Schohe-loop Rudolf

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Wittrock Sven, Marley July, Schohe-loop Rudolf, Griebenow Nils, Flamme Ingo, Pritchard Iain, Knorr Andreas, Köbberling Johannes, Redlich Gorden, Wunder Frank, Lerchen Hans-georg, Köllnberger Maria

MPK: A61K 47/48, A61K 38/22, A61P 11/00...

Značky: proliečivo, použitie, báze, polyetylénglykolu, adrenomedulínu

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Substituované arylsulfónamidy ako antivírusové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7006

Dátum: 26.02.2007

Autori: Karthaus Dagmar, Schuhmacher Joachim, Zimmermann Holger, Goeller Andreas, Heimbach Dirk, Schohe-loop Rudolf, Henninger Kerstin, Wunberg Tobias, Svenstrup Niels, Paulsen Daniela, Lang Dieter, Riedl Bernd

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/44, A61P 31/00...

Značky: antivírusové, substituované, arylsulfónamidy, látky

Text:

...Soli preferované na účely predkladaného vynálezu sú fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu. Predsa len tiež sú tu zahrnuté soli, ktoré sami o sebe nie sú vhodné na farmaceutické aplikácie, ale ktoré môžu byt použité napríklad naizolovanie alebo čistenie zlúčenín podľa tohto vynálezu.0010 Fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu zahŕňajú soli vzniknuté prídavkom kyseliny minerálnych kyselín, karboxylových...

Substituované chinolóny III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10111

Dátum: 02.02.2007

Autori: Zimmermann Holger, Thede Kai, Fuerstner Chantal, Lang Dieter, Brueckner David, Schohe-loop Rudolf, Henninger Kerstin

MPK: A61P 31/22, A61K 31/4709, C07D 401/04...

Značky: substituované, chinolóny

Text:

...hydroxylom substituovaný 01-05 aminokarbonyl, Ci-Cralkoxykarbonyl,alkylaminokarbonyl, pričom alkyl je substituovaný substituentom s tým, žesubstituent je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z hydroxylu,hydroxykarbonylu, aminokarbonylu, Cj-Cralkoxykarbonylu a 2-o×opyrolidín-1 ylu, R 5 a R 5 nezávisle jeden od druhého sú pripojené vpozícii 3, 4 alebo 5 a nezávisle jeden od druhého predstavujú vodík, hydroxyl, metyl alebo etylY predstavuje...

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Reefschlager Jürgen, Lampe Thomas, Süssmeier Frank, Zimmermann Holger, Betz Ulrich, Wunberg Tobias, Baumeister Judith, Lang Dieter, Schohe-loop Rudolf, Hewlett Guy, Jeske Mario, Keldenich Jörg, Nikolic Susanne, Grosser Rolf, Nell Peter, Henninger Kerstin

MPK: A61P 31/00, C07D 239/00, A61K 31/517...

Značky: vlastnosťami, substituované, dihydrochinazolíny, protivírusovými

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Zimmermann Holger, Zumpe Franz, Lin Tse-i, Bender Wolfgang, Wunberg Tobias, Schohe-loop Rudolf, Reefschlager Jürgen, Hewlett Guy, Lampe Thomas, Henninger Kerstin, Kleymann Gerald, Jensen Axel, Betz Ulrich, Keldenich Jörg, Nikolic Susanne

MPK: A61P 31/00, G01N 33/569

Značky: spôsob, replikácie, inhibície, herpesvírusov

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: Schuurman Teunis, Gao Zhan, Schohe-loop Rudolf, Schmidt Bernard, Hartwig Wolfgang, De Jonge Maarten, Junge Bodo, Meier Heinrich

MPK: C07D 211/90, A61K 31/455

Značky: výroby, 1,4-dihadropyridíny, liečiv, výrobu, spôsob, fenylsubstituované, použitie, 1,4-dihydropyridínov, fenylsubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Van Laak Kai, Mittendorf Joachim, Kaulen Johannes, Schohe-loop Rudolf, Fey Peter, Meier Heinrich, Junge Bodo

MPK: C07D 211/90

Značky: výrobu, fenylsubstituovaných, výroby, čistých, derivátov, medziprodukty, túto, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, kyseliny, enantiomérne, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6- dimetylpyridín-3,5- -dikarboxylát, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok, použitie a 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282399

Dátum: 17.12.2001

Autori: Gao Zhan, Meier Heinrich, Hartwig Wolfgang, De Jonge Maarten, Schmidt Bernard, Schuurman Teunis, Schohe-loop Rudolf, Junge Bodo

MPK: C07C 255/56, A61K 31/44, A61P 25/00...

Značky: dimetylpyridín-3,5, farmaceutický, prostriedok, použitie, izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6, výroby, medziprodukt, dikarboxylát, spôsob, 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rac-izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro- 2,6-dimetylpyridín-3,5-di-karboxylát vzorca (I) a jeho čisté enantioméry, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu liečiva na potláčanie cerebrálnych a neuronálnych ochorení, ako i medziprodukt na výrobu tejto zlúčeniny, ktorým je 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd vzorca (II).

Piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278557

Dátum: 10.09.1997

Autori: Glaser Thomas, Dompert Wolfgang, Schohe-loop Rudolf, Seidel Peter-rudolf, Junge Bodo, Sommermeyer Henning, Heine Hans-georg, De Vry Jean-marie-viktor

MPK: A61K 31/445, C07D 405/06

Značky: deriváty, tieto, spôsob, piperidylmetylsubstituované, chromanů, obsahujúci, výroby, prostriedok, farmaceutický, použitie, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa môžu vyrobiť tak, že sa nechajú reagovať zodpovedajúce deriváty kyseliny chrómankarboxylovej, prípadne za predchádzajúcej aktivácie, najskôr s cyklickými amínmi a potom sa karbonylová...

Azaheterocyklylmetyl-chrómany, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278553

Dátum: 10.09.1997

Autori: Glaser Thomas, Dompert Wolfgang, Heine Hans-georg, Sommermeyer Henning, Schohe-loop Rudolf, De Vry Jean-marie-viktor

MPK: A61K 31/445, A61K 31/40, C07D 405/06...

Značky: látky, azaheterocyklylmetyl-chrómany, spôsob, prostriedok, tieto, farmaceutický, výroby, použitie, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané azaheterocyklylmetyl-chrómany všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktoré sa dajú použiť ako účinné látky v liekoch, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich metylchrómanov so zodpovedajúcimi azaheterocyklami za prípadnej následnej premeny substituentov.

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Wollweber Hartmund, De Vry Jean-marie-viktor, Wittka Reilinde, Schohe-loop Rudolf, Heine Hans-georg, Junge Bodo, Glaser Thomas, Sommermeyer Henning, Urbahns Klaus

MPK: A61K 31/215, A61K 31/44, C07C 227/08...

Značky: spôsob, výroby, látky, obsahujúce, liečivá, použitie, cyklohexadiénu, deriváty, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.