání referenčních značek na pásu k regulaci obsahuje zařízení první elektronické ústrojí, které zjišťuje v místě ležícím o několik úseků pásu před řezným...

Zařízení pro seskupování výrobků plochého tvaru do sestav

Načítavanie...

Číslo patentu: 218588

Dátum: 15.03.1985

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: seskupování, sestav, tvaru, výrobků, plochého, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro seskupování výrobků plochého tvaru do sestav ve tvaru kvádru a pro přebalování těchto sestav.

Zařízení k vedení pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221933

Dátum: 15.03.1985

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: pásu, zařízení, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vedení pásu, vhodné zejména pro cigaretové stroje k automatickému dopřednému pohybu alespoň jednoho pásu 6, 7, po dráze ve tvaru písmene U. Zařízení sestává z duté kladky 10, po jejímž obvodu prochází střední zakřivená sekce dráhy, přičemž ve směru pohybu pásů za děrovanou kladkou 10 je umístěna alespoň jedna komora, spojená s odsávacím ústrojím 14, 22, které je rovněž spojeno s vnitřkem duté kladky 10. Stěna duté kladky 10,...

Odřezávací ústrojí tabákové náplně v cigaretových strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 221910

Dátum: 15.03.1985

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: náplne, tabákové, cigaretových, strojích, ústrojí, odřezávací

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí se skládá z plochých, komole kuželových odřezávacích kotoučů, jejichž větší základny s odřezávacím ostřím jsou vzájemně tečné a které jsou upevněny na šikmých, dolů se sbíhajících nosných hřídelích. Kuželové plochy kotoučů jsou opatřeny ekvidistantními drážkami, jejichž rozteč po obvodu kužele odpovídá délce vyráběných cigaret. Poloha odřezávacích kotoučů na nosných hřídelích je nastavitelná podle jejich průměru, který se volí v...

Zásobník s proměnlivou kapacitou pro předměty tyčovitého tvaru, zejména cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 216678

Dátum: 15.12.1984

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: předměty, kapacitou, zejména, zásobník, tvaru, proměnlivou, cigarety, tyčovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník s proměnlivou kapacitou na tyčovité předměty, zejména cigarety, ukládající se z pevného svislého bubnu, který má na plášti šroubovicovou drážku k vedení šroubovicově vinutého pásu nesoucího cigarety. Pás je veden v axiálním směru bubnu vodicími tyčemi, které procházejí s vůlí otvory v jeho okraji, jsou na koncích upevněny na vratně otočných prstencích a svinují a rozvinují pás podle okamžité potřebné kapacity zásobníku.

Zařízení pro tepelné spojování bočních stran obalů z termoplastického obalového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215092

Dátum: 15.12.1984

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: materiálů, spojování, tepelně, termoplastického, obalů, zařízení, bočních, obalového, stran

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tepelné spojování bočních stran obalů z termoplastického obalového materiálu na strojích obalujících prizmatické předměty, například balíčky cigaret, dopravované postupně za sebou v radiálních přihrádkách otáčivého nosiče alespoň dvěma stanicemi pro tepelné spojování jednoho místa na obalu, přičemž toto zařízení je opatřeno ohřívacími přítlačnými čelistmi, umístěnými na jednotlivých stanicích pro tepelné spojování a uloženými každá...

Zařízení pro kontrolu kvality cigariet s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226706

Dátum: 01.11.1984

Autori: Seragnoli Enzo, Societa Per Azioni

Značky: kvality, filtrem, kontrolu, zařízení, cigariet

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu kvality cigaret s filtrem zahrnující kotoučový dopravník, tvořený dvojicí otáčivých kotoučů s obvodovými drážkami pro uložení jednotlivých cigaret mezi vstupem na kotoučový dopravník a výstupem cigaret z kotoučového dopravníku je v úseku dráhy vedení cigaret umístěno kontrolní pásmo, zahrnující vysouvací úsek, vypuzovací úsek vadných cigaret a zpětný zasouvací úsek, přičemž zařízení umožňuje zjišťovat přítomnost špatně...

Zařízení k vytváření spojitého tabákového provazce pro cigaretový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229639

Dátum: 01.11.1984

Autori: Seragnoli Enzo, Societa Per Azioni

MPK: A24C 5/14

Značky: zařízení, vytváření, provazce, spojitého, cigaretový, tabákového, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

V cigaretovém stroji na výrobu spojité cigaretové tyčky prochází vzestupný proud částic tabáku svislým kanálem a zachycuje se na spodní straně dolní větve dopravního pásu, který obíhá po podtlakové skříni, uzavírá svislý kanál a sahá až do vykládací polohy, kde je umístěno ústrojí k vytvoření spojité tabákové tyčky. Podtlaková skříň je rozdělena na dvě podtlakové komory, z nichž první leží nad svislým kanálem a druhá na ni navazuje ve směru...

Zařízení pro tepelné spojování bočních stran obalů z termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214869

Dátum: 15.10.1984

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: bočních, stran, obalů, spojování, termoplastického, materiálů, zařízení, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tepelné spojování bočních stran obalů z termoplastického materiálu na strojích obalujících prizmatické předměty, například balíčky cigaret, dopravované postupně za sebou v radiálních přihrádkách otáčivého nosiče alespoň dvěma stanicemi pro tepelné spojování jednoho místa na obalu, přičemž toto zařízení je opatřeno vyhřívacími přítlačnými čelistmi umístěnými na jednotlivých stanicích pro tepelné spojování, a opatřenými tepelným...