Senn-bilfinger Jörg

Tetrahydropyridoétery, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285165

Dátum: 28.06.2006

Autori: Simon Wolfgang-alexander, Postius Stefan, Grundler Gerhard, Kromer Wolfgang, Senn-bilfinger Jörg, Huber Reinhard, Hanauer Guido, Sturm Ernst

MPK: A61P 1/00, A61K 31/435, C07D 221/00...

Značky: použitie, tetrahydropyridoétery, farmaceutický, prostriedok, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Tetrahydropyridoétery všeobecného vzorca (I), kde R1 je metyl alebo hydroxymetyl, jeden zo substituentov R2a a R2b je vodík a druhý sú hydroxy, metoxy, etoxy, izopropoxy, metoxyetoxy alebo metoxypropoxy, jeden zo substituentov R3a a R3b je vodík a druhý sú hydroxy, metoxy, etoxy, izopropoxy, metoxyetoxy alebo metoxypropoxy, kde R2a alebo R2b na jednej strane a R3a alebo R3b na druhej strane nie sú súčasne hydroxy, a ich soli, farmaceutický...

Tetrahydropyridínové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283288

Dátum: 28.04.2003

Autori: Senn-bilfinger Jörg, Grundler Gerhard, Simon Wolfgang-alexander, Postius Stefan, Riedel Richard

MPK: C07D 471/14, A61K 31/435

Značky: farmaceutický, zlúčeniny, použitie, prostriedok, obsahom, tetrahydropyridínové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tetrahydropyridínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je C1-4-alkyl, R3 je H alebo halogén, R2 je C1-4-alkyl alebo hydroxy-C1-4-alkyl, jeden zo substituentov R4a a R4b je H a druhý je H, OH, C1-4-alkoxy, C1-4-alkoxy-C1-4-alkoxy alebo C1-4-alkylkarbonyloxy, alebo v ktorom R4a a R4b spolu sú kyslík, jeden zo substituentov R5a a R5b je H a druhý je H, OH, C1-4-alkoxy, C1-4-alkoxy-C1-4 alebo C1-4-alkylkarbonyloxy, alebo v...

Tiopyridíny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283268

Dátum: 25.03.2003

Autori: Grundler Gerhard, Senn-bilfinger Jörg, Simon Wolfgang-alexander, Hanauer Guido, Zimmermann Peter, Opferkuch Wolfgang, Kohl Bernhard

MPK: C07D 401/12, C07D 401/14, A61K 31/44...

Značky: použitie, tiopyridíny, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tiopyridíny vzorca (I), v ktorom sú substituenty a symboly určené v nárokoch vynálezu. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na použitie pri kontrole, zvládaní baktérií Helicobacter.

Alkoxyalkylkarbamáty imidazo(1,2-a)pyridínov, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283264

Dátum: 25.03.2003

Autori: Senn-bilfinger Jörg, Grundler Gerhard, Riedel Richard, Simon Wolfgang-alexander, Postius Stefan

MPK: C07D 417/04, A61K 31/435

Značky: použitie, obsahom, přípravy, spôsob, farmaceutický, imidazo(1,2-a)pyridínov, alkoxyalkylkarbamáty, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú popísané zlúčeniny alkoxyalkylkarbamáty imidazo(1,2-a)pyridínov so vzorcom (I), spôsob ich výroby a použitie na prevenciu a liečbu gastrointestinálnych chorôb.

Tricyklické imidazopyridíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 227

Dátum: 31.07.2002

Autori: Kromer Wolfgang, Buhr Wilm, Simon Wolfgang-alexander, Zimmermann Peter Jan, Postius Stefan, Senn-bilfinger Jörg

MPK: A61K 31/45, A61P 1/04, C07D 311/00...

Značky: imidazopyridíny, tricyklické

Text:

...príklady možno uviesť radikály metoxymetyl, metoxyetyl a butoxyetyl. 1-4 C-Alkoxykarbonyl (-CO-1-4 C-aIkoxy) znamená karbonylovú skupinu, na ktorú je viazaný niektorý z uvedených radikálov 1-4 C-alkoxy. Ako príklady možno uviest radikály metoxykarbonyl (CH 3 O-C(O)-) a etoxykarbonyl (CH 3 CH 2 O-C(O)-). 2-4 C-Alkenyl znamená nerozvetvené alebo rozvetvené alkenylové radikály,ktoré majú 2 až 4 atómy uhlíka. Ako príklady možno uviesť radikály...

Tiopyridylové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281683

Dátum: 30.04.2001

Autori: Kohl Bernhard, Opferkuch Wolfgang, Grundler Gerhard, Hanauer Guido, Senn-bilfinger Jörg, Simon Wolfgang-alexander, Zimmermann Peter

MPK: A61K 31/505, A61K 31/44, C07D 213/70...

Značky: tiopyridylové, použitie, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Tiopyridilové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom W znamená skupinu CH alebo atóm dusíka, X znamená atóm kyslíka, N-C1-4alkyl alebo atóm síry, Y znamená atóm kyslíka, N-C1-4alkyl, atóm síry, skupinu SO alebo SO2 a Z znamená atóm kyslíka, N-C1-4alkyl, atóm síry, skupinu SO alebo SO2 a ich soli
použitie uvedených zlúčenín na výrobu liečiv na kontrolu baktérie Helicobacter.

Substituované arylalkyltioalkyltiopyridínové zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281465

Dátum: 04.06.1997

Autori: Zimmermann Peter, Grundler Gerhard, Opferkuch Wolfgang, Hanauer Guido, Simon Wolfgang-alexander, Kohl Bernhard, Senn-bilfinger Jörg

MPK: C07D 401/14, A61K 31/44, C07D 401/12...

Značky: spôsob, zlúčeniny, substituované, výroby, použitie, arylalkyltioalkyltiopyridínové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované arylalkyltioalkyltiopyridínové zlúčeniny vzorca (I). Uvedené zlúčeniny sú vhodné na použitie pri kontrole - zvládaní baktérií Helicobacter.

Substituované aryltioalkyltiopyridíny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280159

Dátum: 03.07.1996

Autori: Senn-bilfinger Jörg, Grundler Gerhard, Kohl Bernhard, Opferkuch Wolfgang

MPK: A61K 31/415, C07D 401/12, A61K 31/44...

Značky: farmaceutický, substituované, aryltioalkyltiopyridíny, prostriedok, spôsob, použitie, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované aryltioalkyltiopyridíny vzorca (I), v ktorých R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, m, n, p a q sú definované v opise vynálezu. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na použitie proti baktériám Helicobacter.

Imidazopyridíny, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280822

Dátum: 06.12.1995

Autori: Simon Wolfgang-alexander, Riedel Richard, Postius Stefan, Senn-bilfinger Jörg, Grundler Gerhard, Rainer Georg

MPK: C07D 471/04, A61K 31/435

Značky: obsahom, farmaceutické, imidazopyridíny, spôsob, přípravy, prostriedky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R0 je metyl alebo hydroxymetyl, R1 označuje 1-4C-alkyl, R2 je 1-4C-alkyl, R3 označuje 1-4C-alkoxy a A je O (kyslík) alebo NH, a ich soli. Tieto látky sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov na prevenciu a liečbu gastrointestinálnych porúch.

Dialkoxypyridínové deriváty, liečivo s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278401

Dátum: 16.09.1992

Autori: Klemm Kurt, Riedel Richard, Schaefer Hartmann, Figala Volker, Senn-bilfinger Jörg, Sturm Ernst, Rainer Georg, Kohl Bernhard

MPK: C07D 401/12, C07D 491/04, A61K 31/44...

Značky: deriváty, liečivo, použitie, obsahom, dialkoxypyridínové

Zhrnutie / Anotácia:

Dialkoxypyridíny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená celkom alebo prevažne fluórom substituovanú alkylovú skupinu s 1 až 3 atómami uhlíka alebo chlorodifluórmetyl, R1' znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, trifluórmetyl, alkyl s 1 až 3 atómami uhlík a alebo prípadne celkom alebo prevažne fluórom substituovanú alkoxylovú skupinu s 1 až 3 atómami uhlíka alebo, R1 a R1' spoločne s atómom kyslíka, na ktorý je viazaný R1, tvoria prípadne...