Rovnaník Eduard

Vápenokřemičitý bezazbestový konstrukčně izolační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266097

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lejsek Lubomír, Franc Vladimír, Hronský Ján, Rovnaník Eduard, Jusko František

MPK: B28B 1/52, C04B 35/80

Značky: vápenokřemičitý, bezazbestový, konštrukčné, prvek, izolační

Text:

...složek, se u vápenokřemičitých prvků bez obsahu azbestu, připravovaných technologií filtračního liscvání s předreagováním, odstraní sklon k tvorbě trhlin. Kombínací expandovaného perlitu s přísadou úletového oxidu křemičitého, jímž se rozumí produkt odpadající při výrobě krystalického křemíku anebo jeho slitin, je možno dle potřeby regulovat objemovou hmotnost a tepelné-technické vlastnosti výsledného výrobku. vápenokřemičitá...

Nehořlavý ohebný azbestocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235296

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pinkava Jan, Franc Vladimír, Vichta Augustin, Ministrová Marie, Rovnaník Eduard, Kovář Jan, Lejsek Lubomír

MPK: C04B 43/04

Značky: nehořlavý, ohebný, prvek, azbestocementový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká azbestocementových prvků. Účelem vynálezu je zajistit odolnost výrobku proti dynamickému namáhání, zejména rázovému zatížení, při zachování dobré obrobitelnosti a ohebnosti. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že disperzní výztuž je tvořena kombinací vláken azbestových, buničitých a syntetických vláken polyolefinových a/nebo polyvinylových.

Nehořlavý lehčený azbestocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238209

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kovář Jan, Ministrová Marie, Vichta Augustin, Lejsek Lubomír, Rovnaník Eduard, Franc Vladimír, Pinkava Jan

MPK: C04B 35/82

Značky: azbestocementový, lehčený, nehořlavý, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nehořlavých lehčených azbestocementových plošných prvků, určených pro použití v interiérach staveb. Účelem vynálezu je zlepšit odolnost prvků proti dynamickému namáhání. Tohoto účelu je dosaženo tím, že disperzní výztuž je kromě azbestových a buničinových vláken tvořena též syntetickými vlákny, polyolefinovými a/nebo polyvinylovými.

Vápenatokřemičitý prvek s disperzní vláknitou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 230630

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šebo Július, Lejsek Lubomír, Urbánek Milan, Hrabec Antonín, Rovnaník Eduard, Franc Vladimír

MPK: C04B 15/06

Značky: disperzní, prvek, výztuží, vápenatokřemičitý, vláknitou

Zhrnutie / Anotácia:

Vápenatokřemčitý prvek s disperzní vláknitou výztuží, vyznačující se tím, že sestává ze směsi vápna a křemičité složky, které jsou ve vzájemném poměru 0,7 ku 1,0 až 1,1 ku 1,0 a dále z 1 až 12 hmotnostních % buničiny, s výhodou dlouhovláknité sulfátové buničiny s vysokým stupněm delignifikace, a z 0,1 až 8 hmotnostních % hydroxidu hořečnatého, přičemž procentní údaje se vztahují na hmotnost směsi vápna a křemičité složky.

Nehořlavý ohebný asbestocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229800

Dátum: 01.05.1986

Autori: Franc Vladimír, Lejsek Lubomír, Rovnaník Eduard

MPK: C04B 43/04

Značky: asbestocementový, ohebný, nehořlavý, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Nehořlavý ohebný asbestocementový prvek, vyznačující se tím, že obsahuje 5 až 20.hmot.% chrysotilového asbestu tříd 3 až 6 dle ON 72 1760 nebo jejich vzájemných směsí, dále 5 až 20 hmot. % sulfátové buničiny o jemnosti 5 až 40 °SR a/nebo odpadní buničiny s obsahem 70 až 99 hmot. % vláknitého podílu a dále 50 až 90 hmot.% portlandského cementu.

Způsob stanovení stupně zesítění krystalinických homomerů a kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246651

Dátum: 16.12.1985

Autori: Rovnaník Eduard, Veverka Josef, Zavadil Jan, Vít František

MPK: G01N 25/00

Značky: stupně, homomerů, způsob, stanovení, zesítění, kopolymerů, krystalinických

Text:

...blokového až etatistického kopolymeru (J/q nebo J/mol) m. molârní zlomek príslušné výchozí polymerní eložky1 ZSHpi entalpie tání nebo tuhnutí příslušné výchozí nezesítované polymerní složky.V případě homopolymeru, kdy je príslušný molární zlomek roven jedné, se uvedený vzoreckde XHP je opět entalpie tání nebo tuhnutí výchozí nezesítované polymerní složky.. Podle vyná 1 ezu 1 ze stupeň zesítění stanovit i pre kopolymery...

Nehořlavá asbestocementová deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 222944

Dátum: 01.03.1984

Autori: Lejsek Lubomír, Rovnaník Eduard, Ministrová Marie, Franc Vladimír, Kovář Jan, Vichta Augustin

Značky: deska, asbestocementová, nehořlavá

Zhrnutie / Anotácia:

Nehořlavá azbestocementová deska je určena pro použití v interiérech staveb. Účelem vynálezu je snížení obsahu azbestu, zejména vyloučení podílu ekonomicky náročných dlouhovláknitých azbestů a využití odpadní buničiny při zachování dobré odolnosti proti ohni a mechanické opracovatelnosti a dosažení materiálovým složením nových azbestocementových desek. Tyto desky obsahují od 38 do 78 hmot.% portlandského cementu, od 15 do 35 hmot.%...