Schohe-loop Rudolf

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Pritchard Iain, Lerchen Hans-georg, Wittrock Sven, Flamme Ingo, Griebenow Nils, Schohe-loop Rudolf, Redlich Gorden, Wunder Frank, Köllnberger Maria, Marley July, Knorr Andreas, Köbberling Johannes

MPK: A61P 11/00, A61K 47/48, A61K 38/22...

Značky: použitie, adrenomedulínu, polyetylénglykolu, báze, proliečivo

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Substituované arylsulfónamidy ako antivírusové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7006

Dátum: 26.02.2007

Autori: Karthaus Dagmar, Schohe-loop Rudolf, Riedl Bernd, Wunberg Tobias, Heimbach Dirk, Goeller Andreas, Lang Dieter, Svenstrup Niels, Henninger Kerstin, Schuhmacher Joachim, Zimmermann Holger, Paulsen Daniela

MPK: A61K 31/44, A61K 31/4427, A61P 31/00...

Značky: substituované, arylsulfónamidy, látky, antivírusové

Text:

...Soli preferované na účely predkladaného vynálezu sú fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu. Predsa len tiež sú tu zahrnuté soli, ktoré sami o sebe nie sú vhodné na farmaceutické aplikácie, ale ktoré môžu byt použité napríklad naizolovanie alebo čistenie zlúčenín podľa tohto vynálezu.0010 Fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu zahŕňajú soli vzniknuté prídavkom kyseliny minerálnych kyselín, karboxylových...

Substituované chinolóny III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10111

Dátum: 02.02.2007

Autori: Schohe-loop Rudolf, Zimmermann Holger, Brueckner David, Fuerstner Chantal, Lang Dieter, Henninger Kerstin, Thede Kai

MPK: A61P 31/22, C07D 401/04, A61K 31/4709...

Značky: substituované, chinolóny

Text:

...hydroxylom substituovaný 01-05 aminokarbonyl, Ci-Cralkoxykarbonyl,alkylaminokarbonyl, pričom alkyl je substituovaný substituentom s tým, žesubstituent je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z hydroxylu,hydroxykarbonylu, aminokarbonylu, Cj-Cralkoxykarbonylu a 2-o×opyrolidín-1 ylu, R 5 a R 5 nezávisle jeden od druhého sú pripojené vpozícii 3, 4 alebo 5 a nezávisle jeden od druhého predstavujú vodík, hydroxyl, metyl alebo etylY predstavuje...

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Jeske Mario, Betz Ulrich, Henninger Kerstin, Grosser Rolf, Süssmeier Frank, Lang Dieter, Wunberg Tobias, Baumeister Judith, Schohe-loop Rudolf, Zimmermann Holger, Reefschlager Jürgen, Nell Peter, Nikolic Susanne, Lampe Thomas, Hewlett Guy, Keldenich Jörg

MPK: A61K 31/517, C07D 239/00, A61P 31/00...

Značky: dihydrochinazolíny, substituované, vlastnosťami, protivírusovými

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Wunberg Tobias, Keldenich Jörg, Henninger Kerstin, Jensen Axel, Kleymann Gerald, Schohe-loop Rudolf, Reefschlager Jürgen, Nikolic Susanne, Bender Wolfgang, Lin Tse-i, Lampe Thomas, Hewlett Guy, Zimmermann Holger, Zumpe Franz, Betz Ulrich

MPK: G01N 33/569, A61P 31/00

Značky: replikácie, spôsob, inhibície, herpesvírusov

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: Schohe-loop Rudolf, De Jonge Maarten, Schmidt Bernard, Schuurman Teunis, Junge Bodo, Hartwig Wolfgang, Meier Heinrich, Gao Zhan

MPK: A61K 31/455, C07D 211/90

Značky: fenylsubstituované, výroby, výrobu, 1,4-dihadropyridíny, liečiv, spôsob, 1,4-dihydropyridínov, fenylsubstituovaných, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Meier Heinrich, Mittendorf Joachim, Schohe-loop Rudolf, Fey Peter, Kaulen Johannes, Junge Bodo, Van Laak Kai

MPK: C07D 211/90

Značky: výrobu, medziprodukty, spôsob, derivátov, fenylsubstituovaných, čistých, enantiomérne, výroby, kyseliny, túto, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6- dimetylpyridín-3,5- -dikarboxylát, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok, použitie a 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282399

Dátum: 17.12.2001

Autori: Schohe-loop Rudolf, Schmidt Bernard, Meier Heinrich, De Jonge Maarten, Hartwig Wolfgang, Schuurman Teunis, Junge Bodo, Gao Zhan

MPK: A61K 31/44, C07C 255/56, A61P 25/00...

Značky: dikarboxylát, výroby, dimetylpyridín-3,5, prostriedok, izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6, medziprodukt, farmaceutický, spôsob, 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rac-izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro- 2,6-dimetylpyridín-3,5-di-karboxylát vzorca (I) a jeho čisté enantioméry, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu liečiva na potláčanie cerebrálnych a neuronálnych ochorení, ako i medziprodukt na výrobu tejto zlúčeniny, ktorým je 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd vzorca (II).

Piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278557

Dátum: 10.09.1997

Autori: Sommermeyer Henning, Dompert Wolfgang, Schohe-loop Rudolf, Glaser Thomas, De Vry Jean-marie-viktor, Heine Hans-georg, Junge Bodo, Seidel Peter-rudolf

MPK: A61K 31/445, C07D 405/06

Značky: použitie, výroby, tieto, prostriedok, spôsob, deriváty, piperidylmetylsubstituované, látky, farmaceutický, obsahujúci, chromanů

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa môžu vyrobiť tak, že sa nechajú reagovať zodpovedajúce deriváty kyseliny chrómankarboxylovej, prípadne za predchádzajúcej aktivácie, najskôr s cyklickými amínmi a potom sa karbonylová...

Azaheterocyklylmetyl-chrómany, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278553

Dátum: 10.09.1997

Autori: Sommermeyer Henning, De Vry Jean-marie-viktor, Dompert Wolfgang, Schohe-loop Rudolf, Heine Hans-georg, Glaser Thomas

MPK: C07D 405/06, A61K 31/445, A61K 31/40...

Značky: obsahujúci, farmaceutický, prostriedok, použitie, spôsob, látky, tieto, výroby, azaheterocyklylmetyl-chrómany

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané azaheterocyklylmetyl-chrómany všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktoré sa dajú použiť ako účinné látky v liekoch, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich metylchrómanov so zodpovedajúcimi azaheterocyklami za prípadnej následnej premeny substituentov.

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: De Vry Jean-marie-viktor, Junge Bodo, Glaser Thomas, Urbahns Klaus, Wittka Reilinde, Schohe-loop Rudolf, Wollweber Hartmund, Sommermeyer Henning, Heine Hans-georg

MPK: C07C 227/08, A61K 31/215, A61K 31/44...

Značky: obsahujúce, spôsob, deriváty, látky, cyklohexadiénu, použitie, tieto, výroby, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.