Rusina Viktor

Optoelektronický hydronivelačný snímač s lomeným svetelným zväzkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287855

Dátum: 23.12.2011

Autori: Rusina Viktor, Trutz Marián, Ondrejkovič Peter, Buzáši Ján, Ondriš Lubomír

MPK: G01C 5/04, G01F 23/292

Značky: snímač, hydronivelačný, lomeným, optoelektronický, světelným, zväzkom

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa vyznačuje tým, že v prvej optickej osi (6) sú postupne umiestnené svetelný zdroj (1), kolimátor (2) a vstupné okienko (31) hydronivelačnej kyvety (3), v druhej optickej osi (7), kolmej na prvú optickú os (6), sú postupne umiestnené výstupné okienko (32) hydronivelačnej kyvety (3), zobrazovacia sústava (4) a riadkový CCD senzor (5), pričom hladina (8) hydrostatickej kvapaliny (9) sa nachádza v lomenom svetelnom zväzku v priestore...

Spôsob merania tlaku plynov a zapojenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287861

Dátum: 05.12.2011

Autori: Ondrejkovič Peter, Ondriš Lubomír, Rusina Viktor, Trutz Marián

MPK: G01L 13/06, G01L 21/30

Značky: plynov, tlaku, realizáciu, zapojenie, merania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu merania tlaku plynov, ktorý spočíva v tom, že na meraný plyn v medzielektródovom priestore sústavy elektród s konštantným jednosmerným elektrickým poľom pôsobí prerušované ionizačné žiarenie z riadeného sekciovaného zdroja ionizačného žiarenia a týmto žiarením generovaný striedavý elektrický prúd je mierou meraného tlaku plynu, pričom riadenie zdroja ionizačného žiarenia spolu s ďalšími prvkami zapojenia a prezentácie...

Zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260176

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zorbach Ralf, Rusina Viktor, Ondriš Lubomír

MPK: G01F 23/26

Značky: zapojenie, dotyku, indikáciu, elektrody, kvapaliny, hladinou

Text:

...kvapaliny.Na pripojenom výkrese je znázornená blokové zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou kvapaliny.Zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou »kvapaliny .pozostáva zo zosilňovača 1, ktorého vstup je spojený s prvýmvývodom výstupnej dvojice vývodov spätnoväzobného štvorpólu 2 a druhý vývod výstupnej dvojice vývodov spätnoväzobného štvorpólu 2 je spojený s výstupom zosilňovača 1. Na výstup zosilňovače 1 sú pripojené...

Mnohovrstvová tepelná izolácia najmä pre kryotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269599

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rusina Viktor, Jedlička Rudolf, Vrabček Peter

MPK: F16L 59/06

Značky: izolácia, najmä, tepelná, kryotechniku, mnohovrstvová

Text:

...tepelnej izolácie sú tvorené zévitmi spojeného rovinného pásu a vlnitého pásu pokovenej fólie. Mechanické bodové spojenie rovinného pásu e vlnitým pásom pokovenej fólie je tvorené termokompresnými epojmi.Mechanickým spojením rovinného pásu a vlnitého pásu pokovenej fólie sa zvýši priečne tuhost každej vrstvy izolácie a uľahčí sa ukladanie vrstiev. Pri zvislom smere vrstiev je možné také uchytenie izolácie, ktoré nevyžaduje zvýšený tlak...

Nosič sondy ultrazvukového defektoskopického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245998

Dátum: 01.03.1988

Autor: Rusina Viktor

MPK: G01N 29/04

Značky: sondy, zařízení, defektoskopického, ultrazvukového, nosič

Text:

...je spolehlivý a přesný pozuv ultrazvuková hlavice a snížené tření v závitech pohybového ěnonbn azatico. Zařízení je přitom výrobné jednoduché, vyžaduje. minimální údržbu s je vhodné pro použití krokových motor-ú řízených mikropočítačem. Oproti dosud známým zařízením se několikanásobně pnodlouží životnost, a. to při podstatné nižších pořizovacích nákladech.Pifíklad provedení zařízení podle vynálezu je schemsticlq znázornän na příložmem...

Elektrický dialkový obrátkomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 251529

Dátum: 16.07.1987

Autor: Rusina Viktor

MPK: G01P 3/44

Značky: obrátkomer, elektricky, dialkový

Text:

...znázornený jeden .príklad vzájomného elek 4trického ,prepojenia viacfážového vysielača,tvoreného altemáLt-orom elektrickej zdroj-o.vej síistavy s viacfázovým ukazovateľom -s točivým magnetickým poľom podľa vynálezu.Viacfázoązý vysielač 1 U, v konkrétnom pripade trojfázový alternátor v motorových vozidlách bežne používanej len schematicky znáz-ornenej elektrickej zdroj-oevej sústavy 20, je opatrený tromi vývodmi 11, 1.2, 13 v 1 ntttia každej...

Zapojenie ukazovateľa elektrického stavu akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237864

Dátum: 15.03.1987

Autor: Rusina Viktor

MPK: H01M 10/48

Značky: ukazovateľa, stavu, akumulátora, zapojenie, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ukazovateľa elektrického stavu akumulátora je určené na indikáciu veľkosti nahromadeného elektrického náboja a náboja, ktorý je schopný s rešpektovaním podmienok vybíjania dodať najmä v oblasti nezávislej elektrickej trakcie. Napätie zo snímača prúdu pôsobí cez vstupný odpor spojený jednak s jedným vývodom paralelnej kombinácie spätnoväzobného odporu, korekčného odporu v sérii s diódou a termistoru, jednak s invertujúcim vstupom...

Ukazovateľ elektrického diaľkového obrátkomera

Načítavanie...

Číslo patentu: 218167

Dátum: 15.09.1984

Autor: Rusina Viktor

Značky: obrátkomera, diaľkového, elektrického, ukazovateľ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši elektrické zapojenie vinutí meracieho systému elektrického diaľkového obrátkomera pri spojení s vysielačom elektrického diaľkového obrátkomera. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do obvodu striedavého prúdu, vytvoreného zakaždým vinutím prijímacej fázy meracieho systému a vinutím príslušnej vysielacej fázy vysielača elektrického diaľkového obrátkomera, je sériove zapojený stabilizátor striedavého prúdu. Vinutie každej prijímacej...