Romanov Andrej

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269697

Dátum: 11.04.1990

Autori: Florián Štefan, Romanov Andrej, Lath Dieter, Obložinský Anton

MPK: C09J 3/14

Značky: tavné, lepidlo, nízkoteplotné

Text:

...hyorigenovaného ricinového oleja a/alebo 0,5 ažB hmot. hy dratovaného oxidu kŕemičitého.K tavnému lepidlo možno pridat pre zabezpečenie jeho dlhodobej stálosti tepelnosvetelné stabilizátory, určené pre polyolefiny v množstve fo 2 hmot. .Takto pripravené tavné lepidlo má výrazný tixotrčpny charakter a vhodnú teplotnú závislost viskozity v oblasti od 35 do 90 ° C, v závislosti od zloženia tavného lepidla.Výhodou navrhovaného nízkoteplotného...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269048

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lath Dieter, Florián Štefan, Klokočník Tomáš, Ďurinda Ján, Romanov Andrej, Obložinský Anton

MPK: C09J 3/14

Značky: tavné, nízkoteplotné, lepidlo

Text:

...polypropylénu v jeho oligoméroch má veImi plochý priebeh (Florián ŠUvedená nevýhody nemá nizkoteplotné tevné lepidlo, ktoreho podstata spočiva v tom, že obsahuje 20 až 80 hmot, etaktickáho polypropylénu o priemernej molekulovej hmotnosti 3,0 až 15.104 e 20 až 80 hmot. x minerálneho oleje o viekozite 200 až 3 000 nPe.s pri teplote 20 °c.K tevnámu lepidlu možno pridať pre zabezpečenie jeho dlhodobej stálosti tepelno-evetelná...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269047

Dátum: 11.04.1990

Autori: Obložinský Anton, Romanov Andrej, Lath Dieter, Florián Štefan

MPK: C09J 3/14

Značky: tavné, lepidlo, nízkoteplotné

Text:

...1 200 a zo až 40 hmot. minerálneho oleja o viakozite 300 až 2 soo MP 6. pri teplote 20 °c. ~K tavnému lepidlu možno pridať pre zabezpečenie jeho dlhodobej atálosti tepelno-svatelná açbbilizátory, určené pre polyolefiny v množstve do 2 hmot, , Výhodou navrhovaného nízkoteplotného tevnáho lepidla oproti doterajšiu tav~ný lepidlám je jeho Iahšia aplikovetelnoef, pretože má nižšiu tavnů teplotu, niž~šie ekonomické náklady. ako ej možnosť zmenou...

Spôsob prípravy lahčeného zosieteného polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264151

Dátum: 13.06.1989

Autori: Chodák Ivan, Romanov Andrej

MPK: C08F 110/06, C08J 9/02

Značky: spôsob, zosieteného, polypropylénu, přípravy, ľahčeného

Text:

...hmotnost 148 kg.m 3 a obsah gélu 54,0 .Mechanickým premiešaním sa zhomngenizuje 100 g polypropylénu s 1 g t-butylper~ benzoátu, 0,5 g p-benzochinönu a 6 g razobis-formamidu. Po vylisouaní pri teplote 190 °G sa získa penová hmota s objemovou hmotnosťou 90 kg.m 5 a s obsahom géluDo kádinky sa k 100 g polypropylénu pridá 0,5 g p-benzochinónu, 2 g dikumylperoxidu a 5 g azobisformamidu. Po pridaní 100 ml vacetönu sa zmes dôkladne zamieša....

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261667

Dátum: 10.02.1989

Autori: Florián Štefan, Novák Igor, Lath Dieter, Ambrušová Marta, Romanov Andrej, Brenner Rudolf

MPK: B29K 23/00, B29D 7/01, C08L 23/00...

Značky: báze, polyolefínov, přípravu, adhezíva, difúziou, kontrolovanou, autoadhéznej, fólie

Text:

...až 4,5 hmot. prírodnej kolotónie alebo glyceridu triabietátu.Výhodou zmesi na prípravu autoadhéznej folrena báze polyolefínov s kontrolovanou dlfuziou je jej jednoduchosť, dobrá spracovatelnost, ekonomická zvýhodnlenost V porovnani s doteraz používanými fóliami a skutočnosť, že nie je potrebná zmena technológie, ani úprava existujúcich zariadení na výrobu uvažovaných fólii.Žiadúci adhézny efekt sa dosiahol podľanavrhovaného riešenia v...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261666

Dátum: 10.02.1989

Autori: Romanov Andrej, Lath Dieter, Florián Štefan, Ambrušová Marta, Brenner Rudolf, Novák Igor

MPK: B29K 23/00, B29D 7/01, C08L 23/00...

Značky: fólie, polyolefínov, báze, difúziou, autoadhéznej, adhezíva, kontrolovanou, přípravu

Text:

...až 4,5 hmojt. prírodnej kolofónie alebo glyceridu tríabietátu.Výhodou zmesi na prípravu autoadhêznej fólie na báze polyolefĺnov s kontrolovanou difuziou je jej jednoduchosť, dobrá spraco~ vateľnosť. ekonomická zvýhodnenost v po~ rovnaní s doteraz používanými fóliami a skutočnosť, že nie je potrebná zmena tech~ nológie ani úprava existujúcich zariadení na výrobu uvažovaných fólií.Žiadúci adhézny efekt sa dosiahol podľa navrhovaného...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261435

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lath Dieter, Florián Štefan, Romanov Andrej, Brenner Rudolf, Novák Igor, Ambrušová Marta

MPK: B29K 23/00, B29D 7/01, C08L 23/00...

Značky: difúziou, polyolefínov, autoadhéznej, báze, přípravu, fólie, kontrolovanou, adhezíva

Text:

...fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou je jej jednoduchosť, dobrá spracovateľnosf, ekonomická zvýhodnenost V porovnaní s doteraz používanými fóllamí a skutočnosť, že nie je potrebná zmena technológie ani úprava existujúcich zariadení navýrobu uvažovaných fólií.Ziadúci adhézny efekt dosiahol podľa navrhovaného riešenia v dôsledku synergickeho účinku systému Anízkomolekulová látka a živica. Uvedený binárny systém spĺňa aj...

Tavný vodič vysokonapěťové pojistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242817

Dátum: 01.04.1988

Autori: Romanov Andrej, Maoásek Zdenik, Borsig Eberhard

MPK: H01H 85/10

Značky: pojistky, vodič, tavný, vysokonapěťové

Text:

...úžiny Q druhého druhu, kdy velikost nadproudu nestačí k přetaveni úžin § prvního druhu. Tavení můstků g úžin Q začíná v nejužším místě, přičemž vzniklé dílčíoblouky se postupně prodlužují a nevzniká tedy přepětí vlivemvelké strmosti poklesu proudu di/dt. Všechny nebo téměř všechny úžiny § se taví při nadproudech vyšších než asi pětinásobek jmenovitého proudu. Úžiny § prvního druhu se taví při nadproudech vyšších než přibližně patnáctinásobek...

Způsob odstraňování nežádoucích složek, zejména křemíku, z roztoku získaného alkalickým rozkladem wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242812

Dátum: 01.04.1988

Autori: Janda 1ubomír, Romanov Andrej

MPK: C01G 41/00

Značky: složek, nežádoucích, rozkladem, alkalickým, křemíku, roztoku, odstraňování, způsob, zejména, získaného, wolframové

Text:

...hlinitý a síran hořečnatý, roztok se míchá 1 hodinu při teplotě 70 až 80 °C,naěež se vyloučený křemík oqfiltruje. Takto lze dosáhnout snížení koncentrace křemíku až na 0,03 až 0,06 g.dm 3 (S.W.H.Yih aC.T.Wang, Tungsten, Plenum Press, New York 1979, str. 103.). Nicméně uvedený poehod je dost pracný a obsah křemíku pro některé účely Ještě vysoký.Výše uvedené nevýhody do znečné míry snižuje podle tohoto vynálezu způsob odstraňování nežádouoíoh...

Kopolyestery na báze poly(etylén-2-butén-dionátu) modifikované polyméranalogickou reakciou s 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253935

Dátum: 17.12.1987

Autori: Romanov Andrej, Vašš František, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vaššová Gabriela

MPK: C08G 63/16, C08K 5/34

Značky: modifikované, přípravy, kopolyestery, báze, reakciou, polyméranalogickou, poly(etylén-2-butén-dionátu, spôsob, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom

Text:

...odstraňuje. Podstatou vynáiezu je kopolyester na báze polyetylén-Z-buténdionátu modifikovaný polyméranalogickou reakciou so 4-amíno-Z,2,6,6-tetramety 1 piperidínom vzorce Iv mólovom pomere zlúčeniny vzorca II ku zlúčenine vzorca iIi 1 1 až 1 0,2, výhodne v chioroiorme za miešania po dobu 4 až 10 hodin pri teplote spätného toku.Polymérne svetelné stabilizátory pilperidinového typu, ktoré sú predmetom vynalezu sú vhodné pre stabilizáciu...

Kopolymery na báze poly(etylénbutándionátu) obsahujúce 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino- a oktadecylamino- skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Lustoň Jozef, Romanov Andrej, Vašš František, Maňásek Zdeněk

MPK: G08K 5/34, C08G 63/16

Značky: skupiny, poly(etylénbutándionátu, báze, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino, kopolymery, obsahujúce, oktadecylamino

Text:

...4-amíno-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III a 0,269 g U,001 mólu n-oktadecylamínu IV a reakčná zmes sa mieša pri teplote spätného toku po dobu 7 hodín. Po ochladení sa rozpúštadlo odparí na vakuovej rotačne odparke a k mazlavému zvyšku sa pridá 50 ml dietyléteru. Po 1 hodinovom státi a občasnom pretrepaní zmesi sa vylúčený stuhnutý zvyšok viacnásobne extrahuje dietyléterom. Po odparení dietyléteru sa získa žltkastý, ľahko spráškovateL ný polymér...

Poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252979

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Vašš František, Bieliková Anna, Maňásek Zdeněk, Romanov Andrej, Lustoň Jozef

MPK: C08G 63/16, C08K 5/34

Značky: poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát, přípravy, spôsob

Text:

...zahrieva 1 h pri tej istej teplote, pričom čast reakčněho etanolu sa postupne oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpúšťadla sa zvyšok pri nezmenenej teplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 mililitroch toluěnu, prečistí aktívnym...

Poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252976

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Romanov Andrej, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Borsig Eberhard

MPK: C08K 5/34, C08G 63/16

Značky: poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát, přípravy, spôsob

Text:

...pozostávajúcej z 0,979 g 0,002 molu dimetylesteru kyseliny 2,3-bis 1,2,2,6,G-pentametyl-tl-piperidyloxy butandiovej II a 0,25 g 0,004 molu LZ-etán 4diolu v 10 m 1 suchého xylénu zahriate na 110 °C sa pridá 0,05 g tetrapropyltitanátu ako katalyzátora. Zmes sa zahrieva 1 hodinu pri tej istej teplote, pričom pri reakcii vznikajücí metanol sa postupne odstraňuje destiláciou. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. V...

Temperovaná meracia komôrka ku mikroskopickému goniometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238882

Dátum: 15.05.1987

Autori: Romanov Andrej, Novák Igor, Parnahaj Juraj

MPK: G01B 11/26

Značky: temperovaná, goniometru, meracia, komôrka, mikroskopickému

Zhrnutie / Anotácia:

Temperovaná meracia komôrka k mikroskopickému goniometru je určená na meranie uhlov zmáčania tuhej látky kvapalinou. Podstata komôrky spočíva v tom, že je umiestnená v izolačnom plášti a od uholníka je odizolovaná doštičkou z kuprexitu, pričom je vyhrievaná dvoma vyhrievacími telieskami upevnenými fixačnými prstencami, medzi ktorými je umiestnený dávkovací nástavec a v telese komôrky je odporový teplomer pripojený na tyristorový termoregulátor....

Dialkylestery kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250592

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lustoň Jozef, Bieliková Anna, Borgis Eberhard, Maňásek Zdeněk, Vašš František, Romanov Andrej, Vaššová Gabriela

MPK: C07C 69/40

Značky: kyseliny, dialkylestery, přípravy, spôsob, 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej

Text:

...dusíka sa prikvapká 3,03 g 0,01 móla) diinetylesteru kyseliny 2,3-dibrómbutándiovej v 30 m 1 suchého toluénu. Reakcia sa nechá pri nezmenených podmienkach prebiehať 5 hodin a po ochladeni sa reakčná zmes premyje trikrát destilovuanou vodou. Po vysušení toluénového roztoku bezvoclým síranom sodným sa rozpúšťadlo vákuovou odparí, pričom sa získa surový produkt V podobe žltej viskóznej kvapaliny, ktorá po delenína chro-matografickej kolóne...

Spodob delenia sacharidov od solí kyseliny boritej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250043

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pollák Vladimír, Romanov Andrej

MPK: C07H 1/06

Značky: boritej, delenia, kyseliny, sacharidov, solí, spodob

Text:

...sacharóza v 93 O/o-nom výťažku, frakcie 29 až 31 sa použijú .na recyklovanie a z fraikcii 32 až 45 sa izioluje tetrarbowritan »disodný V 92 percentnom výťažku.Postupuje sa ako v ,príklade 1, s tým rozdielom, že do kolóny sa vnesie 0,3 ml 20 0/0 hmot. roztoku D-glwkózy v 0,1 mól . l 1 vodnom roztoku tetrahoritansu -ciisodného, Frak« cie 1 až 21 sú clestil-ovaná voda, frakcie 22 až 2-8 obsahujú roztok D-glulkózy, frakcie 29 až 30 obsahujú...

Dialkylestery kyseliny 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248950

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bieliková Anna, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Romanov Andrej, Lustoň Jozef, Vaššová Gabriela, Borsig Eberhard

MPK: C07D 211/46

Značky: dialkylestery, přípravy, spôsob, 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, kyseliny

Text:

...medziproduktov pre syntézu polymérneho svetelného stabilizátora polyalkylpiperidínového typu.K pripravenej sodnej soli 4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III v množstve 1,722 q/0,01 mol/ v 70 ml suchého toluénu sa pridá 0,02 g K 1 a pri teplote 80 až 90 °C V atmosfére dusíka sa prikvapká 1,8 g /0,005 mol/ dietylesteru kyseliny 2,5-dibrômhexándiovej v 30 ml suchého toluénu. Reakcia sa nechá pri nezmenených podmienkach prebiehať 5...

Zariadenie na dlhodobé meranie creepových vlastností polymérov v ťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235578

Dátum: 15.02.1987

Autori: Romanov Andrej, Babiak Peter, Novák Igor

MPK: G01N 3/28

Značky: ťahu, zariadenie, vlastností, polymérov, meranie, dlhodobé, creepových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na dlhodobé meranie creepových vlastností polymérov v ťahu. Podstata zariadenia spočíva v tom, že merací panel, pred ktorým je umiestnený objektív katetometra má aspoň šesť meracích komôrok obklopených tepelnoizolačným plášťom s prívodným a odvodným potrubím s regulačnými kohútmi, pričom v jeho dolnej časti je ovládací kruh na posun meracieho panelu pomocou ozubenia. Zariadenie na dlhodobé meranie creepových vlastností...

Prístroj na meranie mechanickej práce adhézie tuhých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248580

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mlýnek Jan, Novák Igor, Lapčík Ľubomír, Parnahaj Juraj, Romanov Andrej

MPK: G01N 19/04

Značky: mechanickej, adhézie, meranie, prístroj, látok, tuhých, práce

Text:

...gg. Čítačovć jednotka lg zabezpečuje meranie uhla, pri ktorom ea adhdzny spoj rozvretví a vyhodnocuje počiatočná a konečnú polohu otočneho kruhu g . Hodnoty uhla, pri ktorom sa adhćzny spoj rozvretví, poskytuje čítačovd jednotka lg, jednotke logiky výpisu gg a odtiaľ ee privddzajd na kontakty tlačiarne gą. Svorkami 2 sú vzorky 5 pripevnene na meraci hranol 3 a ad zaťaženč analytickým.zdvałiami Q, ktorá ed spojená s magnetmi 1...

Mikroskopický goniometer na meranie uhlov zmáčania tuhej látky kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230207

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novák Igor, Ďurček Peter, Romanov Andrej

MPK: G01N 13/00

Značky: uhlov, mikroskopický, kvapalinou, goniometer, tuhej, zmáčania, látky, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Goniometer je určený na meranie uhlov zmáčania tuhých látok kvapalinou. Podstata prístroja spočíva v tom, že pozostáva zo špeciálného stojana, na ktorom je upevnený mikroskop s okalibrovaným a nitkovým krížom, pričom meracia komorka má rezervoár s testovacou kvapalinou a je umiestnená na uholníku pracovného stolíka. Prístroj možno využiť v strojárskom, textilnom, papierenskom, kožiarskom a bavlnárskom priemysle pri posudzovaní kvality adhezív k...

Polyproylénová zmes vhodná pre výrobu vláken alebo fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 231209

Dátum: 15.06.1986

Autori: Chmela Štefan, Borsig Eberhard, Maňásek Zdeněk, Romanov Andrej, Vašš František, Capuliak Jozef, Sláma Peter

MPK: C08L 23/12, C08L 33/14

Značky: polyproylénová, výrobu, vhodná, vláken, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénová zmes vhodná pre výrobu vláken alebo fólií skladajúca sa z 85 až 99 % hmotnostných izotaktického polypropylénu a 1 až 15 % hmotnostných vinylového štatistického kopolyméru, pripraviteľného radikálovou kopolymerizáciou N,N-dialkylsubstituovaného omega-aminoalkylesteru kyseliny akrylovej alebo metakrylovej, alkylesteru kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a prípadne ďalšieho vinylového monoméru v bloku alebo roztoku pričom tento...

Spôsob inhibície korozívnych vlastností chemických posypových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221199

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ambrovič Peter, Pastušaková Vlasta, Romanov Andrej, Maňásek Zdeněk

Značky: látok, vlastností, chemických, korozívnych, inhibície, posypových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob inhibície korozívnych vlastností chemických posypových látok vyznačený tým, že k posypovým anorganickým alebo organickým látkam vykazujúcim efekt zníženia teploty mrazu vody, alebo k vodným roztokom týchto látok o koncentrácii 5 až 30 % hmot. sa pridávajú v množstve 0,005 až 1,5 % hmot. zlúčeniny obecného vzorca kde R1 je vodík, hydroxyl, alkyl alebo hydroxyalkyl s celkovým počtom atómov uhlíka 1 až 10, R2 a R3 označujú vodík, alkyl,...

Kvapalný korektor strojopisných preklepov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223074

Dátum: 15.03.1986

Autori: Romanov Andrej, Lath Dieter, Florián Štefan

Značky: kvapalný, strojopisných, korektor, preklepov

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalný korektor obsahuje hmotnostne 10 až 15 % derivátov celulózy, 3 až 7 % glycerínftalovej alhydovej živice, 3 až 7 % polypropylénového oleja, 1 až 5 % dialkylftalátov, 30 až 55 % anorganického pigmentu a zbytok do 106 % tvorí rozpúšťadlový systém. Kvapalný korektor strojopisných preklepov umožňuje opätovné písanie na opravenom mieste.

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226303

Dátum: 15.10.1985

Autori: Sláma Peter, Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol, Romanov Andrej, Zvara Ivan, Chmela Štefan, Maňásek Zdeněk

Značky: akrylovej, kopolymery, alkylesterov, přípravy, metakrylovej, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej, obsahujúce 12 až 18 atómov uhlíka v alkylovej skupine, obsahujúce opakujúce sa jednotky obecného vzorca I: kde R1 a R2 je protón alebo metyl skupina X je kyslík alebo imino skupina.

Spôsob zvýšenia adhézie polypropylénovej podkladovej tkaniny k záterovým pastám

Načítavanie...

Číslo patentu: 227606

Dátum: 01.09.1985

Autori: Lath Dieter, Dulaj Milan, Novák Igor, Romanov Andrej, Florián Štefan

Značky: polypropylénovej, tkaniny, adhézie, záterovým, zvýšenia, spôsob, podkladovej, pastám

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu zvýšenia adhézie polypropylénovej podkladovej tkaniny ku polymérom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa izotaktický polypropylén modifikuje v hmote 1 až 20 hmot. % poly/etylén-co-vinylacetát/u pri teplote 1 až 200°C. Vynález má použitie v textilnom priemysle pri výrobe podlahovín.