Rosenberg Michal

Spôsob výroby kyseliny L-jablčnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283235

Dátum: 04.03.2003

Autori: Miková Helena, Krčmař Stanislav, Rosenberg Michal, Krištofíková Ľudmila

MPK: C12P 7/46

Značky: l-jablčnej, spôsob, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou prípravy kyseliny L-jablčnej je, že sa kvasinky rodu Dipodascus, výhodne druhov oventis, tetrasperma, aggregatus, magnusii, kultivujú vo vodnom roztoku s obsahom 5 - 20 % (hmotn.) kyseliny fumarovej, s teplotou 30 - 50 °C, s hodnotou pH 4,5 - 8,0.

Spôsob výroby kyseliny mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283111

Dátum: 27.12.2002

Autori: Rosenberg Michal, Krištofíková Ľudmila

MPK: C12P 7/56

Značky: spôsob, výroby, mliečnej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kyseliny mliečnej je založený na tom, že sa mikroorganizmus Bacillus coagulans, výhodne Bacillus coagulans CCM 4318, submerzne kultivuje pri teplote 40 až 60 °C, hodnote pH 5,5 až 7,5 s obsahom 4 až 14 % hmotn. sacharidického substrátu a pri počiatočnej koncentrácii kyseliny mliečnej 1 až 10 % hmotn.

Spôsob výroby mikrobiálnych lipidov pri výrobe kyseliny L-mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279564

Dátum: 11.01.1999

Autori: Krištofíková Ľudmila, Rosenberg Michal

MPK: C12P 7/64

Značky: spôsob, mikrobiálnych, výrobe, kyseliny, l-mliečnej, lipidov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata daného spôsobu výroby spočíva v tom, že po skončení produkcie L-kyseliny mliečnej sa zvyšuje obsah lipidu v mycéliu vláknitej huby Rhizopus, výhodne kmeňa Rhizopus arrhizus CCM 8109, následnou submerznou kultiváciou pri teplote 25 - 40 °C a hodnote pH 5,0 - 7,5, s možnosťou prídavku látok stimulujúcich akumuláciu lipidov, ako sú estery mastných kyselín, n-alkány, organické kyseliny, ich produkcia stúpa, pričom obsah L-kyseliny mliečnej...

Spôsob výroby L- arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280590

Dátum: 04.03.1998

Autori: Magdolen Peter, Rosenberg Michal

MPK: C12P 19/02, C13K 13/00, C07H 3/02...

Značky: arabinózy, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby je založený na tom, že prírodné hydrolyzáty surovín obsahujúce L-arabinózu v koncentrácii 2 až 30 % hmotn. sa submerzne kultivujú v prítomnosti kvasiniek vo vodnom médiu pri teplote 10 až 40 °C, hodnote pH 3,0 až 7,0, pričom L-arabinózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Spôsob výroby kyseliny L-mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278555

Dátum: 10.09.1997

Autori: Rosenberg Michal, Krištofíková Ľudmila

MPK: C12N 1/20, C12P 7/56

Značky: l-mliečnej, spôsob, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba kyseliny L-mliečnej je založená na tom, že sa mikroorganizmus rodu Rhizopus, výhodne kmeňa Rhizopus arrhizus CCM 8109, submerzne kultivuje pri teplote 28 - 48°C, hodnote pH 3,0 - 7,0 s obsahom 6 - 25 % hmotn. sacharidického substrátu s možnosťou postupného rastu teploty a znižovania hodnoty pH fermentačného média.

Spôsob výroby D-galaktózy a etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281153

Dátum: 08.02.1995

Autor: Rosenberg Michal

MPK: C12P 7/06, C07H 3/02, C12P 19/02...

Značky: d-galaktózy, etanolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že sa kvasinky rodu Saccharomyces submerzne kultivujú pri teplote 10 - 40 °C, hodnote pH 3,0 - 7,0 v prítomnosti 5 - 30 % hmotn. glukózovo-galaktózových sirupov, pričom D-galaktózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Spôsob prípravy D-arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278477

Dátum: 18.03.1992

Autori: Rosenberg Michal, Magdolen Peter, Švitel Juraj, Šturdík Ernest, Kubala Jozef, Kočan Jozef

MPK: C07H 3/02

Značky: spôsob, d-arabinózy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Pri príprave D-arabinózy dekarboxyláciou glukonanu peroxidom vodíka za prítomnosti katalyzátora sa dekarboxylácia uskutočňuje pôsobením peroxidu vodíka na glukonan sodný za katalytického účinku železnatých a železitých iónov vo vodnoetanolickom prostredí pri teplote 30 až 50°C, hodnote pH 4,5 až 7,0, pričom peroxid vodíka je kontinuálnym prídavkom udržiavaný v reakčnej zmesi v koncentrácii 0,01 až 1 % hmotn.

Spôsob výroby kyseliny glukonovej a jej solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263351

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šturdík Ernest, Pápayová Iveta, Rosenberg Michal, Augustín Jozef, Gömöry Juraj, Kacina Roman, Stanek Stanislav

MPK: C12P 7/58

Značky: kyseliny, spôsob, výroby, glukonovej, solí

Text:

...na použite hore popísaného konkrétneho prostredia alebo na použitie prostredia popísaného v uvedených príkladoch.V súlade 5 vynálezom obsahuje fermentačné médium D-gluközu v počiatočných koncentráciach zhruba od 10 do 30 E (hmotnost/objem) s výhodou od 16 do 20 R (hmotnosť/objem). Tieto koncentrácie sú optimálne pre rast biomasy s vysokou aktivitou glukozooxidázy. Po poklese koncentrácie glukózy vo fermentačnom médiu na hodnoty nižšie...

Kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCM 80045

Načítavanie...

Číslo patentu: 262877

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kacina Roman, Stanek Stanislav, Gömöry Juraj, Šturdík Ernest, Škárka Bohumil, Rosenberg Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: aspergillus, 80045, mikroorganismu, niger

Text:

...a živných solí, což syolečně s nižší koncentrecí biomasy umožňuje získat požadovaný produkt vysoké čistoty s minimálním obsahem balastních a Ligmentujících látek. Kmen si zachovúvávysokou Lrpdukční sohognost i při vysokých konccutracích glu 232 U 77 konátových solí vo fermentačnim médiu(víco než 450 kgm 3).Nový kmen Aspergillus niger mutant Háx dobře roste na běžných kultivučnich médiích používaných na kultivaci mikroskopiohých hub...

Způsob výroby kyseliny glukónové vedle fruktózy v submerzní kultuře Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 262168

Dátum: 14.03.1989

Autori: Polívka Ľudovít, Rosenberg Michal, Baláž Štefan, Pápayová Iveta, Šturdík Ernest

MPK: C13K 1/00

Značky: glukonové, niger, výroby, vedle, aspergillus, kultuře, způsob, kyseliny, fruktózy, submerzní

Text:

...v 1 ml media Vegetautivní inoku~ 111 m .so získa 12 .až Bholdinvovým nnaklíčením spor v ,jíodmínkzíloh snížené aerace a, dáv.kííje so do formenbačttího níédia v množství od 1 »do l 0/9 (telkoveho objemu. Po provedeno lermtelílćíttl se hzíněčííá línie-tla mikroorg ano oddčli od ĺlłľlľllłllläčlľlĺhĺ) Inédia a n 1 použít v~ novém ľerníentŕrčnim cyklu. tento zpüraob vevdeui lormentalce je uxtlžne .použít i opakovane.FBTITI-ľšlľlĺĺkĺilllĺł se...