Schulze Claus-peter

Spínací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 285441

Dátum: 29.12.2006

Autori: Thamm Christian Alfons, Jodehl Gerd, Schulze Claus-peter

MPK: H01H 1/00

Značky: mechanizmus, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Spínací mechanizmus je určený na spínanie elektrického spojenia medzi dvoma pripájacími dielmi (4, 5). Tradičné spínacie mechanizmy majú kontaktnú páku (1) so spínacím kontaktom (2), pričom prúdový tok pri uzatvorenom spínacom mechanizme prechádza cez kontaktnú páku (1). Na dosiahnutie rýchleho postupu zopnutia/vypnutia je požadovaná nepatrná zotrvačná hmota kontaktnej páky. Táto však vo všeobecnosti má za následok nepatrnú prúdovú...

Spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 285132

Dátum: 12.06.2006

Autor: Schulze Claus-peter

MPK: H01H 3/02

Značky: spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Spínač s kontaktnou páskou (1) uloženou na kĺbovej osi (2) a majúcou prvý hlavný kontakt (3a), ktorá sa dá natáčať k druhému hlavnému kontaktu (3b), pričom je kĺbová os (2) uložená v otvore (6) na uloženie kĺbu kontaktnej páky (1). Tento otvor (6) na uloženie kĺbu má aspoň jeden úsek otvoru (6b) s rotačnou symetrickou konvexne alebo konkávne uskutočniteľnou stenou, ktorá sa dá na vytvorenie dvojice klzných ložísk uviesť do záberu s príslušným...