Šedivý Vladimír

Zariadenie na reguláciu parametrov povlakovacích hláv výstužných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7309

Dátum: 03.12.2015

Autori: Kaprálik Mário, Kurinec Pavol, Šedivý Vladimír

MPK: B29C 47/92

Značky: zariadenie, reguláciu, povlakovacích, výstužných, hláv, vlákien, parametrov

Text:

...povlakovací systém dosahujúci oproti uvedeným obvyklým zariadeniam tohto druhu vyššiu prevádzkovú spoľahlivosť činnosti a napriek investičným nákladom aj zníženie nákladov na jednotku produkcie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je znázornený rez povlakovacou hlavou pripojenou na extrudér. Na obrázku 2 je znázornená delená navádzacia hubica.Príklad uskutočnenia technického riešenia povlakovacej hlavy znázornený na obrázku l, kde je...

Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6879

Dátum: 04.09.2014

Autori: Šedivý Vladimír, Kurinec Pavol, Kaprálik Mário, Málek Lubomír

MPK: B29C 47/60

Značky: kaučukových, dekompresná, závitovka, spracovanie, zmesí

Text:

...sa a/alebo aj stúpanie závitu je v zóne tavenia a taveniny v smere od naberacej zóny ku koncu zóny tavenia a taveniny zväčšujúce sa, a pomer objemu závitu od naberacej zóny k objemu závitu na konci zóny tavenia a taveniny je v rozsahu od 0,8 do 1.Vhodnou kombináciou zmeny priemeru jadra závitovky a stúpania závitu dochádza k príaznivému ovplyvneniu vývinu tlaku kaučukovej zmesi, čim sú využívané jej teologická a termodynamické...

Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285276

Dátum: 13.09.2006

Autor: Šedivý Vladimír

MPK: B29C 47/38, B29C 47/08

Značky: sekcie, plniacej, strojov, vytlačovacích, tesnenie, zariadenie, gumových, profilov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov tvorí bočný stierací nôž (1), ktorý je upevnený na zámku plniacej sekcie, a prítlačný valec (2) so zahĺbením (X) na bočný stierací nôž (1). Prítlačný valec (2) je uložený na ložiskách v telese valca.

Zariadenie na výrobu vnútornej gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4063

Dátum: 04.02.2005

Autor: Šedivý Vladimír

MPK: B29C 43/24, B29C 47/32, B29D 30/38...

Značky: vnútornej, výrobu, zariadenie

Text:

...rozťažnosti teplej a studenej gumy.Zariadenie umožňuje výrobu vnútomej gumy zlepovaním dvoch fólii rôznych gumových zmesí za tepla.Zariadenie ďalej umožňuje výrobu vnútomej gumy zlepovanim jednej gumovej fólie a pásikov rôznych gumových zmesí za tepla.Teplá vyformovaná zmes vytlačovaná z vytlačovacích hláv, ktorými sú ukončené dva extrudéry, uložené nad sebou, vstupuje do štvorvalcového kalandra.Štvorvalcový kalander, pozostávajúci z dvoch...

Prefabrikovaný stavebnicový dílec s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269351

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šedivý Vladimír, Hemr Jiří, Hnátek Jaroslav, Hrdlička Karel

MPK: E06B 1/18

Značky: tepelným, dílec, stavebnicový, přerušeným, prefabrikovaný, mostem

Text:

...krycími lištami, podle vynálezu, jehož podstatou je to, že nosné rámy jsou vytvořeny zejména z profílových tyčí profilu U,obrácených svými přírubamí směrem k sobě.Izolačni vložky jsou uložený mezi přirubami a stojinami profilových tyčí a jsou zajištêny samosvornými elementy v průchozích otvorech, ležicimi rovnoběžně se střednicovou rovinou okna. Tyto samosvorné elementy jsou s výhodou tvořeny pružnými nebo rýhovanými kolíky. Profilove tyče...

Stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 252205

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hnátek Jaroslav, Šedivý Vladimír, Hrdlička Karel, Hemr Jiří

MPK: E06B 1/16

Značky: stavební, dílec

Text:

...šroubü É, 5. Rohové spojeni se vytváří tak, že k vnitřním sešikmeným plochám ramen rohovniku 1 se přisadi rozpěrovacĺ kliny 5, 3 s průchozím závitem a vodící šikmou plochou stejného úkosu, jaký mají šikmé plochy ramen rohovniku 3, a zajistĺ se šrouby §, 5 procházejícími průchozĺmi otvory V tělese rohovniku 3 a zašroubovanými v závitech rozpěracích klínů A, 1. Takto připravený rohovník Ä se nasune do dutiny nosného profilu l a jejich vzájemná...