Sedláček Jiří

Snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1699

Dátum: 10.12.1997

Autor: Sedláček Jiří

MPK: B61L 25/06

Značky: snímač, polohy

Text:

...koľajnicou gg a pohyblivým .hrotom 2 srdcovky, ku ktorému je priskrutkovaný.Záves lg s dlhým ťahadlom 2 je na nosník gl závesu lg pripevnenýizolovane pomocou skrutiek, izolačných podložiek a prechodiek. Dlhé ťahadlo gg, vedené v priestore medzi podvalmi je spojené s nastavovacim mechanizmom lg snímača polohy, pripevneným nakoľajnicu obdobným spôsobom ako je znázornené na obr. 2 a 3.Nastavovací mechanizmus lg snímača polohy v kryte je...

Kĺbová kontrolná tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1147

Dátum: 08.05.1996

Autori: Šanc Václav, Sedláček Jiří

MPK: E01B 7/02

Značky: kontrolná, kĺbová

Text:

...tyč podľa tohoto úžitkového vzoru je vyhotovená tak, že, je opatrená guľovými hlavicami umožňujúcimi tri stupne Voľnosti pohybu a jej pántik je upravený na pripojenie na stojinu jazyka, rovnako ako moderné čeľustové závery.Guľové hlavice sú samomazacie a preto nevyžadujú V priebehuprevádzky žiadnu údržbu a V porovnaní s doterajším vyhotovením súteda ekologicky nezávadné. Naviac sú vyhotovené tak, že sa vyznačujú nulovou mechanickou vôľou,...

Kĺbová pripevňovacia súprava elektromotorického prestavníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1146

Dátum: 08.05.1996

Autor: Sedláček Jiří

MPK: E01B 7/02

Značky: pripevňovacia, kĺbová, súprava, elektromotorického, prestavníka

Text:

...vacia súprava upevnená zvíeraoími doskami a hákovými skrutkami. Na zvieraciu dosku je izolovane pomocou izolačných vložiek upevnený svornik, s ktorého hlavou jeprostrednictvom guľového kĺbu spojené tiahlo pripevňovacej tyče, ukončené reguľovateľnou koncovkou. Vidlica reguľovateľnejkoncovk e s oená s ri evňovacim ásom omocou ča u,Y J P J P P P Pumožňujúceho vzájomný pohyb oboch dielov. Skriňa prestavnika sana kĺbovú ri evňovaciu sú ravu u...

Způsob zpracování výluhů z alkalické dechlorace zinkového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270800

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sedláček Jiří, Kábrt Lubomír, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01G 9/04

Značky: dechlorace, odpadů, zinkového, alkalické, výluhu, zpracování, způsob

Text:

...95 obj.kapalné fáze, vznikajícípo odloužení deehlorovaného zinkového odpadu, recirkuluje pro další loužení. K doplně~ ní recirkulovaných podílů na potrebný objem, nutný pro další loužení, se využije vodaz promývání odloučeného záchytu, e to bud všechna, nebo alespoň její nejkoncentrovanější první podíly.Tím se sníží množství kapalných odpadů na 5 až S 0 původního množství bez recírkulace a zároveň se zvýši jejich solnost na 2 až 20 násobek...

Způsob zpracování odpadního zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270750

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kábrt Lubomír, Sedláček Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01G 9/04

Značky: zinku, zpracování, odpadního, způsob

Text:

...sodneho a teprve na nerozpustný zbytek 2 tohoto loužení se působí kyselinou, například chlorovodíkovou nebo sírovou, a že se filtráty 2 obou loužení za míchání a s výhodou pri teplotě 60 až l 0 U UC smísí k vysrážení hydroxídu zinečnatého.Využitím roztoku hydroxidu sodného k prvnimu loužení se část zinku, obvykle 10 až 20 hmot. převede do formy rozpustného zinečnatanu sooného a při konečném srážení se uplatní i reakcePřeveoením části zinku...

Fosfolipoproteiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269834

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ranný Mojmír, Souček Jiří, Sedláček Jiří, Musil Jan

MPK: A23J 7/00

Značky: výroby, fosfolipoproteiny, způsob, jejich

Text:

...dífosfatidylglycerol, fosfatidylserin, fosfatidylinositol nebo jejich lysoderiváty, dále kyseliny ceramidfosforečná, ceramidfosfoinositol, ceramidfosfoserin nebo jejich směsilJako peptidy se hodi nízkomolekulové i vysokomolekulové peptidy, obsahující nejméně dva aminokyselinové zbytky /dipeptid/, z nichž aspoň jeden je tvořcn bazickou aminokyselínou, jako arginin, lysín, histídin nebo ornithín. Lze je připravit bud izolacemi...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení akrylonitril-butadien-styrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269292

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dvořák Václav, Konečná Věra, Čermák Jiří, Konečný Dušan, Hašová Věra, Grmela Vladimír, Peiger Pavel, Sedláček Jiří, Pavlíček Jiří

MPK: C08J 3/22, C08L 55/02

Značky: polymerní, kopolymerů, barvení, koncentrát, akrylonitril-butadien-styrenových, sazový

Text:

...isobutylstearát, soli a estery kyseliny stearová, hydrogenované, ztuženě ži vočišné tuky, stearin, di - stearyàexylendiamidea jiné. Jako saze lze použít saze rezortové, kanálové nebo termícké, případně i černá organickú barviva.Přednosti směsí připravených podle vynálezu Je dosažení vyšší houževnatosti vůči směsím připravených na bázi sazových koncentrátů s plasty.V rámci přípravy sazového koncentrátu bylo k práškovému ABS (Forsenu 548)...

Směs na bázi polymeru ABS se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269145

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Trněný Jaromír, Rozehnal Ivan, Konečný Dušan, Grmela Vladimír, Sedláček Jiří

MPK: C08L 55/02

Značky: bázi, směs, sníženou, polymerů, hořlavostí, houževnatostí, zvýšenou

Text:

...nebo extruzí) termoplastíckého kaučuku s aditivy, především na bázi prěškovýoh anorganicluých přísad (s výhodou kovových kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (například z důvodu zlepšení hygieny práce) jedovatý organooíničitý stabilizátor, halogenovenou organickou sloučeninu, (používanou také v práškové tj. prášivá fomě), jakož i piga menty a maziva.Přednceti směsi připravených podle vynálezu jsou doloženy následujícími příklady...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem mědi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266508

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří, Sýkora Stanislav

MPK: C22B 7/00

Značky: zpracování, provádění, způsob, odpadních, mědi, kalů, způsobu, olejových, tohoto, zařízení, obsahem

Text:

...odstředěním,či kombinací obou složek a po vysušení předává přes sklad k dalšimu hutnickému či chemickémuvyužití, způsob zpracování odpadního kalu i zařízení k jeho provádění podle vynálezu objasňují příklady a obrázky dále uvedené. Přítom obr. 1 a příklad l popisuje minimálně náročné maloprovozní zařízení zkušebního a vývojového charakteru a příklad 2 a obr. 2 větší zařízení, určené pro provozní zpracování kalů z několika provozoven hutní...

Způsob výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264476

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sedláček Jiří, Kanclíř Robert, Kučera Václav, Langer Jiří, Bělík Vladimír

MPK: B22C 9/08, B22D 21/00, B22D 43/00...

Značky: způsob, tvárnice, kovů, filtrací, keramické, výroby, pěnové, filtrační, roztavených

Text:

...mstrice, pro odstranění přebytečné keramické suspenze, podrobí odstředění.Výhodou zpúsobu výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů podle vynálezu je, že při výrobě nedochází k zaslepování otevřených póro v polyuretanové matrici keramickou suspenzí a tím k zmenšováni průtočnosti roztaveného kovu pěnovou keramickou filtrační tvárnicí. Další výhodou je, že průměr pôrů a tlouščke stěn mezi jednotlivými póry...

Způsob detoxikace odpadních arsenových vod z odsiřování koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261397

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pokorný Josef, Sedláček Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10K 1/08, C02F 1/62

Značky: koksárenského, plynů, odpadních, detoxikace, způsob, odsířování, arsenových

Text:

...původního odpadu, ktorý lze skladovat 3 úměrně nižšími náklady, nebo výhodněji využít k přípravě základního vypíracího roztoku nebo ke krytí provozních ztrát,a to na místě dosud využívaného oxidu arsenitého.Způsob podle vynálezu využívá jen materiálů, aplikovaných V odsiřovacím procesu.Pro arážení sulfidů ersénu lze použit roztoku sulfidu sodného nebo plynný aulfán. Nejvýhodnější je však využití sulfánu,který je obsažen v základním, do...

Směs acylglycerolů nasycených a nenasycených mastných kyselin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261170

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zvolský Karel, Růžička Jiří, Schwarz Walter, Ranný Mojmír, Sedláček Jiří, List Jaroslav, Mareš Emil

MPK: C11C 3/06

Značky: nenasycených, způsob, směs, jejich, acylglycerolů, mastných, nasycených, kyselin, výroby

Text:

...(vztaženo na olej). Katalyzátor byl neutralizován kyselinoucitronovou při 110 OC a část nezreagovaného glycerolu byla odstraněna sedimentací při85 OC. V reaktoru, opatřeném pláštěm chlazeným vodou a míchadlem bylo 4 000 kg výše uvedené směsi acylglycerolů fosforylováno l hodinu při 85 °C disperzí 400 kg oxidu fosforečnéhov 800 kg hydrogenovaného řepkového oleje o teplotě tání 36 až 38 OC. Po neutralizaci plynným amoniakem a ochlazení...

Antioxidanty a stabilizátory pro potravinářské výrobky a krmné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259954

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pokorný Jan, Ranný Mojmír, List Jaroslav, Davídek Jiří, Souček Jiří, Sedláček Jiří

MPK: A23J 7/00

Značky: výrobky, stabilizátory, antioxidanty, směsi, potravinářské, krmné

Text:

...z uvedených příkladů, které však nikterak neomezuji rozsah vynálezu.2 Stabilízované jàdrovínové pasty sloužici jako nàplně pro oplatky a podobne druhy trvanlívého pečiva se připravi tak,že se ltskové ořišky, mandle nebo arašjdy rozemelou s 10 až 4 so z hmot. cukru a 0,05 až 0,1 z hmot. fosfoljpjdového koncenträtu ve formě amonně solí. výsledný výrobek má typický vzhled,barvu a chut jádrovinově pasty a stab 1 l 1 ta~protŠ oxjdačnimužluknuti...

Jedlé oleje se zvýšenou stabilitou proti oxidačnímu žluknutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259953

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ranný Mojmír, Souček Jiří, Pokorný Jan, List Jaroslav, Davídek Jiří, Sedláček Jiří

MPK: A23J 7/00

Značky: oxidačnímu, oleje, jedlé, stabilitou, proti, žluknutí, zvýšenou

Text:

...produktů, ktoré pravidla obsahují 40 až 60 Z hmot. fosfolipidů a 40 až 60 Z hmot. jednoduchých lipidů a mastných kyselin, se pak vhodným způsobem,např. extrakcí organickými rozpouštědl» připraví žádanà směs fosfatidových, lysofosfatidových a bislacylglycerol/fosforečnýchJedlé oleje podle vynàlezu se připravi smíchánim rafinovaných rastlinných olejů a žívočišných tuků s potřebným množsťvím fosfolipidového koncenträtu a případně 9 dalšími...

Fosfolipidové koncentráty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259440

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jan, Hrdina Pavel, Ranný Mojmír, Sedláček Jiří

MPK: A23J 7/00

Značky: jejich, výroby, koncentráty, způsob, fosfolipidové

Text:

...ditacylglycerolů, 80,9 0/0 hmot. fosfolipidů s poměrem mon-noa diesterů kyseliny trihydrogenfostorečné 41,6 z 1,0.Produkt neobsahuje soli glycerolfosforečných kyselín, ani -anorganické tosfáty. Tento ñosfvolipidový kvoncentrát se použil. jako ,antioxídant a stabilizátor pokrmových tuků a rostlinných jedlých olejů.Do reaktoru o objemu 5,5 m 3 se načerpá 550 kg neutrálníh-o produktu fnosfołrylace parcíálních acylglycerolů na bázi řepkrovehvo...

Oběžná dráha pro skřipcové zanášeče tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259162

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horný Kamil, Sedláček Jiří

MPK: D03D 47/24

Značky: stroje, zanašeče, dráha, tkacího, oběžná, skřipcové

Text:

...cenovou pokračuje pohyb zanášeče kluznoou vodící dráhou a využitím vlastní zbytkovrê energie zanášeče. V kluznaé s vodícíodrzâze se zanášeč otočí do protismeru o pokračuje ve svému pohybu zpětnou. círzíhou k prohoznímu ústrojí. Použitím kluzné vodící dráhy se sníží energetická náročnost pro vedení zanášečeuno minimum, přičemž svým zakřivai tím tvoří kluzná. vodící dráhapřirozené brzdícuí prostředky, . s i Výhoinsš ja provedení, kdy...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem kovů, zejména mědi, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258840

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav, Sedláček Jiří

MPK: C22B 7/00

Značky: tohoto, kovů, obsahem, zpracování, zařízení, odpadních, způsobu, způsob, mědi, provádění, zejména, olejových, kalů

Text:

...separátorem g. Zásobník 1 extrahovaného kalu je propojen s přívodním potrubím 3 na kal a odvod tekuté fáze ze separátoru g je napojen na přívodní potrubí 1 na rozpouätědlo.Na obr. 2 je schematicky znúzorněno zařízení, které sestává rovněž ze zásobníku ł kalu a zásobníku 3 rozpouštědla, který je pžívodním potrubím 1 propojen s reaktorem à, promývaoím zásobníkem lg a separétorem 2. Zásobník keluje propojen přívodním potrubím Q s reaktorem g....

Způsob výroby fosforylovaných monoacylglycerolů a diacylglycerolů mastných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256691

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stříbrnský Vladimír, Sedláček Jiří, Kondelík Petr, Hrdina Pavel, Souček Jiří, Ranný Mojmír

MPK: C01B 25/18, A23D 5/00

Značky: kyselin, monoacylglycerolů, fosforylovaných, výroby, diacylglycerolů, mastných, způsob

Text:

...olejůjak přirozené tuky a oleje, tak i modifikované hydroganací, případně frakcionované molekulární destilací.Příkladem vhodného složení je např. směs získaná glycerolýzou řepkovéh oleje obsahující 45 až 55 hmot. díacylglycerolů, 15 až 25 2 hmot. monoacylglyoerolů, 0,5 až 1,0 hmot. volných mastných kyselín, maximálně 1 E hmot. volného glycerolu a zbytek do 100 hmot. triacylglycerolu. Další potenciálni surovinou je zbytek po...

Způsob výroby homogenní směsi fosfatidových a bis(diacylglycerol) fosforečných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256690

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zamykal Jaroslav, Souček Jiří, Ranný Mojmír, Sedláček Jiří, Trnkalová Ema, Tůma Jan

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: homogenní, způsob, fosfatidových, bis(diacylglycerol, kyselin, směsi, fosforečných, výroby

Text:

...nasycených kyselín, např. diacylglyoerol z hydrogenovaného loje nebo z hydrogenovaných rastlinných olejů a v druhém kroku se připouští derivát nenasycených kyselín, jako je diaoylglycerol z řepkového oleje. Vyrobené kyselé produkty lze před finalizací běžným způsobem neutralizovat, např. plynným amoniakem,hydroxidem sodným, draselným, vápenatým, triethanolaminem a jinými bázemi.Jak je vidět z následujících příkladů, které rozsah vynálezu...

Způsob výroby vápenatých solí kyselých fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256689

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stříbrnský Vladimír, Souček Jiří, Sedláček Jiří, Ranný Mojmír, Zamykal Jaroslav, Bláhová Markéta, Trnkalová Ema

MPK: C01B 25/18, A23D 5/00

Značky: vápenatých, solí, způsob, fosfolipidů, výroby, kyselých

Text:

...kyselin v molárnim poměru 31 až 201 a zahřátém na 60 až 90 °C posuąmě přidává 20 až 60 (hmot.) suspgnze hydroxidu vápenatéhov triacylglycerolech mastných kyselín s 10 až 24 atomy uhliku v řetězci, o teplotě 50 až80 °C takovou rychlostí, aby teplota reagujíci směsi nepřekročila 100 °C po přidání celkové» ho množství suspenze potřebné pro neutralizaci se pak směs michá při 70 až 95 °c do neutrální reakce. Běžně vyráběné...

Koncentrovaná keramická suspenze pro výrobu keramických pomůcek pro odlévání hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kučera Václav, Langer Jiří, Sedláček Jiří, Kanclíř Robert

MPK: C04B 33/13

Značky: suspenze, hliníkových, pomůcek, odlévání, keramická, koncentrovaná, výrobu, slitin, keramických

Text:

...díly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené mají vysokou odolnost proti náhlým změnám teploty a schopnost nekovové vměstky obsažené v tavenině zaohycovat takovým způsobem, že se vměstky stávají integrální částí výrobku. Další výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je kontinuální záchyt nekovových vměstků spolu se snížením neplynění o 10 až 20...

Způsob odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256013

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jára Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, způsob, odsířování

Text:

...a rozptýleného v ní na suspenzi s 10 hmot. M 30. Reakcí vzniklý siřičitan hořečnatý byl unášen spalinami a oddělil se z nich před zavedením do komína v průmyslovém filtru jako suchý, sypký prášok. odsířeníspalin bylo lepší než 80 .Za podmínek, specifikovaných v příkladu 1 se do spalín v rozprašovacím reaktoru nastřikovale suspenze hydratovaného oxidu hořečnatého v množství, odpovídajícím minimálně 0,75 kg M 50 na 1 kg S 02 ve spalinách....

Střešní žlab ploché střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255122

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sedláček Jiří, Krampol Jaroslav

MPK: E04D 13/04

Značky: žľab, ploché, střešní, střechy

Text:

...montážních dílů zjednodušuje výrobu ochranného krytu a jeho montáž. Podélné prahy vytvářejí potřebné vyztužení desek a navíc slouží k upevnění celého montážního dílu ke střešní krytině. Průsvitnost desek zajišťuje výhodné oteplování prostoru žlabu působením slunečního svitu, což napomáha k urychlenému tání případnýoh zledovatělých části. Střešní žlab podle vynálezu zajištuje bezporuchové odvodnění ploché střechy v průběhu celého...

Způsob zachycování par rozpouštědel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235879

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sedláček Jiří, Brych Jan, Albrecht

MPK: B01D 53/10

Značky: zachycování, rozpouštědel, provádění, způsob, zařízení, způsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká adsorpčního čištění vzdušnin odtahovaných ve velkém množství, které obsahují malé množství zachytitelných látek. Je založen na vnášení práškového sorbentu do proudu čištěné vzdušiny a na odstraňování nasyceného sorbentu, který se odlučuje na průmyslovém filtru. Použití se předpokládá např. v chemickém průmyslu, v lakovnách při nanášení nátěrových hmot apod.

Zapojení pro vypírání kysličníků sýry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220845

Dátum: 15.12.1985

Autori: Černoch Milan, Machač Pavel, Vejvoda Josef, Jílek Pavel, Rott Jiří, Sedláček Jiří

Značky: kalcinovaného, suspenzí, magnezitu, spalin, vypírání, kysličníku, sýry, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vypírání kysličníků síry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu, které řeší dostupnost čerstvě připravené přísady a využitelnost horkých kalcinačních plynů začleněním kalcinační stanice do komplexu odsiřovacího souboru aparátů. Podstata vynálezu spočívá v zařízení kalcinační jednotky pro přípravu čerstvého kalcinovaného magnezitu do soustavy zařízení magnezitové odsiřovací technologie, přičemž čerstvý kalcinovaný magnezit se...

Způsob výroby dutých skleněných předmětů s nožkou nebo podstavcem a lisovací forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220161

Dátum: 15.10.1985

Autori: Munia Miloslav, Bašta Jan, Sedláček Jiří

Značky: způsob, sklenených, způsobu, nožkou, předmětů, forma, výroby, dutých, lisovací, provádění, podstavcem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby tvarově členitých výrobků v jedné operaci a formě na sklářských lisech. Před vlastním zalisováním se dávka skloviny podrobí účinku stlačeného vzduchu tlakem 0,05 až 2 MPa, který se zavede do dutiny (10) mezi těsnicími kroužky (8) na razníku (4), válcovou vložkou (6), uzavíracím kroužkem (3) a matricí (2) s dávkou skloviny (9), která vyplní prostor matrice (2) v části dýnka a stonku, načež po zrušení tlaku se kalich...

Zařízení pro oxidační zneškodňování spalitelných škodlivin v odpadních plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226812

Dátum: 01.09.1985

Autori: Sedláček Jiří, Kočí Jan

Značky: plynech, škodlivin, zařízení, spalitelných, oxidační, odpadních, zneškodňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro oxidační zneškodňování spalitelných škodlivin v odpadních plynech, sestávající ze spalovací komory a k ní přiléhajících regenerátorových kolon s výplní vyznačené tím, že celá regenerační výplň (3) nebo její část, s výhodou 1/4 až 3/4 na straně bližší spalovací komoře (1), je vyrobena z katalyticky aktivního materiálu, nebo je základní materiál výplně (3) nebo jeho část impregnován aktivní hmotou.

Způsob izolace čpavku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221646

Dátum: 15.05.1985

Autori: Janko Miroslav, Sedláček Jiří, Kočí Jan

Značky: odpadních, izolace, čpavku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je izolace čpavku z odpadních vod, zejména pak odpadních vod zemědělské výroby dříve zpracovaných biochemickou cestou, a je určen především pro zpracování odpadních vod z velkovýkrmen vepřů. Uvedeného účelu se dosáhne desorpcí a pohlcením v absorpčním roztoku cirkulujícím vzduchem při zvýšené teplotě.

Způsob výroby chemicky odolných, pružných těsnicích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214043

Dátum: 01.06.1984

Autori: Sedláček Jiří, Dupal Jiří

Značky: chemicky, výroby, způsob, pružných, těsnicích, prvků, odolných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ucpávek a týká se způsobu výroby chemicky odolných, pružných těsnicích prvků, kupříkladu těsnicích kroužků, tvořených pružným jádrem opatřeným jednou nebo více vrstvami chemicky odolného materiálu. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se na kovovém trnu tvaru jádra kroužku vytvoří fluidní technikou za tepla vrstva z chemicky odolného materiálu, která se bočním řezem rozdělí, sejme se z kovového trnu a přenese se na...