Semenov Vladimír

Zařízení ke zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266396

Dátum: 13.12.1989

Autori: Göhler Peter, Seidel Wolfgang, Fedotov Vasilij, Schingnitz Manfred, Mangler Rolf, Berger Friedrich, Gudymov Ernest, Semenov Vladimír, Gamburg David

MPK: C10J 3/48

Značky: prachu, zplyňování, zařízení, uhelného

Text:

...Kopnyca aanemenu Ha aucoTe Buxnnunň nnocK 0 cTMnuneyPonbHUň PQPEHKM. anycknue 0 TBüpcTMn Kananou pacnúnDmeHu Man nnycKHuMM HaTpyóKaMM nan napa KoaKcMaanH 0 K HMH M n aüxomux cTeHKa× Kopnyca B HECKOnhKM×. pacnpeneneHHu× no era aucnTe pänax paanemcwu conna nan nnnumna mnnu Mnapaunnmnoň 3 MynbCMM. HpM 970 Kananu MoryT 6 NTb MCHUHHBHN KBK uTBepcTMM Mexny 0 dnMumuKuň M Mnnnwumcň MAMcnenauu Ma Tya M 3 orneynopnoň CTBJM.üauamenmd annapara ncnmuoukoñ...

Zařízení pro zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266234

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wenzel Winfried, Fedotov Vasilij, Semenov Vladimír, Peise Helmut, Gudymov Ernest, Berger Friedrich, Rodionov Boris, Schingnitz Manfred

MPK: C10J 3/48

Značky: zplyňování, uhelného, prachu, zařízení

Text:

...nococa peunpxynupymmero rasa na Bepxaero mecwona, nepena naànenux nonmen ÓHTB (nnacosna- N mna Hanemnoñ beunpxynsuuu) 3 HaqHTenhHuM, qro npnnonr x nosgmeHum 3 úeprosawpar npn paőowe annapawa.HenbwñpennonaraeMoro H 305 peTeHHH.HBHHeTCH nonumenue Haexnocwn paöoru, ynyu meune Kaqecwna nonyuaenoro renepawopnoro rasa H-cnnmenue 3 HeprosampaT Ha ero nonyqenne.B ocuony nso 6 peTeHnsnonoxeHa saaua nooöpawb KÓHCTDYKHHD annapawa TaKnM oöpaaou, qwoöu...

Čepový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 256949

Dátum: 15.04.1988

Autori: Berger Friedrich, Lucas Klaus, Schingnitz Manfred, Gudymov Ernest, Semenov Vladimír, Fedotov Vasilij

MPK: C10J 3/48

Značky: čepový

Text:

...TOPO,uro oHH Henocpecwaenuo pacnonaramrcn oxnaxaeuun qacrnuu a oxnaxnammen cpee, rán H ncnéncwnue Torn T 0 mamu ycwaonneuu nepneuukynnpno nnmeunm oxnaxammeň cpenu H rennooönek nponcxour npn nonepeuuou oMu~ nànuu aneuenrong VI- pesxo ynennquwb nouepxuocwn TGUHOOÓMEHB, npnxoumymcn na onn mnn.B Hňmecnenywmeñ Tadnnue npnseneum nnomann oxnaxennx npn ouuaxoaoü creneuu omnnonxn (25) gnn rpyönoro axpaua H akpaua HS àxsnnucwanrumx nucron H/Hnx...

Zapojení k hmotnostnímu měření spotřeby nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242445

Dátum: 01.12.1987

Autori: Fedotov Vasilij, Semenov Vladimír, Achmatov Igor

MPK: G01F 3/36

Značky: hmotnostnímu, spotřeby, měření, zapojení, nafty

Text:

...bloku 1, když se něří spotřeba. Nádrž 1 je hlavní nádrž nafty naitovêho motoru nebo naftovêho agregâtu,která dodává naftu přes přepínačový blok 2 do motorového bloku 1 a do ktoré se vrací nafta z přepadu indikaěního bloku 1. Logický blok Ž je vytvořen z obvodu pro realizoväní funkce logickěho souětu a logickêho souěinu. Zpracovâvâ impulsy snímaěů z indikačního bloku 1 na signály pro řídíeí a vyhodnocovací blok 3,dává povely do výkonověho...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242438

Dátum: 01.12.1987

Autori: Gudymov Ernest, Semenov Vladimír

MPK: C23F 11/10

Značky: kovů, koroze, oběhové, směsný, inhibitor, systémy, vodní, uzavřené

Text:

...se má pohybovat v rozmezí 9 až 12. VSměsný innibitor koroze podle vynálezu má vysokou účinnost,zejména ve vodách s nízkým obsahom solí, se sníženým obsahem vápenatých a hořečnatých iontů. Zvláště významný je jeho účinek při potlačování koroze na rozhraní voda - pára a.v parním prostoru, přičemž ve vodách s obsahem.vápenatých iontů omezuje i tvorbu vrstev nerozpustného uhličitanu vápenatého.Hlavní oblastí jeho použití jsou vodní temperační...