Scholz Wolfgang

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283934

Dátum: 03.05.2004

Autori: Kleemann Heinz-werner, Albus Udo, Scholz Wolfgang, Weichert Andreas, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert

MPK: A01N 1/02, A61K 31/155, C07C 277/08...

Značky: spôsob, orto-substituované, benzoylguanidíny, obsahujú, liečivá, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, v ktorých R1 predstavuje vodík, halogén, kyano-skupinu, nitroskupinu, C1-8-alkyl, C1-8-alkoxyl, C3-8-cykloalkyl, C3-8-cykloalkoxyl alebo skupinu Xa-(CH2)b-(CF2)c-CF3, X predstavuje kyslík, síru alebo prípadne substituovanú skupinu NH a má hodnotu 0 alebo 1, b má hodnotu 0, 1 alebo 2 a c má hodnotu 0, 1, 2 alebo 3, alebo R1 predstavuje substituovanú...

Guanididy fenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického činidla a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282632

Dátum: 23.09.2002

Autori: Scholz Wolfgang, Jansen Hans-willi, Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert, Brendel Joachim

MPK: C07C 277/08, C07C 279/22, A61K 31/155...

Značky: použitie, obsahuje, spôsob, fenylsubstituovanej, guanididy, liečivá, činidla, přípravy, liečivo, alkenylkarboxylovej, kyseliny, diagnostického

Zhrnutie / Anotácia:

Guanididyfenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom T je skupina všeobecného vzorca T, RA, RB, RC a RD sú vodík, halogén, kyanoskupina, prípadne substituovaná hydroxyskupina, (C1-C4)-alkyl, fluórsubstituovaný alkyl, (C3-C8)-cykloalkyl alebo substituovaná aminoskupina, x je 0, 1 alebo 2, y je 0, 1 alebo 2, RE a RF sú vodík, halogén, kyanoskupina, substituovaná hydroxyskupina, (C1-C8)-alkyl,...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiv alebo diagnostík, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282628

Dátum: 23.09.2002

Autori: Kleemann Heinz-werner, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Brendel Joachim, Scholz Wolfgang

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22

Značky: benzoylguanidíny, liečivo, obsahuje, výroby, diagnostík, liečiv, spôsob, použitie, orto-substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam, ktorý je uvedený v opise a spôsob ich výroby. Tieto zlúčeniny sú vhodné ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu, na terapiu infarktu, na liečenie anginy pectoris a preventívne inhibujú patofyziologické príhody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky...

Substituované guanididy kyseliny tiofenylalkenylkarboxylovej, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282440

Dátum: 31.12.2001

Autori: Brendel Joachim, Schwark Jan-robert, Albus Udo, Weichert Andreas, Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner

MPK: C07D 333/22, C07C 279/22, A61K 31/38...

Značky: spôsob, obsahuje, přípravy, použitie, substituované, guanididy, diagnostika, liečivo, tiofenylalkenylkarboxylovej, liečivá, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované guanididy tiofenylalkenylkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam uvedený v opise, sú to významné antiarytmicky účinné liečivá s kardioprotektívnym komponentom a sú mimoriadne vhodné pri profylaxii a liečení infarktu a anginy pectoris, pričom tiež preventívne inhibujú alebo silne zoslabujú patofyziologické deje pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vzniku...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického prostriedku a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282351

Dátum: 26.11.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Albus Udo

MPK: A61K 31/18, A61K 31/10, C07C 311/47...

Značky: liečivo, prostriedku, orto-substituované, spôsob, liečivá, výroby, diagnostického, použitie, obsahuje, benzoylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 až R4 majú význam uvedený v nárokoch. Sú to antiarytmické liečivá s kardioprotektívnou zložkou, vhodné na prevenciu ischemicky vyvolaných poškodení, hlavne pri vzniku ischemicky vyvolaných srdcových arytmií. Používajú sa v dôsledku inhibície bunkového výmenného mechanizmu Na+/H+ na liečbu akútnych, ischemicky vyvolaných poškodení. Vyznačujú sa silným inhibičným účinkom na...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, liečivo, ktoré ich obsahuje a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282350

Dátum: 26.11.2001

Autori: Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang, Schwark Jan-robert, Weichert Andreas, Albus Udo

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: obsahuje, orto-substituované, benzoylguanidíny, spôsob, přípravy, použitie, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje trifluórmetylovú skupinu, jeden zo substituentov R2 a R3 znamená atóm vodíka a vždy druhý substituent R2 alebo R3 predstavuje skupinu -C(OH)-(CH3)CH2OH, -CH(CH3)CH2OH alebo -C(OH)(CH3)2, a R4 znamená metylovú skupinu, metoxyskupinu, atóm chlóru alebo trifluórmetylovú skupinu, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú vhodné ako antiarytmické liečivá s...

Substituované guanididy kyseliny škoricovej, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282018

Dátum: 10.08.2001

Autori: Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Albus Udo, Weichert Andreas, Scholz Wolfgang

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155, A61K 31/44...

Značky: substituované, liečivá, liečivo, obsahuje, použitie, diagnostika, kyseliny, výroby, guanididy, škoricovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom najmenej jeden zo substituentov R1, R2, R3 , R4 a R5 je dusíkatý heterocyklus. Sú to liečivá srdcových a obehových ochorení. Získavajú sa reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s guanidínom.

Indenoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282011

Dátum: 03.08.2001

Autori: Kulkarni Anagha Suhas, Lal Bansi, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang, Ghate Anil Vasantrao, More Tulsidas Sitaram, Vadlamudi Roa Venkata Satya Veerabhadra, Gupte Ravindra Dattatraya Asheerwad, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya

MPK: A61K 31/435, C07C 279/22, A61K 31/155...

Značky: obsahujú, přípravy, liečivá, použitie, indenoylguanidíny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Uvedené zlúčeniny sú použiteľné na liečenie srdcových arytmií, sú použiteľné ako kardioprotektívne činidlá u cicavcov, pričom sa podávajú týmto cicavcom v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.

Substituované benzyloxykarbonylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282010

Dátum: 03.08.2001

Autori: Lang Hans-jochen, Brendel Joachim, Albus Udo, Weichert Andreas, Scholz Wolfgang, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner

MPK: A61K 31/17, A61K 31/27, A61K 31/155...

Značky: spôsob, výroby, obsahujú, substituované, benzyloxykarbonylguanidíny, použitie, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom symboly R1, R2 a R3 majú definovaný význam v opise, symboly R4 a R5 sú vždy vodík, (C1-C6)alkyl, fluór, chlór, hydroxyl, (C1-C3)alkoxyl, aminoskupina, prípadne (C1-C3)-alkylsubstituovaná alebo (C1-C4)-perfluóralkylová skupina, symboly R6 a R7 sú vždy vodík alebo (C1-C4)-alkyl a X je kyslík, iminoskupina alebo (C1-C4)-alkyliminoskupina, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, spôsob výroby...

Substituované sulfónimidamidy, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako i liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281766

Dátum: 25.05.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner

MPK: A61K 31/165, C07C 381/10

Značky: liečivá, přípravy, liečivo, diagnostika, substituované, spôsob, použitie, obsahuje, sulfónimidamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfónimidamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom aspoň jeden z troch substituentov R1, R2 a R3 je benzoylguanidín, a v ktorom ostatné substituenty majú význam uvedený v nárokoch, uvádza sa ich použitie ako liečiv s účinkom na srdce a obehový systém
ako antiarytmické prostriedky s kardioprotektívnou zložkou a tiež na liečenie ischemicky vyvolaných poškodení
tiež pri operačných zákrokoch, napríklad pri transplantácii orgánov.

Ortosubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281753

Dátum: 25.05.2001

Autori: Weichert Andreas, Kleemann Heinz-werner, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Brendel Joachim, Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22

Značky: liečivo, liečivá, obsahuje, diagnostika, spôsob, výroby, použitie, ortosubstituované, benzoylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R2 a R3 majú význam uvedený v nárokoch, sú vhodné ako antiarytmické liečivo s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu a na liečenie angíny pectoris. Tieto zlúčeniny preventívne inhibujú patologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných srdcových arytmií.

Benzoylguanidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 278583

Dátum: 08.10.1997

Autori: Lang Hans-jochen, Schölkens Bernward, Linz Wolfgang, Englert Heinrich Christian, Scholz Wolfgang

MPK: C07D 295/14, C07C 279/22, C07C 277/00...

Značky: benzoylguanidíny, výrobu, výroby, liečiv, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú významy uvedené v opise a ich farmaceuticky prijateľné soli. Spôsob ich výroby pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca (III) na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde R1, R2, R3 až R5 majú významy uvedené v opise. Použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na výrobu liečiv.

4-Fluóralkylsubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiva alebo diagnostika a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281604

Dátum: 07.05.1997

Autori: Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang, Brendel Joachim, Albus Udo, Weichert Andreas

MPK: C07C 317/44, A61K 31/155

Značky: liečivá, použitie, spôsob, výroby, 4-fluóralkylsubstituované, obsahuje, výrobu, diagnostika, liečivo, benzoylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená skupiny R4-SOm, R5R6N-SO2-
-Op-(CH2)q-(CF2)r-CF3
-SR10, -OR10 alebo -CR10R11R12
R2 znamená skupinu -(CH2)u-(CF2)t-CF3, R3 znamená atóm vodíka alebo nezávisle to isté ako R1, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli. Získavajú sa reakciou zlúčenín všeobecného vzorca (II) s guanidínom. Sú to zlúčeniny s vynikajúcim účinkom na obehový systém.

Guanididy alkenylkarboxylových kyselín substituovaných fluórfenylovými skupinami, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281527

Dátum: 04.12.1996

Autori: Kleemann Heinz-werner, Schwark Jan-robert, Scholz Wolfgang, Albus Udo, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas

MPK: C07D 279/10, A61K 31/155, C07D 277/08...

Značky: přípravy, obsahuje, fluórfenylovými, guanididy, spôsob, kyselin, liečivo, alkenylkarboxylových, skupinami, použitie, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4 a R5 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo fluóru, pričom však aspoň jeden zo zvyškov R1 až R5 musí znamenať fluór, R6 znamená vodík, alkyl s 1 až 8 atómami uhlíka, cykloalkyl s 3 až 8 atómami uhlíka alebo prípadne substituovaný fenyl a R7 má nezávisle rovnaký význam ako R6, ako aj ich farmaceuticky vhodné soli. Uvedené zlúčeniny sú účinné inhibítory bunkovej výmeny...

Zásadito substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického činidla a liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281567

Dátum: 04.09.1996

Autori: Weichert Andreas, Albus Udo, Kleemann Heinz-werner, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang

MPK: A61K 31/44, A61K 31/155, C07C 311/29...

Značky: obsahujúce, zásadito, spôsob, benzoylguanidíny, liečivá, zlúčeniny, činidla, použitie, tieto, substituované, diagnostického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise. Spôsob výroby uvedených zlúčenín je založený na reakcii zlúčeniny všeobecného vzorca (II), kde substituenty sú rovnako ako pri vzorci (I) uvedené v opise, s guanidínom, pričom produkt sa prípadne prevedie na farmakologicky prijateľnú soľ. Benzoylguanidíny sa používajú ako liečivá na liečenie srdcových a obehových ochorení.