Ryšavý Drahomír

Zařízení k tepelné přípravě práškové, převážně karbonátové a jílové suroviny ke slínování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247201

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pác Jioí, Sedláo Jioí, Marek Vladimír, Pešta Pavel, Ryšavý Drahomír

MPK: F27D 13/00

Značky: slinování, karbonátové, zařízení, převážně, suroviny, práškové, tepelně, přípravě, jílové

Text:

...potrubí suroviny zavedeno do slínovacího zaříýení, přičemž odlučovač je spojen přívodním potrubím horkých plynů s tengenciálním nebo spirálním vstupem eĚÉ 1 x částí předehřívače prvého proudu. Wejméně jednaz šachtic Jeopatřene nejméně jedním přívodem paliva. Šechticeprvého proudu je rozdělena v podélném směru ne dvě samostatnéčástiäio nichž nejméně jedne je opetŕene nejméně jedním při. P 9,V 9vodemý přičemž potrubí suroviny g kalcínátoru je...

Polypropylen pro kondenzátorové folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257239

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pác Jiří, Ryšavý Drahomír, Klimešová Jitka

MPK: C08L 23/12

Značky: fólie, kondenzátorové, polypropylén

Text:

...ze zásobníku dávkuje kontinuálně do dvoušnekového mísíče. Zároveň se dávkuje do mísiče i nestabilizovaný práškový polymer a pomocí čerpadla kapalná přísada, která je směsí 4-pentadekakis(propylen)-2,6-dimetylfenolu s polypropylenovým olejem. Tato směs vzniká při alkylaci 2,6-xylenolu polypropylenovým olejem, katalyzovanou bělicí hlínkou. Reakce probíhá při teplotě 140 až 150 °C, v přebytku polypropylenového oleje (4-pentadekakis propylenu),...

Způsob provádění hydrogenačních procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242381

Dátum: 01.12.1987

Autori: Boeeka Ludik, Douda Vlastimil, Trejbal Lumír, Blažek Oldoich, Ryšavý Drahomír, Kratochvíl František, Šimeeek Cyril, Petrůj Jaroslav, Kohout Jan

MPK: C10G 45/00

Značky: provádění, hydrogenačních, procesu, způsob

Text:

...spotřebou vodíku významné projeví. Výhodné je využití odpadního vodíku zejména tam, kde je k dispozici stávající kompresor na kompresi od padního vodíku, např. ze sacího tlaku 2, MPa.Dosud se obvykle používal vodík z reformování jen pro hydrogenační rafinaci ropných destilátů, jako benzínu, petroleje, motorové nafty, probíhající při tlaku do 5 MPa, kde tepelné zabarvení je malé.- 3 242 331 Nyní bylo propracováno použití tohoto odpadniho...

Zařízení ke zpevňování skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247111

Dátum: 28.09.1987

Autori: Eermák František, Ryšavý Drahomír, Koivánek Josef, Kueera Jaroslav, Veselý Karel, Douda Vlastimil

MPK: C03C 21/00

Značky: zpevňování, zařízení

Text:

...CO 3 aBaTb noroxu pacnnana peareura B HYXHHX HaHpaBneHHHX Bonb aaH~ HH H BHHRTB Ha xaqecrso ynppqnenna. Cnepxy Tpyöu orenenu or ocnonuoü eMw K 0 CTH 4 BaHHH noouon 14. Ha nnue nonnoua, cocrasnnmmem 0,1-0,4 or nuum ua Baunu, wo ECTB Ha yuacwxe, re neperopoxa 11 He nepexpwnaew no, BBP nonnenm OTBBDCTHH 15, qepes Kowopme pacnnan nocTynaeT B Haqano BHHHH. Pacnonomeuue HarpeBaTeneñ B Tpyöax~no 3 BonaeT npou 3 BonHTb ux aameay öea 0 TKHm~...

Pomocné sušidlo na bázi solí baria karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239773

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Ryšavý Drahomír

MPK: C09F 9/00

Značky: solí, baria, sušidlo, karboxylové, kyseliny, pomocné, bázi

Text:

...moly karboxylové kyseliny, připravit soli, V kterých na jeden mel baria připadá nejméně 2,8 molu, s výhodou však 3,0 až 3,1 molu príslušné kyseliny.Předmětem tohoto vynálezu je pomocné sušidlo na bázi solí baria, vyznačující se tím,že na jeden mal baria připadá nejméně 2,8 molu, s výhodou 3,0 až 3,1 molu karboxylové kyseliny s šesti až osmnácti atomy uhlíku, s rozvětveným řetězcem anebo s pěti nebo šestičlenným kruhem v řetězci.Složení a...

Katalytický systém pro polyuretanové pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239739

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ryšavý Drahomír, Rajtár Vojtech

MPK: C08G 18/24, C08L 75/04

Značky: systém, katalytický, pěny, polyuretanové

Text:

...je složitější než katalytický účinek tercíárních aminů, které tvoří komplexy buä shydro 1 ylem nebo izokyanâtem. Katalyaátory organokovových sloučenín aktivují současně polyol i izokyanát, nejdříve tím, že vytvoří binární komplex mezi katalysátorem a polyolem a potom vazbu 3 izokyanátem, čímž se vytvoří ternární komplex nebo vazba organokovové sloučeniny, polyolu a izokyanátu.U reakčí, kde jsou terciární aminy a organokovové sloučeniny...

Aditívny systém pre polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 248098

Dátum: 15.01.1987

Autori: Klimešová Jitka, Kišš Mikuláš, Michalíček Ľudovít, Absolón František, Sáraz Jozef, Kunz Milan, Hupka Ladislav, Krb Rastislav, Ryšavý Drahomír, Jelínek Jaromír, Krivošík Ivan

MPK: C08L 23/12

Značky: polypropylén, aditívny, systém

Text:

...prisadami, ktoré sa -dávkujú čerpadlem priamo do zásobníka miesiča. Intenzívny mixér homogenizuje všetky komponenty zmesi a zmes roztaví pôsobením šmykových sil a tepla plášťa mixéra na taveninu, ktorá prepadom tečie do jednozávitovkového vytláčacieho stroja,v ktorom dosiahne teploty 200 až 280 °C. Tavenina je závit-ovkou pretlač-ovaná cez sústavu sít, vstupuje do hubice a jej otvormi prechádza .pod vodu. Tuhnúci polymér je tesne pod...

Směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 247458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kratochvíl František, Douda Vlastimil, Veselý Karel, Kummer Miroslav, Polouček Eduard, Vodička Miloslav, Petrůj Jaroslav, Ryšavý Drahomír, Macíček Jaroslav, Svěrák Tomáš

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00

Značky: práškovým, uhličitanem, směsi, vápenatým, polyolefinů

Text:

...vápenatým při zachování pevnosti/a vysoké termooxidační stability je možno dosáhnout, je-lipoužito dvojsložkové soustavy obsahující kombinaci malých koncentrací mastné kyseliny s je jím esterem.Předmětem vynálezu jsou směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým, jehož povrch je hydrofobizován mastnými kyselinami, obsahující monoestery vyšších mastných kyselin, ve kterých je uhličitan vápenatý hydrofobizován směsí 0,05 až 0,3 hmot....

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231873

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jelínek Jaromír, Kratochvíl František, Ryšavý Drahomír, Šulc Zdeněk, Šabat René, Chládek Jaromír

MPK: C08L 23/12

Značky: polypropylénu, směs, kaučuku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace směsi polypropylenu a elastomerního etylén-propylendienového kopolymeru. Aby tyto směsi měly dobré mechanické vlastnosti, nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní % sazí, které nezaručují dostatečnou světelnou stabilitu. Stabilizovaná směs obsahuje 0,15 až 0,35 hmotnostních esterů 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, 0,05 až 0,15 % hmotnostních esteru kyseliny thiodipropionové, 0,05 až 0,15 hmotnostních %...

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231867

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jelínek Jaromír, Ryšavý Drahomír, Šabat René, Šulc Zdeněk, Chládek Jaromír, Kratochvíl František

MPK: C08L 23/12

Značky: polypropylénu, kaučuku, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace směsí polypropylenu a elastomerního etylén - propylendienového kopolymeru. Aby tyto směsi měly dobré mechanické vlastnosti, nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní % sazí, které nezaručují dostatečnou světelnou stabilitu. Stabilizovaná směs obsahuje 0,15 až 0,30 hmotnostních % směsi fenolických stabilizátorů 2,6 diterc.butyl-4-metyl fenolu a pentaerythrityltetrakis /3,5 diterc.butyl-4-hydroxy-fenyl propionátu v...

Způsob výroby 2,3-dimetyl-p-fenylendiaminu z azobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242130

Dátum: 22.08.1985

Autor: Ryšavý Drahomír

MPK: C07C 87/58

Značky: způsob, azobarviv, výroby, 2,3-dimetyl-p-fenylendiaminu

Text:

...azokomponenta se použije například některá z Fenylendiaminsulfokyselin nebo 4,4-diaminostilben-2 y 2-disulfonová,kyselina nebo diaminodifenyldisulfonová kyselina nebo jejich soli anebo některé jiné známé biřunkční azokomponenty. Hydrogenovat se tedy mohou bisazobarvivaPodle vynálezu lze připravovat 2,3-dimetyl-p-fenylendĺamin i se směsí azobarviv obecného vzorce íç tak lze zpracovat například směs azobarviv připravených diazotací směsi...