Ryšánek Vladimír

Indikátor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 270095

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ryšánek Vladimír, Hála Bohumil

MPK: G01K 5/02

Značky: teploty, indikátor

Text:

...elektricky vodivé spojení teplotního čidla e indukčním nebo měřicím zařízením. Navíc má tento indikátor malou hmotnost a evou jednoduchosti pak zaručuje epolehlivou funkci.Příkled uspořádání indikátoru teploty podle vynálezu je echemeticky vyznačen na výkresu.Tepelné čidlo je vytvořeno komürkouz pružného materiálu, do které zasahuje přea hrdloià jeden konec gvláknového evětlovodu 3, zakončeny rovnou ploekou. V komůrce łje umíetěn kovłł e...

Zařízení ke zviditelnění stupnic s mechanicky ovládanými ukazateli

Načítavanie...

Číslo patentu: 263868

Dátum: 12.05.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G12B 11/00, G01R 1/08

Značky: mechanicky, ukazateli, ovládanými, zařízení, zviditelnění, stupnic

Text:

...a válcová se zdrsněným vnitřním povrchem 6 x 120 lační vodítkolll je umístěnovmezläoyládaníou částí 7 a ovládací částí 1 a je s ovládanou částí 7 pevné spojene.Zúžený konec 2 ovládací části 1 je opatřen v tomto případě čtyřmi shodnými drážkami a. V každé drážce 3 je vloženo jedno spirálové pero, a to střídavě první spirálová pera 4 a protilehlá druhá spirálová per.a 42. jejich jeden konec je vždy pevně uvchycen v příslušné drážce 3 a druhý...

Způsob třídění polovodičových součástek a obvodů z hlediska přesnosti geometrie funkčních oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263440

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rashad Mohamed, Ryšánek Vladimír

MPK: G01R 31/00, G01N 27/00

Značky: způsob, geometrie, součástek, polovodičových, hlediska, třídění, obvodů, funkčních, oblastí, presnosti

Text:

...pak druhé polarity..Pro obě polarity tohoto magnetického pole se zjistí odchylky proudu,resp. z něho odvozcných veličín. Polovodičové součástky či obvody, které mají tyto odchylky oàlišné, se vytřídí.Výhodoutohcto způsobu třídění je vysoKá přesnost, možnost identífíkace geometrických nepřesnoatí i u oblastí pod povrchempolovodičového prvku či obvodu a nmčnost zjištění těchto nepřesností i při provozních nodmínkácn. Způsob je rychlý a...

Způsob zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinách nebo parách a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262115

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 19/04

Značky: parách, adheze, vrstev, kapalinách, zařízení, zjišťování, podložce, provádění, způsob

Text:

...s nanesenými oblastními vrstvami. Válcová nádoba je opatřena se zhora víkem,které může být s výhodou průhledné a v jehož středu je vytvořen průchozí otvor pro přívod kapaliny nebo páry. Zespodu je vál cova nádoba ve svém středu opatřena hřídelí, spojenou s hnacím motorem.Výhodou tohoto způsobu a zařízení ke zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinach nebo parách je, že umožňuje kvantitativní určení adheze přímo v» kapalině nebo v...

Zařízení pro napájení optoelektronických polovodičových součástek a obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261744

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H01L 31/18

Značky: polovodičových, obvodů, napájení, optoelektronických, zařízení, součástek

Text:

...l umístěna jedna polovodičová sou~ částka nebo obvod Q a na spodní ploše destičky l druhá polovo dičová součástka nebo obvod 1. Zdroj Ž záření s prvek Ž pro přenos signálu mají V tomto případě odlišnou vlnovou délku.- 3 261 744 Zdroje. záření o dostatečně íntenzítě vyzařují světlo o vlnové délce .Ä 1, kteréxse šíří v destičce l se zrcadlovými povlaky g s dobrou odrazivostí. Fotovoltaické články 1 mění energií od zdrojů Ž záření na...

Trimr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260895

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H01C 10/10

Značky: trimr

Text:

...a na obr. 2 příklad, kdy je izolační podložka sevřena na obou koncích.Izolační podložka 1 je opatřena z jedné strany jednou vrchní odporovou ,vrstvou 2 a z druhé strany jednou spodní odporovou vrstvou 3, které obsahují například kyslič 4nik ruthenia. Na vrchní odporové vrstvě 2 je dvojice kontaktů 4, 14 a na spodní odporové vrstvě 3 je dvojice kontaktů 5, 15, kde kontakty 14 a 15 jsou V tomto případě spojeny. Izolační podložka 1 je v tomto...

Světelné ukazovátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260697

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: C09B 17/02

Značky: světelné, ukazovátko

Text:

...zaostřovací optický člen a před fotoodporem je zařazen druhý zaostřovací optickýVýhodou tohoto světelného ukazovátka je, že využívá k ozna ičení detailu přerušovaného světla a kmitočet přerušování se ur čuje podle průměrného osvětlení V okoli sledovaného detailu. Tímto způsobem se získá vyšší rozlišitelnost a upoutáni pozornosti sledování.Príklad uspořádání podle vynálezu je uveden na obr. l v základní verzi a na obr. 2 je znázorněno...

Měnič napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259428

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H02M 7/515

Značky: měnič, napětí

Text:

...vrstva 5,například iolxidová, nad kterou je elektroda 6. Tato elektroda 6 je připojena jednak přes první diodu 15, polarizovanou v propu-stněm směru, k jednomu konci zdroje 14 napětí,jehož druhý konec je uzemněn na svorku 11 a jednak přes opačně polariz-ovanrou druhou diodu 16 k jednomu konci kondenzátoru 17. který je též uzemněn na svorku 11.Na obě vodivé hlavní elektrody 4, 41 se přivede z pnoměiíného zdroje 1 d napětí v závěrném směru...

Zařízení k měření rychlosti proudění plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 259136

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01P 5/02

Značky: proudění, rychlostí, zařízení, plynů, měření

Text:

...kte-4rá je dále vyŕedena druhou průchodkou stěnou komory k měřiči kmítočtu. Druhé elektrody píezoelektríckých rezonátorů, zdroj proměnného střidavého proudu a měříč kmitočtu jsou uzemněny.podle vynálezu je, že je jednoduché, lze nà něm dosáhnout přes~ ných výsledků měření a je možné použít je i ppc měřenív prostředi se silně reaktívnimi plyny Toto zařízení je též schop~ né pracovat V širším rozmezi teplot, Cenově je nenáročné.Éříklad...

Proměnný odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258996

Dátum: 16.09.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H01C 10/10

Značky: odpor, proměnný

Text:

...upravování odporové hodnoty proměnneho odporu i zá provozu e to po zapouzdření, přičemž nevyžaduje podstatné zvětšení rozměrů a nezhoršuje spolehlivost obvodu. vynález využívá piezoelektrických vlastností tlustých odporových vrstev, obsahujících například ruthenium nebo vizmut s vysokou piezoresistivni konstentou.- 2 258 996 Příklady vytvoření proměnného odporu podle vynálezu jsouechematicky uvedeny na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je...

Labyrintové těsnění přívodu oleje z pevné do otočné části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242557

Dátum: 01.03.1988

Autori: Král Jan, Ryšánek Vladimír

MPK: F16J 15/34

Značky: labyrintové, těsnění, přívodů, částí, stroje, pevně, oleje, otočné

Text:

...tělesem, je v místě nnlového přetlaku uapořádán odpadní prostor, 3 nímž jsou kenálky vzájemné nezávisle apojeny labyrintové koůrky.Labyrintové těsnění je možné využít především tam, kde se dosahuje vysoké obvodové rychlosti, nebo v případě zemezení vzniku teple na co nejmenší míru. zaručuje vysokou opolehlivoet těsnění po dlouhou dobu,bez nároku na kontrolu o výměna opotře-v bovaných dílů.4 Příklad provedení vynálezu na obráběeím stroji...

Způsob měření adheze mezi kovovým a izolačním materiálem v oblasti supravodivosti a zapojení k provádéní způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236200

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00

Značky: měření, kovovým, způsobu, supravodivosti, izolačním, materiálem, provádění, zapojení, adheze, oblastí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zapojení jsou určeny zvláště pro určování vhodných technologických postupů a volbu materiálů pro kryogenní zařízení, zejména pro Josephsonovy přechody. Podstata způsobu spočívá v tom, že adheze se určí z velikosti elektrického proudu protékajícího smyčkou v okamžiku odtrženi smyčky, nanesené na jedné straně izolační podložky, od vodiče nebo druhé smyčky, umístěné na druhé straně podložky, působením odpudivých sil vyvolaných elektrickým...

Měřič vlhkosti plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236199

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00

Značky: plynů, vlhkosti, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduchý, citlivý a stabilní měřič vlhkosti plynů. Měřič používá vrstev citlivých na vlhkost změnou jejich elektrického odporu při jejich umístění mezi dvěma elektrodami. U měřiče se využívá změny elektrického odporu až o 10 řádů. Podstata měřiče spočívá v tom, že vrstva mezi spodní a vrchní elektrodou je z polysiloxanu. Vrchní elektroda lze vytvořit s maximálním obvodem za účelem zvýšení citlivosti měření...

Zařízení pro dávkování sypkých komponent pro důlní zakládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246457

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mazur Jioí, Ladman Josef, Ryšánek Vladimír, Dvooák Adolf, Hamouz Zdenik, Prejda Milan

MPK: G05D 11/04

Značky: sypkých, dávkování, komponent, zařízení, důlní, zakládky

Text:

...tak je k ní připevněn silový snímač B 0 s elektrickou přípojkou 65..Dolní konec silového snímače B 0 je spojen s jedním koncem nosné konstrukce šnekověho dopravníku 50, na které je také připevnněn silový snímač B 0 a jeho elektrickápřípojka 52. Na opačném Ikonci šnekovéhodopravníku 50 - tj. na výstupu 104 materiálu jím dopravovaného - je bud granulační rošt 54, za ním pak vzduchový ejektor 58, který je zaúvstěn do vstupu 103 společné...

Spôsob prípravy alkoholického roztoku albumínu určeného k lyofilizačnému procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246431

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: C07K 3/24

Značky: procesu, albuminu, lyofilizačnému, alkoholického, určeného, spôsob, přípravy, roztoku

Text:

...cez molekulárne sitá o hmotnosti 10 000 až 50 000 pod tlakom 10 až 50 kPa, a-by celkový objem roztoku .sa znížil o 5 až 10 objemových °/0. Uvedeným postupom koncentrácia alkoholu albumínu sa zníži na hodnotu 3 až 7 objemových .Výhoda uvedeného spôsobu prípravy albumínu so zníženým obsah-om alkoholu určeného k zmrazova-niu a následnej lyofilizácii oproti doteraz používanému spočíva V tom, že objem roztoku albumínu z rovnakéh-o východzieho...

Manipulační zařízení pro přesun výrobků v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 245173

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eervený Jindoich, Kohoutek Václav, Horyna Jaroslav, Roeák Jaroslav, Ryšánek Vladimír

MPK: F27D 3/00, F27B 9/26

Značky: přesun, zařízení, výrobků, manipulační

Text:

...na obou hřídelích I , 11 h, se zároveň očnou otáäot i ozuben( kolo 32. Do těchto ooubených kol 32 spadá ozuboný hřebon ä (vi obr. 4) vytvoření na VJIORVICÍII nosník 3. Odvolováním ozubeneho kola 32 je tedy ebenom ZE vysouvin vyeouvocí nosník j. vZ obr. 2 s 3 je zrejme, že vysouvscí nosník J je us obou koncíoh opetřen vretnymillnwými klldkmi 12. Lens u, s 33 jsou vedens přes tyto kladky m e jsou pevne uchycenl v dráácíoh L 1 e LL ns nosiči i s...

Způsob nálitkování ocelových litých strojních součástí s ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245680

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ryšánek Vladimír, Markup Rudolf, Jareš Ladislav

MPK: B22C 9/28, B22C 9/08

Značky: nálitkování, oceľových, litých, ozubením, strojních, součástí, způsob

Text:

...věnce ozubsní, ktorý spočívá podle vynálesu ve vytvoření prostoru mezi vnitřním vyložením nilitku, diskom e věncem ozubení strojní součástí, ktorý se při zhotovení vräku formyZpůsob nňlítkování podle vynálesu umožňuje vynechání vnitřních i vnějěích slávěrenských přídavků. Po odlití se formovací hmotou vypěchovamý prostor rychle pz-ohřívá, čímž zpomeluáe tuhnutí soueední části vence, a tak působí podobne jako vnitřní sláva-smsky ptídovek.V...

Způsob měření intenzity infračerveného záření a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250980

Dátum: 14.05.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G02B 5/10, G01J 3/32

Značky: způsobu, provádění, způsob, měření, zařízení, záření, tohoto, infračerveného, intenzity

Text:

...užije vodíku stejně jako pro náplň komůrky l, pro jeho vysokou tepelnou vodivost.Vyhodnocovací člen lg může být proveden jako optické zakončení světlovodu 1, uzpůsobené na přímé vlzuální pozorovaní nebo optoelektronické čidlo, vhodné pro vlnovou délku světla použitého světelného zdroje lg.Podobné provedení zařízení, kde je pozměněna konstrukce hermeticky uzavřeného prostoru,je na obr. 2. Tato varianta se použije pro případ, kdy je rozdíl...

Vakuové čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234298

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ryšánek Vladimír, Kopp Pavel

MPK: F04B 37/02

Značky: vákuové, čerpací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení lze využít ve všech oborech, kde se pracuje s vysokým vakuem. Řeší se problém automatického vypínání a zapínání rotační vývěvy současně s ohříváním sorpčního materiálu. Podstata zařízení spočívá v tom, že nádoba se sorpčním materiálem je opatřena elektrickým topným tělesem, jehož přívody proudu jsou spojeny s přívody pro čerpací jednotku prvního stupně, přičemž mezi nádobu a čerpací jednotku druhého stupně je připojena vakuová měrka...

Zařízení k měření tlaku plynů a kapalin pomocí piezoelektrického elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237464

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01L 23/10

Značky: měření, kapalin, piezoelektrického, pomocí, tlaku, elementů, zařízení, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízením se dosahuje přesných a spolehlivých výsledků bez použití mechanických součástí, a to přímým měřením změn tlaku. Piezoelektrický element, umístěný mezi dvěma elektrodami, je připojen na displej s kapalným krystalem. Displej je tvořen nejméně jedním blokem s kapalným krystalem, který je umístěn mezi vodivou podložkou, připojenou k jedné elektrodě piezoelektrického elementu a průhlednou vodivou rovinnou destičkou, opatřenou vodivými...

Zařízení k detekci dávky ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 247650

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01T 1/185

Značky: detekci, zařízení, záření, dávky, ionizujícího

Text:

...je opatřeno okénkem É z materiálu, propouštějícíhoionizující záření 1. Na okénku Š je vytvořena jedna vodivá elektroda §,-která je též prepustná pro ionizující záření 1.Tato vodivá elektroda 1 je vvtvořena například z hrotü, nebo tenkých főlií orientovaných tak. aby nebránily vniku ionizujícího záření přes okénko g k izolační bláněł Izolační blána ł je upevněna v izolačním rámečku 5, který je umístěn uvnitř hermetického pouzdra Ž rovnoběžnš s...

Pohon sušicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233195

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ryšánek Vladimír, Šusta Vladimír

MPK: D06F 57/02

Značky: sušicího, zařízení, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu sušicího zařízení, sestávajícího z nosné trubky, na jejímž horním konci jsou vytvořeny závěsy. Spodní konec nosné trubky je připojen k matici, uložené na závitnici, v níž je upravena válcová dutina, naplněná kapalinou a v ní je uložen dutý píst, upravený centrálně v matici. Dutý píst má na spodním konci otvor pro průchod kapaliny z válcové dutiny pod dutým pístem do dutiny, do níž je umístěna svisle pohyblivá regulační...

Způsob pro určování děr a poruch v izolačních vrstvách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235673

Dátum: 01.06.1986

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/20

Značky: způsobu, provádění, vrstvách, určování, zařízení, poruch, izolačních, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení lze využít v mikroelektronických technologiích, kde tenké izolační vrstvy slouží k izolaci a ke krytí určitých částí polovodiče při difusi. Pomocí tohoto způsobu lze v zařízení podle vynálezu třídit podložky s izolační vrstvou na bezporuchové, tj. bez nežádoucích otvorů v izolační vrstvě, přičemž u zbývajících položek lze určit počet, velikost i přesné místo výskytu otvorů v izolační vrstvě. Zařízení sestává z uzavřené komory,...

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů za jeho povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230626

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G02B 5/14

Značky: světlovod, světlovodné, zářením, světlo, přenášející, elektronů, vlákno, ultrafialovým, vybuzené, dopadem, povrch, určené, iontů

Zhrnutie / Anotácia:

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů na jeho povrch, vyznačující se tím, že povrch vlákna (1) je v místě dopadu záření elektronů či iontů pokryt látkou (2) mající stejný index lomu jako vlákno (1), přičemž v této látce (2) je přimísen luminofor.

Způsob výroby tenkých blan a folií a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 229398

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ryšánek Vladimír, Frank Helmar

MPK: C03B 37/00

Značky: provádění, způsob, tenkých, zařízení, fólií, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nanášení roztavená látky na otáčející se válec se provádí za přítomnosti ionizovaného plynu, například argonu, za atmosférického tlaku. U zařízení je před nanášecí trysku umístěn kartáč, doléhající na otáčející se válec a připojený na zdroj stejnosměrného napětí.

Kardiostimulační unipolární elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 224492

Dátum: 15.02.1986

Autori: Náprstek Zdeněk, Ryšánek Vladimír

Značky: kardiostimulační, elektroda, unipolární

Zhrnutie / Anotácia:

Kardiostimulační unipolární elektroda, zejména pro předávání elektrických impulsů ke kontrakci srdečního svalu a pro sběr elektrických odezev vlastní elektrické činnosti srdce, vyznačené tím, že boční část vnitřní elektrody (1), propojené přes oddělovací člen (3) na zdroj (4) impulsů a vyhodnocovací zařízení (7), je prostřednictvím izolační vložky (6) obklopena nejméně jednou kontaktní elektrodou.(5).

Zařízení pro zjišťování optických vlastností povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217700

Dátum: 16.07.1984

Autori: Bak Petr, Ryšánek Vladimír, Mach Pavel

Značky: zjišťování, zařízení, vlastností, optických, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že využívá k posouzeni odrazivosti řady světelných zdrojů, realizovaných světelnými optickými vlákny, která jsou vhodně kombinována s řadou dalších optických vláken, která přivádí světlo k detektoru.