Sedláček Miroslav

Odvaľovací tekutinový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282446

Dátum: 31.12.2001

Autori: Sedláček Miroslav, Hostin Stanislav

MPK: F03B 5/00

Značky: tekutinový, stroj, odvalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pozostáva zo zásobníka (1) tekutiny, ktorý je vybavený prítokom (2) a najmenej jednou výstupnou dýzou (3). V oblasti výstupnej dýzy (3) je na pridržovacom zariadení (4) uložený najmenej jeden rotor (5) tvorený telesom rotačného tvaru. Rotor (5) má objem rozdelený rovinou (6) najväčšieho priemeru na dve časti (9, 10) s rozdielnou veľkosťou, pričom prvá časť (9) rotora (5), privrátená k výstupnej dýze (3), má väčší objem než druhá časť (10)...

Guľová vodná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1071

Dátum: 10.01.1996

Autor: Sedláček Miroslav

MPK: F03B 5/00, F03B 13/24

Značky: vodná, turbina, guľová

Text:

...osi gule turbíny. Pevná os gule turbíny vyčnieva svojim voľným koncom nad hladinu vody V komore turbíny, kde je uchytená v závesnom zariadení. Závesné zariadenie fixuje pevnú os gule turbíny pozdĺžne nad stredom vstupného priemeru dýzy turbíny a zároveň zabezpečuje prostredníctvom pevnej a pružnej osi gule turbíny výšku gule turbíny V dýze turbíny tak, že stred gule turbíny sa nachádza približne v strede vstupného priemeru dýzy turbíny....

Způsob odstraňování síranových iontů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268333

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gálik Miroslav, Glaser Ralf, Sedláček Miroslav, Buček Miroslav, Brodský Artur, Brandstillerová Marie, Kulhavý Teofil, Zdráhal Miroslav, Ješík Ernest, Šauman Zdeněk, Bučko Zdeněk, Najvar Karel

MPK: C02F 1/58

Značky: síranových, odstraňování, iontů, způsob

Text:

...v roztoku. Po přidání k vodě se reaktivní látka suspenouje mícháním při gradientu 50 až 600 šl po dobu alespoň S sekund a pak se udržuje v supenzi mícháním pří gradientu 10 až 100 šl po dobu alespoň 15 minut. Pak se vodní fáze oddělí od tuhé fáze.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že lze dosáhnout prakticky nulového zbytkového obsahu síranových iontú za normální teploty bez zvýšeného nároku na spotřebu energie a na stupeň předčištění...

Způsob přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267819

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pospíšilová Iva, Zdráhal Miroslav, Bučko Zdeněk, Sedláček Miroslav, Glaser Ralf, Kulhavý Teofil, Ješík Ernest, Šauman Zdeněk, Brandstillerová Marie, Brodský Artur, Najvar Karel

MPK: C04B 28/06, C04B 7/32

Značky: způsob, bázi, reaktivní, aluminátů, látky, vápenatých, přípravy

Text:

...3 2 l ve zhomogenizované směsi se tepelné zpracuje v rozmezí teplot od 1 100 dol 350 °C. Vyžíhaný materiál se semele na měrný povrch 300 až 500 m . kg Zhomogenizova ná surovinová směs se granuluje před vlastním tepelným zpracováním.Výhodou způsobu přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů podle vynálezu je, že se jím získávají tyto látky bez balastních pŕíměsí, zejména bez silikátové složky. To umožní na příklad snadnější postup...

Krmivo pro monogastrická zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 218036

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sedláček Miroslav, Kolář Lubomír, Giacintov Petr, Koubík Milan, Sazovská Eva

Značky: zvířata, monogastrická, krmivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití kožedělných odpadů v kombinaci s atkivovanými kaly z čistíren odpadních vod, obsahem vepřových žaludků a případně krve ze sanitních porážek ke krmným účelům ve formě tekutého krmiva. Toto krmivo je přitom vyznačeno tím, že jednotlivé komponenty jsou v takovém poměru, že finální produkt obsahuje minimálně 25 % hm. sušiny, z čehož je minimálně 12 % hm. dusíkatých látek.