Růžička Jan

Hybridný nanofilter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4210

Dátum: 01.07.2005

Autori: Petrik Ivanovič Viktor, Podhorský Dušan, Kundos Nikolajevič Alexander, Růžička Jan

MPK: B01D 24/06, B01D 29/11, B01D 25/00...

Značky: hybridný, nanofilter

Text:

...jednej nádobe napriklad v plastovej fľaši.Na obr. 7 je znázomený hybridný nanofilter pre skupinové použitie, kde filter na báze USVR obsahuje práškovú náplň USVR v jednej nádobe so znečistenou vodou a bakteriálny filter z nukleoporéznej membrány je celý ponorený v dmhej nádobe s predfiltrovanou, ale ešte bakteriálne nevyhovujúcou vodou.Na obr. 8 je znázomená zostava hybridného nanofiltra,kde filter na báze USVR a aj bakteriálny filter z...

Filter na vodu na báze nukleoporéznych membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4206

Dátum: 01.07.2005

Autori: Růžička Jan, Podhorský Dušan

MPK: B01D 39/14, B01D 29/11, C02F 1/38...

Značky: membrán, filter, báze, nukleoporéznych

Text:

...kde by boli možnosti jednorázového zakúpenia alebo zaobstarania si nealkoholíckého nápoja v plastovej fľaši,ktorú by potom aplikoval na uzáver filtra. Napokon kompletný filter t. j. aj s flašou by sa dodával do oblastí postihnutých prírodnými katastrofami a všade tam, kde nie je možnost zadovážiť si plastovú fľašu alebo iný kanister s unifikovaným závitom.Filter zabezpečuje dostatok pitnej vody pre jednotlivca aj na inú osobnú spotrebu,...

Plniaca stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2390

Dátum: 14.02.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F17C 5/00, F17C 6/00

Značky: plniaca, stanica

Text:

...obmedzené, umožní technické riešenie umiestniť plniacu stanicu do takto obmedzeného priestoru. Na zabránenie vznikuiskrenia majú vozíky hliníkovú podlahu.Prehľad obrázkov na výkresePlniaca stanica podľa technického riešenia je schematicky znázornenána priloženom výkrese. Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornené na výkrese, je plniaca stanica zriadená na dvoch vozíkoch 6l, ktoré je možné zavesiť za ťažné vozidlo a...

Zariadenie na naštartovanie plynového kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2389

Dátum: 14.02.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F23D 14/28, F23Q 2/173, F24C 3/10...

Značky: plynového, kotla, zariadenie, naštartovanie

Text:

...umožňuje konštrukciou nenáročnou na výrobu a použité materiály vylúčiť nevyhnutnosť inštalácie akumulátora plynu na štartovanie plynového kotla, napojeného na zásobník skvapalneného plynu u miestnený vo vonkajšom prostredí.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie na naštartovanie plynového kotla podľa technického riešenia je schematicky znázornené na priloženom výkrese. Prípojnáarmatúra s ventílom sú tu znázornené v reze.Príklad uskutočnenia...

Prívodný systém odpareného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2388

Dátum: 14.02.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F17D 1/00

Značky: odpareného, prívodný, plynů, systém

Text:

...nad povrchom vo vnútornom priestore lvykurovanej budovy nachádza teplovodný kotol 3,na ktorý je napojené odvodné potrubie l§teplej vody a prívodné potrubie l 2 z vykurovacieho systému budovy. Na teplovodný kotol 3 je potrubím li, napojeným na plynové potrubie Q napojený akumulátor íplynu, určený na rozbeh teplovodného kotla 3. Na teplovodný kotol 3 je napojené potrubie 2 na prívod zohríatej vody do splynovača 5 a potrubie 8 na odvádzanie...

Plniaca stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2385

Dátum: 14.02.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F17C 5/00, F17C 6/00

Značky: stanica, plniaca

Text:

...sú rozmerové možnosti umiestnenia plniacej stanice veľmi obmedzené, umožní technické riešenie umiestniť plniacu stanicu do takto obmedzeného priestoru. Na zamedzenie vzniku ískrenia majú vozíky hli nikovú podlahu.Prehľad obrázkov na výkresePlniaca stanica podľa technického riešenia je schematicky znázornenána priloženom výkrese. Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornené na výkrese, je plniaca stanica zriadená na dvoch vozíkoch...

Palivový systém napájania plynového vyhrievača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2367

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F24D 10/00

Značky: palivový, vyhrievača, systém, plynového, napájania

Text:

...v odparovacej nádobe a nastane aj odparovanie propán - butánu. Po vyhriatí budovy na teplotu nad 0 °C sa Vyhrievací systém odparovacej nádoby odpojí a odparovaniepropán - butánu prebieha ďalej aj bez funkcie tohto systému. Na zabez pečenie rovnomerného tlaku privedeného plynu k plynovému kotlu jedo jeho prívodného potrubia zaradený regulátor tlaku plynu.Výhody palivového systému napájania plynového vyhríevača podľa technického riešenia...

Plniaca stanica vozidiel zemným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2359

Dátum: 18.01.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: B60S 5/02, F17C 5/06

Značky: vozidiel, stanica, plniaca, plynom, zemným

Text:

....plynom podľa technického riešenia je v pôdorysnom pohľade schematicky znázornená na obr. 1. Pohľad smerom P z obr. 1, ktorý predstavuje najmä pohľad na oceľové fľaše umiestnené v batérii, je znázornený na obr. 2.Prlklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornené na výkrese, je na základňu 1 umiestnený výdajný stojan g, kompresorová stanica 3 a batériatlakových zásobníkov,zostavená zo stojana u. ktorý je priehradkový a do ktorého...

Zariadenie na distribúciu skvapalneného propán-butánu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2358

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: B67D 5/00

Značky: skvapalneného, zariadenie, distribúciu, propan-butanu

Text:

...môže byť prepojená s odčerpávacim zariadením výdajného stojana. Tak je umožnené na jednom mieste plnit vozidlá napropán - bután aj plniť nádoby na odber skvapalneného propán - butánu.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie podľa technického riešenia je schematicky znázornené na obr. 1 a zariadenie na súčasné plnenie nádob na skvapainenýpropán- butàn je schematicky znázornené na obr. 2.Príklad uskutočnenia technického...

Splynovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2337

Dátum: 10.12.1999

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F23K 5/22

Značky: zariadenie, splynovacie

Text:

...výkrese.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZ jednej strany steny 25, teda vnútri obytnej budovy, je umiestnený vykurovací systém, zostavený z plynového kotla 1. na ktorý je napojené odvodné potrubie lg, vykurovacieho média do vyhrievacích telies,spätné potrubie uvykurovacieho média do plynového kotla ta prívodné potrubie 10 odpareného propán - butánu. Na odvodné potrubie 1 gp napojený výmenník tepla 15, z ktorého je vyvedené...

Polymerní směs na bázi houževnatého a standardního polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260460

Dátum: 15.12.1998

Autori: Růžička Jan, Pavlíček Jiří, Dušek Stanislav, Svoboda František, Kovařík Jan

MPK: C08L 25/10, C08L 51/04, C08L 25/06...

Značky: standardního, směs, polymerní, bázi, houževnatého, polystyrenu

Text:

...stabilizátory.Výhody jsou dále -patrny z následujících přikladůPro porovnání byly připraveny následující směsia směs houževnatého polystyrenu 9 U 0/0 hm. a 10 0/0 hm. termoplasticvkého kaučuku, b směs standardního polystyrenu 90 0/) a 10 0/0 hm. termoplastického .kaučukuByly stanovený základní fyzikálně mechanické vlastnosti výchozích polystyrenů ,z obou směsi.Výsledky jsou uvedeny v tabulce l.jednotlivé směsi mají zvýšenou vrubovou a rázovou...

Směs na bázi houževnatého polystyrenu se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269146

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horák Zdeněk, Trněný Jaromír, Růžička Jan, Rosík Ladislav, Grmela Vladimír, Pavlíček Jiří, Kovařík Jan

MPK: C08L 51/04

Značky: hořlavostí, směs, polystyrenu, sníženou, bázi, houževnatostí, zvýšenou, houževnatého

Text:

...omezujíoími korozivní účinky a tvorbu kouře.Pod pojmom masterbatch rozumíme hmotu připravenou tepelným řzpracováním (obvykle hně tením, extruzí), blokového SB nebo SBS kaučuku s aditivy, především na bázi práškovýchanorganických přísad (například kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (napříkladz důvodu zjednodušení manipulace nebo zlepšení hygieny práce) i toxické přísady (orgazmciničité stabilizátory, halogenovaně org. slouěeniny)...

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228890

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovařík Jan, Růžička Jan, Zach Jiří, Pavlíček Jiří, Vyroubal Čestmír, Krofta Karel, Dušek Stanislav, Očenášek Vojen

MPK: C08F 279/02, C08F 12/08

Značky: vlastnostmi, výroby, vytlačovacího, zlepšenými, houževnatého, způsob, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi blokovou předpolymerací styrenu v přítomnosti rozpuštěného kaučuku s navazující polymerací styrenu ve vodní suspenzi, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před zahájením blokové předpolymerace přidá iniciátor, jehož poločas rozpadu při 135 °C je delší než 30 minut v množství 0,001 až 0,02 hmot. dílů na 100 hmot. dílů styrenu přítomného v polymerační...

Plastická barevná pastelová tuha

Načítavanie...

Číslo patentu: 228179

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tušl Miroslav, Marek Vladimír, Růžička Jan, Buble Vilém, Lorenz Jindřich

Značky: plastická, barevná, pastelová

Zhrnutie / Anotácia:

Plastická barevní pasteloví tuha, skládající se s plnidla, plastu nebo směsi plastů, změkčovadel, barviva a pojiva, vyznačujíce se tím, že obsahuje tyto složky v následujících množstvích 100 hmotnostních dílů plnidla, 1 až 40 hmotnostních dílů plastu, s výhodou polyvinylaromatického plastu, nebo polyvinylchloridu, nebo polyvinylacetátu, nebo polymetylmetakrylátu, nebo lineárního nebo rozvětveného polyetylenu, nebo polypropylenu, nebo kopolymeru...

Směs, zejména pro oplášťování tuhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222812

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tušl Miroslav, Růžička Jan, Lorenz Jindřich, Buble Vilém, Marek Vladimír

Značky: směs, oplášťování, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi vhodné pro výrobu celoplastických tužek s výbornou ořezávatelností jak mechanickým způsobem, tak ořezávátky, s dostatečnou pevností v ohybu, výborným vzhledem a zdravotní nezávadností. Umožňuje ekonomicky výhodnou kontinuální výrobu plastických tužek bez podstatných nároků na výrobní prostory. Její zavedení ušetří devizově náročný dovoz cedrového nebo inscensového dřeva. Dále je výhodné, že všechny materiály používané pro...

Zařízení pro čištění a leštění vnějšího povrchu trub a profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215424

Dátum: 01.01.1985

Autori: Svítek Ludvík, Růžička Jan, Drbout Jan

Značky: čištění, zařízení, povrchu, leštění, vnějšího, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro čištění a leštění vnějšího povrchu trub a profilů při jejich tváření, které má vysokou stěrací účinnost, provozní spolehlivost, vysokou životnost a řadu jiných výhod a skládá se ze stěracích kroužků z pružného materiálu uložených v pouzdře. Jako pružného materiálu je možno použít zejména pěnové pryže nebo lehčených plastů. Rovněž je možné spojit proces čištění s leštěním přidáním běžných brusných prášků do použitého...

Madlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216008

Dátum: 01.09.1984

Autori: Komárek Antonín, Vörös František, Růžička Jan, Vlášek Jiří, Netolický Václav

Značky: madlo

Zhrnutie / Anotácia:

Madlo, zejména pro vnitřní stranu dveří dopravních prostředků, které je vytvarované z plastu a je tvořeno upevňovacími paticemi, jež jsou propojeny profilovaným držadlem, jehož vnější plochy ve spojitých liniích navazují na vnější plochy upevňovacích patic, vyznačené tím, že držadlo (1) mé na vnitřní straně v podélném směru vytvořena alespoň tři vybrání (5a, 5b, 5c), souběžná s opěrnou plochou (6) madla, jejichž hloubka odpovídá 4/5 šířky...