Salzmann Heinrich

Koľajový zvršok a spodok pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 279244

Dátum: 05.08.1998

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 3/34, E01B 3/28, E01B 3/32...

Značky: koľajový, zvršok, spodok, koľajové, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajový zvršok a spodok pre koľajové vozidlá obsahuje koľajnice (10) spojené svojimi pätkami (11) priamo alebo nepriamo, najmä cez podložky z pružného materiálu, napríklad z gumy alebo polyuretánu, uvoľniteľnými spojmi s podvalmi (1), obsahujúcimi prípadne výstuž (6, 7), najmä predpätú oceľovú výstuž, pričom podvaly (1) sú opatrené vždy najmenej dvomi koľajnicami (10) a sú uložené prostredníctvom štrkového lôžka (16) na podklade. Betónové...

Zvršok s koľajnicami a spôsob jeho výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279148

Dátum: 08.07.1998

Autori: Howanietz Fritz, Raschendorfer Helmut, Salzmann Heinrich

MPK: E01B 2/00, E01B 19/00

Značky: výstavby, koľajnicami, spôsob, zvršok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie bez štrku, výhodne so širokopätnými koľajnicami (1), má koľajnice (1) uvoľniteľne spojené s nosníkmi (2). Každý nosník (2) má najmenej dve koľajnice (1). Na koľajniciach (1) je po oboch stranách stojky (9) koľajnice (1) upravené prípadne až k hlave (11) koľajnice (1) a prípadne až k pätke (10) koľajnice (1) zasahujúce, na koľajnicu (1) dosadajúce usporiadanie na tlmenie hluku. Usporiadanie na tlmenie hluku je tvorené povlakom (8, 12...

Zvršok koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278725

Dátum: 10.08.1994

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 9/62

Značky: koľaje, zvršok

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajnice (1) sú uvoľniteľne spojené upevňovacími prostriedkami, napríklad prostredníctvom vrtúľ (9) a upínacích zvierok (8), s nosnými doskami (7), napríklad s betónovými nosnými doskami, s oceľovými podvalmi alebo s podvalmi z predpätého betónu. Medzi pätkou (3) koľajnice (1) a nosnou doskou (7) je upravená najmenej jedna gumovo pružne deformovateľná, najmä planparalelná vložená doska (6), ktorá prípadne presahuje až cez vrtule (9). Vložená...

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278427

Dátum: 06.07.1994

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 1/00, E01B 3/28

Značky: bezštrkový, uloženie, zvršok, koľajníc

Zhrnutie / Anotácia:

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc (4) koľajových tratí obsahuje podkladovú vrstvu (3), na ktorej sú uložené nosné dosky (1), nesúce najmenej dve uvoľniteľne upevnené koľajnice (4) a uložené na medzivrstvu (2) z tvárneho a/alebo pružného materiálu, a medzi svojimi oboma vzájomne protiľahlými koncami sú nosné dosky (1) vybavené vybraniami (9), do ktorých zasahujú výstupky (10) vystupujúce z hornej plochy podkladovej vrstvy (3), pričom nosné...

Zvukovo izolačná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 279007

Dátum: 13.05.1992

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 19/00, E01C 1/00, E01F 8/00...

Značky: izolačná, zvukovo, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Zvukovo izolačná stena (1) je určená na tlmenie zvukových emisií vozidiel, vybavených prípadne vlastným pohonom, hlavne koľajovej dopravy, pričom pozdĺž dopravnej dráhy sú upravené stenové elementy (4), zhotovené s hydraulickým pojivom, kameninou, napríklad štrkom, drveným štrkom a pod., a povrch obrátený k občas sa vyskytujúcemu zdroju zvuku je tvarovaný. Podstatou riešenia je, že tvarovaný povrch (14) stenových elementov (4) je aspoň...

Železničný zvršok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278164

Dátum: 17.12.1991

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 3/34

Značky: zvršok, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný zvršok je vybavený štrkovým lôžkom, na ktorom sú uložené priečne podvaly (1) z betónu, najmä z predpätého betónu, majúceho vo svojej strednej časti menší prierez ako v oblasti uloženia koľajníc (3) a vybavené na svojich bočných plochách, smerujúcich k podkladu, drážkovými vybraniami (8), ktorých najväčšie priečne predĺženie prebieha rovnobežne s pozdĺžnou osou koľajníc (3), pričom tieto drážkové vybrania (8) sú vytvorené spolu s...