Růžička Jiří

Vypúšťací ventil WC nádržky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6286

Dátum: 05.11.2012

Autor: Růžička Jiří

MPK: E03D 1/33, E03D 1/34, E03D 1/14...

Značky: ventil, nádržky, vypúšťací

Text:

...aj homý plavák so stredovou rúrkou, až stredová rúrka dosadne svojím tesnením do sedla ventilu. Vypúšťací otvor sa tým uzavrie, voda prestane odtekať a napúšťací ventil dopúšťa vodu do nádržky. Nastáva stav vyobrazený na obr. l.Obr. 3 znázorňuje stav, kedy obsluha ovládacim wriadením nadvihla stredovú rúrku takou silou, že jej dorazový prvok prekonal odpor kladený výstupkom na páčke, ktorý je vytvorený nadvihnutým spodným plavákom, a to tak,...

Dvojčinný splachovač záchodovej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278486

Dátum: 09.07.1997

Autori: Vrzal Vladimír, Růžička Jiří

MPK: E03D 1/34, E03D 3/12, E03D 1/14...

Značky: dvojčinný, splachovač, záchodovej

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný splachovač záchodovej misy, obsahujúci odtokovú rúrku (14), vybavenú v hornej časti sedlom (2), nad ktorým je zvisle pohyblivo uložená prepadová rúrka (1), vybavená dvoma plavákmi a v spodnej časti tesnením (3). Na prepadovej rúrke (1) je v hornej časti uložený horný plavák (4) a v spodnej časti prepadovej rúrky (1), uloženej zvisle pohyblivo v plášti (11), je nad tesnením (3) uložený na prepadovej rúrke (1) zvisle pohyblivo dolný...

Dvojčinný splachovač záchodovej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278419

Dátum: 10.08.1994

Autor: Růžička Jiří

MPK: E03D 1/24, E03D 1/34, E03D 1/33...

Značky: záchodovej, splachovač, dvojčinný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný splachovač pozostáva zo spodnej rúrky (1), k hornej časti ktorej je pripevnené spodné sedlo (2), na ktoré dosadá spodné tesnenie (3), pripevnené k spodnej časti strednej rúrky (4), zvisle pohyblivo uložené v plášti (9) a v hornej časti ukončené vrchným sedlom (13), pričom stredná rúrka (4) je v strednej časti vybavená spodným plavákom (7). Na vrchné sedlo (13) dosadá vrchné tesnenie (14), pripevnené k vrchnej rúrke (15), zvisle...

Odnášecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 275913

Dátum: 18.03.1992

Autor: Růžička Jiří

MPK: B65G 25/04, B23Q 7/06

Značky: odnášecí, zařízení

Zajišťovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269368

Dátum: 11.04.1990

Autor: Růžička Jiří

MPK: F16D 11/02

Značky: zajišťovací, spojka

Text:

...má zbroušeny všechny zuby «na pravém čele.do povlovných náběhú. Přesuvné těleso 2 je nataženo na pouzdra g, která objímají hřídel l na kterém jsou suvně a otočné uloženaý K levému rameni rámu g je soustředěně s hřídelem l upevněna kruhová středící deska gjve tvaru prstencovéhonákružku, jejíž detail je znázorněn na obr. 1. Je opatřena křížovým zářezem 22, který má zkosene hrany. Do křížového zářezu 22 mohou zasahovat naváděcí výstupky zl,...

Elektromagnet pro polovodičový mikrovlnný oscilátor s magnetickým obvodem ze dvou druhů magneticky měkkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264760

Dátum: 12.09.1989

Autori: Klouda Rudolf, Růžička Jiří

MPK: H01F 21/00

Značky: elektromagnet, měkkých, materiálů, druhu, mikrovlnný, polovodičový, magnetický, oscilátor, magnetickým, obvodem

Text:

...podle vynálezu a s pracovní mezerou ve středním jádře, jehož podstatou je, že feromagnetické díly magnetického obvodu jsou provedeny z magnetický měkkých materiálů dvou skupin, lišícíoh se od sebe podstatné rozdílnými magnetickými vlastnostmi, zejména hodnotou indukce nasycení, například střední jádro je z materiálu o vyšší hodnótě indukce nasycení do 2,5 T a koeroitivity od 8 do 20 A/m a plášť je vytvořen z magnetického materiálu o nižší...

Způsob výroby monoacylglycerolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261464

Dátum: 10.02.1989

Autori: List Jaroslav, Zvolský Karel, Schwarz Walter, Růžička Jiří, Mareš Emil

MPK: C11C 3/06

Značky: výroby, způsob, monoacylglycerolů

Text:

...(dále jen loje) a 25 hm. d. glycerolu. Po zas hřátí směsi na 230 °G bylo přidáno 0,05 hmotnostních oxidu vápenatého (vztaženo na lůj) a to ve formě suspenze v glycerolu. Po hodině byl oxid vápenatý desaktivován při 230 °c přídavkem 75 procentní kyseliny ortofosforečné do reakční směsi, přičemž na l mol oxidu vápenatého připadlo 0,7 molu kyseliny ortofosforečné.Reakční směs se potom ochladila na 120 °C a při této teplotě byl ze směsi v...

Směs acylglycerolů nasycených a nenasycených mastných kyselin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261170

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schwarz Walter, Ranný Mojmír, Růžička Jiří, List Jaroslav, Sedláček Jiří, Mareš Emil, Zvolský Karel

MPK: C11C 3/06

Značky: způsob, acylglycerolů, směs, kyselin, jejich, nenasycených, nasycených, mastných, výroby

Text:

...(vztaženo na olej). Katalyzátor byl neutralizován kyselinoucitronovou při 110 OC a část nezreagovaného glycerolu byla odstraněna sedimentací při85 OC. V reaktoru, opatřeném pláštěm chlazeným vodou a míchadlem bylo 4 000 kg výše uvedené směsi acylglycerolů fosforylováno l hodinu při 85 °C disperzí 400 kg oxidu fosforečnéhov 800 kg hydrogenovaného řepkového oleje o teplotě tání 36 až 38 OC. Po neutralizaci plynným amoniakem a ochlazení...

Sedadlo dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257873

Dátum: 15.06.1988

Autori: Váchal Milan, Růžička Jiří

MPK: B60N 1/02

Značky: sedadlo, prostředků, dopravního

Text:

...nebo šikmá, skloněná dolů směrem před sedadlo,přičemž může procházet v blízkosti středu neznázorněného volantu a prostorem opěrných ploch nohou pasažéra upravených na podlaze vozidla nebo prostorem ovládacích pedálů vozidla a poloměr gl křivosti zadní vodicí lišty 1 je větší než poloměr 3 křivosti přední vodicí lišty 5.V případě, že výsuvný čep É je zasunut V otvoru 1 rámu 1 sedadla, sedadlo se V zatáčkáchnevyklání. Jakmile je však čep Q...

Zařízení pro zvedání břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 255915

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrdý Alois, Hudeček Milan, Růžička Jiří

MPK: B21C 47/24

Značky: břemen, zařízení, zvedání

Text:

...At 5- Zařízení podle vynálezuosestává z noonáho rámu ła v jehož nstřední části Ja vytvořena radiusová dráha łš, navazujici v zadni kčáàti na vodiči p 1 ocñy§gzav přední části na přimoą dráhu łg.- . Dále pak sestává 2 voziku 3 a jehož předn 1 část 1 je pevně spojen ..unášeoi šrn łg a ktorý je přednimi koly §, otočné uloženými načepechg, pojezdně uložen na př 1 m 6 dráze łg. Na zadní části vozikú~g.opątřená zarážkou ł§a náraznikem łz....

Enterosolventní tablety obsahující fluorid sodný s jeho řízeným uvolňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255226

Dátum: 15.02.1988

Autori: Koblas Karel, Rubínová Jitka, Růžička Jiří

MPK: A61K 9/22

Značky: fluorid, řízeným, enterosolventní, tablety, sodný, uvoľňovaním, obsahující

Text:

...vypracování vhodné lékové formy fluoridu sodného, která by umožňovala aplikaci v příslušných indikacích a v potřebných dávkach s optimálním terapeutickým efektem a s minimálním rizikem výskytu nežádoucích účinků.vynález se tedy týká složení enterosolventních tablet, obsahujících fłuorid sodný s jeho řízeným uvolňováním, vyznačujících se tím že sestávají ze základního výlisku, který obsahuje 20 až 25 mg fluoridu sodného, 245 až 255 mg...

Zařízení pro blokování samovolného záběru soukolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248369

Dátum: 12.02.1987

Autor: Růžička Jiří

MPK: B30B 15/28

Značky: soukolí, samovolného, blokování, záběrů, zařízení

Text:

...detailní pohled na zajištěná ozubené kolo sklápěcího mechanismu, na obr. 3 je detailní pohled na odjištěné ozubené kolo právě k bodě záběru otvíracích zubů ozubeného mezikola s otevíraoím ozubem ozubeněho kola a na obr. 4 je detailní pohled na vzájemnou polohu ozubeného kola a ozubeného mezikola během vlastního záběru ozubení při sklápění horní poloviny parní kanory.Na obr. 2, 3 a 4 jsou detailní pohledy z vnitřní strany lisu na soukolí se...

Krmivo gelového typu pro akvarijní ryby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247911

Dátum: 15.01.1987

Autor: Růžička Jiří

MPK: A23K 1/00

Značky: krmivo, akvarijní, gelového

Text:

...z agaru, kopřiv, špenátu, přičemž obsahuje 15 hmot. agaru, 44 hmot. zelených částí kopřiv, 20 hmot. zelené části špenátu, 10 8 hmot. granulí,5 hmot. pangaminu, 0,1 i hmot. Nacl. 0,1 3 hmot. Ca, 0,7 S hmot. vitamínové složky, 10 hmot. masové složky a 0,1 8 hmot. tuku.Krmivo gelového typu pro akvarijní ryby je možno použít pro všechny druhy akvarijních ryb bez nebezpečí nedostatku základních nutričních hodnot. Je použitelné též pro...

Pružná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226147

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hudeček Milan, Růžička Jiří

Značky: pružná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Pružná spojka, vyznačující se tím, že sestává z nábojů (1, 2), opatřených nosiči (3, 4), které jsou přes korespondující volný podpěrný prstenec (5) propojeny lankovým výpletem (8), přičemž pro větší úhlové výchylky jsou čelní plochy nábojů (1, 2) opatřeny kulovými příložkami (11).

Způsob přípravy niklového katalyzátoru na nosiči s vysokou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229154

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kudláček Rostislav, Pecák Jiří, Čmolík Jiří, Růžička Jiří, Vodička Miloslav, Múčka Viliam, Cabicar Josef, Pospíšil Milan

MPK: B01J 25/02

Značky: nosiči, katalyzátoru, niklového, vysokou, přípravy, způsob, aktivitou

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá ve skutečnosti, že roztok niklu získaný při regeneraci upotřebeného katalyzátoru kyselinou solnou obsahuje látky příznivě ovlivňující aktivitu katalysátoru. Řízeným srážením roztoku nikelnatých solí nebo s přídavkem roztoku síranu nikelnatého při použití hmotnostního poměru křemeliny k niklu 0,8 až 1,2 a o 20 % až 60 % většího přebytku alkálie proti stechiometrickému množství se připraví katalyzátor na nosiči s vysokou...

Dvousouřadnicová stabilizovaná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 217044

Dátum: 01.07.1984

Autori: Růžička Jiří, Reček Jiří

Značky: dvousouřadnicová, stabilizovaná, plošina

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouseuřadnicová stabilizovaná plošina pro přesné zaměřování měřicích přístrojů na zářící objekt, sestávající z rámu měřících přístrojů a rámu směrových čidel, vzájemně propojených pomocí servomechanismů a kulových kloubů, vyznačující se tím, že k rámu družice (l) jsou ve vedlejších vrcholech rovnoramenného trojúhelníka připevněny stavěcí servomechanismy (4) a v hlavním vrcholu trojúhelníka pevná noha plošiny (2), k jejichž horním částem jsou...

Způsob hydrogenace nenasycených mastných kyselin a jejich glyceridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215175

Dátum: 15.10.1982

Autori: Čmolík Jiří, Spěváček Václav, Zapletal Vladimír, Uhlíř František, Stuchlík Jiří, Růžička Jiří, Prchlík Jaroslav

Značky: kyselin, glyceridů, hydrogenace, nenasycených, jejich, mastných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potravinářského průmyslu a řeší problém hydrogenace nenasycených mastných kyselin vázaných v rostlinných olejích a živočišných tucích, resp. volných nenasycených mastných kyselin. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se nenasycené mastné kyseliny a je jich glyceridy hydrogenují v rozsahu teplot 80-240 oC a tlaku l,013.105-2,7.106 Pa za přítomnosti katalyzátoru o celkovém obsahu 10-85 % hmot. niklu, z čehož 40...