Rusina Miroslav

Fortifikované krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3926

Dátum: 05.10.2004

Autori: Fabini Miroslav, Macho Vendelín, Rusina Miroslav

MPK: A23K 1/18, A23K 1/00, A23K 1/16...

Značky: fortifikované, krmivo

Text:

...mikromletého vápenca, 0,3 hydrogénkalciumfosfátu, 0,3 chloridu sodného,0,3 vitamíno-minerálneho premixu, 0,2 lyzínu a 0,15 treonínu. Kŕmne kvasnice (sušené kŕmne kvasnice) obsahovali 486 g/kg dusíkatých látok, 61 g/kg popola, 55 g/kg vlhkosti, konkrétnejšie ešte metionín, cystín, treonín, arginín, fenylalanín, izoleucín, valín, glycín, leucín, izoleucín, histidín, tyrozín, lyzín, tryptofán, histidín, v celkovom množstve 252 g/kg. Okrem...

Multikomponentný koncentrát krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3925

Dátum: 05.10.2004

Autori: Macho Vendelín, Rusina Miroslav, Fabini Miroslav

MPK: A23K 1/00, A23K 1/18, A23K 1/16...

Značky: krmiva, multikomponentný, koncentrát

Text:

...41,5 až 44,2 kg. Preto sa časovo medzi podávaním mleziva, resp. plnotučného mlieka začalo trikrát denne (včas ráno, na obed a večer) v 2,5 až 3,5 hodinových intervaloch medzi kŕmením (mlezivom, resp. plnotučným mliekom) podávať po 1,8 dm 3 fyziologického vodného roztoku, naforrnulovaného z multikomponentného koncentràtu krmiva na obsah 2,97 hmotn., z čoho (v hmotn.) 0,3 tvoril hydrogénuhličitan sodný, 0,35 chlorid sodný ,0,15 chlorid...

Kozmetický prípravok alebo zmes kozmetických prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1449

Dátum: 09.04.1997

Autori: Fabini Miroslav, Rusina Miroslav, Bakoš Dušan, Macho Vendelín, Borský Peter, Hlavatý Pavel, Tribulík Ján

MPK: A61K 7/00

Značky: kozmetický, prípravok, kozmetických, prípravkov

Text:

...ide o viskózne roztoky až sóly, pri vyšších koncentráciách o vyššie viskózne sóly až gély.Soli kyseliny hyalurónovej sa do naformulovaných prípravkov dostali ako také - vopred pripravené alebo sa vytvorili in situ. Zmesi kyseliny hyalurónovej, resp. jej solí s najmenej jedným ďalším vodorozpustným polymérom sú vhodné predovšetkým vtedy, ak majú byt prípravky vysoko viskózne až gély a majú plnil prípadne ešte aj ďalšie, než sú typické...

Spôsob suspenznej homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278596

Dátum: 19.02.1992

Autori: Rusina Miroslav, Macho Vendelín, Fabini Miroslav, Bobula Stanislav

MPK: C08F 14/06

Značky: vinylchloridu, suspenznej, kopolymerizácie, spôsob, homopolymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje pri teplote 10 až 90 °C za iniciačného účinku radikálových iniciátorov, prítomnosti ochranných koloidov-dispergátorov a pomocných látok, pričom ochranné koloidy v množstve 0,02 až 0,5 % hmotn. na monoméry tvorí zmes parciálne zmydelneného (zhydrolyzovaného) polyvinylacetátu so stupňom zmydelnenia 68 až 95 mol.% a polymerizačným stupňom 600 až 1700 buď s parciálne acetalizovaným (najmenej jedným aldehydom C1 až C8) alebo...

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277904

Dátum: 19.02.1992

Autori: Fabini Miroslav, Rusina Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C08F 14/06

Značky: spôsob, homopolymérov, kopolymérov, výroby, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje suspenznou homopolymerizáciou alebo kopolymerizáciou vinylchloridu, v ktorej ochranný koloid v množstve 0,02 až 0,3 % hmotn. vztiahnuté na monoméry je tvorený z 9 až 90 % hmotn. najmenej jedným čiastočným ketálom a/alebo acetálom polyvinylalkoholu alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu s polymerizačným stupňom 650 až 1800. V prípade acetalizovaného alebo ketalizovaného parciálne zmydelneného polyvinylacetátu...

Spôsob výroby suspenzného homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267378

Dátum: 12.02.1990

Autori: Velický Viktor, Mišeje Gabriela, Daubnerová Viera, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/20

Značky: homopolymerů, spôsob, vinylchloridu, kopolymerů, suspenzného, výroby

Text:

...sa uskutočňuje pri teplote 5 až 100 °C najvhodnejší rozsah je od 40 do 90 °C. Modiíikáciu možno síce uskutočňovať i pri teplotách pod 5 °C a nad 100 °C, ale pri teplotách pod 5 C prebieha pomaly a nad 100 °C prebiehajú aj nežiadúce vedľajšie reakcie, vrátane degradačiiých poly/reakcií.Doba modifikácie závisí ako od druhu modilikačného činidla, tak aj teploty modifikácie. S teplotou sa doba modifikácie skracuje.Modilikovaný polyvinylalkohol...

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bobula Stanislav, Glos Ján, Rusina Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Fabini Miroslav, Glevitzký Edmund, Mišeje Gabriela, Komora Ladislav

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: výroby, homopolymérov, vinylchloridu, kopolymérov, spôsob

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Spôsob výroby modifikovaného polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267327

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fabini Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mišeje Gabriela, Komora Ladislav, Rusina Miroslav, Bobula Stanislav, Glos Ján

MPK: C08F 8/06, C08F 16/06

Značky: modifikovaného, spôsob, polyvinylalkoholů, výroby

Text:

...hydrclýzy I BB mol. re 1. číslo kyelosti roztoku (prepočítaná na sušinu) 2,69 as KOH/3. Autokldv sa uzavrie a prepláchne trikrát kyslíkom pri tlaku 0,4 lľa potom ss pretlak kyslíka vypustí (zostane tlak kyslíka 0,1 MPa) a obsah autoklávu sa za neustaleho miešania vyhreje na teplotu 200 °C a pri tejto sa s presnosťou 3 2 °C udržuje počas 4 h. nato sa reakčná zmes ochladí a vypustí do pripravenej nádoby. získaný vodny roztok, resp. sől...

Sposob výroby homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266976

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bobula Stanislav, Rusina Miroslav, Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela, Kráľ Bohumil

MPK: C08F 2/18, C08F 14/06

Značky: homopolymérov, vinylchloridu, výroby, kopolymérov, spôsob

Text:

...množstve 0,05 až 0,3 hmotových s výhodou 0,07 až 0,15 hmotových za nasadenýPomer monoméru resp. zmesi monomérov ku vodnej fáze má byť pri postupe podľa vynálezu v rozmedzí 11 až 12,5 s výhodou 11,l až 11,4.Ako iniciátory sa pri suspenznej polymerizáoii použijú známe radikálové iniciátory rozpustné v monoméri akými sú napriklad diacylperoxidy ako napriklad dilauroylperoxid a peroxydikarbonáty ako napríklad diizopropylperkarbonát,...

Sposob prípravy polyvinylalkoholu s blokovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266273

Dátum: 13.12.1989

Autori: Glos Ján, Rusina Miroslav, Fabini Miroslav, Bobula Stanislav, Kráľ Bohumil

MPK: C08F 116/06

Značky: spôsob, strukturou, blokovou, polyvinylalkoholů, přípravy

Text:

...stupňa hydrolýzy 69 až79 molárnych za dobu 15 až 35 minút. Potvrdiio sa, že vhodnou rýchlosťou alkoholýzy metylalkoholového roztoku PVAC je možné ovplyvniť usporiadanie zvyškových acetátových skupín 7 V PVAL. Ak sa pre hydrolýzu PVAC použije také množstvo Na 0 H, aby reakcia prebehla do stupňa hydrolýzy 69 až 79 mclárnych za 15 až 35 minút, vznikne PVAL, ktorý sa vyznačuje polymerizačným stupňom od 700 do 1 500, podľa druhu použitého...

Zařízení pro nouzové zastavení u automobilů vybavených motorem se vstřikováním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245494

Dátum: 15.06.1987

Autori: Glos Ján, Rusina Miroslav, Meeiarová Mária, Smejkal Václav

MPK: F02D 13/04

Značky: zařízení, automobilů, vstřikováním, motorem, nouzové, vybavených, zastavení, paliva

Text:

...amomoómmc óes ropmozxenm mm-arena B nepenarze rc monumemy Hacocy cnezxyer paamecmmn rmenmommnmp, n ocymecwnraws no 113 W nanuenm qepea B/Z-pacnpenemmens ananommno onncamzorsry numa.Haoóperezme uoacmerca mame nozzpoduee- H 8. npmepe aro ocymecrnnemu. .Hpmaraenmñ pucynołt Ha týmu I noxaamaaew cxenqçy ycwpoñcma szccrpeunoro ocranosa c mzenuammeczcmm anerzenranm OCTaHOBa,ynpamexne Ko-roporo n-zomer 6 m Ka anempuqecma, Tax n meme.wmecrcmn. .B...

Spôsob výroby stabilných emulzií iniciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230056

Dátum: 01.04.1986

Autori: Smejkal Václav, Macho Vendelín, Rusina Miroslav, Svoboda Josef, Kabíček Vladimír, Fabini Miroslav, Glos Ján, Tribulík Ján

MPK: C08F 2/18, C08F 4/38

Značky: stabilných, spôsob, iniciátorov, výroby, emulzií

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba stabilných emulzií iniciátorov pre suspenznú alebo mikrosuspenznú homopolymerizáciu a/alebo kopolymerizáciu vinylových monomérov sa uskutečňuje tak, že do vodného roztoku obsuhujúceho aspoň dva rôzne typy povrchovoaktívných látok v celkovom množstve 0,1 až 20 % hmot. sa pridá organický iniciátor a/alebo roztok iniciátoru v internom rozpúšťadle a zmes sa intenzívne zamieša. Hmotnostný pomer vody k roztokovému iniciátoru je 5:95 až 97:3 a...

Spôsob výroby zmesných peroxidov a/alebo zmesí peroxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224167

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tribulík Ján, Smejkal Václav, Porubský Juraj, Komora Ladislav, Macho Vendelín, Mojžiš Teodor, Glevitzký Edmund, Rusina Miroslav

Značky: peroxidov, zmesných, výroby, zmesí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zmesných peroxidov a/alebo zmesí peroxidov obecného vzorca (str. 17), vyznačujúci sa tým, že do vodného roztoku peroxidu alkalického kovu alebo zmesi peroxidov alkalických kovov sa pridávajú súčasne alebo jednotlivo pretržite, polopretržite alebo kontinuálne aspoň dve rôzne látky obecného vzorca R´COX a/alebo R´´ OCOX a organické rozpúšťadlo, alebo opačne, do zmesi aspoň dvoch rôznych látok obecného vzorca R´COX a/alebo R´´ OCOX a...