Schwark Jan-robert

Imidazoly substituované kyanaminosulfonylbifenylovou skupinou, liečivá, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284126

Dátum: 19.08.2004

Autori: Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Jansen Hans-willi, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Faber Sabine

MPK: C07D 233/60, C07D 233/64, A61K 31/415...

Značky: použitie, substituované, obsahujú, skupinou, imidazoly, kyanaminosulfonylbifenylovou, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Imidazoly substituované kyanaminosulfonylbifenylovou skupinou všeobecného vzorca (I), ktoré sú charakterizované výbornými antiarytmickými vlastnosťami s kardioprotektívnou zložkou. Môžu preventívne inhibovať alebo silne obmedzovať patofyziologické procesy pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, obzvlášť pri vzniku ischemicky indukovaných srdcových arytmií. Okrem toho sú charakteristické silným inhibičným pôsobením na bunkovú proliferáciu....

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283934

Dátum: 03.05.2004

Autori: Albus Udo, Weichert Andreas, Scholz Wolfgang, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner

MPK: C07C 277/08, A61K 31/155, A01N 1/02...

Značky: orto-substituované, spôsob, použitie, přípravy, liečivá, obsahujú, benzoylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, v ktorých R1 predstavuje vodík, halogén, kyano-skupinu, nitroskupinu, C1-8-alkyl, C1-8-alkoxyl, C3-8-cykloalkyl, C3-8-cykloalkoxyl alebo skupinu Xa-(CH2)b-(CF2)c-CF3, X predstavuje kyslík, síru alebo prípadne substituovanú skupinu NH a má hodnotu 0 alebo 1, b má hodnotu 0, 1 alebo 2 a c má hodnotu 0, 1, 2 alebo 3, alebo R1 predstavuje substituovanú...

Guanididy fenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického činidla a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282632

Dátum: 23.09.2002

Autori: Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Jansen Hans-willi, Kleemann Heinz-werner, Schwark Jan-robert, Brendel Joachim, Scholz Wolfgang

MPK: A61K 31/155, C07C 277/08, C07C 279/22...

Značky: přípravy, spôsob, liečivá, liečivo, činidla, diagnostického, obsahuje, kyseliny, alkenylkarboxylovej, fenylsubstituovanej, guanididy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Guanididyfenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom T je skupina všeobecného vzorca T, RA, RB, RC a RD sú vodík, halogén, kyanoskupina, prípadne substituovaná hydroxyskupina, (C1-C4)-alkyl, fluórsubstituovaný alkyl, (C3-C8)-cykloalkyl alebo substituovaná aminoskupina, x je 0, 1 alebo 2, y je 0, 1 alebo 2, RE a RF sú vodík, halogén, kyanoskupina, substituovaná hydroxyskupina, (C1-C8)-alkyl,...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiv alebo diagnostík, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282628

Dátum: 23.09.2002

Autori: Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Scholz Wolfgang, Albus Udo, Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22

Značky: liečivo, orto-substituované, použitie, obsahuje, diagnostík, spôsob, benzoylguanidíny, liečiv, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam, ktorý je uvedený v opise a spôsob ich výroby. Tieto zlúčeniny sú vhodné ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu, na terapiu infarktu, na liečenie anginy pectoris a preventívne inhibujú patofyziologické príhody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky...

Substituované guanididy kyseliny tiofenylalkenylkarboxylovej, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282440

Dátum: 31.12.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Brendel Joachim, Albus Udo, Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner, Schwark Jan-robert, Weichert Andreas

MPK: C07D 333/22, A61K 31/38, C07C 279/22...

Značky: použitie, guanididy, liečivo, spôsob, tiofenylalkenylkarboxylovej, substituované, diagnostika, liečivá, kyseliny, přípravy, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované guanididy tiofenylalkenylkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam uvedený v opise, sú to významné antiarytmicky účinné liečivá s kardioprotektívnym komponentom a sú mimoriadne vhodné pri profylaxii a liečení infarktu a anginy pectoris, pričom tiež preventívne inhibujú alebo silne zoslabujú patofyziologické deje pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vzniku...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického prostriedku a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282351

Dátum: 26.11.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Weichert Andreas, Albus Udo, Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen

MPK: A61K 31/18, A61K 31/10, C07C 311/47...

Značky: diagnostického, obsahuje, použitie, spôsob, výroby, orto-substituované, prostriedku, benzoylguanidíny, liečivá, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 až R4 majú význam uvedený v nárokoch. Sú to antiarytmické liečivá s kardioprotektívnou zložkou, vhodné na prevenciu ischemicky vyvolaných poškodení, hlavne pri vzniku ischemicky vyvolaných srdcových arytmií. Používajú sa v dôsledku inhibície bunkového výmenného mechanizmu Na+/H+ na liečbu akútnych, ischemicky vyvolaných poškodení. Vyznačujú sa silným inhibičným účinkom na...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, liečivo, ktoré ich obsahuje a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282350

Dátum: 26.11.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Albus Udo

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22

Značky: přípravy, orto-substituované, použitie, spôsob, benzoylguanidíny, liečivo, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje trifluórmetylovú skupinu, jeden zo substituentov R2 a R3 znamená atóm vodíka a vždy druhý substituent R2 alebo R3 predstavuje skupinu -C(OH)-(CH3)CH2OH, -CH(CH3)CH2OH alebo -C(OH)(CH3)2, a R4 znamená metylovú skupinu, metoxyskupinu, atóm chlóru alebo trifluórmetylovú skupinu, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú vhodné ako antiarytmické liečivá s...

Substituované indanylidínacetylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282128

Dátum: 18.09.2001

Autori: Weichert Andreas, Jain Arun Kumar, Schwark Jan-robert, Vadlamudi Rao Venkata Satya Veerabhadra, Lal Bansi, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya, Gupte Ravindra Dattatraya, Ghate Anil Vasantrao

MPK: A61K 31/16, C07C 279/22, C07C 327/54...

Značky: přípravy, substituované, spôsob, indanylidínacetylguanidíny, použitie, obsahujú, liečivá, diagnostika

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indanylidínacetylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 a X majú význam uvedený v nárokoch, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Tieto zlúčeniny sú účinnými inhibítormi bunkového antiportu sodík/protón (Na+/H+ výmena), ktorý je pri mnohých chorobách (idiopatická hypertenzia, ateroskleróza, diabetes a pod.) vyšší v tých bunkách, ktoré sú prístupné na meranie, napríklad v erytrocytoch,...

Substituované 2-naftoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282020

Dátum: 21.08.2001

Autori: Lal Bansi, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Englert Heinrich Christian, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner, Schwark Jan-robert

MPK: A61K 31/155, C07D 213/40, C07C 271/22...

Značky: liečivo, substituované, výroby, spôsob, diagnostika, použitie, obsahuje, 2-naftoylguanidíny, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované 2-naftoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R8 majú význam uvedený v nároku 1. Sú vhodné ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu, na liečenie anginy pectoris, preventívne inhibujú patofyziologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodeniach, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných arytmií srdca.

Substituované guanididy kyseliny škoricovej, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282018

Dátum: 10.08.2001

Autori: Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang, Brendel Joachim, Schwark Jan-robert, Weichert Andreas, Albus Udo, Lang Hans-jochen

MPK: C07C 279/22, A61K 31/44, A61K 31/155...

Značky: obsahuje, výroby, liečivo, substituované, spôsob, guanididy, použitie, diagnostika, kyseliny, liečivá, škoricovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom najmenej jeden zo substituentov R1, R2, R3 , R4 a R5 je dusíkatý heterocyklus. Sú to liečivá srdcových a obehových ochorení. Získavajú sa reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s guanidínom.

Substituované benzyloxykarbonylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282010

Dátum: 03.08.2001

Autori: Albus Udo, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas

MPK: A61K 31/155, A61K 31/17, A61K 31/27...

Značky: benzyloxykarbonylguanidíny, výroby, spôsob, liečivá, použitie, obsahujú, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom symboly R1, R2 a R3 majú definovaný význam v opise, symboly R4 a R5 sú vždy vodík, (C1-C6)alkyl, fluór, chlór, hydroxyl, (C1-C3)alkoxyl, aminoskupina, prípadne (C1-C3)-alkylsubstituovaná alebo (C1-C4)-perfluóralkylová skupina, symboly R6 a R7 sú vždy vodík alebo (C1-C4)-alkyl a X je kyslík, iminoskupina alebo (C1-C4)-alkyliminoskupina, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, spôsob výroby...

Substituované sulfónimidamidy, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako i liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281766

Dátum: 25.05.2001

Autori: Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Brendel Joachim, Scholz Wolfgang, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Albus Udo

MPK: C07C 381/10, A61K 31/165

Značky: diagnostika, přípravy, substituované, sulfónimidamidy, obsahuje, spôsob, použitie, liečivá, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfónimidamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom aspoň jeden z troch substituentov R1, R2 a R3 je benzoylguanidín, a v ktorom ostatné substituenty majú význam uvedený v nárokoch, uvádza sa ich použitie ako liečiv s účinkom na srdce a obehový systém
ako antiarytmické prostriedky s kardioprotektívnou zložkou a tiež na liečenie ischemicky vyvolaných poškodení
tiež pri operačných zákrokoch, napríklad pri transplantácii orgánov.

Ortosubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281753

Dátum: 25.05.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Brendel Joachim, Weichert Andreas, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: liečivo, liečivá, spôsob, použitie, obsahuje, ortosubstituované, diagnostika, výroby, benzoylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R2 a R3 majú význam uvedený v nárokoch, sú vhodné ako antiarytmické liečivo s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu a na liečenie angíny pectoris. Tieto zlúčeniny preventívne inhibujú patologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných srdcových arytmií.

4-Fluóralkylsubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiva alebo diagnostika a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281604

Dátum: 07.05.1997

Autori: Kleemann Heinz-werner, Schwark Jan-robert, Albus Udo, Brendel Joachim, Weichert Andreas, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang

MPK: C07C 317/44, A61K 31/155

Značky: spôsob, výrobu, použitie, liečivo, 4-fluóralkylsubstituované, obsahuje, diagnostika, výroby, benzoylguanidíny, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená skupiny R4-SOm, R5R6N-SO2-
-Op-(CH2)q-(CF2)r-CF3
-SR10, -OR10 alebo -CR10R11R12
R2 znamená skupinu -(CH2)u-(CF2)t-CF3, R3 znamená atóm vodíka alebo nezávisle to isté ako R1, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli. Získavajú sa reakciou zlúčenín všeobecného vzorca (II) s guanidínom. Sú to zlúčeniny s vynikajúcim účinkom na obehový systém.

Guanididy alkenylkarboxylových kyselín substituovaných fluórfenylovými skupinami, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281527

Dátum: 04.12.1996

Autori: Schwark Jan-robert, Scholz Wolfgang, Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Albus Udo, Lang Hans-jochen

MPK: C07D 277/08, A61K 31/155, C07D 279/10...

Značky: přípravy, alkenylkarboxylových, obsahuje, substituovaných, liečivo, skupinami, fluórfenylovými, použitie, kyselin, spôsob, guanididy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4 a R5 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo fluóru, pričom však aspoň jeden zo zvyškov R1 až R5 musí znamenať fluór, R6 znamená vodík, alkyl s 1 až 8 atómami uhlíka, cykloalkyl s 3 až 8 atómami uhlíka alebo prípadne substituovaný fenyl a R7 má nezávisle rovnaký význam ako R6, ako aj ich farmaceuticky vhodné soli. Uvedené zlúčeniny sú účinné inhibítory bunkovej výmeny...

Zásadito substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického činidla a liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281567

Dátum: 04.09.1996

Autori: Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang, Weichert Andreas, Albus Udo

MPK: A61K 31/44, C07C 311/29, A61K 31/155...

Značky: liečivá, zlúčeniny, tieto, benzoylguanidíny, činidla, zásadito, substituované, obsahujúce, spôsob, použitie, diagnostického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise. Spôsob výroby uvedených zlúčenín je založený na reakcii zlúčeniny všeobecného vzorca (II), kde substituenty sú rovnako ako pri vzorci (I) uvedené v opise, s guanidínom, pričom produkt sa prípadne prevedie na farmakologicky prijateľnú soľ. Benzoylguanidíny sa používajú ako liečivá na liečenie srdcových a obehových ochorení.