Sedláčková Venuše

Deriváty sulfonamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269448

Dátum: 11.04.1990

Autori: Körner Jaroslav, Grimová Jaroslava, Křepelka Jiří, Holá Vladislava, Sedláčková Venuše, Nováček Alois

MPK: C07C 143/80, C07D 239/69, C07D 237/20...

Značky: sulfonamidů, deriváty

Text:

...dobrou entibakteriální účinnost (B až 16 13/1) u henů z če ledi Enterobecteriaceae látka e nethqlieoxazolovýn zbytkem U sro pozieivních mikroorganienů měla výraznou antibakteriální aktivitu (8 až 16 115/1 u knenů Stephylococcua aureue.Dále bylo provedeno stanovení erutní toxicity po Jednorásoven podání látek p. o. kovovou eondou do žaludku u nyääích eanců mene HBI konárovický chov ve vaze 25 až 30 g.Pokugnć skupiny byly po 10 zvířatech....

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268638

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nováček Alois, Lenfeld Miloš, Körner Jaroslav, Hromas Josef, Sedláčková Venuše

MPK: C07D 405/14

Značky: hydrochloridu, krystalické, způsob, alfa-formy, výroby, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu

Text:

...byla konverze nacłl -formu již zřetalná, avšak výsledky naodpovídaly uváděným hodnotám. Pohybovaly se v rozmezí od 30 do 60 standartni látky.Další nevýhodou uvedeného postupu je poměrně značná rozpustnost hydrochloridu prazosinu v dimerhylsulfoxidu a dimethylformanidu. Kombinací s jinými rozpouštědly se sícerozpustnoet sníží, avšak konverze na JL -formu se tím snižuje.Nyní bylo zjišgěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby...

Způsob čištění 2-sulfanilamidothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268252

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tyl Dalibor, Sedláčková Venuše, Nováček Alois

MPK: C07D 277/52

Značky: čištění, 2-sulfanilamidothiazolu, způsob

Text:

...tohoto způsobu čištění oproti jiným spočíva v tom, že odstraňuje veškeré vedlejší intenzivnč zbarvené rozkladně produkty s minímálními ztrátami na čistom produktu, protože ćíštění není nutné opakovat.způsobem podle vynálezu lze získat velmi čistý, bílý produkt, zcela vyhovující lekopísné kvalitě, aniž by se snižovaly výtěžky produktu oproti původním způsobům. Tím dochází í k lepšímu využití původních surovin a k zproduktivnění...

Sulfonamidy na bázi aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266792

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sedláčková Venuše, Körner Jaroslav, Daněk Jaroslav, Nováček Alois

MPK: C07C 143/80

Značky: bázi, aminokyselin, sulfonamidy

Text:

...na pH 5. Produkt se odsaje, promyje vodou a po přidavku prebyt ku 3 N vodného roztoku hydroxidu sodného se desacetyluje při teplotě 50 až 70 °C. Reakční doba je rozdílná (2 až 10 hodin). Konec reakce se sleduje zkouškou rozpustnosti 1 N HC 1. Po skončené desecetylaci se produkt vyloučí okyselením kyselinou octovou nebo zředěnou kyselinou solnou na pH 5. Finální produkty se čistí krystalizací ze zředěného ethenolu nebo srážením 2 vodných...

Způsob výroby bis(p-acetylaminobenzensulfonyl)-2-aminothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266199

Dátum: 13.12.1989

Autori: Sedláčková Venuše, Nováček Alois, Kučera Oldřich, Körner Jaroslav

MPK: C07D 277/52

Značky: výroby, bis(p-acetylaminobenzensulfonyl)-2-aminothiazolu, způsob

Text:

...vedlejšich nežádoucích látek vzrůstá se stoupající teplotou.Nyní bylo zjištěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby bis(p-acetyl~ aminobenzensulfonyl)~ 2 ~aminothiazo 1 u reakci p-acetylaminobenzensulfonylchloridu s vodným roztokem 2-aminothiazolu podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se reakce provádí za přitomnosti uhličitanu vápenatého při teplotách 30 až 60 °C po dobu 1 až 1,5 hodiny.Výhody způsobu výroby...

Způsob výroby N-1-butyl-N-2-(p-methylbenzensulfonyl)močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259750

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tyl Dalibor, Nováček Alois, Sedláčková Venuše

MPK: C07C 143/833

Značky: způsob, n-1-butyl-n-2-(p-methylbenzensulfonyl)močoviny, výroby

Text:

...toluenu a benzínu v ta 4kovém poměru, který umožňuje dosáhnout teploty 104 až 1046 °C, která je nutná pro průběh reakce tosylmočoviny s n-butylami nem na žádaný produkt.Když je všechna voda vydestilovaná, zvýši se teplotareakce na 104 až 106 °C a při této teplotě se přidá n-butylamin. Var se udržuje dále 2 až 3 hodiny. Produkt se izoluje obecně známymi postupy bud převede.ním do voadně-alkalického prostředí a oddělením od toluenové...

Způsob výroby ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219816

Dátum: 15.10.1985

Autori: Král Zdeněk, Sedláčková Venuše, Mayer Jiří, Nováček Alois

Značky: ftalimidu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ftalimidu, důležitého meziproduktu různých odvětví chemického průmyslu, a to reakcí kyseliny ftalové nebo její směsi s ftalanhydridem v libovolném hmotnostním poměru, při teplotě 115 až 120 °C, s formamidem, ve hmotnostním poměru 1,0 : 1,8 až 1,0 : 4,0.

Způsob výroby vápenaté soli 2,5-dihydroxybenzensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218384

Dátum: 15.02.1985

Autori: Nováček Alois, Sedláčková Venuše, Král Zdeněk, Horáček Ladislav, Šimek Petr

Značky: 2,5-dihydroxybenzensulfonové, vápenaté, kyseliny, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vápenaté soli 2,5-dihydroxybenzensulfonové kyseliny, klinicky používaného venofarmaka, a to reakcí benzochinonu s dvojsiřičitanem sodným nebo draselným v prostředí vodného ethanolu, rozkladem získané sodné nebo draselné soli kyseliny 2,5-dihydroxybenzensulfonové v alkoholickém roztoku plynným chlorovodíkem a neutralizací surové kyseliny uhličitanem, kysličníkem nebo hydroxidem vápenatým a krystalizací surové...