Schohe-loop Rudolf

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Köllnberger Maria, Schohe-loop Rudolf, Köbberling Johannes, Knorr Andreas, Lerchen Hans-georg, Wunder Frank, Redlich Gorden, Marley July, Griebenow Nils, Wittrock Sven, Flamme Ingo, Pritchard Iain

MPK: A61K 47/48, A61K 38/22, A61P 11/00...

Značky: polyetylénglykolu, proliečivo, použitie, báze, adrenomedulínu

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Substituované arylsulfónamidy ako antivírusové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7006

Dátum: 26.02.2007

Autori: Schuhmacher Joachim, Karthaus Dagmar, Riedl Bernd, Heimbach Dirk, Svenstrup Niels, Paulsen Daniela, Lang Dieter, Zimmermann Holger, Goeller Andreas, Henninger Kerstin, Schohe-loop Rudolf, Wunberg Tobias

MPK: A61P 31/00, A61K 31/44, A61K 31/4427...

Značky: substituované, látky, antivírusové, arylsulfónamidy

Text:

...Soli preferované na účely predkladaného vynálezu sú fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu. Predsa len tiež sú tu zahrnuté soli, ktoré sami o sebe nie sú vhodné na farmaceutické aplikácie, ale ktoré môžu byt použité napríklad naizolovanie alebo čistenie zlúčenín podľa tohto vynálezu.0010 Fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu zahŕňajú soli vzniknuté prídavkom kyseliny minerálnych kyselín, karboxylových...

Substituované chinolóny III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10111

Dátum: 02.02.2007

Autori: Schohe-loop Rudolf, Brueckner David, Zimmermann Holger, Henninger Kerstin, Fuerstner Chantal, Thede Kai, Lang Dieter

MPK: A61K 31/4709, C07D 401/04, A61P 31/22...

Značky: chinolóny, substituované

Text:

...hydroxylom substituovaný 01-05 aminokarbonyl, Ci-Cralkoxykarbonyl,alkylaminokarbonyl, pričom alkyl je substituovaný substituentom s tým, žesubstituent je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z hydroxylu,hydroxykarbonylu, aminokarbonylu, Cj-Cralkoxykarbonylu a 2-o×opyrolidín-1 ylu, R 5 a R 5 nezávisle jeden od druhého sú pripojené vpozícii 3, 4 alebo 5 a nezávisle jeden od druhého predstavujú vodík, hydroxyl, metyl alebo etylY predstavuje...

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Baumeister Judith, Wunberg Tobias, Nell Peter, Jeske Mario, Lang Dieter, Schohe-loop Rudolf, Hewlett Guy, Betz Ulrich, Reefschlager Jürgen, Süssmeier Frank, Zimmermann Holger, Grosser Rolf, Nikolic Susanne, Lampe Thomas, Henninger Kerstin, Keldenich Jörg

MPK: A61P 31/00, C07D 239/00, A61K 31/517...

Značky: substituované, protivírusovými, vlastnosťami, dihydrochinazolíny

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Jensen Axel, Hewlett Guy, Zumpe Franz, Lampe Thomas, Schohe-loop Rudolf, Kleymann Gerald, Reefschlager Jürgen, Zimmermann Holger, Wunberg Tobias, Lin Tse-i, Nikolic Susanne, Bender Wolfgang, Henninger Kerstin, Keldenich Jörg, Betz Ulrich

MPK: A61P 31/00, G01N 33/569

Značky: spôsob, inhibície, herpesvírusov, replikácie

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: Gao Zhan, Schuurman Teunis, Schohe-loop Rudolf, Meier Heinrich, Hartwig Wolfgang, De Jonge Maarten, Junge Bodo, Schmidt Bernard

MPK: C07D 211/90, A61K 31/455

Značky: fenylsubstituované, 1,4-dihadropyridíny, použitie, výrobu, liečiv, spôsob, fenylsubstituovaných, výroby, 1,4-dihydropyridínov

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Van Laak Kai, Kaulen Johannes, Junge Bodo, Mittendorf Joachim, Schohe-loop Rudolf, Meier Heinrich, Fey Peter

MPK: C07D 211/90

Značky: výroby, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, fenylsubstituovaných, túto, derivátov, výrobu, medziprodukty, čistých, spôsob, kyseliny, enantiomérne

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6- dimetylpyridín-3,5- -dikarboxylát, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok, použitie a 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282399

Dátum: 17.12.2001

Autori: Schohe-loop Rudolf, Hartwig Wolfgang, Schmidt Bernard, Schuurman Teunis, Junge Bodo, Meier Heinrich, Gao Zhan, De Jonge Maarten

MPK: C07C 255/56, A61P 25/00, A61K 31/44...

Značky: izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6, dimetylpyridín-3,5, 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd, výroby, medziprodukt, farmaceutický, prostriedok, dikarboxylát, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rac-izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro- 2,6-dimetylpyridín-3,5-di-karboxylát vzorca (I) a jeho čisté enantioméry, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu liečiva na potláčanie cerebrálnych a neuronálnych ochorení, ako i medziprodukt na výrobu tejto zlúčeniny, ktorým je 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd vzorca (II).

Piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278557

Dátum: 10.09.1997

Autori: Schohe-loop Rudolf, Seidel Peter-rudolf, Dompert Wolfgang, Glaser Thomas, Sommermeyer Henning, Junge Bodo, Heine Hans-georg, De Vry Jean-marie-viktor

MPK: A61K 31/445, C07D 405/06

Značky: spôsob, látky, deriváty, tieto, piperidylmetylsubstituované, chromanů, prostriedok, použitie, výroby, farmaceutický, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa môžu vyrobiť tak, že sa nechajú reagovať zodpovedajúce deriváty kyseliny chrómankarboxylovej, prípadne za predchádzajúcej aktivácie, najskôr s cyklickými amínmi a potom sa karbonylová...

Azaheterocyklylmetyl-chrómany, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278553

Dátum: 10.09.1997

Autori: Heine Hans-georg, De Vry Jean-marie-viktor, Sommermeyer Henning, Schohe-loop Rudolf, Glaser Thomas, Dompert Wolfgang

MPK: C07D 405/06, A61K 31/40, A61K 31/445...

Značky: prostriedok, výroby, spôsob, tieto, použitie, látky, azaheterocyklylmetyl-chrómany, obsahujúci, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané azaheterocyklylmetyl-chrómany všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktoré sa dajú použiť ako účinné látky v liekoch, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich metylchrómanov so zodpovedajúcimi azaheterocyklami za prípadnej následnej premeny substituentov.

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Junge Bodo, Schohe-loop Rudolf, Urbahns Klaus, Wittka Reilinde, Wollweber Hartmund, Heine Hans-georg, De Vry Jean-marie-viktor, Sommermeyer Henning, Glaser Thomas

MPK: A61K 31/44, C07C 227/08, A61K 31/215...

Značky: použitie, liečivá, cyklohexadiénu, výroby, tieto, látky, obsahujúce, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.