Sečkár Pavol

Zariadenie na renováciu opotrebeného nabalovacieho trna pre výrobu rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258713

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sečkár Pavol, Ďuriš Róbert, Grman Imrich

MPK: B28B 7/28

Značky: nabalovacieho, zariadenie, opotrebeného, výrobu, renováciu

Text:

...nabaľovacieho tŕňa navárat pásy rôznej hrúbky a šírky a po navarení okrem úpravy povrchu navarenéhn pása vrúbkovacou kladkou nie je potrebné dalšie trleskové opracvovanie.Zariadenie umožňuje pri podstatnom znížení výrobných nákladov lepšie využít materiál nabaľovacich tŕňov a dáva predpoklady uskutočniť renováciu opotrebených nabaľmovacích tŕňov i viackrát po sebe.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený v pôdorysnom schématlckom...

Zariadenie na tepelné delenie železobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256707

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sečkár Pavol

MPK: B28B 11/14

Značky: tepelně, zariadenie, železobetónu, delenie

Text:

...na posuvovej rúrke.Hlavnou výhodou zariadenia podľa vynalezu je, že sa dosiahne vysoká produktivita práce pri nižšej hladine hluku, čím sa dosiahne úspora pracovných sil a zlepší sa hygiena práce. Navyše práca so zariadením podľa vynálezu je nenáročná na fyzickú silu obsluhy.Na priloženom výkrese je znázornený vschematickom náryse príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie podľa vynalezu, ako je znázornené na výkrese, pozostáva...

Zariadenie na opravu opotrebených a poškodených mandrín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256072

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sečkár Pavol, Grman Imrich

MPK: B28B 21/86

Značky: opravu, mandrín, opotřebených, poškodených, zariadenie

Text:

...rúry. Na konci trňa je umiestnený silový člen, pevne spojený rozperkami s vnútornýlni frikčnými členmi. Vonkajšie rúra je na otvorenom konci zvnútra opatrená kalibračuými Írikčnými členmi.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že jeho použitím sa opotrebená alebo poškodená Inandrína opraví na pôvodné rozmery bez mechanického vyklepávania, bez zhor 4šenia kvality povrchu a odstráni sa vysoká prácnosť opravy.Na priloženom výkrese je v...

Zariadenie na tepelné vrtanie betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254025

Dátum: 17.12.1987

Autor: Sečkár Pavol

MPK: E21B 7/14

Značky: zariadenie, tepelně, betonů, vŕtanie

Text:

...sú nevýhodné,nakoľko sú to spôsoby fyzicky veľmi namáhavé, vysoko hlučné a produktivita práce je pritom veľmi malá.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na tepelné vŕtanie betónu, pozostávajúce zo spaľovacej trubky a prívodného potrubia kyslíka s uzatváracou páčkou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na prívodné potrubie kyslíka je napojené turbín 4ka, ktorej vonkajšia časť rotora je tvorená spaľovacou trubkon opatreno-u vonkajším...

Abrazívna guma

Načítavanie...

Číslo patentu: 238407

Dátum: 15.05.1987

Autor: Sečkár Pavol

MPK: G01N 33/40

Značky: abrazívna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru skúšobný opotrebovací materiál pre poľnohospodárske zariadenia na báze abrazívnej gumy ako aj do odboru gumárenských technológií. Rieši zloženie abrazívnej gumy, ktorá pozostáva z 20 až 30 objemových dielov abrazívnych častíc o veľkosti 0,25 až 0,5 mm, ktoré sú do 100 objemových dielov doplnené spojivom, ktorým je vulkanizovaná guma o tvrdosti 65 až 70 °Sh.

Sposob utesňovania kapilárnych otvorov a netesností a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249870

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sečkár Pavol

MPK: E04B 1/68

Značky: spôsob, netěsnosti, prevádzanie, otvorov, kapilárnych, zariadenie, utesňovania

Text:

...podstatou je, že tekutá vytvrditeľná látka sa nanesie na jednu stranu utesňovacieho materiálu, z druhej strany -sa -vytvorí jpo-dtlak a po vyplnení netesností v Litesňovanom materiáli sa vytvrditelná látka vytvrdí.Podstatou zariadenia -na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu je, že pozostáva z priehľadného štítu, opatreného tesnením, napojeného pomocou prívodu na zdroj npodtlaku, 4a zo štítu s tesnením na tekutú vytrvrditelnú...

Zariadenie na meranie povrchových teplot u zvislých viacvrstvých stavebných konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248962

Dátum: 12.03.1987

Autor: Sečkár Pavol

MPK: G01K 7/12

Značky: zvislých, stavebných, zariadenie, meranie, viacvrstvých, prvkov, konštrukčných, teplot, povrchových

Text:

...princípu sústredného sledovania snímnaných teplôt z viacerých miest v oblasti chemického priemyslu do oblasti stavebníctve a konštrukčným prispôsobením zapojenia pre potreby sledovania povrchových teplôt u stavebných konštrukcií prispieva k riešeniu problému aj zapojenie podľa vynalezu, ktorého podstatou je, že ter 4močlánky sú svojím teplým spojom vsadené v o-chrxanných obaloch do prvej vrstvy mimo vonkajšieho povrchu stavebného...

Stavebný dielec na sledovanie korózneho napadnutia výstuže v pórobetóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 221160

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sečkár Pavol

Značky: dielec, výstuže, stavebný, korózneho, pórobetóne, napadnutia, sledovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém sledovania koróz neho napadnutia výstuže v pórobetóne meraním zmeny elektrického odporu. Elektrický odpor vodiča je priamo úmerný špecifickému odporu, dĺžke vodiča a nepriamo úmerný prierezu vodiča. Pre presnosť a citlivosť indikácie korózneho napadnutia je žiadúce predĺžiť dĺžku vodiča. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa do stavebného dielca z pórobetónu, zabudovaného do meraného miesta zaleje výstužný drôt, ktorý je...

Granulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 214064

Dátum: 01.07.1984

Autor: Sečkár Pavol

Značky: granulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka granulácií a rieši granuláciu sypkých alebo krátkovláknitých hmôt. Jeho podstata je v tom, že rolne s kužeľovou odvaľovou plochou s tvarovými družkami sa odvaľujú po výmenných kužeľových príložkách s tvarovými drážkami. Kužeľové príložky sú pevne pripojené skrutkami na matricu. Pred rolňami je na držiak rolní pripevnený nožový stierač. Vynález je možné využiť pri spracovaní v poľnohospodárskom, potravinárskom a chemickom...