Samuhel Jozef

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Franko Peter, Paulovič Milan, Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert

MPK: C09B 67/10, C08J 3/22, D01F 1/04...

Značky: poloylefínov, spôsob, povrchovej, pigmentov, úpravy, farbenie, hmotě

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Spôsob aditivácia výrobkov na báze polyolefínov tuhými aditívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269532

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paulovič Milan, Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Mačurák Milan

MPK: C08J 3/22, C08J 3/20

Značky: polyolefínov, báze, aditívami, výrobkov, aditivácia, tuhými, spôsob

Text:

...pred alebo počas hnetenia s tuhým aditivom, alebo k aditivu pred jeho vneaenin do polyolefinového nosiča v množstve 5 až 50 hmotnostných, vztahovaných na tuhé aditivum, pričom dispergácia sa robi pri teplote taveniny maximálne o 30 °c vyššej, ako je teplota tavenia polyolefínu. Najlepšie výsledky sa dosahujú ak aditívun i nosič sú v praškovej forme a dispergàtor sa nanáša na polyoiefinový nosič vo vhodnej účinnej miešačke, ako sú...

Spôsob zvýšenia termostability lakov monoazopigmentov pre prípravu farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267361

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mačurák Milan, Franko Peter, Szentivanyl Norbert, Samuhel Jozef, Mihály František, Marcinčin Antón, Vrba Dušan, Strapko Lubomír, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: termostability, zvýšenia, přípravu, disperzií, monoazopigmentov, lakov, farebných, spôsob

Text:

...za prídavku stabilizátorov na báze organických fosfitov.Uvedené nedostatky bránili použiť ekonomicky výhodné laky monoazopigmentov pri farbení polymérov, najmä pre výrobu vlákien v hmote.Zistili sme, že tento nedostatok lakov monoazopigmentov sa dá úspešne zredukovať a hranicu použiteľnosti týchto posunúť o 20 až 30 °C smerom k vyšším teplotám, čo sa urobí podľa tohoto vynálezu tak, že pri zapracovávaní lakov monoazopigmentov do polyméru sa...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267060

Dátum: 12.02.1990

Autori: Samuhel Jozef, Nečas Miroslav, Marcinčin Antón, Marcinčinová Tatiana, Ondrejmiška Koloman, Zemanová Elena, Beniska Jozef

MPK: C08J 3/20, C08L 23/00

Značky: povrchovej, úpravy, pigmentov, spôsob, polyolefínov

Text:

...je možné aplikovat pri farbeni polyolefinov v hmote,pri príprave farebných koncentrátov bez alebo s použitím dispergátorov alebo použit na priame farbenie bez prípravy koncentrovaných âisperzii.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.100 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláče, obsahujúceho 40 dielov čistého pigmentu a 60 dielov vody, sa zriedi dalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 10 hmot. polyoxyetylénglykolu...

Spôsob farbenia polypropylénových vlákien v hmote s využitím termicky málo stabilného pigmentu na báze lakov monoazopigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258625

Dátum: 16.09.1988

Autori: Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Strapko Lubomír, Samuhel Jozef, Mihály František

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: pigmentů, termicky, spôsob, polypropylénových, stabilného, lakov, báze, málo, monoazopigmentov, farbenia, vlákien, využitím, hmotě

Text:

...súvisí tiež s distribúciou molekulovej hmotnosti polyméru. Pseudoplastické kvapaliny medzi ktoré patrí tiež tavenina polypropylénu majú n 1. Pre komerčné typy polypropylénu sú tieto hodnoty vyššie ako pre polyamidy alebo polyestery a pohybujú sa často nad 1,5, čo podľa reglementu predstavuje polymér so zníženou spracovatelnosťou. Hodnota k súvisí s viskozitou polyméru a zohľadňuje ju index toku taveniny uvádzaný v ďalšom popise.Na...

Koncentrované disperze organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258624

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ondrejmiška Koloman, Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: polyolefínov, disperze, hmotě, pigmentov, koncentrované, organických, farbenie

Text:

...ilustrujú nasledovné príklady.Zmes 79 kg práškového polypropylénu omolekulovej hmotnosti 100 000, 15 kg antrachinónového pigmentu yellow 145 a 6 kg p 0 lypropylénového oleja s molekulovou hmotnosťou 1000 sa zmieša na rýchlomiešačke a pretavl pri teplote 200 °C na dvojvretenovom hnetacom zariadení na granulát. Podobným spôsobom sa pripraví štandardný farebný koncentrat obsahujúci 79 kg práškového polypropylénu, 15 kg pigmentu yellow 145 a 6...

Spôsob výroby katalyzátora selektívnej oxidácie amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 247315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Benedikty Ján, Oddejmiška Koloman, Mezovský Milan, Samuhel Jozef, Bezák Štefan, Marko Vladimír, Franko Peter, Maeurák Milan, Szentivány Norbert

MPK: B01J 21/00, C01B 21/26

Značky: výroby, amoniaku, katalyzátora, dusnatý, oxidácie, spôsob, selektívnej

Text:

...oxidy kobaltu, s Výhodou 30 až 8 U °/0 hmot. a 0,1 až 10 hmot. oxidu titaničitého. K takejtozmesi sa musia pred jej formovaním do tvaru plných, s Výhodou dutých valčekov veľkosti 3 až 9 mm, alebo guličiek, alebo teliesok iných tvarov a veľkosti pridať všeobecne používané pomocné formovacie, - lepivé a kĺzne prísady. Ako pomocné formovacie prísady sa používajú napríklad vyššie mastné kyseliny a ich estery s vyššími alkoholmi, vyššie...

Spaľovacia komora pre prípravu teplonosného média, napríklad pre rozmrazovne substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245525

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Zemanová Elena, Samuhel Jozef

MPK: F23M 9/00

Značky: teplonosného, substrátov, media, rozmrazovne, například, komora, spaľovacia, přípravu

Text:

...puzdro vyčnievajúce z prívodného potrubia plynu. Do osového otvoru je uložený horák kvapalného paliva, vybavený prívodnými armatúrami za tesniacou prírubou. Osová rúrka horáka kvapalného paliva vyčnieva do priestoru spalovacej komory, ktorej výtokové otvory sú usmernené priečne na osi otvorov usmerňovacej steny.Výhody spalovacej komory podla vynále 4zu sú vo vytvorení podmienok pre operatívne prevádzkovanie rozmrazovne na momentálne...

Zariadenie pre vypínanie náhonovej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245519

Dátum: 15.12.1987

Autori: Neeas Miroslav, Samuhel Jozef

MPK: H02P 3/00

Značky: zariadenie, vypínanie, náhonovej, jednotky

Text:

...elektro-motorç-zvislátyč s posuvným závažim a rameno, ktoré je umiestnené medzi koncovými vyxpínačmi.Natočením pohonnej jednotky na princi pe reakcie pri jej pretažení dochádza k vypnutiu koncových vypinačov v elektrickom obvode elektromotora, ktorý je ovládaný tlačítkom cez stytkač. Prikiadná ukážka prevedenia vynálezu je znázornení na výkrese, kde obr. 1 predstavuje čelný pohľad a obr. 2 bočný pohľad na náhonovú jednotku. - - ...

Způsob analýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240787

Dátum: 01.08.1987

Autori: Knežak Jozef, Jambrich Pavol, Samuhel Jozef, Bobák Ladislav, Straka Ján, Lešník František, Klug 1udovít, Chorvát Ivan

MPK: G01N 31/22

Značky: způsob, chlóru, analýzy, aktivního

Text:

...Podstata způsobu analýzy aktivního chloru záleží na tom, že se vzorek obsahující aktivní ehlor nechá reagovat s dimethyleminorenatthíoniumchloridem v roztoku nebo na nosiči, například papíru a podle změny lbarvení i doby, která je k tomu potrebná se určí přítomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku.Hlavní výhody způsobu detekee a stanovení aktivníhochloru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že lze zabezpečit kontrolu ohlornanových...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jambrich Martin, Franko Peter, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman, Benedikty Ján, Macho Vendelín, Zemanová Elena, Marcinčin Antón, Jambrich Pavol, Mihály František, Szentiványi Norbert, Polievka Milan, Samuhel Jozef

MPK: C09B 67/22, D01F 1/04, C08J 3/22...

Značky: organických, polyolefínových, farbenie, koncentráty, výrobkoch, pigmentov, hmotě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Farebné disperzie pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 248915

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zemanová Elena, Jambrich Martin, Macho Vendelín, Marcinčin Antón, Jambrich Pavol, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20

Značky: disperzie, polyolefínov, farebne, hmotě, farbenie

Text:

...uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu r r 1 k 1 a d 1Na pripravu farebnej disperzie sa použije 78 kg práškového izotaktického polypropylénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg polypropylénglykolmonoalkyléteru vzorca CIBH 37-/0 C 3 H 6/20-OH. zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadeni pri teplote 220 °C a pripraví sa z nej...

Farebné koncentráty pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 235399

Dátum: 15.02.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Pavlovič Milan, Zemanová Elena, Benedikty Ján, Franko Peter, Marcinčin Antón, Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Beniska Jozef

MPK: C09D 17/00

Značky: polyolefínov, farebne, koncentráty, hmotě, farbenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farebných koncentrátov pre farbenie polyolefínov v hmote. Farebné koncentráty podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že pozostávajú z 99,4 až 50 percent hmotnostných polyolefínu, 0,5 až 40 % hmotnostných pigmentu a 0,1 až 30 % hmotnostných dispergátora na báze kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 300 až 20 000 alebo jeho esteru s alifatickými karboxylovými kyselinami s počtom atomov uhlíku 5 až 20, alebo...

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220957

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón, Mačurák Milan, Zemanová Elena, Franko Peter, Samuhel Jozef, Benedikty Ján

Značky: polyolefínov, dispergáciou, pigmentov, koncentráty, báze, farebne, zlepšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov, vhodné na farbenie polyolefínových vlákien vo hmote pozostávajú z polyolefínu ako nosiča v množstve 99,4 až 60 % hm., pigmentu v množstve 0,5 až 30 % hm. a 0,1 až 10 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnou hydroxylovou skupinou a prípadne aj stabilizátorov alebo iných prímesí modifikátorov vlastností vlákien.

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu so zvýšenou farbiacou výdatnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220955

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Benedikty Ján, Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón, Franko Peter

Značky: organických, zvýšenou, výdatnosťou, koncentráty, farbiacou, báze, polypropylénu, pigmentov

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu s obsahom polyetylénglykolov a ich zmesí antioxidantmi majú zvýšenú farbiacu výdatnosť ak obsahujú prídavok 0,1 až 5,0 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnými hydroxylovými skupinami.

Způsob výroby derivátů 4-fenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245783

Dátum: 17.09.1985

Autori: Samuhel Jozef, Marcinein Anton

MPK: C07D 319/06

Značky: kyselin, derivátů, způsob, výroby, 4-fenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových

Text:

...tvořené společně ~obě~ma těmito symboly se uvádějí napříkladhexamethylenová skupina, popřípadě substituovaná methylovou skupivnou. i Konkrétním benzenovým kruhem ve vy znamu symbolu B je například zbytekVýhodným zbytkem ve významu symbolu Rc je například hydroxylova skupina, methoxyskupina, eth-oxyskupina, methansulfonamldoskupina nebo ethansulfonamidoskupina, z nichž je zvlášť výhodná hydroxylová skupina. Výhodným zbytkem ve významu...