Rönnberg Peter

Jednorazová plienka s elastikovanými manžetami nôh

Načítavanie...

Číslo patentu: 282534

Dátum: 09.09.2002

Autori: Nilsson Lennart, Rönnberg Peter

MPK: A61F 13/15

Značky: jednorázová, elastikovanými, plienka, manžetami

Zhrnutie / Anotácia:

Jednorazová plienka s elastikovanými manžetami nôh obsahuje absorpčné jadro (38) usporiadané medzi hornou vrstvou (34) a dolnou vrstvou (36). Má tvar presýpacích hodín s úzkym, centrálne usporiadaným dielom (18), predný pásový diel (20) v jednej priečnej koncovej oblasti rozkrokového dielu a zadný pásový diel (22) v druhej priečnej koncovej oblasti rozkrokového dielu. Tieto pásové diely sú širšie ako rozkrokový diel a sú vybavené upevňovacími...

Odevná súčiastka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281834

Dátum: 15.06.2001

Autori: Rönnberg Peter, Carlbark Olle, Larsson Björn

MPK: A61F 13/66, A61F 13/62, A61F 13/56...

Značky: odevná, súčiastka

Zhrnutie / Anotácia:

Odevná súčiastka obsahuje absorpčnú časť (2) a pás (3) priamo alebo nepriamo k nej pripevnený, pričom tento pás (3) má dva diely (7, 8), preťahujúce sa na obidvoch stranách absorpčnej časti (2) a upevniteľné jeden k druhému okolo pásu nositeľa odevnej súčiastky (1). Pás (3) má tuhosť medzi 25 až 90 g, meranú podľa modifikovanej verzie testu cirkulačného ohybu podľa normy ASTM D 4032 - 82.

Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281394

Dátum: 06.12.1995

Autori: Rönnberg Peter, Carlbark Olle

MPK: A61F 13/15

Značky: výroby, spôsob, absorpčný, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok je vyrobený z celkovo obdĺžnikového polotovaru (4), ktorý má prehyb (8) pozdĺž najmenej dvoch čiar (9) prehybu na vonkajšej obalovej vrstve (2) medzi jednou z centrálnych osí (20, 21) a príslušnom jednom zo združených vzájomne opačných okrajoch (19, 18). Dva prehyby (8) sú formované na vnútornej časti výrobku, pričom každý sa preťahuje pozdĺž okraja strany tak, že tieto prehyby (8), keď sú zdvihnuté na vnútornej strane...

Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280593

Dátum: 08.11.1995

Autor: Rönnberg Peter

MPK: A61F 13/15

Značky: spôsob, výroby, absorpčný, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok obsahuje pozdĺžnu absorpčnú jednotku (1), ktorá má dve protiľahlé dlhé strany (9) a pozdĺž nich vytvorené bočné chlopne (18, 36), ktoré sú vyrobené z pruhu (10, 30) mäkkého vrstveného materiálu, každý z pruhov (10, 30) je pozdĺžne rozdelený na prvú časť (13, 33) a druhú časť (14, 35). Prvá časť (13, 33) pruhu (10, 30) je uložená priečne na priľahlú dlhú stranu (9) smerom dovnútra absorpčnej jednotky (1) a je k tejto jednotke...