Rovnaník Eduard

Vápenokřemičitý bezazbestový konstrukčně izolační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266097

Dátum: 14.11.1989

Autori: Franc Vladimír, Rovnaník Eduard, Lejsek Lubomír, Jusko František, Hronský Ján

MPK: B28B 1/52, C04B 35/80

Značky: vápenokřemičitý, izolační, prvek, konštrukčné, bezazbestový

Text:

...složek, se u vápenokřemičitých prvků bez obsahu azbestu, připravovaných technologií filtračního liscvání s předreagováním, odstraní sklon k tvorbě trhlin. Kombínací expandovaného perlitu s přísadou úletového oxidu křemičitého, jímž se rozumí produkt odpadající při výrobě krystalického křemíku anebo jeho slitin, je možno dle potřeby regulovat objemovou hmotnost a tepelné-technické vlastnosti výsledného výrobku. vápenokřemičitá...

Nehořlavý ohebný azbestocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235296

Dátum: 01.10.1987

Autori: Rovnaník Eduard, Lejsek Lubomír, Kovář Jan, Vichta Augustin, Pinkava Jan, Franc Vladimír, Ministrová Marie

MPK: C04B 43/04

Značky: nehořlavý, prvek, ohebný, azbestocementový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká azbestocementových prvků. Účelem vynálezu je zajistit odolnost výrobku proti dynamickému namáhání, zejména rázovému zatížení, při zachování dobré obrobitelnosti a ohebnosti. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že disperzní výztuž je tvořena kombinací vláken azbestových, buničitých a syntetických vláken polyolefinových a/nebo polyvinylových.

Nehořlavý lehčený azbestocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238209

Dátum: 01.06.1987

Autori: Lejsek Lubomír, Kovář Jan, Vichta Augustin, Rovnaník Eduard, Ministrová Marie, Pinkava Jan, Franc Vladimír

MPK: C04B 35/82

Značky: lehčený, nehořlavý, prvek, azbestocementový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nehořlavých lehčených azbestocementových plošných prvků, určených pro použití v interiérach staveb. Účelem vynálezu je zlepšit odolnost prvků proti dynamickému namáhání. Tohoto účelu je dosaženo tím, že disperzní výztuž je kromě azbestových a buničinových vláken tvořena též syntetickými vlákny, polyolefinovými a/nebo polyvinylovými.

Vápenatokřemičitý prvek s disperzní vláknitou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 230630

Dátum: 15.05.1986

Autori: Franc Vladimír, Šebo Július, Urbánek Milan, Lejsek Lubomír, Rovnaník Eduard, Hrabec Antonín

MPK: C04B 15/06

Značky: disperzní, vápenatokřemičitý, prvek, vláknitou, výztuží

Zhrnutie / Anotácia:

Vápenatokřemčitý prvek s disperzní vláknitou výztuží, vyznačující se tím, že sestává ze směsi vápna a křemičité složky, které jsou ve vzájemném poměru 0,7 ku 1,0 až 1,1 ku 1,0 a dále z 1 až 12 hmotnostních % buničiny, s výhodou dlouhovláknité sulfátové buničiny s vysokým stupněm delignifikace, a z 0,1 až 8 hmotnostních % hydroxidu hořečnatého, přičemž procentní údaje se vztahují na hmotnost směsi vápna a křemičité složky.

Nehořlavý ohebný asbestocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229800

Dátum: 01.05.1986

Autori: Franc Vladimír, Rovnaník Eduard, Lejsek Lubomír

MPK: C04B 43/04

Značky: ohebný, asbestocementový, prvek, nehořlavý

Zhrnutie / Anotácia:

Nehořlavý ohebný asbestocementový prvek, vyznačující se tím, že obsahuje 5 až 20.hmot.% chrysotilového asbestu tříd 3 až 6 dle ON 72 1760 nebo jejich vzájemných směsí, dále 5 až 20 hmot. % sulfátové buničiny o jemnosti 5 až 40 °SR a/nebo odpadní buničiny s obsahem 70 až 99 hmot. % vláknitého podílu a dále 50 až 90 hmot.% portlandského cementu.

Způsob stanovení stupně zesítění krystalinických homomerů a kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246651

Dátum: 16.12.1985

Autori: Zavadil Jan, Veverka Josef, Rovnaník Eduard, Vít František

MPK: G01N 25/00

Značky: zesítění, krystalinických, způsob, homomerů, stupně, kopolymerů, stanovení

Text:

...blokového až etatistického kopolymeru (J/q nebo J/mol) m. molârní zlomek príslušné výchozí polymerní eložky1 ZSHpi entalpie tání nebo tuhnutí příslušné výchozí nezesítované polymerní složky.V případě homopolymeru, kdy je príslušný molární zlomek roven jedné, se uvedený vzoreckde XHP je opět entalpie tání nebo tuhnutí výchozí nezesítované polymerní složky.. Podle vyná 1 ezu 1 ze stupeň zesítění stanovit i pre kopolymery...

Nehořlavá asbestocementová deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 222944

Dátum: 01.03.1984

Autori: Franc Vladimír, Vichta Augustin, Ministrová Marie, Kovář Jan, Lejsek Lubomír, Rovnaník Eduard

Značky: asbestocementová, nehořlavá, deska

Zhrnutie / Anotácia:

Nehořlavá azbestocementová deska je určena pro použití v interiérech staveb. Účelem vynálezu je snížení obsahu azbestu, zejména vyloučení podílu ekonomicky náročných dlouhovláknitých azbestů a využití odpadní buničiny při zachování dobré odolnosti proti ohni a mechanické opracovatelnosti a dosažení materiálovým složením nových azbestocementových desek. Tyto desky obsahují od 38 do 78 hmot.% portlandského cementu, od 15 do 35 hmot.%...