Roubíček Jan

Plošný drátový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 219716

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hruban Ludvík, Konečný Miroslav, Lorman Jiří, Hampejs Bohumil, Roubíček Jan

Značky: plošný, drátový

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný drátový spoj, sestávající ze základní desky, vytvořené například ze sklolaminátu, opatřené otvory v terminálních pozicích a ze soustavy drátových vodičů, uložených na této desce v jedné či více vrsvách, vyznačený tím, že jeden nebo více drátových vodičů (1) je v prostoru (5) otvoru (4) základní desky (2) uloženo koncovými částmi (1a) do prostoru (5) otvoru (4), přičemž koncová část (1a) vodiče (1) může být různého tvaru, například...

Spojovací terminál

Načítavanie...

Číslo patentu: 221873

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lorman Jiří, Roubíček Jan

Značky: terminál, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovacího terminálu v určení pro spojování a montáž elementů na úrovni desek plošných spojů a řeší se jím uspořádání prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu je spojovací terminál, jehož těleso sestává z průchozí objímky válcovitého tvaru, mající hlavičku, tvořící kontaktní prvek pro připojení drátového vodiče například svarem nebo řezným spojem, přecházející v stopku, s touto hlavičkou souosou, uzpůsobenou pro fixaci v...

Spojovací člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 218133

Dátum: 15.02.1985

Autori: Roubíček Jan, Lorman Jiří

Značky: člen, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovacího členu v desce plošného spoje, určeného pro spojení vsazovaných součástek, například konstrukčních, s vodivými motivy desky plošného spoje a řeší se jím uspořádání prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu je spojovací člen, jehož těleso, například tvaru kolíku se čtverhranným průřezem, je vodivě uloženo pomocí alespoň jednoho pružného elementu, například tvaru pera, nebo prolisu, do objímky, například tvaru...

Zařízení pro hromadnou montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 215645

Dátum: 15.10.1984

Autori: Roubíček Jan, Hruban Ludvík, Urbanová Marie

Značky: zařízení, montáž, hromadnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro hromadnou montáž miniaturních dílců do desek plošných spojů a řeší se jím vzájemná skladba prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu je zařízení složené z vertikálního lisu a pracovní desky na pracovním stole tohoto lisu, přičemž tento pracovní stůl je tvořen nosnou deskou, nesoucí pracovní desku, spojenou s jednotkou kmitavého pohybu a opatřenou maticí vertikálních průchozích otvorů, napojených na zdroj vakua,...

Zařízení pro orientovanou montáž miniaturních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 213762

Dátum: 01.05.1984

Autori: Lorman Jiří, Roubíček Jan, Hruban Ludvík

Značky: dílců, montáž, orientovanou, miniaturních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro orientovanou montáž miniaturních dílců do desky plošného spoje, sestávající z matrice, vyjímatelně uložené ve vodorovné poloze na pracovním stole tohoto zařízení, vyznačené tím, že matrice (1), zařízení (6), je na horní straně opatřena otvory (2) v souřadnicích, odpovídajících souřadnicím dílců (3) v desce plošného spoje (4), přičemž tyto otvory (2) mají tvar protikusu dílce (3), nebo alespoň jeho části, orientovaného v rovinných...

Zařízení pro osazování dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 215845

Dátum: 20.12.1983

Autori: Roubíček Jan, Lorman Jiří

Značky: dílců, osazování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro osazování dílců do desek plošných spojů a řeší se jím vzájemná skladba prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu je zařízení využívající optického principu zaměření a detekce polohy, skládající se z osazovací hlavice, relativně pohyblivé vůči pracovnímu rámu zařízení, v rovině rovnoběžné s rovinou desky plošného spoje v tomto rámu upevnitelné, přičemž vzájemná poloha osazovací hlavice a desky plošného spoje,...